Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Blog

Wednesday19 September 2018

"Ik heb nooit iemand gekend die minder oprecht is, die een grotere minachting voor de waarheid [heeft]… Of eigenlijk is het woord minachting niet juist: want zij hebben zo weinig respect voor de waarheid dat ze er zich op geen enkele manier om bekommeren. Al schrijvend of sprekend wippen ze de waarheid in en uit zonder het te beseffen, helemaal vervuld van het effect dat ze op dat moment willen bereiken.

Ik weet niet of ik in deze wereld van egoïstische ambities waarin ik heb geleefd [Franse regering en politiek] ooit mensen ben tegengekomen die minder aan het algemeen welzijn dachten dan zij. Ik heb massa’s mensen het land zien ontregelen, dit ter meerdere eer en glorie van zichzelf: dat is de gangbare perversiteit; maar ‘zij’ [politici] zijn denk ik de enigen die me elk moment bereid lijken om de wereld op zijn kop te zetten, alleen maar als verstrooiing."

Alexis de Tocqueville, Herinneringen

Een villa in Knokke: door de fiscus gesponsord, door ons betaald

 Terwijl de regering vandaag haar beruchte 'tax shift' aan de bevolking kenbaar maakt, waarmee een verdere transfer van geld van de burgers naar de bedrijven wordt georganiseerd, heeft het Hof van Cassatie gisteren beslist dat de elite zich verder (op kosten van de gemeenschap) in luxe kan wentelen. Het Hof heeft namelijk - naar goede neoliberale gewoonte - beslist dat vennootschappen zich voortaan vastgoed kunnen aanschaffen dat niks vandoen hebben met de activiteiten van het vennootschap. Zo kan een dokter (of eenieder die het zich kan veroorloven een vennootschap op te richten) vandaag een luxe-villa of appartement aan de kust aanschaffen. Of aan een warm strand in het buitenland. En daarna doodleuk de kosten verhalen op de massa via belastingaftrek. Het is altijd feest voor de rijken.

Zo krijgen de grote vennootschappen (bedrijven) van de regering een bijkomende lastenvermindering van 2 miljard euro (oplopend tot 5 miljard in 2020), en wel via de vermindering van de werkgeversbijdrage aan de sociale zekrheid. De reden van de tax shift is - volgens de dievenregering - dat dat allemaal dient om de concurrentiekracht van onze bedrijven te versterken. Maar het overgrote deel van onze bedrijven betaalt niet eens die sociale lasten (werkgeversbijdrage). Volgens oud-gouverneur van de Nationale Bank Fons Verplaetse betalen de bedrijven immers wel ongeveer 12 miljard euro aan belastingen, maar krijgen ze er ook 12 miljard van terug via allerlei subsidies. Dus in feite betalen ze 0 euro belastingen. Nu de regering er nog eens 5 miljard euro ( tegen 2020) bovenop doet, is het zo dat de bedrijven een bonus krijgen. Ze betalen al geen belastingen, ze krijgen geld van ons toegestopt. Wie zegt er ook alweer dat er in dit land geen discriminatie mag bestaan? Juist ja, deze dievenregering. En daar komt nog bij dat de werkgeversbijdrage in strikte zin behoort tot het bruto-pakket aan vergoeding dat je krijgt van je werkgever, dat het eigenlijk een stuk van je loon is dat dient om allerlei sociale uitgaven mee te bekostigen. Het feit dat de werkgever daarop bespaart (van 33% naar 25%) houdt in dat de staat unisono beslist je loon  met 8% in te korten. Dat zal ertoe leiden dat de tekorten in de sociale zekerheid nog zullen toenemen. En wie zal die tekorten (of besparingen) mogen ophoesten of ondergaan? Wij.

Tuesday, 21 July 2015 18:55

België is een bazaar

Written by

Terwijl Vlaamse 'separatisten' (de N-VA-statuten bepalen de splitsing van België) vandaag hun borst nat maken voor Vorst en Vaderland. Een vreemde koning dienen, het 'separatisme' van het broederland (Nederland) in stand helpen houden.

Vandaag treuren wij, bastaardvolk, wonend in een bastaardland.

Afgescheurd bufferland, dient als voetmat voor Europese machtselite.
Europese moloch; dat met het neoliberalisme het volk kannibaliseert.
Gedenken wij zeker ook.
Het verraad van het Belgisch separatisme, dat zich vandaag als Vlaams nationalisme vermomt.
Betekenisloos.

Vandaag treuren wij, bastaardvolk, wonend in een bastaardland.

Wij zijn geen 'volk', leven we niet in 'ons' land
Wij zijn 'gekoloniseerde' nomaden geworden, vreemden.
Op voorouderlijke grond.
In 'verkochte' steden wonen wij, gekleurd, ontheemd.
Laten ons van consumptie-artikel naar consumptiefestival sleuren, als vee.
Want rust, tijd en ergernis, passen niet in het neoliberaal systeem
En het huidige België, dat weet iedereen, is een bazaar, steeds meer.

Dus treuren wij, het bastaardvolk, als vreemden in eigen land.

Sunday, 19 July 2015 11:14

Kalief Bourgeois wil Vlaanderen talibaniseren

Written by

"Tijdens de middeleeuwen al hadden Arabische wetenschappers en filosofen het intellectuele landschap van het christelijke Europa grondig hertekend. Veel kennis in de geografie, wiskunde en geneeskunde hebben we te danken aan geleerden zoals Al-Khwarismi, Ibn Sina en Ibn Rushd. Ook het Ottomaanse Rijk drukte eeuwenlang zijn stempel op het Westerse denken."

Deze woorden werden uitgesproken door de met de islam collaberende mini-Kalief van Vlaanderen Geert Bourgeois, dat is het ventje dat zich door de Koning der Belgen  tot minister-president van Vlaanderen heeft laten kronen, een luizig soort onderkoningen van een mini-nepstaat. Een lakei zoals we die in vorige eeuwen al meer hebben gekend in ons land.

Een marionet van de Belgische rompstaat, eentje die de scheiding van de Nederlanden in stand houdt ook, in dienst van de Coburgs en tegen de Oranjes. Dat soort Vlaming. Maar dat wisten we allemaal al. Nieuw is dat deze lakei van Laken ook het eigen volk (eigen geloof en traditie) de nek helpt omwringen. Daarbij probeert hij de vroegere bezetting door de moslimlegers van de Moren en de Ottomanen in Europa als een ‘culturele’ verrijking te verkopen. Dat laatste (over de Ottomanen) doet deze lakei van Laken natuurlijk met het oog op de ‘goede’ betrekkingen die de Europese Unie met Turkije nastreeft. En als ‘gewesthouder’ (vazal) van Vlaanderen in Europa steken Bourgeois en de Vlaams-nationalisten hier dan ook graag hun broek af voor de islam. Dat die Ottomanen vandaag heimelijk IS steunen met logistiek en gezondheidszorg, met wapens, dat kan de vreugde niet temperen. Dat op dit ogenblik moslims ‘het intellectuele landschap grondig hertekenen’, zoals Bourgeois zegt, ook in het christelijke Europa, dat is juist. Met de volle hulp van mensen van zijn soort: het Vlaamse kruidenierssoort, zij het in het geval van Bourgeois - mijnheer is ‘advocaat’ - dan met het verkopen van rechtsregeltjes op maat van de meestbiedende, dat spreekt. Alles heeft zijn prijs.

Iedereen kan vandaag de verrijkende praktijken en de erfenis van de islam ‘in realtime’ bewonderen: mensen ophangen, hoofden afhakken, vrouwen stenigen, burgers wurgen, kogel door iemands hoofd jagen, rituele slachting van mensen (wel halal, dat moet gezegd, trouw aan een lange ‘cultuur’ van barbarij). Dit is dan ook waar de knecht van Laken en de ‘kleine Kalief’ Bourgeois zo graag aan refereert als hij de lofzang van de islamitische gemeenschap over de wereld bezingt.

Tijdens de iftar-maaltijd (een soort pitstopmaaltijd tijdens de voorbije Ramadan) die de Vlaams-nationalistische Kalief Bourgeois bijwoonde - waarbij hij de cultuur van het eigen volk (en het eigen volk in het algemeen) voor wat schapenvlees verkocht - pochte die verrader ook nog dat het in vorige eeuwen zo lekker toeven was voor christenen in moslimlanden. Ja, het was een ‘heerlijk’ multicultureel samenleven. Het mooiste voorbeeld was dat van Al Andaluz, waar de overgebleven christenen (zij die de strot niet waren overgesneden na de machtsovername van de islam) als een soort slaven mochten leven, en mits het betalen van een ‘belasting’ (djizja) genieten van het moslimparadijs. En wat dat in de toekomst zal geven dat kunnen we vernemen van Abul Ala Maududi, sjeik van de zeer vredelievende ‘culturele’ club Djama’at-i-Islami:

"... de moslims moeten zich trots voelen op een dergelijke humane wet als die van de djizja. Want het is duidelijk dat een maximale vrijheid die toegestaan kan worden aan degenen die niet de weg van Allah aannemen maar kozen om de foute wegen op te gaan, is dat zij getolereerd moeten worden om het leven te leiden dat zij wensen. [...] [M]aar Joden en christenen [...] moeten gedwongen worden de djizja te betalen om zo een einde te maken aan hun onafhankelijkheid en suprematie zodat zij geen regeerders en soevereine vorsten in het land blijven. Deze krachten moeten uit hen ontrukt worden door de volgelingen van het ware Geloof die de soevereiniteit moeten aannemen en anderen op het ‘Rechte Pad’ moeten leiden. Dat is het ogenblik waarop de islamitische staat hen bescherming biedt, als zij overeenstemmen te leven als dhimmi door de djizja te betalen, maar het kan niet worden toegestaan dat zij als hooggeplaatste regeerders op hun plaats blijven en verkeerde manieren instellen en deze anderen opleggen. Aangezien deze gang van zaken onvermijdelijk chaos teweegbrengt, is het de plicht van ware moslims om hun best te doen een einde te maken aan hun verdorven heerschappij en ze onder een rechtvaardige orde te brengen…"

Als die N-VA-dwerg denkt dat hij dan nog voor Kalief zal mogen spelen, dat hij dan maar direct de 70 hemelse maagden in het kiekenkot van Allah besteld. Want nu kan de ‘kleine Kalief’ Bourgeois de autochtonen (ons dus) nog zonder problemen steeds meer djizja (belasting) opleggen, kijk maar naar de verhoging van de elektriciteitsprijzen. Wij zijn dan ook een lijdzaam volkje. En met het betalen van de Vlaamse djiza worden moslims (en andere vreemdelingen) hier dik in de watten gelegd. Dus ja, we leven al in een Kalifaat, een Vlaams-nationaal. Zolang de leeuw kan kauwen (niet klauwen, dat doet ie al lang niet meer).

 

 

Toen in 1955 hoge partijfunctionarissen van de CCP ( Communistische Partij China ) hun ‘geweten’ als argument aanhaalden,dit om Mao ervan te overtuigen om de massale verkoop van voedsel aan de USSR te verminderen ,om zo de gigantische schuld van het Chinese bewapeningsprogramma aan de Russen af te betalen (met massale hongersnood en miljoenen hongerdoden tot gevolg) was dit het antwoord:

“Sommigen van onze kameraden hebben teveel genade, bezitten niet genoeg hardheid, wat betekent dat ze niet marxistisch genoeg zijn. ‘ Wat dit betreft’, zei Mao ‘hebben we inderdaad geen geweten’ ( bedoelt wordt hier de uithongering van het eigen volk …nvdr) Zo bruut is het marxisme kameraden” *

Zit hier niet een parallel met wat het linkse Syriza in Griekenland doet. Het volk uithongeren om de Euro-oligarchie te betalen. Maar links is niet alleen moreel verdorven wat betreft hand en spandiensten te leveren aan het grootkapitaal ,als het hen zo uitkomt, maar hun morele verdorvenheid gaat zo ver dat ze daarna ook nog eens verontwaardigd gaan protesteren tegen wat ze zelf hebben aangericht. Zo zal links vanavond in Brussel manifesteren tegen ‘de coup’ die de Euro-oligarchie in Griekenland heeft gepleegd . Daarbij (voor het gemak)even vergetend dat links –in Griekenland- die ‘coup’ van het grootkapitaal heeft goedgekeurd. En de PVDA zal voorop lopen, de erfgenamen van Mao.En wat die van al die sentimentele zever dacht, dat kan u in bovenstaand citaat lezen. En zo denkt ook de PVDA over die zaken, eens aan de macht ( zoals Syriza nu) zullen ze ons dan ook het mes in de rug steken. Het wordt dan ook tijd om ons te organiseren, voor het te laat is.

 

 

*Bron: Bo Yibo, 1993 pp 350/1

 

Page 10 of 51

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter