Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Blog Criminelen krijgen tot 10.000 euro om in gevangenis te zitten niksen, waarom moeten wij nog werken

Wednesday20 February 2019

Friday, 13 May 2016 15:33

Criminelen krijgen tot 10.000 euro om in gevangenis te zitten niksen, waarom moeten wij nog werken

Written by 

 

 

Criminelen in dit land moeten niet méér criminele daden plegen om geld te verdienen, neen ze moeten in de gevangenis een proces tegen 'ons' de niet misdadige burgers - de staat- inspannen.

Nadat vluchtelingen op een bepaald ogenblijk tot 500 euro per dag schadevergoeding kregen , is het nu de beurt aan criminelen om meer van hetzelfde te eisen en ook op te strijken. Stilaan is het voordeliger om vreemdeling of crimineel ( en dat komt een beetje op hetzelfde neer omdat de meerderheid van 'onze' criminelen van vreemde origine is) te zijn , dan een normale job uit te oefenen. Het brengt meer op en de opbrengst is onbelastbaar ( schadevergoedingen worden niet als belastbaar inkomen geteld) Voor het radicaliseringenproces is dat een goede zaak. Dit omdat -nadat je een paar mensen de lucht hebt ingeblazen- je in de gevangenis tot 10000 euro aan schadevergoedingen kan opstrijken..

 

Zelfs Islamitische Staat kan dergelijke vergoedingen niet betalen, maar ik kan mij voorstellen dat I.S - in een propagandafilmpje- mogelijke jihadstrijders kan lokken om in ons land aanslagen te plegen met de belofte van een ruimhartige vergoeding na de aanslagen , vergoedingen die door de Belgische staat wordt uitbetaald na gevangenneming, dit omwille van de 'onmenselijkheid' van je behandeling.

Als dat geen propagandastunt van Allah De Almachtige Perfecte Mens is. ( een beetje geholpen door de advocatengilde natuurlijk) dan weet ik het ook niet meer.

Ik raad brave burgers dan ook aan om een opname in de gevangenis te overwegen, zeker voor langdurige zieken en werklozen kan dit een oplossing voor financiële problemen zijn. Voor langdurige zieken is het zelfs een goede optie om te voorkomen dat Magie de Block je met een kapotte rug ,of een andere aanslepende ziekte, je terug naar het werkt jaagt.

Een opname in de gevangenis aan 10.000 euro per maand is dan te verkiezen- zeker mochten ze je daar verplichten te werken, is een schadevergoeding evident -dan dien je een klacht in wegens onmenselijke behandeling omdat je verplicht ondanks dat je moet gaan werken met een slepende ziekte onder de lendenen . Als u in vrijheid dezelfde behandeling van de staat zal ondergaan - zoals Magie De Block van plan is met langdurige zieken-dan kan u fluiten naar een schadevergoeding , of compensatie, dan zal je uw uitkering ontnomen worden als je weigert te gaan werken (of niet kan werken vanwege uw ziekte). Laat uw daarom in een van onze Belgische gevangenissen opsluiten en ik beloof u het succes is verzekert. Neem daarbij nog in rekening dat de behandeling van je aandoening volledig door de gevangenisadministratie zal betaald worden , eten drank, verwarming water gratis zijn- de was en de plas voor u gedaan wordt en je zal mij gelijk geven- dat je in dit land beter in de bak zit met je slepende ziekte dan onder het regime van Magie de wonderdokter ( zij kan zieken van de ene op de andere dag gezond laten verklaren) te moeten leven.

Voor een werkloze is het nog evidenter om je een tijdje te laten opsluiten in de gevangenis, de vergoedingen liggen er tot tien keer hoger dan de werkloosheidsvergoeding ( en met ons systeem kan je zelfs cumuleren) je krijgt je werklozenvergoeding verder uitbetaald en probeert schadeloosstelling te verkrijgen. Je moet daarbij niet beschaamt zijn het te doen (het cumuleren van dop en schadevergoeding ). Alle jihadisten doen het. Op die manier dragen wij financieel bij in het levensonderhoud van Belgische I.S strijders die in ons land aanslagen hebben beraamt, uitgevoerd of in Syrië mensen hebben vermoord. Dat maakt deel uit van hun integratieproject. Zo voelen zij zich in onze overwegend racistische ( wat zijn wij slechte blanke mensen) maatschappij tenminste gewaardeerd.

Als je het als werklozen één jaar kan trekken in de gevangenis ( aan 10000 euro in de maand) dan ben je voor de volgende 12 jaar binnen, zeker als je 50 plusser bent is dat een optie om alsnog vervroegd op pensioen te kunnen gaan. Wie zegt dat er in dit land geen opportuniteiten liggen. Waarom denkt u dat we zo succesvol zijn in het aantrekken van vreemdelingen in ons land en waarom er zoveel vreemdelingen in onze gevangenissen verblijven.

Dat is omwille van de grenzeloze opportuniteiten die onze politiekers aan die mensen aanbiedt. Dit land is dan ook een successtory in de wereld. Wij zijn het best georganiseerde land op de aardbol. Als je hier als immigrant komt wonen is je broodje gebakken, dan kan je beginnen kweken ( en dat doen deze mensen dan ook massaal ) want kinderen kweken is een andere vorm van alternatieve inkomstenbron waar de inspanning ver beneden de return on invest ligt. Een geknipte job voor laaggeschoolde ingevoerde. De elite en de vreemdelingen halen er de winst uit, wij financieren de grap.

Wij mogen ons gelukkig prijzen er elke dag voor te mogen werken en betalen, want verdraagzaamheid, tolerantie tegenover het vreemde, het inclusief in onze maatschappij koesteren en opnemen van het abnormale, dat maakt van een samenleving pas een moderne maatschappij. En dat de rest van de wereld ( vooral dan de derde wereld die haar surplus bevolking naar ons land opstuurt - en zich een breuk lacht met onze stomme houding dat te aanvaarden) vindt dat we de grootste onnozelaars van het westelijke halfrond zijn.

Maar onze politiekers en onze intellectuelen weten wel beter, -om links niet te vergeten- die zijn pas superslim.

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter