Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Nieuws

Sunday21 January 2018

Saturday, 21 February 2009 21:03

Campagne: Opel nationaliseren nu

Written by

Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) volgt in deze crisistijden nauwlettend het nieuws op en voelt mee met het op zijn zachtst gesteld 'onzeker' lot dat onze arbeiders beschoren is. Het N-SA wil hier dan ook niet stil blijven zitten en zal nu dat onze autoindustrie, een van onze grootste werkgevers, bedreigd wordt, actie voeren voor het hervormen van de Antwerpse fabriek voor Opel.

Het N-SA gelooft niet in tevergeefs onderhandelen in een dure hotellobby van Detroit, noch in onze arbeidsvoorwaarden tot een Derde Wereld niveau te herleiden. Voor het N-SA is het immers meer dan duidelijk:

Het zijn de corrupte politici en kapitalistische internationalisten die ons in deze crisis hebben geworpen, het zullen niet dezelfde zijn die ons eruit halen!

Voor ons moet de Opel fabriek, net als de gehele autoindustrie, genationaliseerd worden. Geen General Motors meer, de nationale autoindustrie is van cruciaal belang voor de welvaart en het welzijn van de natie en zal dan ook niet in vreemde handen gelaten worden!

Het N-SA zal dan ook campagne voeren om dit standpunt te verkondigen en steun aan de arbeiders van Opel te betuigen, die op dit moment het slachtoffer zijn van dit schouwspel van onze schijndemocratie!

Sunday, 08 February 2009 13:44

Bankencrisis is ook crisis van de belgische instellingen

Written by

De financiële crisis die reeds enkele maanden aanhoudt is de laatste dagen weer in een stroomversnelling geraakt. Ook nu weer mag de Staat opdraven als redder omdat te ver doorgedreven liberaliseringen de banken op de rand van de afgrond hebben gebracht (en Kaupthing, Fortis,…zelfs in de afgrond). De Vlaamse regering schoot KBC te hulp, meteen het startschot voor een tweede ronde van grandioze verspilling van belastinggeld aan het grootkapitaal. In ongeveer drie maanden tijd hebben de politieke waterdragers van het grootkapitaal het gepresteerd zo maar eventjes 25 miljard euro, (zijnde 1000 miljard oude Belgische franken!!) in de private banken te stoppen. Er wordt overigens niet aan getwijfeld dat de banken in de nabije toekomst opnieuw bij de staat zullen aankloppen. De gevolgen van de financieel-economische crisis die ze zelf hebben veroorzaakt moeten ze nog incasseren.

 

Historisch gezien wordt de Kredietbank en haar aanhangsels als zowat de financiële ruggengraat aanzien van de Vlaamse welvaart en industriële ontwikkeling in de 2de helft van de 20ste eeuw. Wat Fortis / Generale Bank was voor belgië, is KBC voor velen, zeker in de brede Vlaamse Beweging, voor Vlaanderen. Reeds voor de oorlog wist de Kredietbank, als voorloper van KBC en opvolger van de ‘Algemeene Bankvereeniging’, een Nederlandstalige burgerij en de voor Vlaanderen typische kleine en middelgrote ondernemingen aan te spreken die zich bij de grote Franstalige banken niet zo thuis voelden. De Kredietbank heeft zo een vorm van cultureel nationalisme weten te gebruiken om er economisch beter van te worden. Deze omkering, waarbij nationalisme instrument voor de kapitalistische economie wordt, sluit nochtans niet uit dat degene die het gebruikt er toch ook in gelooft zoals de Antwerpse voorzitter van de Kredietbank, Fernand Collin, dat destijds bewees. Maar, niet alleen behoorde die Vlaamsgezinde elite in de omgeving van de Kredietbank logischerwijs nooit tot het nationalistische kamp die financieel en economisch gewin zouden opofferen voor één of andere ‘Vlaamse idee’, vandaag de dag is die nationale binding compleet verwaterd of verdwenen. Vlaanderen als begrip en het nationalisme er rond was vooral welkom als het iets kon opleveren. KBC heeft vooral nog steeds het imago een echte Vlaamse bank te zijn. Een imago, maar ook niets meer dan dat…

 

Tuesday, 27 January 2009 10:51

Kindermoordenaars

Written by

 

 

Het N-SA deelt met heel het volk het diep verdriet omtrent de kindermoord van vrijdag j.l. Al vaker heeft het N-SA gewezen op de straffeloosheid van deze maatschappij en ze ziet in dit licht dan ook een zoveelste uitspatting van de onrechtsstaat waar wij in leven. Volgens ons is het dan ook nodig dat men beseft hoe een hernieuwde waarde aan burgerzin, verantwoordelijkheid en rechtspraak moet gehecht worden, willen wij dat tragedies als deze en vele anderen zich niet in toenemende mate voordoen naar de toekomst toe.

Het N-SA hoopt dat dit drama het volk wakker schudt en moedigt aan niet de ogen te sluiten voor medelandgenoten. Men moet wat zich in Dendermonde heeft afgespeeld dan ook in een groter geheel kunnen plaatsen en er conclusies uit trekken over wat te doen voor de desintegratie, en het daar uit volgend verval, van zowel individu als maatschappij tegen te gaan.

Friday, 09 January 2009 16:17

Dutroux kost dagelijks 100 euro aan de gemeenschap!

Written by

Wat zegt het N-SA over justitie en criminaliteitsbestrijding?  

Naar aanleiding van een zoveelste ernstige faling van de Belgische justitie in de voorbije week, waarbij reeds 15 zware criminelen uit de gevangenis werden vrijgelaten en er mogelijks nog een honderdtal (100 !!) volgen, hebben wij werk gemaakt van een aantal N-SA voorstellen inzake justitie.

Een nieuwe structuur

N-SA is voorstander van een verregaande vernieuwing van het rechtsapparaat met een nieuwe structuur. Op het laagste niveau : Rechtbank (voorheen “Vredegerecht” genoemd, maar voor alle geschillen van niet-economische aard) en Corporaties (voor alle geschillen inzake arbeidsrecht, handelsrecht…) Politierechtbanken dienen te verdwijnen door opslorping in de Rechtbanken, waar politierechters kunnen zetelen voor geschillen of zaken van die aard. Het N-SA pleit voor de (her)invoering van de Krijgsraad met een militaire rechter op niveau van de Rechtbank, uiteraard voor geschillen waarin militairen of leden van andere ordediensten (bijvoorbeeld politie) betrokken zijn.

Wednesday, 07 January 2009 07:32

Israëlische horror blijft aanhouden

Written by

Op het moment dat dit geschreven wordt, zijn door de nieuwe agressie-opstoot vanwege Israël reeds meer dan 600 Palestijnse doden gevallen in de Gazastrook. In de voorbije uren werd een Israëlische aanval met tanks en jachtbommenwerpers uitgevoerd op de door de VN bestuurde Al Fakhoera-school, waarbij 46 mensen die op de vlucht waren voor het geweld omkwamen. Ook drie andere scholen die door de VN bestuurd worden, werden de voorbije dagen bestookt door Israëlische troepen. Het valse argument dat zionisten maar al te graag gebruiken als zouden er zich Hamas-militanten in dergelijke gebouwen schuilhouden houdt dus geen steek. Het is en blijft verbazingwekkend hoe de zionistische agressor met dit geweld blijft wegkomen in de wereld! Efficiënt lobbywerk en de nodige dollars zullen er wel voor iets tussen zitten. Niettemin blijft het onaanvaardbaar dat zionisme, dat een racistisch imperialisme van het meest agressieve soort is, blijft verder bestaan.

 

De hypocrisie van de enige overblijvende supermacht in de wereld, de USA, is in deze andermaal verpletterend. In de voorbije dagen hebben de Amerikanen al twee Arabische voorstellen tot staakt-het-vuren verworpen. De creatie van Israël was zowat de grootste staatkundige blunder van de 20ste eeuw, voortvloeiend uit kolonialistisch imperialisme enerzijds en een misplaatst schuldgevoel jegens de joden in Europa anderzijds. 60 jaar Israël is niets anders geworden dan 60 jaar oorlog tegen Arabieren en onderdrukking van de oorspronkelijke bevolking van het gebied. Zelfs de meest rabiate islamhater kan het niet ontkennen: het gebied waar Israël ligt, is Arabisch grondgebied. Een aantal christelijke en joodse heiligdommen, en een aantal versnipperde kleine historische joodse enclaves veranderen daar niets aan. Wie de geschiedenis van het gebied beter wil leren kennen, kunnen we doorverwijzen naar de tekst ‘Over racistisch imperialisme met de naam zionisme’, terug te vinden in de artikels op onze N-SA webstek.

Page 16 of 16

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter