Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog In de Media

Saturday20 January 2018

Friday, 02 November 2012 10:46

Elite is schaamte voorbij

Written by

 

 

Ook loon Lagarde gekoppeld aan index. (En ze betaalt nog steeds geen vermogensbelastingen.)

 

BRUSSEL -  Christine Lagarde, de topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds, noemde het Belgische systeem van de loonindexering deze week ‘voorbijgestreefd' (DS 31 oktober). Volgens de topvrouw is het aan een grondige herziening toe.

Gek genoeg is ook het loon van Lagarde geïndexeerd. Dat merkte SP.A'er Jan de Zutter op. Op zijn Facebookpagina diste hij een persbericht op van het IMF dat bij de aanstelling van Lagarde werd gepubliceerd. Daarin staan haar arbeidsvoorwaarden opgesomd.

‘Zowel uw salaris als uw representatievergoeding zullen vanaf 2012 telkens op 1juli worden aangepast aan de procentuele toename van de index voor consumptieprijzen van de regio Washington', klinkt het in de mededeling.Op die manier heeft Lagarde op 1 juli haar vergoeding met 1,8 procent zien stijgen. Bij het IMF was niemand bereikbaar voor commentaar.

 

 Bron: DS

Thursday, 01 November 2012 12:30

EU-sovjetstaat zal tot een intereuropees conflict met UK leiden

Written by

Geen vrede maar oorlog zal het resultaat van de EU-sovjetstaat in wording zijn.

 


 

De Britse vicepremier Nick Clegg denkt dat er een gevaar bestaat dat Groot-Brittannië de Europese Unie zal moeten verlaten. Dat zei hij vandaag in een reactie op het standpunt van leden van de conservatieve partij, die vinden dat het budget van de EU moet worden teruggebracht.

"Je zult er niets mee bereiken wanneer je stampvoetend zegt: we willen deel uitmaken van deze club, maar we willen eenzijdig de regels veranderen, en eenzijdig beslissen waar we voor tekenen", aldus Clegg. Volgens Clegg zou dit standpunt er toe kunnen leiden dat het nog maar een kleine stap is 'naar een diepe crisis die het Verenigd Koninkrijk volledig gemarginaliseerd laat of zelfs buiten de EU stelt'.
In Groot-Brittannië woedt al een weken een hevige discussie over het budget van de Europese Unie. Meerdere Britse bewindslieden hebben al met een veto gedreigd tegen de nieuwe begroting als niet aan Britse eisen tegemoet wordt gekomen. Clegg en premier Cameron zullen inzetten op een bevriezing van de begroting, terwijl de EU zelf een forse verhoging voorziet. Volgens Clegg is het bevriezen van het budget een moeilijke maar haalbare positie, en de hardste positie van alle EU-lidstaten.
Toch gaat dit leden van de partij van Cameron niet ver genoeg. Zij willen zien dat er wordt gesneden in het EU-budget.

Bron/HLN

Tuesday, 30 October 2012 18:18

Vlaams regionalistische integratie: collaboratie in actie

Written by

 Bourgeois geeft 800.000 euro voor ‘oefenkansen’ Nederlands

 

 

 

BRUSSEL - Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois (N-VA) verdeelt ruim 800.000 euro onder 31 gemeenten, jeugdhuizen, sportclubs en andere organisaties die anderstaligen kansen bieden om hun Nederlands te oefenen.

‘In Vlaanderen komen steeds meer mensen wonen die de Nederlandse taal nauwelijks of niet beheersen. Er worden al taalcursussen aangeboden, maar vaak volstaat dat niet’, verduidelijkt Bourgeois in een persbericht. Daarom zijn zogenaamde ‘oefenkansen’ nodig om zich het Nederlands ook echt eigen te maken. De minister ziet mogelijkheden bij onder meer bibliotheken, sportclubs, jeugdhuizen en culturele centra.

Volgens Bourgeois kan iedereen zijn steentje bijdragen. ‘Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om integratie te laten lukken.’ Hij roept Nederlandstalige Vlamingen daarom op om geen dialect te spreken en niet onmiddellijk over te schakelen naar het Frans of het Engels. ‘Hoe goedbedoeld ook, dit ontneemt de anderstalige de kans om haar of zijn kennis van het Nederlands te oefenen en te verbeteren’, besluit hij

Bron/De Standaard

 

 

Friday, 26 October 2012 17:05

Omwille van het smeer likt de kat de kandeleer

Written by

 Ik neem afstand van het 70 puntenplan punt, het was fout ( Van Overmeire )

 

 

Van Overmeire en Filip Dewinter

 Tumult in Aast. Karim Van Overmeire, tegenwoordig N-VA-lid, maar vroeger een van de auteurs van het vernieuwde 70-puntenplan van het Vlaams Belang, wordt er namelijk voorgedragen als schepen in de nieuwe stadscoalitie. SP.a-voorzitter Bruno Tobback heeft daarover alvast duidelijk zijn ongenoegen geuit.

Van Overmeire zou onder meer de nieuwe portefeuille ‘Vlaamse Zaken’ krijgen. Dat betekent dat het zijn taak wordt om erover te waken dat inwijkelingen uit Brussel er niet voor zorgen dat Aalst verfranst.

Zo ver is het echter nog niet, want de lokale SP.a-afdeling beslist pas op 5 november of ze de Oost-Vlaamse stad mee wil besturen met Van Overmeire in het schepencollege.

88.696,52 euro bruto

Mocht de voormalige VB’er effectief benoemd worden, dan kan hij voor zijn schepenambt rekenen op een brutojaarloon van 88.696,52 euro. Een schepen in een stad zoals Aalst, die meer dan 80.000 inwoners telt, verdient immers 75% van het loon van de burgemeester, die op zijn beurt 118.262,03 euro verdient.

Het loon van de burgemeester is afhankelijk van het aantal inwoners van zijn stad en wordt in de Gemeentewet uitgedrukt als een percentage van het brutojaarloon van een Vlaams parlementslid (= 53.511 euro).

Extra’s

Van Overmeire zal als schepen net als gewone ambtenaren ook recht hebben op vakantiegeld en een eindejaarspremie. De berekening daarvan gebeurt op dezelfde manier als van gemeentepersoneel van niveau A. Andere voordelen zoals een hospitalisatieverzekering krijgt hij niet. Onkosten, bijvoorbeeld voor gsm of vervoer, worden wel terugbetaald, tenminste voor zover die noodzakelijk zijn en hij die kan aantonen.

Bij ontslag is er voor een schepen geen enkele uittredingsvergoeding voorzien.

Cumul

Van Overmeire zal zijn schepenambt in Aalst cumuleren met zijn zitje voor N-VA in het Vlaams Parlement. Ook daarvoor krijgt hij een vergoeding. Voor zijn schepenambt en zijn parlementair werk tezamen zal Van Overmeire dus jaarlijks 142.207,52 euro bruto ontvangen. Daarmee blijft hij onder het wettelijk vastgelegde cumulatieplafond van 163.192,57 euro.

Wat hierbij wel nog buiten beschouwing blijft is de onkostenvergoeding die Van Overmeire als Vlaams parlementslid zal ontvangen. Jaarlijks bedraagt deze forfaitair 23.627 euro.


 

 

 

Wednesday, 24 October 2012 11:51

Ons hart en onze politieke actie liggen bij hen

Written by

Sluit aan bij de solidaristen en vecht met ons mee voor een nieuwe dageraad- ver weg van de oude en vermolmde liberaaldemocratie. Werp af de lethargie van het valse consumentisme. Organiseer u rond onze vlag. De Vlag van het Nieuw-Solidarisme waar niet de werkers tranen storten maar zij die ons verknechten en bedriegen.

Wij roepen jongeren op om recht te staan en de weg van het parlementarisme en nonactivisme te verlaten. Wij moeten onszelf organiseren, want er komen andere tijden. En niet alleen geldt dit voor jongeren, uiteraard. Tijden van werkloosheid en oprukkende armoede, ook voor hooggeschoolden, komen er aan. En niemand kan nog aan de kant blijven staan, niemand kan nog weigeren in collectieve termen te denken en te werken. De Wever heeft verklaart dat het oubollige Vlaamsnationalisme dood is. Maar wat vooral dood moet is de in nationalistische kringen wijdverbreide individualistische houding en opstelling. Allleen een collectieve strijd  rond ideologisch geschoolde en actieve mensen kan daar een tegengif zijn. Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief is een dergelijke organisatie. 

Als de tranen opgedroogd zijn van onze broeders en zusters bij Ford en elders waar het kapitalisme onze mensen afslacht moet er actie en verzet worden georganiseerd. Anders zal alle verdriet nutteloos blijken.

En welke bewuste mens wil dat op zijn geweten hebben?

 

Page 7 of 14

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter