Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Blog

Wednesday19 September 2018

Tuesday, 13 October 2015 18:07

Nul euro belastingen betalen? Niet met ons!

Written by

Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief meent dat de gemeenschap recht heeft op aandeelhouderschap in bedrijven die geen belastingen betalen, zoals AB Inbev. Wij hebben er niets op tegen dat Belgische bedrijven groeien en internationaliseren (op voorwaarde dat hier maximale werkgelegenheid wordt nagestreefd) en dat er een systeem van belastingaftrekken bestaat om deze groei te bereiken. Dat systeem mag er echter niet toe leiden dat (enkel) privépersonen bevoordeligd worden. Het moet dienen om de gemeenschap te versterken. Dat men ‘kapitaal’ in een bedrijf centraliseert, kan dan een goede zaak zijn. Er zijn namelijk ook andere methoden om kapitaal te herverdelen dan louter het heffen van belastingen (waarbij belastinggeld dan nog wordt verspild aan … bijvoorbeeld het multiculturele experiment en bijhorend politiek dienstbetoon). Dat kan ook door Belgische bedrijven groter te maken of te laten uitbreiden op andere afzetmarkten.

Daarom eist het N-SA:

1) Winstverdeling onder werknemers in de vorm van aandelen

Weliswaar niet aan de individuele werknemer, maar aan het collectief van werknemers, aan een ‘corporatief’ orgaan dat aldus mede-eigenaar wordt van het bedrijf. De winst zal worden uitgekeerd bij pensionering via maandelijkse uitbetalingen (= direct) of op het einde van een contract via ‘promessen’, die recht geven op winstdeelname in contanten als de werknemer met pensioen gaat (= indirect). Het corporatief-collectief van het bedrijf moet instaan voor de uitbetaling ervan.

Zo willen wij, ‘solidaristen’, tot mede-eigenaarschap van de werknemers komen, terwijl nu alleen de top van een bedrijf kan genieten van aandelenopties. Die opties hebben als belangrijk nadeel dat ze het bedrijf verarmen door de enorme cashflow die ermee gepaard gaat. En ook dat willen we met ons voorstel tegengaan, namelijk door drievierden van de aandelenopties die naar het management gaan verplicht in het bedrijf te laten investeren. Voor het cashgedeelte moet men een ‘graduele’ belastingvoet hanteren om de kleine werknemer-aandeelhouder niet te veel te belasten wanneer hij als gepensioneerde maandelijks wordt uitbetaald, terwijl de ‘grote’ aandeelhouder op ‘solidaristische’ wijze zijn bijdrage levert aan de maatschappij.

2) Mede-eigenaarschap van de staat over het bedrijf

En wel met als doel rijkdom voor het nageslacht op te bouwen. Dat kan worden gezien als een soort van nationalisatie van het bedrijf, maar dan op een niet-socialistische/communistische manier (in dat geval wordt het kapitaal/bedrijf vernietigd doordat de staat of, beter gezegd, een staatselite zich de winst toe-eigent). China is een schoolvoorbeeld van hoe dat werkt. Corruptie en nepotisme zijn dan het resultaat. Ons ‘solidaristische’ model is superieur aan het socialistische model in die zin dat ‘de gemeenschap’ via het ‘corporatisme’ de staat uitmaakt, niet omgekeerd. En omdat het ‘kapitaal’ wordt gecontroleerd door allen die betrokkenen zijn bij het bedrijf en niet louter door een kleine groep mensen.

Wij betwisten dus de stelling van extreemlinks dat alleen door een ‘miljonairstaks’ een rechtvaardige verdeling kan worden bereikt en ook die van het liberalisme dat alleen door individuele consolidatie van kapitaal welvaart en werk kan worden gecreëerd. Onze voorstellen tonen een ‘derde’ weg: een weg die voor iedereen de mogelijkheid tot sociale welvaart creëert.

Wij stellen een betere ‘miljonairstaks’ voor. Wij stellen voor om via overname van privébezit (aandelen in bedrijven) te komen tot een echte verdeling van welvaart en werk. En dat zonder de groeimogelijkheden van de bedrijven te fnuiken noch door individuele prestaties oninteressant te maken. Maar wij zijn ook niet naïef. Wanneer bedrijven weigeren zich te ‘solidariseren’, dan is er voor ons maar één antwoord: wij zullen ze nationaliseren. Een ‘miljonairstaks’ vinden we dan maar een mager beestje. Niet voldoende, niet duurzaam, niet structureel.

Waarom laat de NAVO verstek gaan om in Syrië het wettelijke Baath-regime te steunen? Om de Amerikanen te plezieren, om de belangen van de Turken te dienen? Waarom verkwanselen we onze Europese geostrategische belangen voor supermacht Amerika of een regionale moslimdictatuur, zoals die van Erdogan in Turkije? Laten we dus van de NAVO een Europese “regionale” strijdmacht maken, laten we dan maar als regio onze plaats in de wereld heroveren. En als Rusland daarbij een bondgenoot wil zijn, geen probleem. Maar onze belangen in de Arabische regio moeten in de eerste plaats door onszelf worden gevrijwaard. Daarom moeten wij militair ingrijpen in de regio: niet om Assad van de macht te verdrijven, integendeel, wel om seculiere regimes zoals het Baath-regime aan de macht te houden. In eigen belang. Assad is een garantie om de asielinvasie te stoppen.

Daarom eist het N-SA dat er wordt geïnvesteerd in defensie en dat de eigen wapenindustrie door staatsinterventie wordt gestimuleerd. Dat dient te gebeuren een hechter samenwerkingsverband met onze Benelux-landgenoten alsook binnen het grotere kader van een “geëuropeaniseerde” NAVO zonder Turkije. Maar meer om macht en inspraak te krijgen binnen die militaire alliantie moeten we ook offers brengen. De Belgische regering zou dus kunnen beginnen met al het geld dat ze vandaag in opvangcentra, kazernes enz. steekt om te leiden naar defensiedoeleinden. Niet kazernes opfleuren voor het deserteursvolk dat er nu in opgevangen wordt, maar wel voor soldaten. Dat moeten we doen. Voor onze eigen veiligheid en het behoud van ons sociaal systeem.


 Poetin: 'Bombardementen dienen om Assad te steunen'

De afgelopen 24 uur hebben Russische gevechtsvliegtuigen 63 doelwitten gebombardeerd. Het Syrische grondleger en Hezbollah herwinnen intussen grote stukken terrein voor president Bashar al-Assad. Maar niet elk doelwit is er eentje van IS: de rebellen van het Vrij Syrisch Leger schuilen naar eigen zeggen kansloos in bunkers. Rusland bombardeert dan ook met het doel om het huidige klimaat in Syrië [te] stabiliseren.

Bron: Nieuwsblad

Thursday, 01 October 2015 11:30

Dura lex, sed lex

Written by

De wet is streng, maar is de wet.

Terwijl allochtone middenstanders en ondernemers, asielbedriegers, illegalen en onverdoofde slachters alle Belgische wetten aan hun laars mogen lappen, daarin zelfs gesteund worden door het gros der politieke partijen, is het gerecht onverbiddelijk voor een cafébazin uit Affligem en voor de autochtone (tweederangs)burger in het algemeen, die op alle mogelijke manieren gepest en uitgemolken wordt in eigen land.

Organiseer mee het verzet van de kleine man!

Méér dan 100 Midden-Europese intellectuelen en politici hebben een open brief geschreven waarin ze oproepen tot een liberaler asielbeleid in hun landen. Dat meldt de liberale “denktank” European Foundation Center (18 september 2015), die mee achter het initiatief zit. “Méér dan 100” is alvast een eerste leugen, want de ondertekenaars zijn maar met 95 (ziehier de open brief).

Daarmee tonen de “linkse” intellectuelen weer maar eens hun ware gelaat, en dat is Midden-Europa niet anders dan in West-Europa. Zij zijn de overgesocialiseerde propagandisten van een globalistische burgerij. Links-liberalen rijden altijd voor rechts-liberalen, onder het motto: if you cannot beat them, join them ...


 Bijschrift afbeelding:
- Ik ben een communist en jij een fascist.
- Ik ben een nationalist en jij een sovjet-fossiel.
- Ik ben een liberaal.

Wednesday, 23 September 2015 00:57

Russische tank in Latakia (Syrië)

Written by

“Onze landcomponent heeft nog een handvol voertuigen met een kanon erop, al de rest bestaat uit mitrailleurs. Als onze soldaten een tank van IS tegenkomen, maken zij geen schijn van kans.”

Alexander Mattelaer

Bron: Amkreutz, R. (14 september 2015). ‘Wij tegen IS-tanks? Geen schijn van kans’. De Morgen, p. 6.

Media

Page 8 of 51

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter