Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Nieuws Open brief aan Filip Dewinter

Wednesday20 February 2019

Tuesday, 17 August 2010 21:25

Open brief aan Filip Dewinter

Written by 
Islamofobe retoriek is steun aan Amerikaanse oorlogspolitiek Islamofobe retoriek is steun aan Amerikaanse oorlogspolitiek

n.a.v. Filip Dewinter (VB) zijn oproep de petitie tegen de moskee op Ground Zero (dewelke overigens niet op Ground Zero ligt en tevens geen moskee is) te tekenen, maakt het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) zich zorgen over de koers van het Vlaams Belang en hoe deze zich tot een internationale beweging ontpopt die de polarisering van beschavingen nastreeft.

In navolging van de antioorlogscampagne “Oorlog is Volksbedrog” is dan ook besloten in een open brief mijnheer Dewinter tot verantwoording te roepen. Tevens zal in lijn hiermee een informatiecampagne op de IJzerwake gehouden worden, waar mensen verduidelijking aan onze militanten kunnen vragen.

Kwatongen zullen ons van islamofilie willen beschuldigen, maar voor ons is het duidelijk dat er onder geen beding sprake kan zijn van ons pro- of anti-islam te positioneren. Dit is de 21ste eeuw, de tijd van religieus conflict ligt achter ons. Deze hele discussie is de doden tot leven wekken door radicalisering langs twee kanten: islamofobie en islamitische radicalisering zijn twee kanten van dezelfde valse munt.

Zowel autochtonen als allochtonen worden meegetrokken in dit volksbedrog. Door islamisering in de plaats van immigratie te zetten, wordt verduisterd dat immigratie een economisch probleem is en daarom een economische oplossing vraagt. Spookbeelden van kruistochten, oorlogen, burgeroorlogen, jihads... ze liggen een beleid van vrijwillige segregatie en remigratie in de weg. En daarom liggen zij ook een nationaaldemocratie van sociale rechtvaardigheid in de weg. Tijd voor een alternatief!

 


Mijnheer Dewinter,

Wij van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) zijn al geruime tijd bezorgd over de politieke koers die u vaart en waarin u tenminste een deel van het Vlaams Belang en de Vlaamse bevolking in mee poogt te trekken. Hoewel wij natuurlijk niet blind zijn voor het toenemende aantal islamitische immigranten, hetgeen u “islamisering” noemt, stellen wij ons ernstige vragen bij de agenda die u hiermee wilt uitdragen. U bent duidelijk een zeer ethisch iemand, bewust van de morele crisis waar wij ons in bevinden. In dat licht, kan u deze vragen misschien eens beantwoorden?

 1. 1. Wie heeft Europa onvruchtbaar gemaakt?
 2. 2. Wie heeft ons een schuldgevoel aangepraat?
 3. 3. Wie heeft van het slachtofferschap een moreel wapen gemaakt?
 4. 4. Wie heeft gesteld dat "identiteit naar Auschwitz leidt", om daarmee elke nationale wederopstanding onmogelijk te maken?
 5. 5. Wie heeft een stem gegeven aan evangelisch pacifisme, vervormd tot de grootste dwaasheden en de zwaarste vormen van hypocrisie (“Oorlog is Vrede!” – George Orwell, 1984) ?
 6. 6. Wie heeft elk nieuwe Renaissance onmogelijk gemaakt, door onze vroegere beschaving neer te zetten als de bron van alle kwaad?
 7. 7. Wie heeft de pseudo-revolutie van Mei’68 geleid en alle polariserende bewegingen om van het geweten een gelatinepudding van verwrongen humanisme te maken?
 8. 8. Wie heeft het concept van de wereldburger en dogmatisch antiblank racisme gelanceerd?

Wat wilt u nu werkelijk bereiken door alles via een trechter van islamofobie te laten lopen, mijnheer Dewinter? Een etnische burgeroorlog? Kampen? Het vliegtuig? De doodskist? Toch geen integratie, want uw discours valt nu niet bepaald verzoenend te noemen.

Nu u ons oproept tot het tekenen van de petitie tegen de moskee op Ground Zero moeten wij u daarbij vragen: Wat hebt u met de VSA? Is het niet duidelijk dat de Verenigde Staten alles te winnen hebben bij het onder de duim houden van Europa, zoals we nog niet zo lang geleden met Servië hebben mogen constateren? Is het niet duidelijk dat een religieus debat misleidend is wanneer de aanleiding van immigratie de drukking van loonkosten was, en dus een louter economisch fenomeen? Kunt u niet zien dat zowel immigratie als uw vorm van anti-immigratie uitsluitend in de hand van oligarchische financiële en geopolitieke belangen speelt? 9/11 is daar toch een toonbeeld van, of vergeet u dat onze troepen nog altijd in Afghanistan zitten?

Het moet toch duidelijk zijn dat het discours dat u zich aanmeet, voorzover het geen aaneenschakeling van simplismen en onwaarheden is, op geen enkele wijze onze belangen behartigt.

Het moet daarbij duidelijk zijn dat de pro-Westerse agenda van moreel kolonialisme, die u ook steunt tegenwoordig, aan de basis ligt van de ongebreidelde radicalisering van moslims. Een radicalisering, die nu bijna niet meer zonder oorlog op te lossen valt. We zijn terug bij Versailles beland, mijnheer Dewinter. Wij worden allemaal oorlogsmisdadigers tegen dit tempo. Zowel Europese militairen, als islamitische terroristen voor de volledigheid.

De 21ste eeuw is niet meer het tijdperk van religieus, moreel of geografisch kolonialisme. Dit is het tijdperk van economische en continentale belangen. Die behartigen wij niet door het provoceren van de internationale islamitische geloofsgemeenschap en het uitdragen van een onvoorwaardelijk atlantisme (“America, we fight for you!” – weet u wel).

Wat onze beschaving betreft en al uw hoge morele praat, stelt zich wat ons betreft dan ook slechts een vraag: wat voor een beschaving willen wij zélf? Het antwoord is hoe dan ook een beschaving die in lijn ligt met onze economische belangen: een renaissance van sociaal herstel en sociale vrede. Een etnische en sociale ontspanning in dit polariserend tijdperk, zowel nationaal als internationaal.

Dat is wat wij onder solidarisme bedoelen en dat is wat wij met remigratie voorhebben, twee begrippen waar u zelf van heeft toegegeven nog niet veel te begrijpen. En die beschaving kan dan zonder probleem relaties uitbouwen met andere beschavingen, islamitisch of anders.

Het is nog niet te laat om een toekomst van oorlog te blokkeren. Maar de tijd dringt. Daarom hebben wij deze campagne gelanceerd en schrijven wij u nu deze open brief. Wij dringen u hierbij aan onze voorstellen in overweging te nemen, dewelke u onderaan deze brief kan vinden. Opdat u zich als politicus terug inzet voor uw volk, en niet meer voor internationaal volksbedrog.

Hoogachtend,

Coördinatie N-SA

***

Onze eisen vanuit overtuiging:

 1. 1. terugtrekking van onze militairen;
 2. 2. stopzetting van medewerking aan de ISAF en de NAVO;
 3. 3. onteigening en ontmanteling van Amerikaanse militaire basissen binnen onze grenzen;
 4. 4. standpunt innemen tegen internationale provocaties tegen landen zoals Iran;
 5. 5. respect voor slachtoffers van de nodeloze conflicten uit het heden en het verleden, dewelke symbool staan voor de expansiedrift van het Westerse systeem.

Vanuit het politieke concept van een nationaal-democratische partijpolitiek stellen wij bovendien centraal:

Het promoten van een nieuw geopolitiek blok met landen die non-agressie en nationale soevereiniteit garanderen (Iran, Rusland en Venezuela zijn hier vandaag de centrale spelers). Dit houdt concreet in:

 1. 1. een verdrag voorstellen die economische relaties (monetaire voorkeur, grondstoffenverkeer, havenverkeer) bevordert op voorwaarde van diplomatieke eensgezindheid en wederzijds respect voor politieke soevereiniteit;
 2. 2. via de VN gecoördineerd hervormingen onderzoeken gericht op instituten zoals het IMF, de WHO en de Wereldbank;
 3. 3. fiduciaire garanties promoten voor het nationaliseren van banken en ter bevordering van overige anti-(euro)globalistische hervormingen;
 4. 4. een meerjarenplan voorstellen voor de hervorming van Defensie om af te stappen van de ondersteunende rol voor de NAVO en de ISAF (waartoe het leger nu dient).

N-SA

 • Over Ons
 • Meedoen
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • +32(0)476/39.83.66
 • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter