Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Blog N-SA

Monday20 August 2018

N-SA

N-SA

Friday, 11 September 2015 12:38

N-SA eist: aparte scholen voor moslims!

Ook nu weer is het vermeende slachtoffer een moslimmeke, en zijn de klagers in lompen gehulde, in verregaande staat van hysterie verkerende, amper Nederlands wauwelende niet door enige vorm van beroepsbezigheden gehinderde dolgedraaide allochtone viswijven, die krijsend en gillend aan de schoolpoort staan te springen, met verder wat grijnzende religieuze baardaapachtige in pijama gehulde fanatici op de achtergrond om alles aan te porren.

Bron: www.tscheldt.be

Omdat men op deze manier een stuk van de immigratie-industrie treft (autochtone scholen en hun personeel hebben er dan geen financieel belang meer bij om de islam te verdedigen of te steunen), uiteindelijk worden het concurrenten van elkaar. Zo kunnen we de neoliberale ideologie in ons voordeel doen werken.

Op termijn moeten we de financiering van scholen anders bekijken, waarbij er een volksnationalistische visie op onderwijs moet worden ontwikkeld. Inburgering werkt niet en is zelfs niet wenselijk: we moeten werken aan “uitburgering”, vóór het hier helemaal uit de hand loopt en we in Syrische toestanden verzeilen.

Alleen remigratie kan een oplossing bieden; remigratie van de hier reeds verblijvende vreemdelingen (men moet daar een tijdskader voor uitwerken), maar zeker van de vreemdelingen die nu ons land binnenvallen. Eerste stap daarbij is: detentie-accommodatie ter beschikking stellen en het leger inschakelen om ze te bewaken. Tweede stap is de verplaatsing van de migranten, wat niet meer of minder moreel is dan dat zij zichzelf “verplaatsen” met de steun van criminele benden, door middel van bedrog (vervalste paspoorten) en leugens (“wij komen uit oorlogsgebied”, ook wanneer het duidelijk niet zo is)

Draai de belangen van de immigratie-industrie om in een remigratie-industrie. Alleen zo kunnen we een deel van de burgerij overtuigen. Waar de burgerij immers altijd oren naar heeft, dat is geld. Dat is ook de reden dat ze tot op vandaag de influx van vreemdelingen ondersteunt. Kijk maar naar de oproepen van de werkgevers ter zake en naar hun knechten van de politiek, zij willen de ingevoerde massa direct aan het werk zetten. Dat zoiets ten koste van eigen werkgelegenheid gaat, deert hen niet. Dat er 600.000 werklozen zijn, deert dat profitariaat nog minder. Samen met wetten die immigratie en steun aan immigratie strafbaar maken moeten we een wettenarsenaal ontwikkelen dat remigratie financieel en moreel bevordert. Alleen een nationaal-revolutionaire partij en beweging zoals het Nieuw-Solidaristisch Alternatief kan en zal zoiets kunnen verwezenlijken. Daarom: help mee met de uitbouw van een dergelijke beweging/partij! Het enige alternatief is nog eens 30 jaar naar een parlementair zottekesspel kijken, waar zogezegd “extreemrechts” voor joker mag spelen (weliswaar tegen riante vergoeding).

Steun de opbouw van een strijdformatie! Steun het N-SA!

Toen een van onze vrijwilligers bij de poort van de kazerne een pamflet aanbood aan een medewerkster van het Rode (Volksverraders-)Kruis, dat de opvang in Sijsele organiseert, ontspon zich een discussie met haar. En omdat de discussie niet bepaald op een vriendelijk toon verliep (en het er dus luid aan toeging) vonden enkele aangespoelde indringers het nodig zich erin te mengen. Niet dat die asieleisers Nederlands verstaan, maar de intonatie van onze stemmen was genoeg aanleiding voor hen om partij te kiezen. Voor hen zijn die Rode Kruis-onderkruipers blanke Sinterklazen die hen als echte sloren op hun wenken bedienen, vandaar hun sympathie voor hen natuurlijk.

Ze hadden dus vlug door dat onze N-SA-vrijwilliger niet hun grootste supporter was en begonnen in het Engels te schelden en te dreigen. En omdat het juist vijf voor twaalf was en de asielzoekers in groepjes van hun ochtendwandeling aan het terugkeren waren naar hun ALL-IN hotel (om daar hun kas te vullen op onze kosten), waren er in geen tijd een vijfentwintigtal van die zogezegde “getraumatiseerde” oorlogsvluchtelingen als een bende losgeslagen hooligans aan het roepen en dreigen tegen onze man. Die jonge gasten leken helemaal niet uitgehongerd of vermoeid en zagen er allesbehalve verwaarloosd uit. Integendeel, ze leken in prima conditie. Wel te laf om in het leger van hun land te dienen, niet om een grote muil op te zetten hier (zo kennen we dat volk). Dat onze man “gek” was en een “fascist” (die Rode Kruis-medewerkers geven die gasten blijkbaar leuke informatie). De “fuck you”-kreten waren niet van de lucht. Kortom, een gezellige babbel met de o zo vreedzame asieleisers was dat daar. Nu weet onze N-SA-vrijwilliger aan welk goed doel een deel van zijn loon wordt gespendeerd . De Rode Kruis-muis aan de poort was intussen al gevlucht naar haar bureautje. Zij zou van krommenaas gebaard hebben, mocht het rapaille tot geweld zijn overgegaan.

Wij weten van niets is dan ook hun motto. En als je slaag krijgt van hun hotelgasten, dan is dat natuurlijk je eigen schuld. Een mooie toekomst wacht ons allen, als dat tuig morgen in onze straten komt wonen.

Monday, 07 September 2015 11:41

Grote muil hier, muisstil in Turkije

Almaci over vluchtelingencrisis: ‘Wij kunnen dit aan’

De huidige toestroom van vluchtelingen brengt voor de samenleving uitdagingen met zich mee, maar onze leiders moeten de situatie niet opkloppen en de bevolking duidelijk maken dat we niet worden overspoeld. Dat heeft Groen-voorzitster Meyrem Almaci maandag verklaard. ‘Ik hoor veel retoriek die de angst aanwakkert.’

Al eens een achterlijke “groene” trien gezien, te laf om in eigen land (Turkije) haar eigen volk te gaan helpen, maar niet om in ons land een grote muil op te zetten?

Hierboven ziet u een dergelijk exemplaar. De partij Groen! is zo gedegenereerd dat ze dat linkse takkenwijf als voorzitster moet nemen bij gebrek aan beter. Ze zouden zichzelf beter de “groene achterlijken” noemen in plaats van de groene beweging.

 


 

Duitsers hebben meer dan Belgen de indruk dat migranten hun land overspoelen, maar vreemd genoeg zegt slechts 43 procent van de Duitsers dat er te véél migranten zijn. In België bedraagt dat cijfer 61 procent en daarmee halen we de top vijf van meest onverdraagzame landen in de studie van enquêtebureau Ipsos. Toch gaan we erop vooruit: vier jaar geleden vond nog 72 procent van de Belgische respondenten dat er te veel landgenoten met een migratieachtergrond rondliepen. De score van koploper Turkije - 92 procent - blijft ver buiten ons bereik, maar die van Japan - 13 procent - ligt nog veel verder.

Van de 24 onderzochte nationaliteiten gelooft gemiddeld 46 procent dat migratie het land schade berokkent, in België is dat 58 procent. Slechts 19 procent van de Belgen is ervan overtuigd dat migratie goed is voor de economie. Op basis van die cijfers besluiten dat de Belg een platte racist is, is te kort door de bocht. Je kunt wel rustig concluderen dat Belgen het fenomeen migratie blijven wantrouwen.

Bron: Van der Mensbrugghe, T. (10 augustus 2015). 61% van de Belgen wil minder migranten. De Morgen, p. 17.

De linkse en half-seniele vreemdelingenaanbidders, van wie de “chef AFF” er een is, zijn aan het Red Star Line-museum een klaagzang gaan houden (of zou het kunnen dat ze ons remigratieprogramma willen uitvoeren, en wel door asielzoekers met boten terug te sturen?)

Neen, meer waarschijnlijk vinden die rode schurken - en gezien hun mentale toestand is dat ook best te begrijpen - dat er nog niet genoeg vreemd volk ons land is binnengedrongen. Vandaar hun bedevaart naar het Red Star Line-museum. Dat dit museum eigenlijk een symbool is van hoe het kapitalisme overbodige arbeiders deporteert (op eigen kosten dan nog) alsook van hoe Amerikaanse kapitalisten goedkope arbeidskrachten naar hun land konden verslepen, dat is die seniele rode bende ontgaan. Dat het huidige vluchtelingenprobleem van eenzelfde orde is, dat snappen die communistische vroeg-dementen zeker ook niet. Het is nochtans niet moeilijk te verstaan, want alle liberale partijen schreeuwen vandaag om het hardst dat de ingevoerde vreemdelingen direct aan het werk moeten worden gezet…

Kapitaal en links: het zijn goede vrienden van elkaar, met links als knuffelidioot van de bazen. Maar goed, mentaal gestoorden hebben ook recht op therapie, en als gedichten voordragen helpt om hen zonder drank  of drugs van de straat te houden, dan kan ik daar nog inkomen.

Dat Bert Verhoye, de man die ooit priester-dichter Verschaeve door het slijk sleurde (eigen-volk-haters doen nu eenmaal dergelijke smerige dingen), een klaaggedicht uit zijn beneveld brein mocht debiteren over hoe slecht wij blanke mensen wel niet zijn, is dan ook niet verwonderlijk. Maar buiten het gekende en verwijfde gezeik dat dat soort van ‘kunstenaars’ meestal uit de nek kletst, is er toch een strofe in het aan het Red Star Line-museum opgedragen gedicht die ik wel kan pruimen, zo luidt het:

wie dood is mag blijven
wie sterft moet snel kruipen
wie kan lopen moet gaan

Ik zou mijn gevoelens tegenover de indringers niet beter hebben kunnen uiten. Misschien een helder ogenblik van Bert Verhoyen? Spijtig genoeg is zoiets zeldzaam bij dergelijke wauwelaars.


Gisterenochtend werd in de buurt van het Red Star Line-migratiemuseum in Antwerpen een stille solidariteitswake gehouden, als reactie op de populistische praat over en op de kap van de vluchtelingen die dezer dagen naar West-Europa komen. Er werden witte rozen neergelegd, en een aantal gedichten voorgedragen.

Het zal de mensen niet overtuigen die woensdagnacht haatboodschappen hebben opgehangen in Sijsele waar inmiddels de eerste nieuwe vluchtelingen zijn toegekomen noch zij die morgen een nieuwe opvangplaats voor vluchtelingen in Sint-Niklaas willen blokkeren. Maar voor al bij wie menselijkheid nog een begrip is, hieronder één van de gisterenmorgen voorgedragen gedichten. De zee wordt voor ons niet gespleten van Bert Verhoye.

Bron: AFF

Wat te doen?

Wij van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief beschouwen de vluchtelingenstroom naar Europa als een invasie en dus als een oorlogsdaad. Daarom vinden wij dat de vluchtelingen desnoods met militair geweld moeten worden teruggedreven naar de landen waar ze vandaan komen of veilige buurlanden daarvan. Indien nodig moeten maar ter plaatse westerse grondtroepen worden ingezet om “veilige havens” te creëren alsook de mensenhandel en het terrorisme te bestrijden. Of we nu willen of niet, we zijn met z’n allen verwikkeld in een niet-conventionele oorlog en het gevaar voor terroristische infiltratie is zo groot dat landen als de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië en Marokko zelfs weigeren verblijfsvergunningen te geven aan hun Syrische geloofsgenoten. Dat geldt des te meer door het massale karakter van de instroom. De mensenhandel financiert op zijn beurt ook nog eens het terrorisme van Islamitische Staat en consoorten.

Omdat wij een verzets- en ideeënbeweging zijn en niet geloven in halfslachtige compromissen, stellen wij de volgende noodmaatregelen voor:

1) Kondig de krijgswet af!

Vervang de politieke potverteerders door een militaire raad en vaderlandslievende technocraten.

2) Versterk het geweldmonopolie van de Belgische staat!

Stop de besparingen bij defensie; investeer in het leger in plaats van in vluchtelingen.

3) Herbekijk internationale verdragen op grond van welbegrepen nationaal eigenbelang!

Nooit meer gezeik over “Schengen verbiedt dit” of “Europa verbiedt dat”.

4) Schaf het asielrecht voor niet-Europeanen in Europa af!

Vang (echte) oorlogsvluchtelingen en asielzoekers in hun eigen regio op.

5) Verander de censuur van kamp!

Leg de “antiracisten” (= antiblanke racisten) het zwijgen op en geef hen lik op stuk.

6) Bestraf elke steun aan de asielinvasie als een daad van sabotage of landverraad!

Nooit meer krokodillentranen in de media.

7) Leg de immigratie-economie droog en bouw een remigratie-economie op!

Zorg dat economische activiteiten niet schadelijk zijn voor het leefmilieu en dat de vervuiler betaalt.

8) Vorm burgerwachten en vrijwilligersorganisaties!

Kweek (zelf)discipline en solidariteit onder volks- en landgenoten om de barre tijden door te komen.


Kunt u zich vinden in deze voorstellen? Help dan de beweging Solidarisme.be mee uit te bouwen!

HOUD DE OORLOG BUITEN! STOP DE ASIELINVASIE!

De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

In 1973 schreef Jean Raspail met Le Camp des Saints (“Het Legerkamp der Heiligen”) een boek dat zijn tijd ver vooruit was. Dit meesterlijke “anti-epos” beschrijft de odyssee van één miljoen (Indische) bootvluchtelingen naar Europa. Zij vormen de voorbode van de gekleurde volkeren die vanuit de vier hoeken van de aarde zullen optrekken naar de blanke wereld om ze te veroveren, en wel met de hulp van de vele reeds aanwezige kleurlingen in Europa en hun blanke collaborateurs.

Anno 2015 is Le Camp des Saints geen visionaire roman meer, maar (virtuele) werkelijkheid. De vluchtelingenstroom naar Europa heeft proporties aangenomen die die van het boek overtreffen. Zo worden in Duitsland alleen al 800 000 vluchtelingen verwacht dit jaar. Het hek is van de dam en ongewenste indringers (vaak jonge en niet onbemiddelde avonturiers) dreigen voortaan elk jaar met honderdduizenden de buitengrenzen van de EU te overspoelen. Met een verwachte wereldbevolking van 15 miljard mensen tegen het einde van deze eeuw is die mensenstroom overigens nog lang niet opgedroogd. De Afrikaanse bevolking zou tegen 2050 verdubbelen van 1,2 tot 2,5 miljard, terwijl de Europese zou stagneren rond 738 miljoen (ook al “dankzij” een grote moslimpopulatie!). Demografen van de VN vertellen daar echter niet bij dat we met het huidige migratiesaldo afstevenen op een genocide van de blanke mensheid. Lees gerust de definities van het volkerenrecht en de VN zelf erop na en vergelijk ze met die van “multiculturalisme”.

Het spreekt voor zich dat onder een dergelijk gesternte de eisen van de indringers steeds luider en steeds harder zullen weerklinken. Net als in Le Camp de Saints voelen zij zich gesterkt door hun godsdienst, in dit geval de islam: woestijngodsdienst bij uitstek en schepper van woestijnen. Net als in Le Camp des Saints worden zij met raad en daad bijgestaan door een perfide schare extreem-linkse arbeidersverraders en vreemdelingenknuffelaars, hun “kameraden” advocaten en dokters, gezagsdragers van de drie Abrahamitische godsdiensten (de ene al sluwer dan de andere), ngo’s en andere makelaars in menselijke ellende, democratische politici van alle gezindten en obediënties, gewiekste haaien, ketterse christenen, humanisten, anarchistische straatterroristen en heel veel ander gespuis. En dan hebben we het nog niet gehad over de vuile rol die de nieuws- en stemmingmakers van de media spelen. Zij voeren de psychologische oorlog voor de vijand.

De partijen denken de zaakjes voor elkaar te hebben: de linkse wrijven zich in de handen met de nieuwe kiezers die het continent binnentrekken, de rechtse zien een demografische tsunami en beginnen de economische groei al uit te rekenen (geen enkele slimmerd durft op te merken dat die “groei” verdacht veel weg heeft van een kankergezwel!). Zij zijn de “humanitaire” en de “economische” kant van de immigratie-medaille. Nog andere (rechtse) partijen hopen dan weer de volkswoede electoraal te verzilveren en om te buigen tot een parlementair schijngevecht, waarbij niet langer de invasie zelf maar louter de formaliteiten ervan ter discussie worden gesteld. Allemaal zullen ze zo blijven redeneren tot ze eens de spreekwoordelijke strop zullen aanreiken, waarmee ze zelf zullen worden opgehangen (al is de kans groot dat het een kromzwaard zal zijn). De vijfde colonne van IS is niet van zins om zich als kiesvee van een linkse “dhimmi” of rechtse “sjabbesgoj” te laten gebruiken.

Aangemoedigd door zoveel landverraders, saboteurs en vaandelvluchtplegers, aangevuurd door hun geloof en (vooral) aangetrokken door onze betrekkelijke, moeizaam verworven welvaart achten de indringers de tijd rijp om massaal asiel te eisen. Daarbovenop liefst ook een baan, een huis en een hele resem andere sociale voorzieningen. Als ze dat niet snel genoeg krijgen, zullen ze het vroeg of laat wel nemen, zeker als ze gefrustreerd raken in hun verwachtingen (en dat zullen ze). Zelfs blanke vrouwen worden door sommige “oorlogsgetraumatiseerden” als een rechtmatige compensatie voor aangedaan leed beschouwd.

Het Westen is door zijn liberale mens- en wereldbeeld gek geworden. Het heeft die gekte over de hele wereld uitgedragen met als gevolg dat het nu onder de voet wordt gelopen (en zich gewillig laat lopen!) door barbaren die van heinde en verre toestromen en zullen blijven toestromen. Dát is de les van Le Camp des Saints. Laten we het niet zo ver komen!

Friday, 04 September 2015 12:19

Kindermoord!!

Hoe ver gelukzoekers willen gaan om een deel van onze welvaart te veroveren, dat kan men aan bovenstaande foto zien: een foto van een kind dat door zijn eigen ouders werd opgeofferd (misdadige verwaarlozing en doodslag zou dat heten mocht het door een Belgische ouder zijn veroorzaakt) en dat met als enig doel rijkdom te verwerven. Kan de hebzucht van een vader nog groter zijn als hij daarvoor zijn eigen kinderen offert?

Maar voor de emo-propagandamachine van de burgerij is dit beeld niet een beeld van verwaarlozing en doodslag, doodslag gepleegd door een kinderbeul (de vader van Aylan Kurdi), maar integendeel een platvloers propagandamiddel geworden om de vreemdelingeninvoer tegenover de bevolking te kunnen rechtvaardigen. En omdat de burgerlijke argumenten niet voldoen om de bevolking deze invasie te doen slikken is de dood van dit kind een godsgeschenk voor de media. Of is het een geschenk van Allah? Als gieren hebben de media zich op het kleine jongetje geworpen. De criminele vader, wordt integendeel door de media als een held voorgesteld, als een voorbeeld van hoe onbaatzuchtig dit soort van immigranten en islamieten wel niet is.

Maar de waarheid is: deze man is een kindermoordenaar, hoe hard men ook probeert er een held van te maken. Welke vrouw zou het verdragen dat haar kinderen worden gedood voor een zoektocht naar geld en bezit. Die vraag moeten vele moeders en vrouwen van bij ons zich vandaag eens stellen als ze de beelden van het dode joch zien. Misschien dat het snotteren dan verandert in haat tegen een dergelijke monsterlijke vader of echtgenoot, hij die de verpletterende verantwoordelijkheid voor de dood van zijn twee kinderen (en echtgenote) draagt. Morele verontwaardiging moet tegen de dader gericht, het is ziekelijk de schuld bij 'anderen' te leggen. Moreel corrupt is dat, eigen aan de decadentie bij links en de burgerlijke elite.

Volgens de bazen van Bart De Wever: (“Voka is mijn echte baas, als Voka niet tevreden is, ben ik niet tevreden” – De Standaard, 14 augustus 2010) hebben we in dit land een probleem van te weinig arbeidskrachten. En omdat in onze ogen VOKA en UNIZO uit hetzelfde soort mensen (en belangen) bestaan, maken we geen onderscheid tussen beide en beschouwen we ze allebei als de “bazen” van De Wever.

Nochtans zijn er elke dag meer dan 600.000 mensen werkloos in dit land en daarbovenop nog eens 120.000 mensen werkzaam in de sector van de dienstencheques (een staatsinitiatief om de massa werklozen bezig te houden op kosten van de belastingbetaler). Onproductief werkvolk genoeg, zou men dan denken. Karel Van Eetvelt, diensthoofd van de bazenclub Unizo, schijnt echter het bestaan niet te weten van dit massale werklozenleger in eigen land. Integendeel zelfs, hij beweert dat er een tekort aan arbeidskrachten in dit land is. Daarom doet hij nu het voorstel om asielzoekers direct na hun asielaanvraag tewerk te stellen. Dat de corrupte sociaaldemocraten van de SP.a reeds een wetsvoorstel klaarliggen hebben om de “wachttijd” voor asielzoekers (wachttijd om op de arbeidsmarkt het “eigen” salariaat te gaan beconcurreren) in te korten van zes naar drie maanden, dat gaat de voorzitter van ondernemersclub UNIZO niet ver genoeg. Hoezeer de socialisten daarmee ook tegemoet willen komen aan de eisen van de werkgevers. Blijkbaar zijn ook bij de socialistische partij de kapitalistische bazen de baas, net zoals ze dat zijn bij De Wever en diens N-VA. En wij zwijgen dan nog over de Jan Penrissen van deze wereld , die in ruil voor spijs en drank op recepties en feesten de lof van de (haven)bazen gaan zingen. Dat soort bevolkt alle partijen. Vroeger noemde men dat tafelschuimers, nu noemen die zichzelf “volksvertegenwoordiger”.

De multiculturalistische bazenclubs zijn eigenlijk niets anders dan neokoloniale uitbuiters. Vroeger waren ze er voorstander van om in de Derde Wereld “negers” gaan te uitbuiten, nu voeren ze diezelfde mensen in. Zelfde praktijk, andere methode, alleen vervuilender, meer belastend voor eigen land en volk. Maar des te winstgevender voor het kapitaal. De grijns op de smoelen van de patroons, wanneer ze over de “tewerkstelling van vreemdelingen” spreken, spreekt toch boekdelen? Ze kwijlen van de hebzucht en van de winst die ze denken te kunnen realiseren met de handel in asielzoekers. De grootste mensenhandelaars zijn dan ook in die kringen te vinden (ze laten uiteraard criminelen het vuile werk opknappen). Uiteindelijk zijn de bazen evenwel de “echte” poenpakkers in dit verhaal, vergis u niet. Mensenhandel is big business, kan ik u verzekeren. Op een dag zullen ze het opnemen om het BNP te berekenen, zoals in sommige landen ook al met drugshandel en prostitutie het geval is. Weg staatsschuld, we maken weer winst! Zodoende wil het patronaat een forse slag slaan uit de vele duizenden vluchtelingen die ons land vandaag overspoelen, en daarbij zullen ze alle hulp krijgen van de politieke elite. Ik weet niet waarom links huilt dat er niet genoeg gedaan wordt voor asielzoekers. De bazen en het kapitaal, allen slaan ze de handen in elkaar, om zo vlug als mogelijk deze vreemdelingenmassa’s in te lijven (“integreren” noemen die klojo’s dat in versluierde taal) net alsof je een “kanker” in je lichaam zou kunnen “integreren” zonder daarbij gevaar te lopen dat je er vroeg of laat aan zal creperen (wat ons volk zal overkomen als er niets verandert).

De waarheid is dus ietsje minder progressief, ook iets minder multicultureel dan wat UNIZO en VOKA laten uitschijnen. De zorg om vreemdelingen vindt zijn oorsprong in pure winsthonger: de hebzucht van het patronaat. Kijk nu bijvoorbeeld maar naar de praktijken van winkelketen ACTION (die kandidaat-werknemers twee weken gratis en voor niks laat werken vooraleer ze al dan niet worden aangenomen) om te weten tot welke vormen van slavenarbeid het patronaat in staat is. Als het zoiets echter ook met asielzoekers kan gaan doen, dan is de winst enorm. Kassa, kassa … De slavenmassa is immers eindeloos. We spreken dan niet eens over de 90.000 bouwvakkers die vandaag uit lageloonlanden hier zijn “gedetacheerd” (mooi woord voor vrijwillig gedeporteerd) of de tienduizenden vrachtwagenchauffeurs die tegen dumpinglonen onze autowegen onveilig maken, allemaal jobs die ons eigen salariaat ontstolen zijn. En de vakbonden spelen het spel van de verloren onschuld; zij moeten hun eigen leden verdedigen, maar zijn tevens voorstander van buitenlandse tewerkstelling. Sinds we niet meer over “nationale”, maar over “Europese” vakbonden in dit land beschikken, is een spagaat ontstaan dat op termijn onhoudbaar zal zijn. We moeten er dan ook voor ijveren om weer “nationale” vakbonden te krijgen, en als dat door splitsing van de huidige kan gebeuren is het voor ons meer dan goed.

Met 600.000 mensen op non-actief is de mogelijkheid tot loondumping natuurlijk een stuk reëler dan zonder dit werklozenleger. Tel daarbij de honderd- tot tweehonderdduizend asielzoekers die nu aan het binnenstromen zijn en men zal (kapitalist zijnde) kunnen klaarkomen van vreugde, omdat de mogelijkheid van een “loonkostvermindering” nu wel héél dichtbij komt. De langverwachte concurrentiekloof tussen Europa (eigenlijk een kloof tussen kapitalisten) en de rest van de wereld kan op die manier worden verminderd. En de linksen maar juichen van plezier! Hun doel is immers zo goed als bereikt: de eigen arbeidersklasse kapotmaken. Ze hebben altijd al dat doel nagestreefd, met in hun achterhoofd het dienen van de internationale arbeidersklasse (lees: de “vreemdelingen” natuurlijk). Op de nationale conferentie over organisatievraagstukken van december 1974 besliste AMADA (Alle Macht Aan de arbeiders):

De partij verenigt de meest ervaren, de meest actieve en revolutionaire, de meest bewuste arbeiders en werkers van alle nationaliteiten.

Vandaag “verenigt” die partij (die intussen PVDA is gaan heten) samen met het grootkapitaal inderdaad het internationaal proletariaat. Op het graf van het eigen salariaat. Wie zijn hier de “echte” neonazi's?


Van Eetvelt: Geef asielzoekers job tijdens aanvraagprocedure

Op de VRT breekt Unizo-topman Karel Van Eetvelt een lans om asielzoekers tijdens hun procedure de kans te bieden om te werken. "Het is niet omdat het asielzoekers zijn dat ze geen productief werk kunnen doen", aldus Van Eetvelt. "Heel wat werkgevers zijn op zoek naar mensen die niet vies zijn van werken."

De ondernemersorganisatie meent dat het inzetten van asielzoekers een oplossing kan bieden tegen de krapte op de arbeidsmarkt en het aantal knelpuntberoepen. "Als hun aanvraag dan wordt goedgekeurd, hebben ze al ervaring op onze arbeidsmarkt en kennen ze het reilen en zeilen van de Belgische arbeidsmarkt", luidt het.

Bron: Knack

Als we de vijand (zijnde de vluchtelingenstroom) van ons af willen houden, dan moeten we wapens gebruiken. We beseffen echter ook dat de Europese elite vooral een verweekte en corrupte bende is, aangevuld met communistische smeerlappen die de eigen arbeidersklasse hebben verkocht aan het grootkapitaal (in ruil voor hun internationalistische streven om de ‘westerse’ sociale consensusmaatschappij - een vorm van solidarisme - te vernietigen). Dus blijft er maar één ding over: we moeten steunen op de NAVO om in te grijpen.

Men kan dan denken: die NAVO bestaat toch voor een groot stuk uit dezelfde elite, elite die te verweekt en te zwak is om dat op nationaal vlak te doen? Dat is echter niet het volledige plaatje. Ten eerste is er onenigheid tussen verschillende fracties van de elite in de Unie, dat weerspiegelt zich in hoe ze tegenover de immigratie-invasie staan en erop reageren. Vooral in Oost- en Midden-Europese landen beschikt een groot deel van de elite nog over genoeg weerbaarheid om op te treden.

Daarnaast zijn er de belangen van de Turkse NAVO-bondgenoot (de grootste legermacht na die van de VS) die nu reeds optreden in Syrië om hun eigen geotrategische belangen veilig te stellen en het binnenlandse probleem met de Koerden aan te pakken (de Koerden beschikken nu over vrijhavens in Syrië), weliswaar niet met grondtroepen. Ook heeft dat optreden als doel de sjiitische invloed van Iran in Syrië tegen te gaan natuurlijk alsook de sjiitische (alawitische) minderheid in Syrië van de macht te verdrijven. Dat is allemaal waar en daar hebben wij ons als anti-imperialisten altijd tegen verzet, maar nood breekt wet nu.

Verder zijn er de belangen van de VS in de regio. Die laatste blijven de corrupte soennitische regimes (Saoedi-Arabië en Qatar) steunen die in Syrië Assad van de macht willen verdrijven om op die manier de regionale aanspraken van Iran in toom te houden. Daarnaast willen ze zeker ook de aanvoerroutes naar Afghanistan (via Irak) intact houden en, meer in het algemeen, de grootste wereldmacht blijven. Dat is ook allemaal waar, maar opnieuw geldt: nood breekt wet.

Daarom zullen de VS grondtroepen willen sturen naar Syrië, zeker als dat in een groter verband kan gebeuren. Dat zal niet via de VN gebeuren volgens ons. Rusland en China zullen in de VN-Veiligheidsraad altijd beletten dat er grondtroepen in Syrië worden ingezet.Voor hen is de ontwrichting van Europa door de huidige immigratie-invasie een goede zaak, net als het conflict zelf, al was het maar vanwege de wapenleveringen. Daar maakt de westerse wapenlobby zich uiteraard even schuldig aan.

Onze beweging heeft van bij het begin het Syrische Baath-regime gesteund vanuit een anti-imperialistische motivatie. In geopolitiek opzicht geldt voor ons echter méér dan waar ook het “eigen land eerst”-principe. Zeker nu ons land een target is geworden in dit conflict, zeker omdat alle strijdende partijen in Syrië massa’s mensen van daar naar hier jagen. Dat mag men gerust als een oorlogsdaad tegen onze landen zien. Daarom ook is gewapende weerstand legitiem en nodig. We moeten in deze zaken pragmatisch zijn, want het zijn wij die op dit ogenblik worden overvallen door een massale troepenmacht van vluchtelingen.

Als het conflict in Syrië niet onder controle wordt gebracht, dan zal onze maatschappij en onze vrijheid hier verdwijnen. Dan zal dit land - en bij uitbreiding de Europese landmassa - bezet (veroverd) gebied worden. Dat is vandaag reeds voor een deel het geval door immigratie, maar wat nu op ons afkomt, is veel en vele malen erger en onomkeerbaarder, zeker wanneer er geen gewapend ingrijpen komt in het land dat grotendeels verantwoordelijk is voor of, beter gezegd, de oorzaak is van de huidige immigratie-invasie , Syrië dus. Daarom moeten wij als Solidaristen vandaag de waarheid onder ogen durven te zien: zonder grondtroepen in Syrië zullen onze landen blijvend worden overspoeld door Syrische vluchtelingen.

De elites in onze landen zijn niet bereid om door middel van geweld de invasie in de natiestaten te stoppen, maar onder druk van Amerika en zijn Turkse en andere bondgenoten in het Midden Oosten (net als van Oost-Europese landen) kan een deel van die elite wel overtuigd (verplicht) worden militair in te grijpen in het buitenland. Dat moeten we ondersteunen. Uit zelfbehoud.

Kameraden, laten we de harde, maar nationaal-revolutionaire logica spreken. Laten we ons hart naar het verstand luisteren. Iedereen die een halt wil toeroepen aan de huidige immigratie-invasie moet een ingrijpen van de NAVO met grondtroepen in Syrië ondersteunen. Wie met zijn “hart” blijft denken in deze materie, die speelt in de kaart van mensen zoals die van “Hart boven Hard” en meer in het algemeen in die van de immigratielobby. Bij een inval van de NAVO in Syrië (of waar dan ook) zal dat volk tekeergaan als zwijnen waarvan de trog wordt afgepakt (namelijk de vreemdelingenaanvoer).

Aan hun kant wil jij als nationalist, als nationaal-revolutionair toch niet staan, mag ik hopen? Alleen geweld kan deze invasie stoppen, en voor ons part komt dat geweld vanuit de NAVO en de VS, bij gebrek aan moed bij onze eigen leiders.


 Nederlandse partij denkt aan grondtroepen in Syrië

De vluchtelingenproblematiek kan alleen worden aangepakt door ingrijpen in Syrië en daar moeten eventueel Nederlandse grondtroepen bij worden ingezet. Dat stelt Sybrand Buma, leider van de Nederlandse partij CDA (Christendemocratisch Appèl). In een interview met de Nederlandse nieuwswebsite Nu.nl pleit CDA-leider Sybrand Buma voor een open debat over het inzetten van grondtroepen in Syrië.  ‘De bron is de grote chaos in Syrië en Irak, maar ook de instabiliteit in Libië’, laat Buma weten. Hij wil dat er veilige havens komen in die landen waar militairen onder de vlag van de VN of EU vluchtelingen beschermen. Daarnaast wil Buma een aanpassing van het VN-vluchtelingenverdrag zodat vluchtelingen een status van ‘ontheemde’ zouden kunnen krijgen. Zo is direct duidelijk dat hun opvang tijdelijk is.

Buma roept het kabinet op om volgend jaar wanneer Nederland voorzitter is van de EU de aanpassing van het verdrag op de agenda te zetten.

Bron: De Standaard

“Een visum voor de VS was, zeker in de eerste naoorlogse maanden en jaren , een zeldzaam en felbegeerd goed: terwijl er in heel Europa ruim zeven miljoen stateloos waren geworden, werden er in de eerste drie jaar na de oorlog maar veertigduizend (40.000) van hen toegelaten in de VS - dit ondanks herhaalde oproepen aan het land om de grenzen open te gooien.”

Eric Lichtblau, Nazi’s in Amerika, Meulenhof.

Veertigduizend in drie jaar? In ons land vallen er meer dan zestigduizend van dat soort ons land binnen, élk jaar. We kunnen dus nog veel van de Yankees leren, vooral hoe we niét moeten ingaan op hun huidige “humanistische” gezever over mensenrechten.

 

 

 

 

 

 

Page 10 of 73

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter