Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog In de Media Eddy Hermy

Wednesday19 September 2018

Eddy Hermy

Eddy Hermy

De naam kent verder een bewogen geschiedenis. Ooit was Eddy Hermy de jongste vakbondsdelegee van het land, later actief in diverse organisaties. Hij heeft consequent de dissidente rol opgenomen namens het proletariaat, wat hem vaak niet in dank werd afgenomen. Afgezien van dat dit Eddy Hermy tot een van de meest controversiële figuren van het land maakt, heeft hij er zelden naast gezeten. Zijn voorspellingen over de EU, de N-VA en de economische crisis zijn de laatste jaren allemaal uitgekomen.

 

Nu zelfs een deel van het establishment begint te begrijpen 'dat de illegale immigratienesten opgerold moeten worden, en dat de medeplichtigen aan de mensentrafiek (met name diegenen die illegalen helpen met opvang,door hen van vervoer en onderduikadressen te voorzien) als mededaders van mensenhandel aangepakt moeten worden.

 

Dan kan men alleen de volgende 'logische' stap zetten, massaal de opgepakte illegalen in kampen opsluiten.

 

En dat men niet begint, zoals Pater (imam)Leman vandaag in de krant doet – te beweren , dat illegalen opsluiten hem doet denken aan fascistische toestanden.

 

Om die onzin te ontkrachten hoeven we maar terug te gaan in de geschiedenis, naar 1921-1923 toen de Pruisische minister van binnenlandse zaken en sociaaldemocraat (SPD) Carl Severing - maar ook daarna zijn links-liberale opvolger van de (DDP) – Alexander Dominicus, de eerste 'concentratiekampen' in gebruik lieten nemen in de toenmalige Duitse steden 'Stargard en Cottbus-Sielow'. *

 

Deze 'concentratiekampen' (concentratiekampen , was toen al de 'officiële – ambtelijke' benaming voor deze kampen) werden gebruikt voor het in detentie nemen van wat men vandaag 'transmigranten' zou noemen.

Er werden met name Oost-joden en andere vreemdelingen, vooral afkomstig uit Oost - Europese landen in opgesloten, mensen die illegaal (zonder papieren)in Pruisen verbleven en weigerden het grondgebied te verlaten.

 

Daarmee zijn meteen twee hardnekkige mythes van de baan, de eerste : 'dat de nationaalsocialisten verantwoordelijk waren voor de eerste 'concentratiekampen' op Duitse bodem: en de twee :'dat men, door mensen in kampen op te sluiten, een stap richting fascisme zet.

 

Want is het niet meer dan normaal, dat men mensen die hier illegaal verblijven op ons grondgebied, in 'beschermings-detentie' houdt.

 

Om op die manier illegalen te beschermen tegen criminele smokkelaars, – omgekeerd, de bevolking te beschermen tegen de 'criminalisering' van een maatschappij die duld dat : er duizenden mensen in ons land in de illegaliteit leven.

Wat is daar fascistisch aan broeder Leman, dan is de orde waar u lid van bent wel andere koek.

 

*Bron : 'Berlijn- Leven in een gespleten stad' - Piet De Moor,   Vangennep Amsterdam

Friday, 09 February 2018 11:19

TIJD VOOR EEN NIEUW FASCISME ?

 

'Hoe meer je tegen populisten zegt: "Jullie zijn fascisten!", hoe meer ze dat ook worden (...)

Bulgaarse politicoloog Ivan Krastev in Knack

 

 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180206_03341749

 

Als het verder mis gaat, en het zal ooit weer 'fataal' misgaan,  omdat de centrale banken van Europa en Amerika triljoenen aan liquiditeiten bijgedrukt hebben de laatste 5 jaar.

Het bijdrukken van deze massa aan liquiditeiten was er de oorzaak van dat veel 'gewone' spaarders beroofd werden van de opbrengst van hun spaargeld (rente) - deze tactiek, om goedkoop geld aan te maken, is eigenlijk een soort van Europese belasting op (klein) kapitaalbezit.

Geen 'rijkentaks' - maar een taks op gespaard inkomen, inkomen uit werk dat reeds zwaar belast werd.' ( waarbij niet uit het oog mag raken, 'dat een deel van de vroeger rente diende om de 'inflatie' van je spaargeld te compenseren') - dus geen winst, maar vergoeding aan verloren waarde is.

De kunstmatig gecreëerde 'lage rente op spaargeld' mag gerust als een 'door Europa georganiseerde nationalisering van spaarkapitaal gezien worden'.( In Amerika en Europa gaat de hold-up op spaargeld nog steeds door, zij het in mindere mate, maar toch nog indrukwekkend genoeg,- het als een massale 'onteigening' van de kleine spaarder te zien.

Er bestaat dus wel degelijk een Europese belasting op kapitaal, een belasting die door geen enkele democratische instantie goedgekeurd of beslist is, maar door een conglomeraat van bank en geldbeheerders genomen is.
Met andere woorden, - door de grote kapitaalbezitters, en de door hen gecontroleerde burgerlijke en politieke bureaucratie, aan de volkeren van Europa opgedrongen is.

De Europese ( Europese staat,... omdat wie het geld drukt,...of wie de geldwaarde beheerst, ook dezelfde is die de staat onder controle heeft) Unie, was zo in staat veel 'schuldpapier' - op een goedkope manier, van zijn aangesloten lidstaten op te kopen, schulden die voornamelijk door het grootkapitaal en hun gok - banken veroorzaakt werden.

Dat gaf de grote schuldenaars uit de bankwereld de kans, niet zelf op te moeten draaien voor hun ongetemde goklust, nog voor de schandalige winsten die ze daarmee gegeneerd hebben in het verleden door middel van criminele speculatie en geldmanipulatie, speculatie dat tot de wereldwijde crisis van 2008 had geleid heeft en zich nu dreigt te herhalen.

(Dat wordt dus een slechte gewoonte deze eeuw, in de korte periode die deze eeuw lang is, zal het al de tweede keer zijn dat wij door de geldwolven met een crisis opgezadeld zijn).

Door massaal geld bij te drukken kwam er een massa (goedkoop) – want gestolen van de kleine spaarder - liquiditeiten vrij, waarmee de bankenmaffia elkaar én hun grote superrijke klanten - nog rijker konden speculeren, graaiend, als aasgieren op de wereldwijde casinovloeren die men 'beurzen' noemt.

Er is nochtans geen enkele 'economisch' - laat staan – enig 'maatschappelijk' nut in het feit dat men steenrijke mensen de kans geeft zich nog verder te verrijken, dat is zelfs vanuit kapitalistisch perspectief 'onproductief' zelfs als 'disruptief' tegen zichzelf gericht kapitalisme' te bestempelen.


Dat kan die superrijke klasse alleen zo houden door de wereld verder te' infantiliseren' te verzwakken door volksvermenging (immigratie) met als doel hun 'monopolistische gelddictatuur' te vestigen zoals destijds bedrijven zoals de VOC ( Verenigde Oost-Indische Compagnie) dat deden, zelfs als ze daarvoor hele volkeren moeten laten uitmoorden,- of slavernij, in de vorm van massa-volksverhuizingen moeten organiseren.

Zelfs een 'alternatieve' munt zoals de Bitcoin werd door de speculanten gekaapt, om er mee te kunnen gokken, waarna die virtuele munt als een komeet richting waanzinnig irreële hoge waarde schoot ( een Bitcoin is in werkelijkheid maar ongeveer 60 Dollar aan productiekosten waard, hoe kon de waarde van die munt dan naar 20.000 Dollar evolueren enkel maanden terug?) als er geen gokmanipulatie aan te pas was gekomen.

Terwijl het gokken door de Amerikaanse en Europese geld-elites tot hoge beurswinsten leidde, winsten die voortgestuwd en mogelijk gemaakt werden door het eindeloos bijdrukken van geld – tot absurde hoogtes - wisten zij natuurlijk, – 'dat dit alles ooit tegen de muur, die inflatie heet, zou knallen'.

Dit lijkt nu aan de gang te zijn.

Kapitalistische en neoliberale economen zeggen al een hele tijd, dat ze het fenomeen 'inflatie', weggetoverd hebben,simpelweg door te beweren ' dat inflatie een ouderwets economisch begrip in een geglobaliseerde wereld is' – 'omdat er in een globale economische wereld' wel altijd inflatie-remmende ( inflatie 'onmogelijke' makende) factoren zullen spelen ergens op de 'wereldmarkt' dat inflatievorming zal onderdrukken.

Een beetje in de trant van wat dezelfde intellectuelen beweren over : 'dat er bij massa-immigratie geen opstoot aan identiteitsgevoelige massa zou ontstaan' omdat dit soort van gevoel in een multiculturele wereld nu eenmaal een natuurlijke dood zou sterven'. ( waarom dit zo zou zijn is vergelijkbaar met waarom bij overvloed aan geld, er geen inflatie zou ontstaan.
Dromen voor waar nemen noemt men zoiets.
Dat men in die disciplines een universitaire graad kan behalen, het blijft schrikken.

Maar kijk, vandaag lijkt het immer (zonder inflatievorming) groeiende beurssprookje op een catastrofe uit te draaien, 'kapitalisme is dan ook een anarchistisch systeem' (er bestaat daarin geen 'orde').
Dus voor wie denkt dat – 'de markt' – ( in feite het kapitalisme) zichzelf reguleert, 'dream on ...man'.

 

Illegale asielzoekers krijgen 1164 euro per maand 'leefloon' : dat is meer, of minstens evenveel, dan wat gepensioneerden krijgen die 45 jaar en meer in dit land gewerkt - en betaald, hebben.

En blanke gepensioneerden die niet, of die nauwelijks hebben gewerkt ( veel vrouwen die als helpster bij hun zelfstandige man actief waren, veel vrouwen die hun kinderen hebben opgevoed, daarom niet konden gaan werken, die krijgen bijna niets van pensioen.
Wij blanke mensen zijn dom, omdat wij braaf blijven toezien hoe onze elite ons ruïneert en discrimineert.

Het ware beter geweest mochten deze vele duizenden blanke vrouwen 'illegaal' bezig zijn geweest in hun leven – dan hadden zij al die jaren, tot nu toe, een mooi inkomen genoten van bijna 1200 euro maandelijks, zoals veel vreemde mensen dat lustig kunnen doen in ons land.

En als vreemdelingen denken 'dat ze te weinig inkomen hebben' - dan gaan die niet uit werken, zeker hun vrouwen niet ( in Nederland is niet eens 40% van de vreemdelingenpopulatie actief, bij sommige groepen vreemdelingen ligt dat cijfer nog lager, wat de 'tewerkstellingsgraad' bij de totale bevolking laag houdt - waardoor de elite aan de pensioenen en sociale rechten van blanke mensen begint te morrelen door uitkeringen en de pensioenleeftijd aan te passen.

Neen als vreemdelingen hun inkomen vergroot willen zien, dan doen ze aan 'gezinshereniging' of gezinsuitbreiding, dat is kassa, zonder werken.
Zo moet een mens dat doen.

Een politieke carrière is interessant, omdat je daarmee veel geld kan verdienen met weinig inspanning,een carrière als immigrant (illegaal of niet) is beter, dat is 'Win For Live'

 

Een gemeenschap die niet 'cultureel conservatief' is dreigt door grote immigratiegolven overruled te worden.

 ( Studie : Piet van den Berg KU Leuven)

 

Met andere woorden, hoe decadenter de neoliberalistische elite en haar linkse uitwassen worden, hoe meer wij cultureel door immigranten zullen worden overstemt....
voor wie 'Gramsciaans' denkt is dat niets nieuws.
Het is de 'cultuur' – en het cultureel bewustzijn die een maatschappij vorm geeft - die uiteindelijk de bepalende factor is voor wie de macht heeft over de massa.

En wanneer een vreemde cultuur ( die van immigranten) de leidende cultuur wordt, omdat de huidige leidende cultuur te decadent is, daarom nalaat, de oude cultuur te verdedigen, ze integendeel afbreekt,dan is het gevolg dat de 'ingevoerde cultuur' ook de politieke macht in handen krijgt.
Dat links dit bewust doet is normaal, links denkt in Gramsciaanse termen om de huidige culturele (daarom ook politieke macht) af te breken.

Maar dat conservatieven en 'rechts' daar in meegaan (neem enkel het verhaal van 'Bo en de transgenderhysterie die ze teweegbrengt) dat is onvergeeflijk misdadig. ( zie de kritiek van rechts op het KVHV)
Dat betekend duidelijk, dat het huidige 'rechts' niet meer geschikt is voor zijn taak, de culturele hegemonie te behouden, misschien is het dan hoog tijd voor een 'nieuw rechtse' optie.
Waarbij een 'nieuw fascisme' mogelijks niet uitgesloten hoeft te zijn.

 

Naar aanleiding van de toetreding van de Iraanse landverraadster ( zij wil de Islamitische Republiek weg ten voordele van het Amerikanisme en de gewezen Sjah) 'Darya Safai' tot de N-VA - waarbij zij zegt, voor een ministerpost te willen gaan - is ook Vlaams Belang 'ideoloog' - en Israël agent - Sam Van Rooy, dolenthousiast.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180202_03336151

 

De man die mee het beleid van een partij stuurt die zegt : 'op te komen voor het eigen volk' verklaart in de standaard vandaag:

"Dat het een goede beslissing is van de Iraanse Safai 'om in ons land in de politiek actief te worden ( en dus op die manier nog meer tot de vorming van een politieke vreemdelingenelite bij te dragen waarmee de eigen 'Belgische' elite dan 'de kleine blanke man onder de duim kunnen houden).
Volgens Vlaams Belang 'ideoloog' Van Rooy : zijn er op de dag van vandaag te weinig mensen van vreemde origine in de politieke actief die hun stem laten horen"

Haloooo...

Wanneer zal het VB een congres organiseren waarbij zij de multiculturele cultuur als 'Vlaamse cultuur' omarmt, net zoals de N-VA dat heeft gedaan, het is nog maar een kwestie van tijd voor ze dat zullen doen.

Misschien dat men - als eindconclusie op dergelijk congres, tot de beslissing komt, de partij te ontbinden, samen te gaan met de N-VA.

Een nieuw VNV maar dan zonder identitair' of 'native' karakter.

Verschil tussen beide partijen is er (ten gronde) toch al niet meer, dankzij de ideologen én leiders van het Vlaams Belang die meer de agenda van buitenlandse mogendheden verzorgen dan die van het eigen volk ter harte te nemen.

Dus waarom nog stemmen op het Vlaams Belang?

 

Het was in donkere tijden verboden  'aan het bestaan van God te twijfelen'-maar ook luidop twijfelen aan de'drieledigheid' waaruit die 'Goddelijkheid' bestond,was verboden.

Met zware gevolgen voor diegenen die het toch waagden er hun twijfels over te uiten,het was een halszaak dat te doen. (zoals-zogenaamde-hate speech vandaag is)

Mocht facebook toen al hebben bestaan,men zou voor het leven 'geband' zijn - sociale mediabedrijven en vrijheid van mening, het is zoals een gemengd huwelijk,onzuivere koek.

 

De verlichting heeft aan deze donkere tijden een eind gemaakt,dat beweren onze liberale en linkse-licht infantiele-mensjes toch-dat doen ze in hun media-en op hun universiteiten lopen ze daar hoog mee op. Het 'verlichtingsdenken' bracht vrije mening heet het:'Probleem is dat ze er niet bijvertellen'voor wie de meningsuiting geldt' blijkbaar niet voor het 'gemeen.

'Gemeen'dat vandaag tot populistische massa bevordert is door de elite. (benaming die een soort morele splintebom bevat om er 'protestanten' mee te kunnen likwideren)-wat lijkt'vroeger'dikwijls akelig op 'vandaag'.

 

In Europa mag men vandaag aan het bestaan van God (niet in moslimwijken uiteraard,vanwege een verkeerd begrepen en daarom omgekeerd 'gelijkheidsbeginsel'-gelijkheidsbeginsel dat die mensen veel meer gelijk maakt dan al de andere mensen in ons land zijn-vreemdelingen zijn dan ook het 'uitverkoren bevoorrechte volk' van onze elites-met alle privileges die daarbij horen.

 

Maar de 'Verlichting' heeft nog meer van dergelijke beperkingen in zich,zo mag je nooit twijfelen aan het bestaan van de 'heilige Holocaust'-met zware gevolgen voor de overlaten die het wel doen. (en-in plaats van te twijfelen over de 'drieledigheid' in het christelijk Godsverhaal vroeger-is het hier zaak de 6 miljoenregel in acht te nemen).
Anders volgt maatschappelijke én juridische 'castratie'(daarom blijven we'gelovig'wat deze materie betreft)

 

We leven in de 21'ste eeuw, maar onze elite zit mentaal vast in de donkere middeleeuwen,in tijden, waar het ontkennen van het bestaan van 'heiligen'met maatschappelijke en juridische repressie bestreden werd.

Zo wordt vandaag het ontkennen van de 'natuurlijkheid van de multi-etnische samenleving' als een maatschappelijke doodzonde beschouwt: met morele en juridische verkettering als gevolg.

Ook de maatregelen om(zogeheten)'hate speech'van sociale media te bannen,is daar een symtoom van,-'de Bloedraad'kijkt mee.

To daar de neoliberale ,en de linkse,'voorruitgangsvisie'.

Democratie... het is één grote leugen. ( fake news, in moderne termen gesproken)

Thursday, 01 February 2018 14:03

Democratie is de moordenaar van elke hartstocht

 

Democratie doet niet alleen elke mens zijn voorouders vergeten, maar scheidt hem ook van zijn nakomelingen en van zijn tijdgenoten.

'Zij werpt hem steeds op zichzelf terug en dreigt hem ten slotte geheel en al op te sluiten in de eenzaamheid van zijn eigen hart'.(of in de ingebeelde 'gender-identiteit')zoals vandaag de mode is... nvdr.

 

Alexis de Tocqueville.

Tuesday, 30 January 2018 20:09

Over de huidige 'transgenderhysterie'

 

Wat moet er gebeuren met mensen in de psychiatrie die, als ze in de spiegel kijken, zichzelf als een reïncarnatie van Napoleon, Hitler, of Charlie Chaplin herkennen, zoals sommigen – niet als psychisch erkende gestoorde mannen – zichzelf in de spiegel als vrouw, of omgekeerd, een vrouw zich als een man ziet?
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180130_03329205

 

Moeten we dergelijke -tot hiertoe als psychiatrische patiënten beschouwde mensen-het recht én de middelen geven zich te laten transfereren in Napoleon,Hitler of Charlie.

Waarbij zich de vraag opdringt:moeten we die omgebouwde Napoleon's en Hitlers en Charlie's nog wel opgesloten houden in'zothuizen'(sorry:ik bedoel natuurlijk,psychiatrische ziekenhuizen,in deze politiek correcte en gevaarlijke tijden moet men opletten niet als-'abnormaal''normaal'-over te komen. Dat zou vlug als een 'strafbare houding' kunnen gezien worden door het justitie-apparaat van de heersende elite. Als de vele logebroeders die justitie telt ergens een drangt 'ongelijkheid'opnsuiven is het oppassen geblazen.Secteleden zijn zelden'verdraagzaam voor andere meningen.

 Met andere woorden, als de maatschapij-zo zot als een achterdeur is,kunnen we dan nog mensen als 'zotten' behandelen, mensen die daardoor niet het recht hebben- te zijn wie ze willen zijn, zonder gevaar om opgesloten te worden.

 

En wat men een volwassen mens die zichzelf  in de spiegel als kind ziet, mag dat soort mensen dan seksuele relaties onderhouden met jonge kinderen, even jong dan de eigen zieke geest denkt te zijn... mag die getormenteerde ziel dan pedofiele daden stellen,omdat die daden voortspruiten uit een'natuurlijke'-niet door enige maatschappelijke moraal gehinderde drang waar de maatschappij zich hoort bij neer te leggen?

 

Of stopt daar het laxisme in verband met de huidige transgenderhysterie.Wie zal het zeggen, ... in een Europa dat compleet decadent is ... zo decadent dat ik islamieten begrijp-in hun afkeer van dit soort van 'westerse' maatschappij.

 

Ik weet dat de uiterlijke, zichtbare en tastbare tekenen (van meer welvaart en werkverschaffing...) en symbolen van geluk en bloei vaak pas verschijnen als in werkelijkheid alles al weer aan het aftakelen is”

Als je de huidige disruptie binnen bank en retailindustrie bekijkt, waar momenteel duizenden en duizenden banen wereldwijd verdwijnen, als je de niet winstgevende dienstverlening (dienstencheque-economie) – maar ook, voor een deel, de internet-economie (Amazon maakte in zijn 25 jarig bestaan nooit winst, kent alleen financiële groei- of meerwaardevorming - via beursspeculatie) bekijkt, als de economische groei niet hoger als de inflatie (vooral dan in Europa) is.

Dan is het bovenstaande citaat, uit het boek : - 'De Buddenbrooks' – weer helemaal actueel.

--

Page 1 of 14

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter