Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Blog Displaying items by tag: iran

Tuesday24 January 2017

Friday, 31 August 2012 16:59

Subverziv - Antikriegstag 2012

Published in In de Media
Friday, 31 August 2012 16:51

Antikriegstag 2012

Published in In de Media

In de Bezettings-, euh, Bondsrepubliek Duitsland (BRD) hebben Duitse of, beter gezegd, anti-Duitse antifascisten tegen een herdenkingsmars naar aanleiding van de jaarlijkse Al Quds-dag betoogd. Al Quds-dag of Jeruzalem-dag is een herdenkingsdag op het einde van de Ramadan die na de Iraanse Revolutie is ingesteld en thans vooral in de Islamitische Republiek Iran, bij de Libanese Hezbollah alsook sji'itische moslims wereldwijd wordt herdacht.

De Duitse antifascisten, die reeds langer dan vandaag bekend staan als een soort extreemlinkse neoconservatieven, steunen nagenoeg elke "militaire interventie" (lees: oorlog) van "het democratische Westen" alias "de internationale gemeenschap" (lees: de NAVO, de VS, hun EU-vazal en de zionistische entiteit "Israël") tegen de rest van een als achterlijk (want niet-westers, -verlicht of -liberaal) beschouwde wereld, in het bijzonder de Arabische. Vanuit een, zeg maar, links-racistisch, neokolonialistisch of occidentalistisch gedachtegoed hebben zij een hartsgrondige hekel aan de opkomende multipolaire wereldorde waarin niet langer sprake zal zijn van een westerse alleenheerschappij (gebaseerd op een stilzwijgend pact tussen liberaal-democraten en verburgerlijkte marxisten). Als een logisch gevolg van dit wereldbeeld hekelen deze zelfverklaarde anti-Duitsers eveneens de sympathie die hun voormalige linkse kameraden en andere politieke activisten (bijv. autonome nationalisten en nationale socialisten) hadden en hebben voor de strijd van onderdrukte volkeren in de zogenaamde Derde Wereld (het begrip op zich is alweer een uitdrukking van liberaal occidentalisme).

Als consequente vooruitgangsdenkers - de moderniteit vormt in feite één ideologische familie - zien deze antifascisten de strijd voor de rechten van bijvoorbeeld de ontheemde en bezette Palestijnen (of het gelijkaardige lot van de Duitse Heimatvertriebenen) als iets regressiefs, een zaak uit het verleden. In naam van de Vooruitgang, zo stelden Karl Marx en Friedrich Engels in hun tijd al, zouden nu eenmaal bepaalde (alle?) volkeren uit de geschiedenis en van de aardbodem moeten verdwijnen. En zo brengt een perverse vorm van dialectiek de anti-Duitse marxisten er vandaag toe om de Pax Americana als "vooruitgang" te aanvaarden. Alle vazallen (BRD en EU) en bondgenoten van de Amerikanen (Israël) zijn zodoende ook de hunne. En naarmate de Amerikaanse "Vrede" meer en meer onder druk komt te staan van opkomende niet-westerse landen die gelijkberechtiging eisen (net zoals een bekende rijkskanselier en leider van het Duitse volk dat eiste na de opgelegde "Vrede" van Versailles), reageren de vredes- of, beter gezegd, ordehandhavers van de Pax Americana steeds gewelddadiger. En met hen ook hun hulptroepen, de straatvechters en stadsterroristen van de Duitse Antifa. Nu echter niet alleen Syrië en Iran in de vuurlijn liggen, maar de VS ook nog eens druk beginnen uit te oefenen op de EU om Hezbollah als terroristische organisatie in de ban te doen, grenst de houding van de anti-Duitsers tegenover Al Quds-dag (om nog te zwijgen over het Palestijnse volk) aan het misdadige. Zij dragen door hun acties - om het met politiek-correcte nieuwspraak te zeggen - systematisch bij tot het scheppen van een klimaat van haat en onverdraagzaamheid, wat uiteindelijk tot doel heeft oorlog en volkerenmoord te ontketenen in een ander land (Iran).

Hier (nog) een voorbeeld van het vooruitgangsdenken in zijn marxistisch-genocidaire variant uit een artikel van Friedrich Engels, geschreven naar aanleiding van de Hongaarse opstand in 1848:

Die ganze frühere Geschichte Östreichs beweist es bis auf diesen Tag, und das Jahr 1848 hat es bestätigt. Unter allen den Nationen und Natiönchen Östreichs sind nur drei, die die Träger des Fortschritts waren, die aktiv in die Geschichte eingegriffen haben, die noch jetzt lebensfähig sind - die Deutschen, die Polen, die Magyaren. Daher sind sie jetzt revolutionär. Alle andern großen und kleinen Stämme und Völker haben zunächst die Mission, im revolutionären Weltsturm unterzugehen. Daher sind sie jetzt kontrerevolutionär.

[...] 

Ein slawisches Volk, dem die Freiheit lieber ist als das Slawentum, beweist allein dadurch seine Lebensfähigkeit, sichert sich schon dadurch seine Zukunft.

[...]

Es ist kein Land in Europa, das nicht in irgendeinem Winkel eine oder mehrere Völkerruinen besitzt, Überbleibsel einer früheren Bewohnerschaft, zurückgedrängt und unterjocht von der Nation, welche später Trägerin der geschichtlichen Entwicklung wurde. Diese Reste einer von dem Gang der Geschichte, wie Hegel sagt, unbarmherzig zertretenen Nation, diese Völkerabfälle werden jedesmal und bleiben bis zu ihrer gänzlichen Vertilgung oder Entnationalisierung die fanatischen Träger der Kontrerevolution, wie ihre ganze Existenz überhaupt schon ein Protest gegen eine große geschichtliche Revolution ist.

So in Schottland die Gälen, die Stützen der Stuarts von 1640 bis 1745.

So in Frankreich die Bretonen, die Stützen der Bourbonen von 1792 bis 1800.

So in Spanien die Basken, die Stützen des Don Carlos.

[...]

Der nächste Weltkrieg wird nicht nur reaktionäre Klassen und Dynastien, er wird auch ganze reaktionäre Völker vom Erdboden verschwinden machen. Und das ist auch ein Fortschritt.

En terwijl de "Antifanten" Hezbollah als een zogenaamd sektarische en islamistische (één lettertje verschil om hun islamfobie en racisme te verdoezelen) organisatie proberen te stigmatiseren, vergeten ze er natuurlijk bewust bij te zeggen dat Hezbollah al jaren geleden een bondgenootschap heeft gesloten met de beweging rond generaal Michel Aoen, het boegbeeld van de christelijk-maronitische Libanezen. Elke religie kent overigens haar traditionele orthodoxie, het sji'isme en het soefisme zijn voorbeelden daarvan in de islamitische wereld (zoals het katholicisme en de orthodoxie dat zijn in de westerse wereld). Maar in plaats daarvan kiezen de anti-Duitsers en andere neoconservatieven voor een trouweloos verstandshuwelijk met Saoedische wahabieten (het wahabisme is een 18de-eeuwse nieuwlichterij) en Amerikaanse, bijbelvaste protestanten. Het protestantisme is op zijn beurt weer een 16de-eeuwse nieuwlichterij, maar dan wel een die in de VS nooit opgehouden is (cf. mormonisme of de sektarische Pinksterbeweging). De Duitse antifascisten nemen de spreekwoordelijke Amerikaanse hond er graag met al zijn vlooien bij. En als ze tegen het Duitse nationaalsocialisme of, beter gezegd, het Europese fascisme zijn, is dat niet omdat ze tegen de (vermeende) misdaden ervan of de oorlog op zich zijn, maar simpelweg omdat ze Duitsland en Europa haten.

Een van de voormalige boegbeelden van de anti-Duitse Antifa, Jürgen Elsässer, verdedigt nu standpunten die als links-nationalistisch of links-populistisch (en anti-imperialistisch) kunnen worden bestempeld.

Published in Artikels

Hoewel het Westen in volle expansie probeert te blijven, als het moet zelfs met de Moslimbroeders en door het verbreken van internationale arrestatieverdragen, kan men zo onderhand akte beginnen nemen van de toenemende oppositie van de BRICS, met name China.

Dus wat is er waar van dat Gele Gevaar? Wel, de Currency Wars zijn niet nieuw, maar de laatste tijd lijkt het alsof de "munt" in "muntoorlog" slechts een deel van het verhaal is.

Alvorens naar Europa te kijken moeten wij echter eerst een omweg maken via...

Azië: Passieve oorlog in de Pacifische oceaan

Eerst en vooral een kleine opsomming van waar de Stars & Stripes de laatste tijd het nieuws mee haalt in het Verre Oosten:

Wel, voor de een is het de oorzaak, voor de ander het gevolg, maar China is zich de laatste tijd ook nogal thalassocratisch aan het gedragen.

Betekent dit dat schuilkelders binnenkort een goede investering worden vanwege Wereldoorlog 3? Dat (nog) niet, maar kijk eens naar Japan en Zuid-Korea. Dankzij nepbedreiging Noord-Korea blijven deze stevig in de zak van de VSA, hetgeen zich vertaalt in 'gelegitimeerde' (wat?) militaire aanwezigheid, maar ook dat de twee mee gaan in het olie-embargo op Iran. En dat brengt ons bij...

Europa: China wil ons toch oh zo graag uit de nood helpen

China is toch zo bezorgd om ons, nu dat ze haar aandeel in de Amerikaanse staatsschuld afbouwt wil China dolgraag yuans in het Europese gat pompen. Ik herhaal: China wil dolgraag yuans pompen. Lees: zij vraagt erkenning voor de Renminbi als reservemunt.

Ziet iedereen hier een mooie analogie ontstaan met de pseudo-zeeslag hierboven, gezien het huidige aandeel van de USDollar in de Europese schuldenzee?

En voor wat hoort wat, dus daar tegenover staat dat wij China als markteconomie moeten erkennen en de handelsrestricties opheffen. Alleen maar normaal, daar China de laatste jaren opvallend aanwezig is geworden op het Oude Continent en ook België wordt geviseerd.

Maarre... dat is toch oud nieuws van oktober jongstleden? Inderdaad, en dit aanbod was al van de hand gedaan door de Europese Commissarissen. Maar nu dat China niet meespeelt met de Westerse agitaties t.a.v. Syrië en het olie-embargo in Iran omzeilt, moet je weten hoe laat het is wanneer zij dat aanbod vandaag gewoon weer herhalen. Allemaal onder de mantel van de liefde, als je het wil geloven.

En dit is waar het interessant wordt. Met wat er allemaal gaande is de laatste maanden, hoeft het niet te verbazen dat China de kans aangrijpt om haar buitenlands beleid aan dat van de VSA te toetsen. En Europa dient als speelbal. Dat gaat ongeveer zo:

VSA: "Iran is slecht want bommen, Saoedi Arabië zal wel compenseren, denken wij. Jullie hebben geld nodig, onze technocraten zullen jullie wel uitleggen hoe de Euro eenzelfde succesverhaal als de USDollar kan worden. En als jullie niet ja-knikken, dan leggen wij ook sancties aan jullie op."

China: "Jullie hebben olie nodig, Iran heeft olie. Jullie hebben geld nodig, wij hebben geld. En het enige wat wij in ruil vragen zijn wat betere handelsrelaties. Klinkt goed, toch?"

Men ziet olie en schulden, maar achter de schermen vechten oude en nieuwe invloedssferen een geopolitiek spel uit. Natuurlijk is de Europese Unie een transatlantisch verbond zonder notenswaardige interne politieke oppositie, dus wij hoeven ons geen illusies te maken over plotse omwentelingen op dat vlak. Deze Westerse hegemonie staat echter wel op alle fronten onder druk. Nu dat de BRICS en met name China (en allicht met uitzondering van India) hun invloed pro-actief laten gelden, blijft het dus maar de vraag hoe lang het duurt alvorens de eerste barsten zichtbaar worden.

Conclusie

Het is makkelijk gezegd dat kiezen tussen China en de VSA het kiezen tussen de pest en de cholera is (en de PVDA is hier nu al de Chinapartij, dus voor wie een voorproefje van de cholera wil...). Maar op dit moment hebben wij toch geen soeverein beleid, Europa is de speelbal van de grote spelers en komt er hoe dan ook bekaaid uit.

Daarom blijft de centrale vraag: hoe kunnen wij respect voor onze soevereiniteit afdwingen en wie is vervolgens bereid daarin mee te gaan? Een ding is zeker, met de Europese Unie en het schiet-in-je-eigen-voet beleid zal dat niet lukken, dus over prioriteiten hoeft geen twijfel te bestaan.

Published in Artikels
Friday, 23 March 2012 08:59

Links steunt kapitalistische terreur

Hoofdcoördinator Eddy Hermy nam reeds de verontrustende financiering van de anti-islampartijen onder de loep en hij sloeg ook al nagels met koppen toen hij de verbindingen tussen 'links' en het kapitalistische terrorisme in onze contreien aantoonde. Maar van die laatste kan je tenminste stellen dat ze consequent in hun collaboratie blijven. De zelfverklaarde linksen van dit land zijn nog steeds de dikste vriendjes met terreurgroepen over heel de wereld! Wanneer een land als Venezuela zich bevrijdt, dan mogen ze voor de vorm wat aan de zijlijn staan juichen, maar erkenning krijgen zij enkel van pro-Westerse terroristen zoals de Moedjahedin. De Moedjahedin, die oliedollars toegestoken krijgt van Saoedi Arabië, geldvarken van wereldwijde terreurgroepen. De Moedjahedin, die met Pakistan en de CIA samenwerken. De Moedjahedin, die de Taliban aan de macht heeft geholpen.

Zowel in Duitsland als in Vlaanderen wordt openlijk opgeroepen tot de contrarevolutionairen tegen de Iraanse Revolutie te steunen. Wat voor een verstrekkende gevolgen dat zou hebben op geopolitiek vlak, naar een dergelijke verantwoording voor relevantie moet je niet vragen bij de nuttige idioten van het reactionaire communisme. Zij verkiezen dat de zionistisch-salafistische mogendheden de macht grijpen en elke vorm van antikapitalistisch verzet breken.

Dat is niets nieuws overigens, de allereerste kleurenrevolutie was toen die dombo's in Parijs "US, Go Home" krijsten en president de Gaulle afzetten, de énige die de US ook werkelijk Home wilde sturen! (En nu zitten ze hier nog steeds.)

Door resoluut de kaart tegen de As van Verzet te trekken om selectief steun te geven aan de ene of de gene, gaan zij volop mee in de oorlogsretoriek en proberen zij de transatlantische belangen in de regio veilig te stellen. Nog zo'n bleiter, SP.a senator-kameraad Bert Anciaux, was nota bene een van de indieners van de resolutie voor een oorlogsverklaring aan Syrië. Want het ba'athistische bevrijdingsnationalisme was enkel leuk toen Nasser hen nog liet zonnebaden op de Egyptische stranden? Het zal wel zoiets geweest zijn.

Dit alles toont nog maar eens aan dat overal ter wereld enkel de nationaaldemocraten een consequente anti-imperialistische visie hebben. Wij steunen het soevereine zelfbeschikkingsrecht van alle volkeren tegen de dominantie van de oligarchie.

Voor reactionair links is het goed zolang er maar flink wat bommen, geweld, oorlog en verderf de ronde doet, liefst zo ver mogelijk van hun sans-papiers festivals verwijderd. Wij leven voor het ideaal van de bevrijding van volkeren en daarin steunen wij consequent de Iraanse Revolutie, de FARC, de Karen, de Zuid-Afrikaanse minderheden en de Syrische meerderheden.

Maar leg dat maar eens uit aan zij die sinds Ché niets nieuws meer hebben gevonden om op hun shirts te drukken. Kneusjes.

Stop het imperialisme en de kapitalistische terreur!

Vrede en vrijheid voor alle volkeren!

 


 

 

 

PS
Aan de reactionair linkse lezers: kom nu niet af met dat jullie de groene of zelfs de gele oppositie tegen Iran zouden steunen, het is zo al beschamend genoeg voor jullie.

 

Published in Artikels

Shadia Edwards-Dashti gaf zaterdag een daverende toespraak tegen het neokoloniale imperialisme van de westerse mogendheden. Dit op een manifestatie van de Stop the War Coalition aan de Amerikaanse ambassade in Londen.

 

Handen af van Iran en Syrië: geen westerse interventie!

Published in Blog

Na Libië dreigt Italië nu wéér een groot deel van zijn olievoorziening te verliezen, Griekenland kan bovendien enkel nog olie van Iran veroorloven, wat hun economie nog verder in het slop zal duwen bij dit embargo.
Dit in combinatie met de massaprotesten tegen de crisis, de liberalisering van de economie en de reeds torenhoge olieprijzen gaan voor een zéér explosieve cocktail zorgen... Iran 'definitely' closing Strait of Hormuz over EU oil embargo


Tensions in the Gulf could reach a breaking point as a senior Iranian official said Iran would "definitely" close the Strait of Hormuz if an EU oil embargo disrupted the export of crude oil, the semi-official Fars news agency reports.
With Washington's decision to deploy a second carrier strike group in the Gulf, the prospect of all-out war in the region is becoming increasingly likely.
 
EU adopts oil embargo on Iran


The EU will immediately ban new oil deals with Iran and implement a total boycott of Iranian oil in July 2012, under sanctions discussed by the 27 Foreign Ministers today.
Sanctions could also target the activities of a number of Iranian companies, individuals and financial institutions, including the country's central bank.

Published in In de Media
Friday, 06 January 2012 09:25

Barack Obama tekent krijgswet

De NDAA is een verordening waarmee het leger de macht krijgt Amerikaanse burgers aan te houden voor onbepaalde duur en zonder proces of aanklacht.

Ik heb het al eerder gezegd, met president Obama kan een mens alleen te doen hebben.  Hij  bedoelde het goed, hij werd door de hele wereld op handen en voeten gedragen, maar zijn beloftes waren doodgeboren. Hij werd als marionet bespeeld tijdens de economische crisis, hij heeft het Congres verloren aan de Republikeinen... En nu tekent hij dit?

Bush staat bekend als de man van de Patriot Act, maar nobelprijswinnaar Obama (voor de Vrede, weet u wel), heeft deze verlengd in mei van 2011 en nu met oudjaarsavond uitgebreid tot een heuse krijgswet.

Published in Blog

In de toekomst zullen op Solidarisme.be geregeld diverse interviews verschijnen. Binnen- of buitenland, grote namen of gewone mensen, economie of spiritualiteit... Wij hoeven het nog niet eens te zijn met de persoon in kwestie om van diens mening iets te leren natuurlijk, deze interviews moeten voor alle duidelijkheid niet als onze officiële standpunten gezien worden.

Als voorbeeld hebben we deze keer Noman Nasir, een Canadese moslim die de geopolitieke gebeurtenissen in de wereld met grote interesse volgt. We hebben hem gevraagd naar zijn kijk op zaken, wat we kregen was een waardevol inzicht in een manier van denken die veel minder zeldzaam is dan men zou veronderstellen.

Wij danken de heer Nasir voor zijn tijd op onze vragen te antwoorden. Tot slot, heeft u een idee voor een interview, laat ons dat gerust weten!


Kun je jezelf eens kort voorstellen? Wie ben je?

Ik heet Noman Nasir en ik ben een Canadese sji’itische moslim. Politiek gezien kun je mij omschrijven als een moslim die zich verzet tegen imperialisme, zionisme, antiglobalisme en amerikanisering.

Waar komt de islamfobie in de westerse wereld volgens jou vandaan en welke agenda kan er achter zitten?

Waar de georganiseerde islamfobie vandaan komt? Er zijn uitstekende documenten over de wortels van de islamfobie beschikbaar:

Hier:

Published in Artikels

De Iraanse diplomatieke vertegenwoordiger (Iran heeft geen ambassadeur in Brussel op dit ogenblik) werd door de Belgische minister van Buitenlandse Zaken op het matje geroepen.

Aanleiding waren de rellen die in Teheran tegen de Britse ambassade plaatsvonden naar aanleiding van de moord die één jaar  geleden werd gepleegd door Israëlische en Britse geheime diensten op een Iraanse geleerde.

De Belgische politieke dievenklasse is goed in het vingertje opsteken naar landen die tientallen keren groter zijn dan het eigen door chaos geteisterde Belgenland.

Men vindt blijkbaar dat moord en doodslag gepleegd tegen onafhankelijke staten en onschuldige personen die in de weg lopen van de heren democraten uit het Westen moet kunnen. Dan geen verontwaardiging?

Dat volkeren daartegen protesteren en hun woede uiten, vinden onze politici maar niks. Dat onze politieke elite gaat moorden en branden in landen zoals Libië vinden ze dan weer wel normaal.

Published in Blog
Page 1 of 2

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter