Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog In de Media

Wednesday23 January 2019

 

 

Als iemand de illusie heeft dat het VB zich zal vervellen tot een sociale volkspartij, dan wordt dit doorprikt door de verklaringen die Dewinter over de Amerikaanse verkiezingen geeft. Om de ontluistering zelf te ervaren is het dan ook best om zijn eigen woorden te lezen voordat er weer iemand beweert dat wij ze uit onze duim hebben gezogen.

Op een ogenblik dat het overblijvende electoraat van het VB, dat veelal uit mensen van de werkende klasse bestaat (de anderen zijn reeds overgelopen naar de N-VA), zingt Dewinter het lof van de meest reactionaire fractie binnen het Amerikaans kapitalisme. Dat van Mitt Romney.

Ook prijst Dewinter de manier van ondernemen van de VS. En dat juist op een ogenblijk dat er 10.000 Vlamingen slachtoffer zijn geworden van deze economische politiek van een US-bedrijf in ons land. Dat de PVDA het VB op haar volksbasis zal proberen pakken staat in de sterren geschreven. Nadat de N-VA-liberalen de middenklasse van het VB-electoraat heeft ingepalmd, zal de PVDA dat op het werkende en werkloos zijnde deel van het VB-electoraat doen. En Dewinter helpt de communisten blijkbaar graag door die van munitie te voorzien. En dit door domme praat te verkopen over hoe zeer hij de Amerikanen en hun economisch model  steunt.

Nog een beetje geduld en het VB haalt alleen nog stemmen bij de Ambassade van de VS en Israël.

 

Filip Dewinter (Vlaams Belang)

1. Stemmen? 'Mitt Romney is mijn man. Ik ben eerlijk gezegd ontgoocheld in Barack Obama. Die socialist heeft de Amerikaanse economie geen goed gedaan. De Verenigde Staten hebben opnieuw nood aan stabiliteit. En die kan Romney bieden. Hij is ook de man die een aantal conservatieve waarden opnieuw in ere kan herstellen. Hij kan van de Verenigde Staten opnieuw de leidende natie maken die ze altijd geweest zijn.' 2. Bijgebleven? 'Ik moet dan onmiddellijk aan zijn slogan ‘Yes You Can’ denken, en vooral aan hou hij bewezen heeft dat hij het niet kan. In de praktijk is het omgekeerde gebeurd. De grote verandering die hij had beloofd is er niet gekomen. De werkloosheid is torenhoog en de economie doet het heel slecht. Dat zal hij bij de verkiezingen zeker parten spelen.' 3. Leve Amerika? 'Ik hou nog altijd van Amerika. Ik ben er al dikwijls geweest en het blijft een indrukwekkend land. Het soms naieve positivisme, hun manier van ondernemen, spreekt mij zeer aan. Het blijft een deel van de Westerse beschaving waar ik heel veel respect voor heb. Maar ik verafgood zeker niet alles dat uit de Verenigde Staten komt. Ik kan mij soms ergeren aan de manier waarop ze hun eigen agenda in de rest van de wereld willen doordrukken

 

Friday, 02 November 2012 10:46

Elite is schaamte voorbij

Written by

 

 

Ook loon Lagarde gekoppeld aan index. (En ze betaalt nog steeds geen vermogensbelastingen.)

 

BRUSSEL -  Christine Lagarde, de topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds, noemde het Belgische systeem van de loonindexering deze week ‘voorbijgestreefd' (DS 31 oktober). Volgens de topvrouw is het aan een grondige herziening toe.

Gek genoeg is ook het loon van Lagarde geïndexeerd. Dat merkte SP.A'er Jan de Zutter op. Op zijn Facebookpagina diste hij een persbericht op van het IMF dat bij de aanstelling van Lagarde werd gepubliceerd. Daarin staan haar arbeidsvoorwaarden opgesomd.

‘Zowel uw salaris als uw representatievergoeding zullen vanaf 2012 telkens op 1juli worden aangepast aan de procentuele toename van de index voor consumptieprijzen van de regio Washington', klinkt het in de mededeling.Op die manier heeft Lagarde op 1 juli haar vergoeding met 1,8 procent zien stijgen. Bij het IMF was niemand bereikbaar voor commentaar.

 

 Bron: DS

Thursday, 01 November 2012 12:30

EU-sovjetstaat zal tot een intereuropees conflict met UK leiden

Written by

Geen vrede maar oorlog zal het resultaat van de EU-sovjetstaat in wording zijn.

 


 

De Britse vicepremier Nick Clegg denkt dat er een gevaar bestaat dat Groot-Brittannië de Europese Unie zal moeten verlaten. Dat zei hij vandaag in een reactie op het standpunt van leden van de conservatieve partij, die vinden dat het budget van de EU moet worden teruggebracht.

"Je zult er niets mee bereiken wanneer je stampvoetend zegt: we willen deel uitmaken van deze club, maar we willen eenzijdig de regels veranderen, en eenzijdig beslissen waar we voor tekenen", aldus Clegg. Volgens Clegg zou dit standpunt er toe kunnen leiden dat het nog maar een kleine stap is 'naar een diepe crisis die het Verenigd Koninkrijk volledig gemarginaliseerd laat of zelfs buiten de EU stelt'.
In Groot-Brittannië woedt al een weken een hevige discussie over het budget van de Europese Unie. Meerdere Britse bewindslieden hebben al met een veto gedreigd tegen de nieuwe begroting als niet aan Britse eisen tegemoet wordt gekomen. Clegg en premier Cameron zullen inzetten op een bevriezing van de begroting, terwijl de EU zelf een forse verhoging voorziet. Volgens Clegg is het bevriezen van het budget een moeilijke maar haalbare positie, en de hardste positie van alle EU-lidstaten.
Toch gaat dit leden van de partij van Cameron niet ver genoeg. Zij willen zien dat er wordt gesneden in het EU-budget.

Bron/HLN

Tuesday, 30 October 2012 18:18

Vlaams regionalistische integratie: collaboratie in actie

Written by

 Bourgeois geeft 800.000 euro voor ‘oefenkansen’ Nederlands

 

 

 

BRUSSEL - Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois (N-VA) verdeelt ruim 800.000 euro onder 31 gemeenten, jeugdhuizen, sportclubs en andere organisaties die anderstaligen kansen bieden om hun Nederlands te oefenen.

‘In Vlaanderen komen steeds meer mensen wonen die de Nederlandse taal nauwelijks of niet beheersen. Er worden al taalcursussen aangeboden, maar vaak volstaat dat niet’, verduidelijkt Bourgeois in een persbericht. Daarom zijn zogenaamde ‘oefenkansen’ nodig om zich het Nederlands ook echt eigen te maken. De minister ziet mogelijkheden bij onder meer bibliotheken, sportclubs, jeugdhuizen en culturele centra.

Volgens Bourgeois kan iedereen zijn steentje bijdragen. ‘Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om integratie te laten lukken.’ Hij roept Nederlandstalige Vlamingen daarom op om geen dialect te spreken en niet onmiddellijk over te schakelen naar het Frans of het Engels. ‘Hoe goedbedoeld ook, dit ontneemt de anderstalige de kans om haar of zijn kennis van het Nederlands te oefenen en te verbeteren’, besluit hij

Bron/De Standaard

 

 

Friday, 26 October 2012 17:05

Omwille van het smeer likt de kat de kandeleer

Written by

 Ik neem afstand van het 70 puntenplan punt, het was fout ( Van Overmeire )

 

 

Van Overmeire en Filip Dewinter

 Tumult in Aast. Karim Van Overmeire, tegenwoordig N-VA-lid, maar vroeger een van de auteurs van het vernieuwde 70-puntenplan van het Vlaams Belang, wordt er namelijk voorgedragen als schepen in de nieuwe stadscoalitie. SP.a-voorzitter Bruno Tobback heeft daarover alvast duidelijk zijn ongenoegen geuit.

Van Overmeire zou onder meer de nieuwe portefeuille ‘Vlaamse Zaken’ krijgen. Dat betekent dat het zijn taak wordt om erover te waken dat inwijkelingen uit Brussel er niet voor zorgen dat Aalst verfranst.

Zo ver is het echter nog niet, want de lokale SP.a-afdeling beslist pas op 5 november of ze de Oost-Vlaamse stad mee wil besturen met Van Overmeire in het schepencollege.

88.696,52 euro bruto

Mocht de voormalige VB’er effectief benoemd worden, dan kan hij voor zijn schepenambt rekenen op een brutojaarloon van 88.696,52 euro. Een schepen in een stad zoals Aalst, die meer dan 80.000 inwoners telt, verdient immers 75% van het loon van de burgemeester, die op zijn beurt 118.262,03 euro verdient.

Het loon van de burgemeester is afhankelijk van het aantal inwoners van zijn stad en wordt in de Gemeentewet uitgedrukt als een percentage van het brutojaarloon van een Vlaams parlementslid (= 53.511 euro).

Extra’s

Van Overmeire zal als schepen net als gewone ambtenaren ook recht hebben op vakantiegeld en een eindejaarspremie. De berekening daarvan gebeurt op dezelfde manier als van gemeentepersoneel van niveau A. Andere voordelen zoals een hospitalisatieverzekering krijgt hij niet. Onkosten, bijvoorbeeld voor gsm of vervoer, worden wel terugbetaald, tenminste voor zover die noodzakelijk zijn en hij die kan aantonen.

Bij ontslag is er voor een schepen geen enkele uittredingsvergoeding voorzien.

Cumul

Van Overmeire zal zijn schepenambt in Aalst cumuleren met zijn zitje voor N-VA in het Vlaams Parlement. Ook daarvoor krijgt hij een vergoeding. Voor zijn schepenambt en zijn parlementair werk tezamen zal Van Overmeire dus jaarlijks 142.207,52 euro bruto ontvangen. Daarmee blijft hij onder het wettelijk vastgelegde cumulatieplafond van 163.192,57 euro.

Wat hierbij wel nog buiten beschouwing blijft is de onkostenvergoeding die Van Overmeire als Vlaams parlementslid zal ontvangen. Jaarlijks bedraagt deze forfaitair 23.627 euro.


 

 

 

Page 7 of 14

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter