Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Blog

Thursday21 February 2019

Tuesday, 21 July 2015 18:55

België is een bazaar

Written by

Terwijl Vlaamse 'separatisten' (de N-VA-statuten bepalen de splitsing van België) vandaag hun borst nat maken voor Vorst en Vaderland. Een vreemde koning dienen, het 'separatisme' van het broederland (Nederland) in stand helpen houden.

Vandaag treuren wij, bastaardvolk, wonend in een bastaardland.

Afgescheurd bufferland, dient als voetmat voor Europese machtselite.
Europese moloch; dat met het neoliberalisme het volk kannibaliseert.
Gedenken wij zeker ook.
Het verraad van het Belgisch separatisme, dat zich vandaag als Vlaams nationalisme vermomt.
Betekenisloos.

Vandaag treuren wij, bastaardvolk, wonend in een bastaardland.

Wij zijn geen 'volk', leven we niet in 'ons' land
Wij zijn 'gekoloniseerde' nomaden geworden, vreemden.
Op voorouderlijke grond.
In 'verkochte' steden wonen wij, gekleurd, ontheemd.
Laten ons van consumptie-artikel naar consumptiefestival sleuren, als vee.
Want rust, tijd en ergernis, passen niet in het neoliberaal systeem
En het huidige België, dat weet iedereen, is een bazaar, steeds meer.

Dus treuren wij, het bastaardvolk, als vreemden in eigen land.

Sunday, 19 July 2015 11:14

Kalief Bourgeois wil Vlaanderen talibaniseren

Written by

"Tijdens de middeleeuwen al hadden Arabische wetenschappers en filosofen het intellectuele landschap van het christelijke Europa grondig hertekend. Veel kennis in de geografie, wiskunde en geneeskunde hebben we te danken aan geleerden zoals Al-Khwarismi, Ibn Sina en Ibn Rushd. Ook het Ottomaanse Rijk drukte eeuwenlang zijn stempel op het Westerse denken."

Deze woorden werden uitgesproken door de met de islam collaberende mini-Kalief van Vlaanderen Geert Bourgeois, dat is het ventje dat zich door de Koning der Belgen  tot minister-president van Vlaanderen heeft laten kronen, een luizig soort onderkoningen van een mini-nepstaat. Een lakei zoals we die in vorige eeuwen al meer hebben gekend in ons land.

Een marionet van de Belgische rompstaat, eentje die de scheiding van de Nederlanden in stand houdt ook, in dienst van de Coburgs en tegen de Oranjes. Dat soort Vlaming. Maar dat wisten we allemaal al. Nieuw is dat deze lakei van Laken ook het eigen volk (eigen geloof en traditie) de nek helpt omwringen. Daarbij probeert hij de vroegere bezetting door de moslimlegers van de Moren en de Ottomanen in Europa als een ‘culturele’ verrijking te verkopen. Dat laatste (over de Ottomanen) doet deze lakei van Laken natuurlijk met het oog op de ‘goede’ betrekkingen die de Europese Unie met Turkije nastreeft. En als ‘gewesthouder’ (vazal) van Vlaanderen in Europa steken Bourgeois en de Vlaams-nationalisten hier dan ook graag hun broek af voor de islam. Dat die Ottomanen vandaag heimelijk IS steunen met logistiek en gezondheidszorg, met wapens, dat kan de vreugde niet temperen. Dat op dit ogenblik moslims ‘het intellectuele landschap grondig hertekenen’, zoals Bourgeois zegt, ook in het christelijke Europa, dat is juist. Met de volle hulp van mensen van zijn soort: het Vlaamse kruidenierssoort, zij het in het geval van Bourgeois - mijnheer is ‘advocaat’ - dan met het verkopen van rechtsregeltjes op maat van de meestbiedende, dat spreekt. Alles heeft zijn prijs.

Iedereen kan vandaag de verrijkende praktijken en de erfenis van de islam ‘in realtime’ bewonderen: mensen ophangen, hoofden afhakken, vrouwen stenigen, burgers wurgen, kogel door iemands hoofd jagen, rituele slachting van mensen (wel halal, dat moet gezegd, trouw aan een lange ‘cultuur’ van barbarij). Dit is dan ook waar de knecht van Laken en de ‘kleine Kalief’ Bourgeois zo graag aan refereert als hij de lofzang van de islamitische gemeenschap over de wereld bezingt.

Tijdens de iftar-maaltijd (een soort pitstopmaaltijd tijdens de voorbije Ramadan) die de Vlaams-nationalistische Kalief Bourgeois bijwoonde - waarbij hij de cultuur van het eigen volk (en het eigen volk in het algemeen) voor wat schapenvlees verkocht - pochte die verrader ook nog dat het in vorige eeuwen zo lekker toeven was voor christenen in moslimlanden. Ja, het was een ‘heerlijk’ multicultureel samenleven. Het mooiste voorbeeld was dat van Al Andaluz, waar de overgebleven christenen (zij die de strot niet waren overgesneden na de machtsovername van de islam) als een soort slaven mochten leven, en mits het betalen van een ‘belasting’ (djizja) genieten van het moslimparadijs. En wat dat in de toekomst zal geven dat kunnen we vernemen van Abul Ala Maududi, sjeik van de zeer vredelievende ‘culturele’ club Djama’at-i-Islami:

"... de moslims moeten zich trots voelen op een dergelijke humane wet als die van de djizja. Want het is duidelijk dat een maximale vrijheid die toegestaan kan worden aan degenen die niet de weg van Allah aannemen maar kozen om de foute wegen op te gaan, is dat zij getolereerd moeten worden om het leven te leiden dat zij wensen. [...] [M]aar Joden en christenen [...] moeten gedwongen worden de djizja te betalen om zo een einde te maken aan hun onafhankelijkheid en suprematie zodat zij geen regeerders en soevereine vorsten in het land blijven. Deze krachten moeten uit hen ontrukt worden door de volgelingen van het ware Geloof die de soevereiniteit moeten aannemen en anderen op het ‘Rechte Pad’ moeten leiden. Dat is het ogenblik waarop de islamitische staat hen bescherming biedt, als zij overeenstemmen te leven als dhimmi door de djizja te betalen, maar het kan niet worden toegestaan dat zij als hooggeplaatste regeerders op hun plaats blijven en verkeerde manieren instellen en deze anderen opleggen. Aangezien deze gang van zaken onvermijdelijk chaos teweegbrengt, is het de plicht van ware moslims om hun best te doen een einde te maken aan hun verdorven heerschappij en ze onder een rechtvaardige orde te brengen…"

Als die N-VA-dwerg denkt dat hij dan nog voor Kalief zal mogen spelen, dat hij dan maar direct de 70 hemelse maagden in het kiekenkot van Allah besteld. Want nu kan de ‘kleine Kalief’ Bourgeois de autochtonen (ons dus) nog zonder problemen steeds meer djizja (belasting) opleggen, kijk maar naar de verhoging van de elektriciteitsprijzen. Wij zijn dan ook een lijdzaam volkje. En met het betalen van de Vlaamse djiza worden moslims (en andere vreemdelingen) hier dik in de watten gelegd. Dus ja, we leven al in een Kalifaat, een Vlaams-nationaal. Zolang de leeuw kan kauwen (niet klauwen, dat doet ie al lang niet meer).

 

 

Toen in 1955 hoge partijfunctionarissen van de CCP ( Communistische Partij China ) hun ‘geweten’ als argument aanhaalden,dit om Mao ervan te overtuigen om de massale verkoop van voedsel aan de USSR te verminderen ,om zo de gigantische schuld van het Chinese bewapeningsprogramma aan de Russen af te betalen (met massale hongersnood en miljoenen hongerdoden tot gevolg) was dit het antwoord:

“Sommigen van onze kameraden hebben teveel genade, bezitten niet genoeg hardheid, wat betekent dat ze niet marxistisch genoeg zijn. ‘ Wat dit betreft’, zei Mao ‘hebben we inderdaad geen geweten’ ( bedoelt wordt hier de uithongering van het eigen volk …nvdr) Zo bruut is het marxisme kameraden” *

Zit hier niet een parallel met wat het linkse Syriza in Griekenland doet. Het volk uithongeren om de Euro-oligarchie te betalen. Maar links is niet alleen moreel verdorven wat betreft hand en spandiensten te leveren aan het grootkapitaal ,als het hen zo uitkomt, maar hun morele verdorvenheid gaat zo ver dat ze daarna ook nog eens verontwaardigd gaan protesteren tegen wat ze zelf hebben aangericht. Zo zal links vanavond in Brussel manifesteren tegen ‘de coup’ die de Euro-oligarchie in Griekenland heeft gepleegd . Daarbij (voor het gemak)even vergetend dat links –in Griekenland- die ‘coup’ van het grootkapitaal heeft goedgekeurd. En de PVDA zal voorop lopen, de erfgenamen van Mao.En wat die van al die sentimentele zever dacht, dat kan u in bovenstaand citaat lezen. En zo denkt ook de PVDA over die zaken, eens aan de macht ( zoals Syriza nu) zullen ze ons dan ook het mes in de rug steken. Het wordt dan ook tijd om ons te organiseren, voor het te laat is.

 

 

*Bron: Bo Yibo, 1993 pp 350/1

 

 

 

"In het parlement heb ik uitzicht op de rechterkant van het auditorium waar tien nazi's zitten die Gouden Dagenraad vertegenwoordigen. Als onze partij, Syriza, zo veel hoop heeft opgewekt en we die hoop verraden en ons hoofd buigen voor deze nieuwe vorm van postmoderne bezetting, dan zie ik geen andere uitkomst dan dat Gouden Dagenraad nog st...erker wordt. Zij zullen tragisch genoeg de mantel van de anti-strengheidsmotor erven.

Varoufakis

 

De PVDA mag op de VRT, en in andere media de communistische leugenpropaganda vrijelijk verkopen, te vergelijken met de toelating aan een kinderlokker om snoepjes in de supermarkt uit te delen. Daarbij speelt Peter Mertens voor stotterende dwerg, altijd super verontwaardigd over racisme, altijd super verontwaardigd over discriminatie. Dat is de corebusiness van die partij, tot daar, dwazen hebben ook recht op een mening. Maar daarnaast fulmineren Peter Mertens (en de PVDA) ook altijd radicaal tegen elke vorm van hogere belastingen, zoals BTW verhogingen. Tegen privatiseringen ,man ,man- wat zijn ze tegen privatiseringen gekant. Het druist dan ook in tegen het eerste gebod van de marxistische bijbel,' jij zal niet privatiseren' Tegen de verhoging van de pensioenleeftijd wordt storm gelopen. Ook is de PVDA altijd -en overal- radicaal voorstander van ‘democratie’ maar nog meer zijn ze radicaal voorstander van de socialistische volksdemocratie ( het soort democratie waar communistische apparatsjiks in plaats van het volk beslissen). Want is het volk niet dom? Dat moet welhaast, want ‘het volk’ heeft nu nog altijd niet begrepen- dat de multicultuur een verrijking betekend. Dus is het beter wanneer ‘de partij’ de beslissingen van ‘het volk’ stuurt, of gewoon negeert. Een mooi voorbeeld van dergelijke praktijk was het referendum van vorige zaterdag in Griekenland, waar de saloncommunisten opriepen ‘neen’ te stemmen tegen de dictatoriale maatregelen van de Euro-oligarchie , waarna die verraderlijke communistbende doodleuk een wurg-akkoord- met dezelfde Euro oligarchie sloten gisteren.

Ik ben benieuwd hoe Peter Mertens (en de PVDA ) zich deze keer in bochten zullen moeten wringen,dit om hun ‘kameraden’ van Syriza uit de wind te zetten.

Want Griekenland zal voor 50 miljard aan staatsbezit ( staatsobligaties, vastgoed, staatsbedrijven) moeten privatiseren. De BTW wordt drastisch verhoogd, (ook in de Horeca ,zodat het Europese proletariaat- dat op reis naar Griekenland trekt- mee de put kan delven). De pensioenleeftijd moet naar boven , de pensioenen moeten (nog meer) omlaag. Nepstatuten moeten standaard worden (auf deutsche art). De werkuren moeten langer, de lonen lager, kortom alles waar de PVDA en waar Peter Mertens hier in ons land radicaal elke dag tegen fulmineren, dat hebben de Griekse PvdA’ers ( Syriza) aan de Eurokapitalisten beloofd om te doen in Griekenland.

Ik weet, dat in sommige (revolutionaire) nationalistische kringen- de PVDA -als een alternatief tegen het kapitalisme wordt gezien. Griekenland bewijst dat ze fout zitten. Communisme is geen alternatief voor kapitalisme. Het is gewoon een systeem van‘ anders- kapitalisme’. En het kan dan wel ‘revolutionair’ klinken dat men de Griekse ‘oligarchie’ uit de weg wil, maar niet als het moet dienen om deze te vervangen door een Euro-oligarchie. Want waar ligt daar de winst, als het je nationale soevereiniteit kost?

Nog al een geluk dat er in Griekenland een ‘echte’ revolutionaire kracht bestaat, met name die van Gouden Dageraad, dat zal er toe leiden dat Syriza zal splitten. Want door het bestaan van deze alternatieve ‘revolutionaire’ oppositie zal (een deel) van de communisten van Syriza verplicht worden om het akkoord met de Euro-oligarchie te torpederen ,de regering te laten vallen. Omdat zij anders electoraal van de kaart zullen worden geveegd bij mogelijke nieuwe verkiezingen. Maar dat is wat links al jaren doet, ze bereiden eerst de plundering van het volk voor en laten de effectieve plundering over aan de zogezegde ‘rechtse’ partijen , waarna links weer volop tegen de door hen zelf in elkaar gestoken maatregelen kan fulmineren. En zo kan het ‘democratisch’ spel aan de gang blijven, het volk betaald de rekening wel.

Maar zolang gieren als Peter Mertens en verraders als de PVDA ,zich schikken naar de multiculturele agenda van de oligarchie, zolang ze hun atheïsme in een islamitische beerput verdrinken ook, zo lang mogen ze in de media hun zever komen toelichten. Voor wat hoort wat.

 

Page 10 of 51

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter