Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Nieuws

Monday22 October 2018

Slaan we de ene pagina open, krijgen we te lezen dat het Vlaams Belang met ons akkoord gaat wat Opel betreft, slaan we de volgende open, krijgen we Van Rossem! 

We hebben toch heel goed opgelet met het publiek, maar de man was er echt niet bij op het Fête de l'Identité in Sint-Pieters-Leeuw enkele weken geleden. Maar de man kan onze ideeën ook gelezen hebben in de tekst van de voorstelling van ons manifest natuurlijk.

Let vooral op de gedachtegang in het onderlijnde van onderstaand artikel. En verder best opvallend hoe Van Rossem exact dezelfde woorden gebruikt als coördinator Frederik Ranson in twee eerdere lezingen (Mefo-wissels, Ponzi-schema, enz.)

Dus Van Rossem een nieuw-solidarist? Natuurlijk niet, we moeten dus goed opletten voor deze man, aangezien hij de (halve) waarheid zegt, maar daarom niet per se hetzelfde wil als wij. Als figuren als Noels en Bouckaert straks zijn onze ideeën beginnen over te nemen, zal het Vlaams Belang de minste van onze zorgen worden, hoewel dat nu eigenlijk al zo is.

Hoe het ook moge zijn, onze ideeën komen over, zoveel is zeker!

***

Even geleden waren onze militanten nog eens voor de Opel-campagne (Klik hier voor meer info) aan de fabriekspoorten pamfletten aan het uitdelen. Tot hun grote verbazing daagde daar plots een tiental Vlaams Belang militanten met een spandoek op! "Vlaamse Jobs voor Vlaamse Arbeiders - Opel in Vlaamse Handen" titelde het. Tiens, waar hadden we dat nog gezien? Oh ja, op onze eigen pamfletten, die inmiddels al een maand beschikbaar waren! 

Wij van het N-SA zijn enerzijds blij dat het Vlaams Belang toch nog het licht ziet. Dit bewijst dat onze ideeën toch overkomen. Anderzijds vrezen we (om niet te zeggen: we zijn er zeker van) dat het puur voor de vorm is. Dewinter heeft zijn kant inmiddels al lang gekozen, dat hij nu en dan het wapen van schouder wisselt, is een goedkope truc die geen consequentie heeft in de koers van het Vlaams Belang.

 

Saturday, 07 March 2009 11:04

Verslag Vijfde Fête de l'Identité

Written by

Afgelopen zaterdag (28 februari) vond in Sint-Pieters-Leeuw het jaarlijkse Fête de l'Identité plaats (de vijfde editie ondertussen). De paar Vlamingen (en Nederlanders) daar aanwezig komen er vaak al jaren, en dat met goede reden. Ondanks ons numerieke overwicht op de Walen en Franstalige Brusselaars, ontbreekt het bij wat zich zo triomfantelijk "de Vlaamse beweging" noemt aan evenementen zoals deze.

Een divers panel uit Frankrijk, Nederland en Vlaanderen kwam spreken over 'Het Einde van het Kapitalisme' en de geopolitieke toekomst van de BENELUX-Delta. Dit keer nam het N-SA ook deel, met name coördinator Frederik Ranson verdedigde kundig onze nieuw-solidaristische socio-economische visie met een krachtige uiteenzetting. De terloopse tussenkomst van hoofdcoördinator Eddy Hermy werd zelfs op een applaus van het publiek ontvangen! Ook de andere sprekers waren zeker de moeite. Hoewel wij ons het meest konden vinden in de uiteenzettingen van Nation, kon zelfs de hoofdredacteur van het partijblad (Le Bastion) van het Waalse FNB ons bekoren. Vanuit dat opzicht schitterden Vlamingen nog meer in afwezigheid natuurlijk, zowel zelfverklaarde solidaristen als de miskende genieën achter de holle slogan 'Vlaams Geld in Vlaamse Handen'. Zij die dit evenement principieel uit de weg gaan, omdat er Frans gesproken wordt op Vlaams-Brabants gebied, hebben ongelijk!

Saturday, 21 February 2009 21:03

Campagne: Opel nationaliseren nu

Written by

Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) volgt in deze crisistijden nauwlettend het nieuws op en voelt mee met het op zijn zachtst gesteld 'onzeker' lot dat onze arbeiders beschoren is. Het N-SA wil hier dan ook niet stil blijven zitten en zal nu dat onze autoindustrie, een van onze grootste werkgevers, bedreigd wordt, actie voeren voor het hervormen van de Antwerpse fabriek voor Opel.

Het N-SA gelooft niet in tevergeefs onderhandelen in een dure hotellobby van Detroit, noch in onze arbeidsvoorwaarden tot een Derde Wereld niveau te herleiden. Voor het N-SA is het immers meer dan duidelijk:

Het zijn de corrupte politici en kapitalistische internationalisten die ons in deze crisis hebben geworpen, het zullen niet dezelfde zijn die ons eruit halen!

Voor ons moet de Opel fabriek, net als de gehele autoindustrie, genationaliseerd worden. Geen General Motors meer, de nationale autoindustrie is van cruciaal belang voor de welvaart en het welzijn van de natie en zal dan ook niet in vreemde handen gelaten worden!

Het N-SA zal dan ook campagne voeren om dit standpunt te verkondigen en steun aan de arbeiders van Opel te betuigen, die op dit moment het slachtoffer zijn van dit schouwspel van onze schijndemocratie!

Sunday, 08 February 2009 13:44

Bankencrisis is ook crisis van de belgische instellingen

Written by

De financiële crisis die reeds enkele maanden aanhoudt is de laatste dagen weer in een stroomversnelling geraakt. Ook nu weer mag de Staat opdraven als redder omdat te ver doorgedreven liberaliseringen de banken op de rand van de afgrond hebben gebracht (en Kaupthing, Fortis,…zelfs in de afgrond). De Vlaamse regering schoot KBC te hulp, meteen het startschot voor een tweede ronde van grandioze verspilling van belastinggeld aan het grootkapitaal. In ongeveer drie maanden tijd hebben de politieke waterdragers van het grootkapitaal het gepresteerd zo maar eventjes 25 miljard euro, (zijnde 1000 miljard oude Belgische franken!!) in de private banken te stoppen. Er wordt overigens niet aan getwijfeld dat de banken in de nabije toekomst opnieuw bij de staat zullen aankloppen. De gevolgen van de financieel-economische crisis die ze zelf hebben veroorzaakt moeten ze nog incasseren.

 

Historisch gezien wordt de Kredietbank en haar aanhangsels als zowat de financiële ruggengraat aanzien van de Vlaamse welvaart en industriële ontwikkeling in de 2de helft van de 20ste eeuw. Wat Fortis / Generale Bank was voor belgië, is KBC voor velen, zeker in de brede Vlaamse Beweging, voor Vlaanderen. Reeds voor de oorlog wist de Kredietbank, als voorloper van KBC en opvolger van de ‘Algemeene Bankvereeniging’, een Nederlandstalige burgerij en de voor Vlaanderen typische kleine en middelgrote ondernemingen aan te spreken die zich bij de grote Franstalige banken niet zo thuis voelden. De Kredietbank heeft zo een vorm van cultureel nationalisme weten te gebruiken om er economisch beter van te worden. Deze omkering, waarbij nationalisme instrument voor de kapitalistische economie wordt, sluit nochtans niet uit dat degene die het gebruikt er toch ook in gelooft zoals de Antwerpse voorzitter van de Kredietbank, Fernand Collin, dat destijds bewees. Maar, niet alleen behoorde die Vlaamsgezinde elite in de omgeving van de Kredietbank logischerwijs nooit tot het nationalistische kamp die financieel en economisch gewin zouden opofferen voor één of andere ‘Vlaamse idee’, vandaag de dag is die nationale binding compleet verwaterd of verdwenen. Vlaanderen als begrip en het nationalisme er rond was vooral welkom als het iets kon opleveren. KBC heeft vooral nog steeds het imago een echte Vlaamse bank te zijn. Een imago, maar ook niets meer dan dat…

 

Page 16 of 17

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter