Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Blog

Wednesday19 September 2018

Tuesday, 29 December 2015 20:36

Wereldverslechteraars (1) Featured

Written by

Kent u de (officieuze) “Internationale” van de wereldverbeteraars? Het is een internationaal gezelschap bestaande uit linkse beroepsactivisten en -politici, aangevuld met beroemdheden uit de showbizz en gefinancierd door steenrijke filantropen (“weldoeners”). Zij bepalen de toon van het publieke debat over thema’s als ontwikkelingshulp en klimaat en bepalen ook de krijtlijnen ervan. Het is een bont gezelschap dat schijnbaar uit één mond spreekt, schijnbaar aan één zeel trekt, maar waarachter – omdat het een bont gezelschap is – ook verschillende tegenstrijdige belangen en doelen schuilgaan.

Goede doelen

Als we de “wereldverbeteraars” verengen tot linkse beroepsactivisten en –politici, dan kunnen we stellen dat ze in grote lijnen worden gedreven door humanitaire motieven enerzijds en ecologische motieven anderzijds. Beide soorten motieven worden gewoonlijk onder de gemeenschappelijke noemer “goede doelen” geplaatst. In het artikel dat nu volgt, zullen we proberen aan te tonen dat het zwaartepunt van de zogenaamde “goede doelen” niet alleen ligt bij de humanitaire doelen, maar dat die laatste zelfs haaks staan op de ecologische doelen. Enigszins kort door de bocht kan worden gesteld dat het nastreven van die humanitaire doelen tot gevolg heeft dat de wereldbevolking toeneemt, wat de natuurlijke hulpbronnen – en dus de draagkracht van de aarde – op zijn beurt weer op de proef stelt.

Monday, 28 December 2015 16:42

Waar is de nationalistische burgerij als je ze nodig hebt?

Written by

Herbert Verbeke slachtoffer van Belgisch staatsterrorisme en politieke vluchteling
 
Wij ontvingen een schrijven van Herbert Verbeke, een kreet om hulp (onderaan dit artikel te lezen).

Terwijl de politieke, geestelijke en intellectuele elites van dit land steeds hun kiekenborst laat opzwellen van verontwaardiging als het minste woord van kritiek wordt geuit op de asielinvasie, zwijgen zij over de censuur en de vervolgingen in eigen land. Het is dan ook een bende huichelachtige, hypocriete slijmballen. Altijd een hoge borst opzetten als het om “democratie”, “vrijheid van mening” en “menselijke waardigheid” in het buitenland gaat, maar in eigen land zich geen ene moer aantrekken van politieke vervolgingen door het regime. Integendeel zelfs, ze steunen de repressie als het om een door hen niet gesmaakte mening gaat. Terwijl ze oproepen om het “extreemrechtse” gepeupel (wie ze daar juist mee bedoelen is onduidelijk, het kan iedereen zijn die hun gekwebbel over asiel niet volgt) aan banden te leggen op internetfora, vragen ze “begrip” en “begeleiding” voor “Syrië-strijders”, dat soort geschift volk dus.

Het is dan ook logisch dat zij het lot van iemand als Herbert Verbeke niet kennen. De pers heeft te veel werk met de pro-asielpropaganda. Onze intellectuelen twitteren over de dikte van hun navel en de lengte van hun penis; onze BV’s hebben het te druk met slijmen en likken aan de tenen van de regime-hoogwaardigheidsbekleders, als stinken de tenen van dat soort als de pest. 

Sunday, 27 December 2015 15:13

PR-stunt "Alle boeren zijn homo's"

Written by

PR-stunt na de match: indien politiek correct gespeeld, altijd bingo!

De voetbalbobo’s zijn in een collectieve politiek-correcte kramp geschoten, nadat voetballer Benito – neen, niet Mussolini, maar Raman – na een voetbalmatch “alle boeren zijn homo’s” had geroepen (die kramp kan natuurlijk ook het gevolg geweest zijn van te lang in de lounge te hebben gezeten). Niet dat ze het niet grappig vonden dat de supporters van Club Brugge (die als “boeren” door het leven gaan) werden geschoffeerd, neen, dat was juist het leuke aan de stunt.

Minder grappig vonden ze dat “echte” boeren (ook wel landbouwers genaamd) aanstoot konden nemen aan Benito’s uitspraak. En dat was dan nog niet het ergste: stel je voor dat ook de nationale “Jeanettenbond” aanstoot nam aan de gruwelijke woorden van Benito. En juist dat gebeurde ... Een ramp voltrok zich – helemaal voorspelbaar – als een storm in een glas champagne. Goed georkestreerd ook, want waarvoor heb je anders pr-bedrijven? Eén grote, als ramp vermomde pr-stunt was het. Een nichtengevecht met boerengeur, en wat is sexyer voor de pers om zich in te wentelen dan in stront. Een duik in een beerput misschien?

De voetbalbobo’s en de pers zijn door het voorval ook verstrikt geraakt in een dilemma, een politiek-correct dilemma van ongekende omvang dan nog. Iets wat de “alarmfase 3” waarin we nu leven ruimschoots overtreft. Ze beseffen het zelf niet, want de massa noch de politiek zal hen terechtwijzen. Door het begrip “discriminatie” aan een feit toe te voegen wordt immers elk kritisch denkvermogen uitgeschakeld. Het werkt als een lichtbak op een stel konijnen.

Wednesday, 23 December 2015 18:28

Steun een corporatieve hulporganisatie!

Written by

Wij willen nog een warme oproep doen aan onze lezers en vrijwilligers om een goed doel te steunen. Natuurlijk steunt u door het lezen van deze blog en naar activiteiten van onze beweging te komen al een ‘goed’ doel. U werkt er namelijk de bourgeoisie en de linkse asielknuffelaars mee op de zenuwen. Er zijn echter ook andere noden die moeten worden gelenigd. Eén daarvan is de armoede bij het eigen volk verlichten. En hoe kleinschalig ook, elke initiatief dat onze minderbegoede volksgenoten een beetje kan helpen is meegenomen.

Er zijn zeker mensen die hulp bieden aan hun behoeftige medemensen van eigen bodem, maar op de staat hoeven die niet rekenen voor steun aan het eigen volk. Die staat heeft het te druk om “andere” mensen financiële en materiële steun te verlenen. Het is zelfs zo dat die staat, en zijn regime in het bijzonder, voor een groot deel aan de basis liggen van de binnenlandse armoede, toch bij een deel van het eigen volk. Bijvoorbeeld door besparingen op te leggen, eigen mensen niet te begeleiden zoals dat met vreemdelingen wel gebeurt enz. Voor die laatsten staan alle sluizen van de hulpverlening wagenwijd open. Voor onze mensen sluit men niet alleen de ogen, maar ook de deuren van de hulpverleningsbureaucratie.

De situatie is echter wat ze is. En terwijl wij van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief via deze blog en andere kanalen een politiek antwoord proberen te formuleren, zo proberen anderen het op een concretere manier. Die symbiose tussen politieke en corporatieve actie is iets wat we in de toekomst meer zullen moeten organiseren. We zullen meer en meer op onszelf aangewezen zijn om vooruit te komen.

Het voorbeeld van Podemos in Spanje is daarbij leerrijk (net zoals dat van Gouden Dageraad in Griekenland). En ook al heeft Podemos een links-liberaal en pro-immigratieprogramma, toch moeten we de werkwijze ervan bestuderen. Deze beweging/partij steunt op corporatieve initiatieven, aangevuld met een politiek (partij)programma. Dat moeten we in ons land ook nastreven. Uiteraard met een nationalistisch programma, dat spreekt, maar zeker ook met corporatieve doelen(wat voor solidaristen een pak natuurlijker is dan voor links). Het bewijst hoe sterk solidaristisch corporatisme is, als zelfs links zich ervan bedient.

Onder die doelen valt zeker de hulp aan mensen in nood. Daarom willen wij vandaag aan jullie vragen, een dergelijk initiatief te steunen met een donatie. Kortom, kleren, voedsel en geld geven. Want we staan aan het begin van een nieuwe tijd, een tijdperk waarin zelfhulp en zelforganisatie samen met politieke actie centraal staan. Niemand anders zal ons helpen,  wij moeten het zelf doen. De tijd van PRATEN is allang voorbij. DOEN moet de nieuwe stijl zijn!

Steun daarom “Actie tegen Vlaamse Armoede” op rekeningnummer BE 21 7506 0475 0403 (AXABBE22)!

... we hebben de vijand al binnengehaald. We hoeven ons niet meer te verdedigen.

Dat mensen langer moeten werken, de pensioenen te laag zijn, wachtuitkeringen voor duizenden zijn afgeschaft of ingekort (twee maatregelen van de socialisten zelf), dat is allemaal waar. Dat werklozen worden gestraft omdat er geen werk is, zieken zullen worden “weggesaneerd”, een genezingsmethode die de wereld ons benijdt (dankzij Maggie de trol), dat is allemaal waar.

Maar hoort u kameraad John Crombez met één woord over de kostprijs van de asielinvoer reppen? Neen, met geen enkel. Die kost moet nochtans gigantisch zijn, want niemand mag hem berekenen (te gevoelig voor de progressieve zieltjes die vasthouden aan hun pro-immigratiefantasie). Dan te willen afgeven op de aankoop van vliegtuigen voor defensie is een goedkope truc. Een truc die de pacifisten altijd graag gebruiken (bij gebrek aan beter).

Wij, solidaristen, hebben liever dat geld wordt geïnvesteerd in de eigen landsverdediging (dat zoiets beter in Benelux-verband gebeurt, is een andere zaak) dan dat het wordt verspild aan vreemdelingen. Dat die internationale socialisten graag hun land en volk verraden, weten we. Dat is hun (vuile) zaak, wij willen ons land echter verdedigen.


Crombez: Mensen kunnen niet met pensioen, maar we kunnen wel 9 miljard voor gevechtsvliegtuigen betalen”

“Een gebrek aan visie en het doorschuiven van facturen.” Sp.a-voorzitter John Crombez was in ‘De ochtend’ op Radio 1 niet mals voor het kerstakkoord van de federale regering. Met miljarden euro's voor straaljagers en meer blauw op straat trekt die volop de kaart van de veiligheid.

Bron: De Morgen (23 december 2015)

 

Page 5 of 51

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter