Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels

Wednesday20 February 2019

Friday, 04 September 2015 12:19

Kindermoord!!

Written by

Hoe ver gelukzoekers willen gaan om een deel van onze welvaart te veroveren, dat kan men aan bovenstaande foto zien: een foto van een kind dat door zijn eigen ouders werd opgeofferd (misdadige verwaarlozing en doodslag zou dat heten mocht het door een Belgische ouder zijn veroorzaakt) en dat met als enig doel rijkdom te verwerven. Kan de hebzucht van een vader nog groter zijn als hij daarvoor zijn eigen kinderen offert?

Maar voor de emo-propagandamachine van de burgerij is dit beeld niet een beeld van verwaarlozing en doodslag, doodslag gepleegd door een kinderbeul (de vader van Aylan Kurdi), maar integendeel een platvloers propagandamiddel geworden om de vreemdelingeninvoer tegenover de bevolking te kunnen rechtvaardigen. En omdat de burgerlijke argumenten niet voldoen om de bevolking deze invasie te doen slikken is de dood van dit kind een godsgeschenk voor de media. Of is het een geschenk van Allah? Als gieren hebben de media zich op het kleine jongetje geworpen. De criminele vader, wordt integendeel door de media als een held voorgesteld, als een voorbeeld van hoe onbaatzuchtig dit soort van immigranten en islamieten wel niet is.

Maar de waarheid is: deze man is een kindermoordenaar, hoe hard men ook probeert er een held van te maken. Welke vrouw zou het verdragen dat haar kinderen worden gedood voor een zoektocht naar geld en bezit. Die vraag moeten vele moeders en vrouwen van bij ons zich vandaag eens stellen als ze de beelden van het dode joch zien. Misschien dat het snotteren dan verandert in haat tegen een dergelijke monsterlijke vader of echtgenoot, hij die de verpletterende verantwoordelijkheid voor de dood van zijn twee kinderen (en echtgenote) draagt. Morele verontwaardiging moet tegen de dader gericht, het is ziekelijk de schuld bij 'anderen' te leggen. Moreel corrupt is dat, eigen aan de decadentie bij links en de burgerlijke elite.

Volgens de bazen van Bart De Wever: (“Voka is mijn echte baas, als Voka niet tevreden is, ben ik niet tevreden” – De Standaard, 14 augustus 2010) hebben we in dit land een probleem van te weinig arbeidskrachten. En omdat in onze ogen VOKA en UNIZO uit hetzelfde soort mensen (en belangen) bestaan, maken we geen onderscheid tussen beide en beschouwen we ze allebei als de “bazen” van De Wever.

Nochtans zijn er elke dag meer dan 600.000 mensen werkloos in dit land en daarbovenop nog eens 120.000 mensen werkzaam in de sector van de dienstencheques (een staatsinitiatief om de massa werklozen bezig te houden op kosten van de belastingbetaler). Onproductief werkvolk genoeg, zou men dan denken. Karel Van Eetvelt, diensthoofd van de bazenclub Unizo, schijnt echter het bestaan niet te weten van dit massale werklozenleger in eigen land. Integendeel zelfs, hij beweert dat er een tekort aan arbeidskrachten in dit land is. Daarom doet hij nu het voorstel om asielzoekers direct na hun asielaanvraag tewerk te stellen. Dat de corrupte sociaaldemocraten van de SP.a reeds een wetsvoorstel klaarliggen hebben om de “wachttijd” voor asielzoekers (wachttijd om op de arbeidsmarkt het “eigen” salariaat te gaan beconcurreren) in te korten van zes naar drie maanden, dat gaat de voorzitter van ondernemersclub UNIZO niet ver genoeg. Hoezeer de socialisten daarmee ook tegemoet willen komen aan de eisen van de werkgevers. Blijkbaar zijn ook bij de socialistische partij de kapitalistische bazen de baas, net zoals ze dat zijn bij De Wever en diens N-VA. En wij zwijgen dan nog over de Jan Penrissen van deze wereld , die in ruil voor spijs en drank op recepties en feesten de lof van de (haven)bazen gaan zingen. Dat soort bevolkt alle partijen. Vroeger noemde men dat tafelschuimers, nu noemen die zichzelf “volksvertegenwoordiger”.

De multiculturalistische bazenclubs zijn eigenlijk niets anders dan neokoloniale uitbuiters. Vroeger waren ze er voorstander van om in de Derde Wereld “negers” gaan te uitbuiten, nu voeren ze diezelfde mensen in. Zelfde praktijk, andere methode, alleen vervuilender, meer belastend voor eigen land en volk. Maar des te winstgevender voor het kapitaal. De grijns op de smoelen van de patroons, wanneer ze over de “tewerkstelling van vreemdelingen” spreken, spreekt toch boekdelen? Ze kwijlen van de hebzucht en van de winst die ze denken te kunnen realiseren met de handel in asielzoekers. De grootste mensenhandelaars zijn dan ook in die kringen te vinden (ze laten uiteraard criminelen het vuile werk opknappen). Uiteindelijk zijn de bazen evenwel de “echte” poenpakkers in dit verhaal, vergis u niet. Mensenhandel is big business, kan ik u verzekeren. Op een dag zullen ze het opnemen om het BNP te berekenen, zoals in sommige landen ook al met drugshandel en prostitutie het geval is. Weg staatsschuld, we maken weer winst! Zodoende wil het patronaat een forse slag slaan uit de vele duizenden vluchtelingen die ons land vandaag overspoelen, en daarbij zullen ze alle hulp krijgen van de politieke elite. Ik weet niet waarom links huilt dat er niet genoeg gedaan wordt voor asielzoekers. De bazen en het kapitaal, allen slaan ze de handen in elkaar, om zo vlug als mogelijk deze vreemdelingenmassa’s in te lijven (“integreren” noemen die klojo’s dat in versluierde taal) net alsof je een “kanker” in je lichaam zou kunnen “integreren” zonder daarbij gevaar te lopen dat je er vroeg of laat aan zal creperen (wat ons volk zal overkomen als er niets verandert).

De waarheid is dus ietsje minder progressief, ook iets minder multicultureel dan wat UNIZO en VOKA laten uitschijnen. De zorg om vreemdelingen vindt zijn oorsprong in pure winsthonger: de hebzucht van het patronaat. Kijk nu bijvoorbeeld maar naar de praktijken van winkelketen ACTION (die kandidaat-werknemers twee weken gratis en voor niks laat werken vooraleer ze al dan niet worden aangenomen) om te weten tot welke vormen van slavenarbeid het patronaat in staat is. Als het zoiets echter ook met asielzoekers kan gaan doen, dan is de winst enorm. Kassa, kassa … De slavenmassa is immers eindeloos. We spreken dan niet eens over de 90.000 bouwvakkers die vandaag uit lageloonlanden hier zijn “gedetacheerd” (mooi woord voor vrijwillig gedeporteerd) of de tienduizenden vrachtwagenchauffeurs die tegen dumpinglonen onze autowegen onveilig maken, allemaal jobs die ons eigen salariaat ontstolen zijn. En de vakbonden spelen het spel van de verloren onschuld; zij moeten hun eigen leden verdedigen, maar zijn tevens voorstander van buitenlandse tewerkstelling. Sinds we niet meer over “nationale”, maar over “Europese” vakbonden in dit land beschikken, is een spagaat ontstaan dat op termijn onhoudbaar zal zijn. We moeten er dan ook voor ijveren om weer “nationale” vakbonden te krijgen, en als dat door splitsing van de huidige kan gebeuren is het voor ons meer dan goed.

Met 600.000 mensen op non-actief is de mogelijkheid tot loondumping natuurlijk een stuk reëler dan zonder dit werklozenleger. Tel daarbij de honderd- tot tweehonderdduizend asielzoekers die nu aan het binnenstromen zijn en men zal (kapitalist zijnde) kunnen klaarkomen van vreugde, omdat de mogelijkheid van een “loonkostvermindering” nu wel héél dichtbij komt. De langverwachte concurrentiekloof tussen Europa (eigenlijk een kloof tussen kapitalisten) en de rest van de wereld kan op die manier worden verminderd. En de linksen maar juichen van plezier! Hun doel is immers zo goed als bereikt: de eigen arbeidersklasse kapotmaken. Ze hebben altijd al dat doel nagestreefd, met in hun achterhoofd het dienen van de internationale arbeidersklasse (lees: de “vreemdelingen” natuurlijk). Op de nationale conferentie over organisatievraagstukken van december 1974 besliste AMADA (Alle Macht Aan de arbeiders):

De partij verenigt de meest ervaren, de meest actieve en revolutionaire, de meest bewuste arbeiders en werkers van alle nationaliteiten.

Vandaag “verenigt” die partij (die intussen PVDA is gaan heten) samen met het grootkapitaal inderdaad het internationaal proletariaat. Op het graf van het eigen salariaat. Wie zijn hier de “echte” neonazi's?


Van Eetvelt: Geef asielzoekers job tijdens aanvraagprocedure

Op de VRT breekt Unizo-topman Karel Van Eetvelt een lans om asielzoekers tijdens hun procedure de kans te bieden om te werken. "Het is niet omdat het asielzoekers zijn dat ze geen productief werk kunnen doen", aldus Van Eetvelt. "Heel wat werkgevers zijn op zoek naar mensen die niet vies zijn van werken."

De ondernemersorganisatie meent dat het inzetten van asielzoekers een oplossing kan bieden tegen de krapte op de arbeidsmarkt en het aantal knelpuntberoepen. "Als hun aanvraag dan wordt goedgekeurd, hebben ze al ervaring op onze arbeidsmarkt en kennen ze het reilen en zeilen van de Belgische arbeidsmarkt", luidt het.

Bron: Knack

Als we de vijand (zijnde de vluchtelingenstroom) van ons af willen houden, dan moeten we wapens gebruiken. We beseffen echter ook dat de Europese elite vooral een verweekte en corrupte bende is, aangevuld met communistische smeerlappen die de eigen arbeidersklasse hebben verkocht aan het grootkapitaal (in ruil voor hun internationalistische streven om de ‘westerse’ sociale consensusmaatschappij - een vorm van solidarisme - te vernietigen). Dus blijft er maar één ding over: we moeten steunen op de NAVO om in te grijpen.

Men kan dan denken: die NAVO bestaat toch voor een groot stuk uit dezelfde elite, elite die te verweekt en te zwak is om dat op nationaal vlak te doen? Dat is echter niet het volledige plaatje. Ten eerste is er onenigheid tussen verschillende fracties van de elite in de Unie, dat weerspiegelt zich in hoe ze tegenover de immigratie-invasie staan en erop reageren. Vooral in Oost- en Midden-Europese landen beschikt een groot deel van de elite nog over genoeg weerbaarheid om op te treden.

Daarnaast zijn er de belangen van de Turkse NAVO-bondgenoot (de grootste legermacht na die van de VS) die nu reeds optreden in Syrië om hun eigen geotrategische belangen veilig te stellen en het binnenlandse probleem met de Koerden aan te pakken (de Koerden beschikken nu over vrijhavens in Syrië), weliswaar niet met grondtroepen. Ook heeft dat optreden als doel de sjiitische invloed van Iran in Syrië tegen te gaan natuurlijk alsook de sjiitische (alawitische) minderheid in Syrië van de macht te verdrijven. Dat is allemaal waar en daar hebben wij ons als anti-imperialisten altijd tegen verzet, maar nood breekt wet nu.

Verder zijn er de belangen van de VS in de regio. Die laatste blijven de corrupte soennitische regimes (Saoedi-Arabië en Qatar) steunen die in Syrië Assad van de macht willen verdrijven om op die manier de regionale aanspraken van Iran in toom te houden. Daarnaast willen ze zeker ook de aanvoerroutes naar Afghanistan (via Irak) intact houden en, meer in het algemeen, de grootste wereldmacht blijven. Dat is ook allemaal waar, maar opnieuw geldt: nood breekt wet.

Daarom zullen de VS grondtroepen willen sturen naar Syrië, zeker als dat in een groter verband kan gebeuren. Dat zal niet via de VN gebeuren volgens ons. Rusland en China zullen in de VN-Veiligheidsraad altijd beletten dat er grondtroepen in Syrië worden ingezet.Voor hen is de ontwrichting van Europa door de huidige immigratie-invasie een goede zaak, net als het conflict zelf, al was het maar vanwege de wapenleveringen. Daar maakt de westerse wapenlobby zich uiteraard even schuldig aan.

Onze beweging heeft van bij het begin het Syrische Baath-regime gesteund vanuit een anti-imperialistische motivatie. In geopolitiek opzicht geldt voor ons echter méér dan waar ook het “eigen land eerst”-principe. Zeker nu ons land een target is geworden in dit conflict, zeker omdat alle strijdende partijen in Syrië massa’s mensen van daar naar hier jagen. Dat mag men gerust als een oorlogsdaad tegen onze landen zien. Daarom ook is gewapende weerstand legitiem en nodig. We moeten in deze zaken pragmatisch zijn, want het zijn wij die op dit ogenblik worden overvallen door een massale troepenmacht van vluchtelingen.

Als het conflict in Syrië niet onder controle wordt gebracht, dan zal onze maatschappij en onze vrijheid hier verdwijnen. Dan zal dit land - en bij uitbreiding de Europese landmassa - bezet (veroverd) gebied worden. Dat is vandaag reeds voor een deel het geval door immigratie, maar wat nu op ons afkomt, is veel en vele malen erger en onomkeerbaarder, zeker wanneer er geen gewapend ingrijpen komt in het land dat grotendeels verantwoordelijk is voor of, beter gezegd, de oorzaak is van de huidige immigratie-invasie , Syrië dus. Daarom moeten wij als Solidaristen vandaag de waarheid onder ogen durven te zien: zonder grondtroepen in Syrië zullen onze landen blijvend worden overspoeld door Syrische vluchtelingen.

De elites in onze landen zijn niet bereid om door middel van geweld de invasie in de natiestaten te stoppen, maar onder druk van Amerika en zijn Turkse en andere bondgenoten in het Midden Oosten (net als van Oost-Europese landen) kan een deel van die elite wel overtuigd (verplicht) worden militair in te grijpen in het buitenland. Dat moeten we ondersteunen. Uit zelfbehoud.

Kameraden, laten we de harde, maar nationaal-revolutionaire logica spreken. Laten we ons hart naar het verstand luisteren. Iedereen die een halt wil toeroepen aan de huidige immigratie-invasie moet een ingrijpen van de NAVO met grondtroepen in Syrië ondersteunen. Wie met zijn “hart” blijft denken in deze materie, die speelt in de kaart van mensen zoals die van “Hart boven Hard” en meer in het algemeen in die van de immigratielobby. Bij een inval van de NAVO in Syrië (of waar dan ook) zal dat volk tekeergaan als zwijnen waarvan de trog wordt afgepakt (namelijk de vreemdelingenaanvoer).

Aan hun kant wil jij als nationalist, als nationaal-revolutionair toch niet staan, mag ik hopen? Alleen geweld kan deze invasie stoppen, en voor ons part komt dat geweld vanuit de NAVO en de VS, bij gebrek aan moed bij onze eigen leiders.


 Nederlandse partij denkt aan grondtroepen in Syrië

De vluchtelingenproblematiek kan alleen worden aangepakt door ingrijpen in Syrië en daar moeten eventueel Nederlandse grondtroepen bij worden ingezet. Dat stelt Sybrand Buma, leider van de Nederlandse partij CDA (Christendemocratisch Appèl). In een interview met de Nederlandse nieuwswebsite Nu.nl pleit CDA-leider Sybrand Buma voor een open debat over het inzetten van grondtroepen in Syrië.  ‘De bron is de grote chaos in Syrië en Irak, maar ook de instabiliteit in Libië’, laat Buma weten. Hij wil dat er veilige havens komen in die landen waar militairen onder de vlag van de VN of EU vluchtelingen beschermen. Daarnaast wil Buma een aanpassing van het VN-vluchtelingenverdrag zodat vluchtelingen een status van ‘ontheemde’ zouden kunnen krijgen. Zo is direct duidelijk dat hun opvang tijdelijk is.

Buma roept het kabinet op om volgend jaar wanneer Nederland voorzitter is van de EU de aanpassing van het verdrag op de agenda te zetten.

Bron: De Standaard

Naar aanleiding van de  betogingen die buurtbewoners houden tegen de opening van een asielcentrum in de Duitse stad Heidenau, zei de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière:

“Alle vluchtelingen, of ze nu zullen blijven of niet, hebben recht op een fatsoenlijk onderkomen, op een billijke procedure [...] Wie de overheid daarin hindert, verlaat de weg van de democratische consensus. Dat kunnen we niet aanvaarden.”

Dat de minister geen oppositie tegen de asiel-invasie duldt, werd al heel snel duidelijk toen de politie tot brutaal geweld overging tegen de demonstranten, en gewone burgers zich tegen dit soort van puur nazigeweld moesten beschermen.

Het geweld waarmee in Duitsland wordt opgetreden tegen burgers, politieke partijen en bewegingen die zich verzetten tegen de massale instroom van asielzoekers kan gerust als brutaal (dictatoriaal) worden gebrandmerkt. De uitspraken van de Maizière kunnen qua antidemocratisch gehalte gerust naast de uitspraken van voormalig politiebaas Heinrich Himmler worden geplaatst.

Ook onder het nazistische regime of het stalinistische regime (wat op hetzelfde neerkomt) werden immers opposanten die tegen de politiek van het regime protesteerden vervolgd en geslagen onder het mom dat ze de “nationale consensus” hadden doorbroken. De volgende stap was deze mensen in concentratiekampen opsluiten. Als je dan ziet wat men de oude en zieke nationalist Horst Mahler aandoet in de gevangenis, dan is de vergelijking niet te vergezocht.

Het enige verschil met de jaren '30 is dat extreemlinks (en de Groenen) deze nazipolitiek nu ten volle steunen (de aanpak van Stalin steunen ze al decennialang, kijk maar naar hoe “Groen” in België op lokaal vlak samenwerkt met “Bloedrood”, zijnde de neostalinisten van de PVDA).

De democratische legitimiteit van de Maizières uitspraken hebben zo goed als geen waarde. Wanneer werden er in Duitsland (of in een ander land van de Europese democratuur) ooit democratische consultaties (bijv. referenda) gehouden over het aantal asielzoekers dat mag worden toegelaten? Nergens en nooit. Toch zal de Maizières argumentatie ongetwijfeld hernomen worden door de elite in ons land, wanneer ook hier tegen de asielinvasie zal worden geprotesteerd.

De uitspraken van de Duitse minister van Binnenlandse Zaken (en is hij door de macht van Duitsland in de Unie niet óók Europees minister van Binnenlandse Zaken?) tonen aan dat de Europese politieke elite neostalinistische, neonazistische praktijken niet schuwt. Een systeem dat de bevolking onderdrukt en alles doet slikken wat dit regime bekokstooft. Daarbij is het “versneld” invoeren van massa’s vreemdelingen, naast de afbraak van de sociale welvaartstaat, speerpunt van deze politiek.

Kijk hoe ver men in Griekenland is gegaan om het volk in een staat van behoefte te brengen, met medewerking en steun van extreemlinks. In Griekenland zit een deel van de oppositie al opgesloten in gevangenissen; je mag er gif op innemen dat de Duitse en andere Europese leiders daarop hebben aangedrongen. Nu wil de nieuwe Himmler van Duitsland, de Maizière, dat ook in eigen land gaan doen.

Wat nog maar eens duidelijk maakt: de huidige dictatuur komt van de liberale elite en haar neostalinistische aanhang bij links en extreemlinks. Verzet tegen de asielinvasie en de neonazipraktijken van de elite om het verzet daartegen onderuit te halen is dus legitiem, net als het verzet tegen de bezetters dat tijdens de Tweede Wereldoorlog was.

“Religies worden onderhouden door mensen. Mensen die niet van bil kunnen gaan, want seks is het eerste aardse genot. En als je dat niet kunt hebben, is macht een goede tweede. En dat geeft religie aan mensen. Macht. Macht is seks voor mensen die geen seks kunnen of willen hebben, of die er niet goed in zijn”.

Nog: “Islam is de enige religie die handelt als de maffia - ze zal je fucking doden als je iets verkeerds zegt”.

Bill Maher

Bron: Knack

Hoe edel en beschaafd de islam is, dat kan je uit de verhalen afleiden van yezidi-meisjes die de tot slavin gemaakte Amerikaanse Kayla Mueller hebben gekend. Kayla Mueller diende net als zij als seksslavin voor die gore zak van een al-Baghdadi, de zelfverklaarde Kalief van het spook- en terreurkalifaat van de Islamitische Staat. Voor en na het verkrachten van zijn slavinnen ging de schurk op zijn knieën zitten om te bidden. Want door zijn criminele daad kwam hij dichter tot God, beweerde hij. Ja, we kunnen in het Westen nog veel spiritueels leren van de islam.

Ter hulp geroepen “deskundigen” zullen natuurlijk weer beweren dat dit alles niets met de “echte” islam te maken heeft, maar onderstaande citaten spreken die stelling tegen. En zo zijn er nog wel enkele uit de Koran of de Hadith te vinden. Er bestaan zelfs islamitische richtlijnen om “beschadiging” bij de seksslavinnen tegen te gaan, en wel door de toepassing van de coïtus interruptus. Die techniek om zwangerschappen te voorkomen moet slavinnen hun “geldwaarde” laten behouden bij verkoop of ruil. Niet dat al-Baghdadi deze regel in acht zal hebben genomen, want hij hangt de meer conservatieve gedachte aan dat alleen Allah beslist over wie er op de aarde komt en dat coitus interruptus niet hoeft, dat het zelfs on-islamitisch is:

Narrated Abu Said Al-Khudri: We got female captives in the war booty and we used to do coitus interruptus with them. So we asked Allah's Apostle about it and he said, ‘Do you really do that?’ repeating the question thrice, ‘There is no soul that is destined to exist but will come into existence, till the Day of Resurrection.’”

Sahih Bukhari 7:62:137

Bron: WikiIslam

Islam allows a man to have intercourse with his slave woman, whether he has a wife or wives or he is not married... Whoever regards that as haraam is a sinner who is going against the consensus of the scholars.

“Ruling on having intercourse with a slave woman when one has a wife”
Islam Q&A, Fatwa No. 10382, November 24, 2005

Bron: WikiIslam

Het probleem zit in dit geval echter dieper, want ook in België houden verschillende van die gekken zich met dezelfde praktijken bezig als in Syrië en Irak. En de vraag is of we dergelijke beesten bij hun terugkeer zomaar op onze vrouwen mogen loslaten.

Ik ben ooit veroordeeld door onze “maffiose” rechtbanken wegens het aanklagen van verkrachters die onze straten onveilig maakten. Toen waren de daders zwarte jeugdbendes in Brussel. Dat mocht ik niet doen; dat was - zoals islamisten zouden zeggen - “haram”. En volgens onze eigen Belgische rechtbanken ging het om volksopruiing, een soort van westerse “haram” dus.

Het kan zijn dat het gerecht mensen zoals ik in de toekomst weer zal gaan vervolgen, ditmaal wegens het waarschuwen voor op “religieuze” gronden gebaseerde grootschalige verkrachtingen van westerse vrouwen. Maar dat mag niemand van ons tegenhouden; wij moeten ons organiseren en wij moeten blijven ageren. Tenzij je graag je dochter of echtgenote zou willen offeren aan de frustraties van islamitische of andere verkrachters. Als je weet dat in het Verenigd Koninkrijk op dit ogenblik een ware verkrachtingsgolf plaatsheeft, dat Zweden het op één na hoogste verkrachtingscijfer van de wereld heeft (neen, niet India waar onze pers het steeds over heeft, maar een Europees land!). Hier worden records gebroken op vlak van religieus-raciaal geïnspireerde verkrachtingen.

Zwijgen kan niet meer. Dat zou misdadig zijn. Zelfs wanneer we daarvoor vervolgd en gediscrimineerd dreigen te worden, moeten we die schandelijke wantoestanden blijven aanklagen. Daarom eist het N-SA ook dat terugkerende oorlogsmisdadigers worden opgesloten in het voormalige kamp van Breendonk. Is dat een overdreven eis? Is dat onmenselijk? Wij denken van niet. Werden daar na de vorige oorlog immers geen andere “strijders” opgesloten en zelfs geëxecuteerd? Wat toen kon, kan vandaag nog steeds.

“Ruling on having intercourse with a slave woman when one has a wife”
Islam Q&A, Fatwa No. 10382, November 24, 2005 (die)
Page 10 of 36

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter