Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog In de Media

Wednesday23 January 2019

Wednesday, 16 June 2010 14:11

Linkse taal in een rechts verhaal

Written by

Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief, kortweg N-SA, is een relatief nieuwe extreem rechtse jongerenorganisatie. Ze hanteren een opmerkelijke retoriek, die traditioneel rechtse ideeën vermengt met linkse thema’s. Ze zijn antikapitalistisch en keren zich tegen de politieke elite en immigratie. Gerald Henderickx en Ittai De Vree, studenten journalistiek aan de Katholieke Hogeschool Mechelen, maken een portret van het N-SA.

Door Gerald Henderickx en Ittai De Vree, Supo

Eddy Hermy, de hoofdcoördinator van het N-SA, doet enkele straffe uitspraken en vertelt hoe de organisatie aan haar ideeën komt. Zo vertelt hij waarom zijn extreem rechtse organisatie zich tegen het hoofddoekenverbod kant en het opneemt voor de Palestijnen. In de reportage ziet u ook unieke beelden van N-SA-feestjes en getuigenissen van militanten.

De Vree en Henderickx volgden het N-SA gedurende het afgelopen academiejaar. Ze trachten de kijker inzicht te geven in de denkwijze van het N-SA. De reportage werd afgelopen dinsdag als eindwerk voorgesteld.

Bron: Apache

Thursday, 10 June 2010 15:43

VB-kandidaat op Franstalige pro-Israël-betoging

Written by
Halt aan de desinformatie

Het moet gezegd worden, AK is altijd al fan geweest van eerlijke informatie en als we zijn dat er ergens een fundamentele fout gemaakt wordt dan melden we het zeker.
Afgelopen week was er een wereldwijde schokgolf van ontzetting doorheen de wereld gegaan omdat het onwettelijke land Israël besloot om schepen met hulpgoederen voor de bezette Palestijnse gebieden aan te vallen. En net zoals dat altijd het gevolg is bij een regime van geweld en terreur zijn er ook hier slachtoffers gevallen. Dat wij bij AK geen fan zijn van dit soort nationalisme hoeft niet gezegd te worden. U zal zich waarschijnlijk nu ook afvragen wat nu de reden is van dit artikel.
Vorige week zondag was er in Brussel een betoging voor Israël. Op zich is dat niets bijzonders, iedereen mag van ons betogen en zijn mening verkondigen. Wat er ons wel opviel was dat één van de aanwezige Dhr. Tanguy Veys...

Mr. Veys, u bent al jaren actief binnen het VB en de Vlaamse Beweging. U staat zelfs op de derde plaats voor het Parlement in Oost-Vlaanderen. U bent een fervent aanhanger van het Judeo-Christendom en bijna even conservatief als andere mensen in uw partij die graag kranten verscheuren.

En toch... Wij zitten met een aantal vragen, beste Tanguy.

Waarom steun je een regime dat elke tegenstand genadeloos de kop indrukt, zelfs als dat internationale afschuw oproept? Waarom sta je op de foto met een mede-actievoerdster terwijl je een Franstalig bord vast hebt? Waarom blijf je misdaden tegen de menselijkheid van Israël verdedigen als zijn het de jouwe? Waar komt dat geloof vandaan dat de Palestijnen baarlijke duivels zijn terwijl zij opkomen voor hun rechten als volk, net zoals de Vlamingen dat al decennia doen?

Mr. Veys, met alle respect, maar als volksvertegenwoordiger binnen een Vlaams-nationalistische partij hebt u bepaalde plichten naar uw kiezers toe. U kan niet zomaar gaan paraderen met Franstalige borden ter verdediging van misdaden tegen andere Volksnationalisten?

En daarbij, Mr. Veys, hoe rijmt u uw aanwezigheid op die betoging met uw aanwezigheid op de herdenking van de Oostfronters te Stekene enkele weken terug? Hebt u dat ook aan uw Israëlische vrienden verteld? Of bent uw gewoon zo plat populistisch dat ten tijden van verkiezingen alles moet kunnen en elke inconsequentie verheven wordt tot uw persoonlijke leuze?

Wij stellen ons vragen. En het lijkt er op dat er binnen uw eigen partij ook andere mensen zijn die zich vragen stellen bij uw gedrag. Wat ons betreft, Mr. Veys, bevestigt u enkel en alleen maar ons stemadvies: Laat uw stem horen en ga niet stemmen!

Geplaatst door Autonoom Verzet Vlaanderen op 19:00

Reactie Tanguy Veys

Waarom steun je een regime dat elke tegenstand genadeloos de kop indrukt, zelfs als dat internationale afschuw oproept?
- Waaruit leiden jullie dat af?  Ik ging enkel in op de oproep om aan de ambassade van Israël in Brussel te manifesteren:
1) tegen de desinformatie omtrent Free Gaza en voor het pleidooi van een objectief onderzoek naar de feiten;
2) voor het pleidooi “2 staten, 1 vrede”;
3) voor de eis om het conflict Israël-Palestina in ons land niet te importeren.
Drie motieven die ik persoonlijk ondersteun en die mijn aanwezigheid verantwoorden, ondanks mijn drukke campagneagenda.  Alles wat jullie daarbij sleuren doet niet ter zake en is zelfs ter kwader trouw.

Waarom sta je op de foto met een mede-actievoerdster terwijl je een Franstalig bord vast hebt?
- Op de foto ondersteun ik een mede-actievoerdster die een Franstalig bord heeft met een eis die ik volledig ondersteun.  Ik ben trouwens blij dat naast de Nederlandse toespraken er ook steun kwam vanuit Franstalige hoek voor deze eisen.

Waarom blijf je misdaden tegen de menselijkheid van Israël verdedigen als zijn het de jouwe?
- Waaruit leiden jullie dat af? Ik erken wel het recht van een volk om zich tegen een agressor te verdedigen.

Waar komt dat geloof vandaan dat de Palestijnen baarlijke duivels zijn terwijl zij opkomen voor hun rechten als volk, net zoals de Vlamingen dat al decennia doen?
- Waaruit leiden jullie dat af? Ik erken immers het zelfbeschikkingsrecht der volkeren.

Hoe rijmt u uw aanwezigheid op die betoging met uw aanwezigheid op de herdenking van de Oostfronters te Stekene enkele weken terug?
- Waarom zou een Vlaams-nationalist niet op zijn plaats zijn op deze herdenking? Op deze herdenking worden noch het nationaal-socialisme en noch het antisemitisme van WO II verheerlijkt.  Deze herdenking in Stekene handelt over Oostfronters die voor hun ideaal van Vlaamse onafhankelijkheid en voor hun verzet tegen het goddeloze communisme gestreden hebben.  Net zoals ook op IJzerwake talloze voorvechters gehuldigd worden.

Met vriendelijke groet,

Tanguy Veys
GSM 0477/36.52.34
Wednesday, 19 May 2010 00:34

Scandinavische meisjes verven uit angst haar zwart

Written by
ROTTERDAM/OSLO - Uit een onderzoek van Etnografisch onderzoekster Maria Bäckman blijkt dat in wijken van Stockholm en Oslo waar nog maar 20% van de bevolking Zweeds of Noors is, de autochtone meisjes daar hun Zweedse of Noorse identiteit onderdrukken.

Volgens Bäckman verfden de meeste meisjes hun haar donkerder. 'Niet omdat ze op immigranten willen lijken, maar omdat ze er niet Zweeds durfden uit te zien'. De meeste meisjes kleedden zich sekseneutraal en durfden niet op te vallen.

De 16jarige Mari Morken ging op school in een immigrantenwijk van Oslo en werd regelmatig uitgescholden voor 'aardappel' en 'witte kaas'. Uit zelfbescherming verfde ze zwarte strepen door haar blonde haar.

Slechts 5% van de leerlingen op de school was Noors, deze meisjes verfden hun haar donkerder. Mari had altijd een broek en t-shirt aan, hoe warm het ook was.

Volgens de moeder van  Mari deden de leerkrachten niets uit angst om voor racist te worden uitgemaakt. (EBO)
11/05/10 11u41

Bron: Algemeen Dagblad

Update:

In 1967 gaf Hannah Arendt het volgende commentaar op de dwaze opvattingen over integratie in de VS van na de burgerrechtenbeweging: "Gemengd wonen is natuurlijk goed mogelijk en geheel pijnloos op een bepaald niveau van inkomen en onderwijs (…). Het probleem begint bij de lagere inkomensgroepen en dit is een zeer reëel probleem. Met andere woorden, degenen die de integratie prediken, zijn degenen die de prijs daarvoor hoeven noch willen betalen. En op de koop toe is het dat soort mensen dat met hun gestudeerde koppen neerkijkt op de arme achterlijke medeburger, vol van VOOROORDELEN."
Saturday, 10 April 2010 19:35

De grote emissieroof

Written by

‘Het dom houden van de bevolking is’, volgens Alain Finkielkraut, ‘een democratisch recht waar je niet zo gemakkelijk op terug kunt komen.’ De Belgische overheid heeft dat recht tot kunstvorm verheven.

De Europese bevolking werd ingeprent dat het Emission Trade System – de handel in uitstootrechten – het CO2-gehalte in ons zwerk fors zou terugdringen. Zo stond het in het Kyotoprotocol. Wie twijfels had bij de emissiehandel werd meteen weggezet als een agent van de petroleumlobby. Die emissierechten moeten, in principe, door de vervuilende bedrijven worden gekocht. Die zullen dan jaarlijks aantonen dat hun CO2-uistoot het totaal van hun emissierechten niet overstijgt. Een belasting op luchtvervuiling, heet dit. In werkelijkheid krijgen grote vervuilers, zoals de staalproducenten, gratis uitstootrechten van de nationale overheden. Zodat de opbrengst van die belasting – en dat is het ingenieuze – door de vervuilers wordt geïncasseerd.

De Europese emissiehandel, sinds 2005 georganiseerd, beloopt momenteel tientallen miljarden per jaar. Dat de financiële belangen erg groot zijn, mag blijken uit de belangstelling van de Amerikaanse Wall Streetgigant Goldman Sachs, die voor 10 procent eigenaar is van de Chicago Climate Exchange. Goldman Sachs investeerde ruim 4,5 miljoen dollar in de verkiezingscampagne van president Barack Obama om hem ertoe te bewegen de emissiehandel aan te moedigen. Volgens Obama’s adviseurs zal het Amerikaanse CO2-casino de eerstvolgende zeven jaar zowat 700 miljard dollar verzetten. Een enthousiaste emissiegokker is gewezen vicepresident Al Gore, Nobelprijswinnaar en patroonheilige der milieuactivisten. Gore stichtte daartoe, samen met een drietal oudgedienden van Goldmans Sachs, de beursoperator Generation Investment Management, met hoofdkwartier in de fiscaal vriendelijke Londense City.

In die emissiehandel opereren momenteel entrepreneurs en georganiseerde misdaad gezellig naast elkaar. Europol schat de jaarlijkse btw-fraude die gemoeid is met de Europese emissiehandel op 5 miljard euro. Het totaal van de emissiezwendel, met onder meer ook gerecycleerde CO2-certificaten, ligt volgens enquêteurs nog hoger.

Maar in de emissiehandel hoeft niemand in de illegaliteit te stappen om buitenmaatse winsten te halen. Zwendelen kan ook volkomen legaal, zo toont de staalreus ArcelorMittal. Onlangs kreeg ArcelorMittal van het Waals Gewest uitstootrechten cadeau ter waarde van 260 miljoen euro (nagenoeg 10,5 miljard in oude frank). Uit dank voor de heropstart van de hoogoven in Ougrée, nabij Luik, die destijds was stilgelegd als gevolg van de crisis. ArcelorMittal belooft in Ougrée 363 arbeiders tot 2012 in dienst te zullen houden. Een snelle berekening leert dat via de verkregen emissierechten elk van die arbeidsplaatsen ArcelorMittal een subsidie van om en bij de 715.000 euro oplevert.

Eind 2009 haalde ArcelorMittal op de klimaatbeurs al 1 miljard euro op met de verkoop van CO2-certificaten die het gratis had verkregen van de Britse overheid, maar die overtollig waren geworden door productiebeperkingen en door de sluiting van de staalfabriek in de buurt van Middlesbrough.

Niets belet ArcelorMittal om na 2012 opnieuw de via het Waals Gewest verkregen emissierechten op de beurs te slijten. Trouwens, ArcelorMittal moet wel erg populair zijn in EU-kringen.

Recent kreeg de staalmogol van de Europese Investeringsbank ook nog een goedkope lening van 130 miljoen euro ter ondersteuning van zijn bedrijvigheid in Brazilië. Het totaal van de goedkope leningen die ArcelorMittal de voorbije tien jaar via Europese financiële instellingen kreeg, loopt op tot 450 miljoen euro – ruim 18 miljard frank.

ArcelorMittal, met staalovens in Kazachstan, Zuid-Afrika en Tsjechië een van de zwaarste vervuilers ter wereld, is nu ook een promotor van windenergie. De bouw van elke 80 meter hoge windturbine vergt immers 150 ton staal. Met die windenergie zit ArcelorMittal op vertrouwd terrein, want het is een zwaar gesubsidieerde sector. En waar subsidies te rapen vallen, staat ArcelorMittal vooraan in de rij. Subsidies hebben ervoor gezorgd dat ArcelorMittal in het crisisjaar 2008 ruim 9 miljard euro winst maakte, en dat het privéfortuin van de belangrijkste aandeelhouder, de Indiase zakenman Lakshmi Mittal, volgens het zakenblad Forbes 28,7 miljard dollar bedraagt. Het Waals Gewest en de federale overheid stijven mee dat fortuin. Want behalve de stapel uitstootrechten en de goedkope leningen kreeg ArcelorMittal via de notionele-interestaftrek nog eens 561 miljoen euro belastingkorting. Het is daarmee koploper op de lijst met bedrijven die van die fiscale goocheltruc genoten.

De gulheid van het federale koninkrijk België kent geen grenzen.


Bron: Knack (10/04/10)

Wednesday, 10 February 2010 18:42

Protégé van Ezra Pound overleden

Written by

Eustace Clarence Mullins (Roanoke (Virginia), 9 maart 1923 - Waller County (Texas), 2 februari 2010) was een Amerikaans schrijver, onderzoeker, schilder, fotograaf, dichter en essayist.


Eustace Mullins was een protégé van Ezra Pound, de Amerikaanse dichter en essayist. Hij bezocht Pound vanaf april 1949 tijdens diens gedwongen verblijf in een psychiatrische kliniek. Volgens Mullins was Pound op grond van politieke overwegingen zonder proces gevangengezet door president Franklin Delano Roosevelt, uit angst dat Pound zou doorgaan met het verspreiden van zijn mening over "het verraad van Roosevelt en de bankierswereld", die lang van tevoren geweten zouden hebben van de Japanse aanval op Pearl Harbor om de VS te betrekken bij de voor hen lucratieve Tweede Wereldoorlog, waarin alle partijen, ook Hitler en Japan, vrijwel volledig gefinancierd werden door de grote bankiersfamilies Rothschild, Warburg, Oppenheimer, Schiff, Rockefeller, etc. In opdracht van Pound onderzocht Mullins tussen 1949 en 1952 The Federal Reserve, de centrale bank van de VS die de Rothschilds volgens hem via samenzwering, omkoping en chantage tijdens het kerstreces van 1913 opgericht hadden weten te krijgen.


Mullins schreef onder meer voor American Free Press, The Spectrum Magazine, Criminal Politics, en de Barnes Review.


Eustace Mullins was een fervent tegenstander van de Federal Reserve, die volgens het door hem gepubliceerde bewijsmateriaal sinds 1913 op onwettige wijze in het bezit was van banken en van particuliere aandeelhouders, via het aandeelhouderschap in de 12 plaatselijke afdelingen van de Federal Reserve. In Mullins' lijst staan Banque Lazard, Kuhn, Loeb & Co, J.P. Morgan & Co., Goldman Sachs, Lehman Brothers, NM Rothschild & Sons, Israel Sieff, Paul Warburg en de familie Rockefeller. Het uitgebreid gedocumenteerde onderzoek van Eustace Mullins toont aan dat bankiersfamilies het economische, juridische, medische en politieke leven van de Verenigde Staten beheersen en controleren, met als spin in het web The Federal Reserve van de Rothschilds.

Bron: Wikipedia

Page 14 of 14

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter