Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Nieuws Waarom Marie-Rose Morel politiek werd vermoord

Wednesday20 February 2019

Tuesday, 29 March 2011 23:06

Waarom Marie-Rose Morel politiek werd vermoord

Written by 

Wie de capriolen van Filip Dewinter volgt, kan vaststellen dat het hier gaat om een beroepspoliticus met eindeloopbaanaspiraties. Nu ja, eindeloopbaan is veel gezegd: de man had nooit een professionele loopbaan. Tenzij beroepspolitiek als een normale loopbaan beschouwd zou worden natuurlijk. Binnen en rond de partij spuwt men nochtans gal op beroepspolitici en aanverwant profitariaat. Voor de eigen beestjes die nooit een klop op een werkvloer hebben uitgevoerd, is men echter altijd zeer mild en begripsvol geweest.

Beroepspolitici zoals Dewinter worden ook meestal opgevolgd door zoon of dochter. Nochtans wordt erfopvolging bij politici als een verwerpelijk aspect van de politiek bevonden door veel mensen. Het is iets waar elke Vlaams Belanger het zuur van krijgt als het zich voordoet bij andere partijen. Daarom moet een erfopvolging binnen die partij met zorg worden voorbereid. Zeker bij een zweeppartij als het VB, want het mag niet te veel opvallen dat ze de verderfelijke praktijken die bij andere partijen schering en inslag zijn met graagte kopiëren. Al is er wel al jaren een voorgaande met de familie van de stichter, maar compassie met werklozen is een Vlaams-nationale deugd (voor gewone mensen moet het wel in de tijd beperkt zijn). Als je dus je eigen kind op de troon van de partij wilt hijsen en dat dan wilt verkopen als vernieuwing en vervrouwelijking, dan is het natuurlijk sneu als er al iemand is die die titel claimt. En daar is de reden te vinden waarom mevrouw Morel in de weg liep.

Dat zaakje moest fout lopen en het is ook goed fout gelopen. Nog voor er bij mevrouw Morel kanker werd vastgesteld, werd ze reeds politiek vermoord. Nog voor ze fysiek dood was, heeft men haar dan maar politiek vermoord. De redenen die Dewinter opgaf voor de liquidatie moesten getuigen van ideologische verschillen. Alleen is er nog nooit iemand met voorbeelden van die verschillen op de proppen gekomen. Dat is en was dan ook onmogelijk: er waren geen verschillen. De doelstellingen van beide protagonisten lagen vervat binnen persoonlijke carrièredoelstellingen en hadden niks te maken met enig ideologisch discours. Er was gewoon een probleem met de plaats van prima donna binnen de partij. Die plaats was namelijk reeds voor iemand voorzien: voor een dochter van Dewinter. Dewinter besefte echter zeer goed dat eens Morel op die troon zat, men haar er niet vlug van zou krijgen. Mocht hij de toekomst hebben kunnen voorspellen, dan zou Dewinter zeker anders hebben gehandeld. De toekomst  voorspellen  is evenwel niet iedereen gegeven. Hij kon dus niet weten dat het probleem zichzelf zou oplossen. Bijgevolg liquideerde hij de concurrentie – met alle imagoschade van dien. Betaalde partijpolitiek is een vies ding: het is dan ook een vieze bende die zich ermee onledig houdt.

Nu weer probeert Dewinter de door hem nooit verworven burgemeesterszetel van Antwerpen door te verkopen aan de N-VA. Doel is het cordon sanitaire te breken. Of dat is toch het argument dat hij daarvoor gebruikt. Dichter bij de waarheid is dat Dewinter op die manier aan een of meerdere uitvoerende mandaten wil geraken en daarvan zou er een moeten dienen als politiek opstapje voor een van diens dochters: de troonopvolgster van papa Dewinter, maar ook de opvolgster en het vrouwelijke boegbeeld van de overleden Morel. Meneer Dewinter heeft met dat doel voor ogen zelfs de stemmen van de eigen partij veil en verkoopt daarvoor zijn eigen Antwerpse achterban en kiezers. Het aanbod dat Dewinter De Wever gedaan heeft, om het Vlaams Belang als buikspreker voor de N-VA te laten optreden bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, is daar het bewijs van. Dewinter en zijn partij doen wel mee, maar ze geven de tegenstanders van de N-VA vrije baan. De partij doet enkel mee om de dochter van Dewinter aan de bak te helpen. Om de agenda van deze erfopvolging door iedereens strot te duwen heeft Dewinter reeds enige tijd voorbereidend werk geleverd zoals te zien was met Morel. Iedereen die een teken van verzet zou durven te geven tegen zijn plannen is in de loop der jaren gewoon aan de kant gezet. Nog vóór Dewinter zijn plannen openbaar maakt, weet hij namelijk perfect wie dwars durft te liggen. Het grootste obstakel, Morel, is weg. Nu is het tijd voor de rest…

Om hem te informeren als mandatarissen en bestuursleden iets zeggen op vergaderingen wordt door de plaatselijke secretarissen elke tussenkomst genoteerd en aan Dewinter schriftelijk overgemaakt. Deze nota’s zijn niet vervat in de gebruikelijke notulen van de vergaderingen maar worden in aparte nota’s aan Dewinter gezonden. Als dissidenten of mensen die er een eigen mening op nahouden naderhand zijn verwijderd, plaatst hij in hun plaats stromannen die ervoor moeten zorgen dat de directieven van Dewinter worden opgevolgd. Zijn directieven, niet die van schijnvoorzitter Valkeniers. Die heeft namelijk geen enkel poot binnen de partij om op te staan. En als hij er al een heeft – zoals met Morel en Vanhecke destijds – dan zorgt de geheime arbeidsovereenkomst die hij blijkbaar met Dewinter heeft er wel voor dat hij die poot eigenhandig doorzaagt.

Zo maken we nu in Gent mee dat iemand als Francis Van den Eynde en de meerderheid van de gemeenteraadsfractie uit de partij worden gezet. Voorlopig geschorst luidt het, maar niemand hoeft zich illusies maken. Dewinter zal nu wel vlug een rondje postjes beloven doen, om Francis te isoleren en monddood te maken. De bekende praktijken van Dewinter. Hij deelt graag postjes uit waarvoor hij niet zelf moet betalen. Ook Voorpost, waar Francis Van den Eynde medeoprichter van is, steunt de oude kameraad niet. Hoe zou de organisatie dat ook kunnen? De leiding van die beweging is volledig onder controle van Dewinter, die hen via jobs aan de leiband houdt. Spijtig dat Francis de praktijken die Dewinter en diens partij al jaren toepassen op militanten nooit heeft bekritiseerd of veroordeeld in het verleden. Toen ik in 2006 door de NSV op een debat werd uitgenodigd waar ook Francis zou debatteren, werd ik uit het debat geweerd omdat Francis op bevel van hogerhand het debat moest verlaten als ik effectief aan het debat zou meewerken. Had je toen al niet moeten doorhebben hoe corrupt de partijleiding wel was, Francis? Moreel en intellectueel corrupt!

Dewinter gaat dus naar zijn eindeloopbaan toe: een baan in het Europese parlement in 2014. Door de politieke liquidatie van Morel en haar tragische dood is daar nu ook alle ruimte voor. En dat Frank Vanhecke, door op te stappen uit het Europese parlement in 2014, de facto die plaats zal vrijgeven aan de politieke doodgraver van zijn overleden echtgenote, moet toch wel als een supercynische samenloop van omstandigheden worden gezien? Dit terwijl de carrièreplanning van Dewinter en familie rustig haar beslag zal krijgen en de partijleden van de ene zotternij naar de andere worden meegesleurd om de Europese ambities van meneer waar te maken. Of denkt iemand dat Dewinter zijn gehele politieke strategie nu op het buitenland ent voor de lol? Ik heb zo een vermoeden wat er op het briefje moet hebben gestaan dat Dewinter in de gleuf van de Klaagmuur heeft gestopt bij zijn bezoek aan de vrolijke gabbers in Israël. Daar zal de volgende wens op hebben gestaan: een mooie Europese zetel voor Bibi en voor de dochter een vet betaald mandaat in combinatie met het voorzitterschap van het Vlaams Belang.

Voor Francis Van den Eynde en allen die denken dat ze de partij kunnen hervormen: het enige wat zal worden hervormd, is het voorzitterschap. Iedereen die zijn stem verheft tegen de privé overname van de partij door de familie Dewinter zal een mes in de rug krijgen. Of zoals bij Marie-Rose Morel: een mes in het hart. Dus: zeggen dat er geen plaats is voor een partij buiten VB en N-VA binnen het nationale spectrum, zoals Francis Van Den Einde doet, is daarom in de kaart spelen van Dewinter en zijn privatiseringsplannen van het VB.

Wij van het N-SA en de Nationaaldemocratische Partij hebben niet gewacht op hen die jaren in volslagen lethargie naar de fratsen van Dewinter en co hebben zitten kijken. Al dan niet tegen betaling. Wij hebben het lot in eigen handen genomen. En daarom doen we een oproep aan alle echte militanten: sluit aan en vecht voor een ideaal dat ons volk dient, niet de voorrechten van een corrupte kliek!

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter