Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels

Monday23 July 2018

De bedenker van het begrip “menselijke waardigheid” (de term werd door zijn toedoen als rechtsbegrip opgenomen in het Handvest van de Verenigde Naties) was een Boer uit Zuid-Afrika. Generaal Jan Christian Smuts.

Smuts was ooit één van de leiders van de Tweede  Boerenoorlog (1899-1902), maar was na het Verdrag van Vereniging (waar een paar jaar later de Unie Van Zuid-Afrika uit voortkwam) gaan collaboreren met de Engelsen. Dit terwijl Zuid-Afrika een feitelijke kolonie van Engeland geworden was door bovenstaand (mede door hem onderhandeld, maar niet door hem ondertekend verdrag). Deze collaboratie met de Britten werd hem niet in dank afgenomen door zijn oud-medestrijders. De man die “menselijke waardigheid” hoog in zijn vaandel droeg had echter geen probleem met verraad aan het eigen volk. En hij had er ook geen probleem mee om zowel tijdens de Eerste als de Tweede Wereldoorlog zijn volk en land mee te slepen in de bloedige conflicten die het imperialisme uitvocht. Zo streed hij samen met de Engelsen tegen de Duitsers en en passant onderdrukte hij ook - op bloedige wijze - aan het begin van de Eerste Wereldoorlog de opstand van nationalisten en oud-medestrijders van de Tweede Boerenoorlog: de Maritz-rebellie, een opstand van Boeren die weigerden om met de Engelse “bezetter” mee te vechten in een oorlog waar het Boerenvolk geen belang bij had.

We hebben de leiders die we verdienen (lees: verkozen hebben). Dat is een oude waarheid. Wanneer die verkozen beroepspolitici ook nog eens compleet doorslaan tijdens hun mandaat, dan hebben we daaraan echter geen schuld. Want compleet doorslaan, dat is exact wat die gasten vandaag doen, zeker gezien de noodsituatie waarin we ons nu bevinden met de huidige asielinvasie (voor de meeste van die politici is de huidige vluchtelingen-invasie niet eens een noodsituatie). Moet je nagaan welk soort mensen er aan de macht zijn in dit land!

Die vet betaalde politici hadden dan ook nooit de bedoeling of de verantwoordelijkheidszin om zware beslissingen te nemen, toen ze vorig jaar de postjes onder elkaar aan het verdelen waren. Hebzucht en macht, dat was hun streven. Partij- en geldbelangen waren hun objectieve doelen. De volgende verkiezingen hun lange termijnobjectief. En dan krijgen ze plots die invasie over zich heen ... Nochtans hadden die politici zelf de lont van de huidige asielinvasie aangestoken. Ze vonden immers allemaal dat het een goed idee leek om Bashar al-Assad, de president van Syrië, een kopje kleiner te laten maken. Dat ze daarvoor een bende crapuul en moordenaars in de arm moesten nemen? Ach, de democratie is een offer waard ... Daarna mocht Moammar al-Qadhafi de zegeningen van hun democratie ontvangen. Hij werd dan ook door “democratische” bondgenoten van onze pak-de-poen-democraten afgeslacht als een beest. Resultaat: de grens die onder het Qadhafi-regime op slot was, werd door toedoen van onze politici met één slag opengesmeten. Gevolg: een tsunami aan asielindringers die Europa overspoelen. Oeps, foutje van onze superslimme politici ...

Maar de slimheid van onze politici kent geen grenzen. Verwaand als ze zijn, gaan ze vandaag over tot de “spreiding” van het bezettingsleger van asielzoekers in ons land. En daarbij slaan ze geen acht op zoiets triviaals als de mogelijkheid (quasi zekerheid) dat er zich onder die asielbezetters ook IS-terroristen bevinden. Ze beweren natuurlijk van niet … Hoe ze dat weten? Ik zou het niet weten. De Staatsveiligheid nog minder. Die laatste moet namelijk nationalisten in de smiezen houden, want van “rechts” komt het gevaar vandaag. Dat onnozele liedje kennen we onderhand. En zelfs indien er zich – wonder boven wonder! – geen enkele IS-terrorist onder de horden indringers zou bevinden (maar wie kan echt aannemen dat Daesh zo dom is om een dergelijke buitenkans tot infiltratie te laten liggen?), dan nog moet rekening worden gehouden met islamitische terreurcellen die zich al in ons land schuilhouden (sommigen vinden zelfs kalasjnikovs in Brusselse parken, ze moeten die zelfs niet kopen blijkbaar). Tel daarbij dat leden van zulke cellen zich voor 800 dollar een vals Syrisch paspoort kunnen aanschaffen, dan is het gevaar toch groot dat een terrorist van hier zich onder de vluchtelingen mengt en zich zo toegang verschaft tot de basis van Koksijde? Die terrorist heeft dan niet eens een Stinger of een ander grond-luchtdoelwapen nodig om een helikopter of vliegtuig uit de lucht te halen (en we hebben er maar een paar). Neen, wat die man moet doen is simpel: hij moet zich een handwapen en een paar brandbommen aanschaffen. Als je al een kalasjnikov in een park kan vinden, dan moet het in de duinen en bosjes rond de basis kinderspel zijn er een te vinden. Zeker als je vrienden er een paar begraven.

De in de basis gehuisveste terrorist(ten) (het is toch lekker gemakkelijk als je bij je doel mag slapen van je vijand) die kunnen gerust zijn dat de bewaking minimaal zal zijn … Dat zeggen de militaire vakbonden nu al ... Als de bewakers al gewapend zijn ... en als ze al een ladder in hun wapen hebben ... dan moeten die jongens drie keer “halt, halt of ik schiet roepen” pas daarna een waarschuwingsschot in de lucht lossen ... en pas daarna, terwijl ze moeten uitkijken of ze de vijand van voren kunnen treffen (in de zij of rug is geen wettige zelfverdediging). Je kan er donder op zeggen dat onze in de basis geïnfiltreerde terroristen zich ondertussen geen bal van deze interventieprotocollen (bewakings-drill) zullen aantrekken en lustig onze jongens omver zullen knallen, waarna ze het vliegende materieel in de fik kunnen steken. Bye-bye, helikopters!

Als er morgen op basissen waar F16-vliegtuigen gestationeerd staan ook asielzoekers worden ingekwartierd, dan bestaat de mogelijkheid dat terroristen in één klap elke interventie in Syrië of ergens anders onmogelijk maken, omdat het materieel al aan de grond vernietigd zal zijn. Ik denk dat ons militair materieel vandaag beter af is als het in Irak of Afghanistan gestationeerd is ... Hoe dat komt? Omdat we in eigen land af te rekenen hebben met een corrupte, domme politieke klasse. Een politieke klasse die niet onze militaire capaciteit in bescherming neemt, maar ze integendeel met het “kazerneren” van asielzoekers in gevaar brengt. Landverraad kent vele gezichten.

Sint-Niklaas, gisteren om 19 uur: terwijl een bende rode en andere verdwaasde asielverwelkomers - een kleine 150 man - aan mij voorbijtrekken, uit volle borst roepend "dat iedereen" welkom is in Sint-Niklaas (vooral zij die naar hier zijn getrokken om onze sociale zekerheid op te komen eten), loop ik de longen uit mijn lijf om mijn hachje te redden. Als opgejaagde in eigen land vlucht ik het station van de stad binnen. Dat "iedereen" welkom is in deze stad is duidelijk niet voor mij bedoeld. Dat zal aan mijn huidskleur liggen: die is blank. Een zeldzaamheid in de stationsbuurt, zo heb ik opgemerkt. Mijn vlucht mag echter niet baten (ik ben 65 en lopen gaat niet meer zoals ik zou willen dat het gaat). Een eindje verderop in de stationsgang grijpen enkele stevige VOPO’s (naam van de vroegere DDR-politie) mij vast. Ze zijn dan wel bang om zonder wapen op straat te komen, maar een oude man overvallen ... ja, dat durven ze blijkbaar nog juist wel aan ...

Friday, 04 September 2015 12:19

Kindermoord!!

Written by

Hoe ver gelukzoekers willen gaan om een deel van onze welvaart te veroveren, dat kan men aan bovenstaande foto zien: een foto van een kind dat door zijn eigen ouders werd opgeofferd (misdadige verwaarlozing en doodslag zou dat heten mocht het door een Belgische ouder zijn veroorzaakt) en dat met als enig doel rijkdom te verwerven. Kan de hebzucht van een vader nog groter zijn als hij daarvoor zijn eigen kinderen offert?

Maar voor de emo-propagandamachine van de burgerij is dit beeld niet een beeld van verwaarlozing en doodslag, doodslag gepleegd door een kinderbeul (de vader van Aylan Kurdi), maar integendeel een platvloers propagandamiddel geworden om de vreemdelingeninvoer tegenover de bevolking te kunnen rechtvaardigen. En omdat de burgerlijke argumenten niet voldoen om de bevolking deze invasie te doen slikken is de dood van dit kind een godsgeschenk voor de media. Of is het een geschenk van Allah? Als gieren hebben de media zich op het kleine jongetje geworpen. De criminele vader, wordt integendeel door de media als een held voorgesteld, als een voorbeeld van hoe onbaatzuchtig dit soort van immigranten en islamieten wel niet is.

Maar de waarheid is: deze man is een kindermoordenaar, hoe hard men ook probeert er een held van te maken. Welke vrouw zou het verdragen dat haar kinderen worden gedood voor een zoektocht naar geld en bezit. Die vraag moeten vele moeders en vrouwen van bij ons zich vandaag eens stellen als ze de beelden van het dode joch zien. Misschien dat het snotteren dan verandert in haat tegen een dergelijke monsterlijke vader of echtgenoot, hij die de verpletterende verantwoordelijkheid voor de dood van zijn twee kinderen (en echtgenote) draagt. Morele verontwaardiging moet tegen de dader gericht, het is ziekelijk de schuld bij 'anderen' te leggen. Moreel corrupt is dat, eigen aan de decadentie bij links en de burgerlijke elite.

Volgens de bazen van Bart De Wever: (“Voka is mijn echte baas, als Voka niet tevreden is, ben ik niet tevreden” – De Standaard, 14 augustus 2010) hebben we in dit land een probleem van te weinig arbeidskrachten. En omdat in onze ogen VOKA en UNIZO uit hetzelfde soort mensen (en belangen) bestaan, maken we geen onderscheid tussen beide en beschouwen we ze allebei als de “bazen” van De Wever.

Nochtans zijn er elke dag meer dan 600.000 mensen werkloos in dit land en daarbovenop nog eens 120.000 mensen werkzaam in de sector van de dienstencheques (een staatsinitiatief om de massa werklozen bezig te houden op kosten van de belastingbetaler). Onproductief werkvolk genoeg, zou men dan denken. Karel Van Eetvelt, diensthoofd van de bazenclub Unizo, schijnt echter het bestaan niet te weten van dit massale werklozenleger in eigen land. Integendeel zelfs, hij beweert dat er een tekort aan arbeidskrachten in dit land is. Daarom doet hij nu het voorstel om asielzoekers direct na hun asielaanvraag tewerk te stellen. Dat de corrupte sociaaldemocraten van de SP.a reeds een wetsvoorstel klaarliggen hebben om de “wachttijd” voor asielzoekers (wachttijd om op de arbeidsmarkt het “eigen” salariaat te gaan beconcurreren) in te korten van zes naar drie maanden, dat gaat de voorzitter van ondernemersclub UNIZO niet ver genoeg. Hoezeer de socialisten daarmee ook tegemoet willen komen aan de eisen van de werkgevers. Blijkbaar zijn ook bij de socialistische partij de kapitalistische bazen de baas, net zoals ze dat zijn bij De Wever en diens N-VA. En wij zwijgen dan nog over de Jan Penrissen van deze wereld , die in ruil voor spijs en drank op recepties en feesten de lof van de (haven)bazen gaan zingen. Dat soort bevolkt alle partijen. Vroeger noemde men dat tafelschuimers, nu noemen die zichzelf “volksvertegenwoordiger”.

De multiculturalistische bazenclubs zijn eigenlijk niets anders dan neokoloniale uitbuiters. Vroeger waren ze er voorstander van om in de Derde Wereld “negers” gaan te uitbuiten, nu voeren ze diezelfde mensen in. Zelfde praktijk, andere methode, alleen vervuilender, meer belastend voor eigen land en volk. Maar des te winstgevender voor het kapitaal. De grijns op de smoelen van de patroons, wanneer ze over de “tewerkstelling van vreemdelingen” spreken, spreekt toch boekdelen? Ze kwijlen van de hebzucht en van de winst die ze denken te kunnen realiseren met de handel in asielzoekers. De grootste mensenhandelaars zijn dan ook in die kringen te vinden (ze laten uiteraard criminelen het vuile werk opknappen). Uiteindelijk zijn de bazen evenwel de “echte” poenpakkers in dit verhaal, vergis u niet. Mensenhandel is big business, kan ik u verzekeren. Op een dag zullen ze het opnemen om het BNP te berekenen, zoals in sommige landen ook al met drugshandel en prostitutie het geval is. Weg staatsschuld, we maken weer winst! Zodoende wil het patronaat een forse slag slaan uit de vele duizenden vluchtelingen die ons land vandaag overspoelen, en daarbij zullen ze alle hulp krijgen van de politieke elite. Ik weet niet waarom links huilt dat er niet genoeg gedaan wordt voor asielzoekers. De bazen en het kapitaal, allen slaan ze de handen in elkaar, om zo vlug als mogelijk deze vreemdelingenmassa’s in te lijven (“integreren” noemen die klojo’s dat in versluierde taal) net alsof je een “kanker” in je lichaam zou kunnen “integreren” zonder daarbij gevaar te lopen dat je er vroeg of laat aan zal creperen (wat ons volk zal overkomen als er niets verandert).

De waarheid is dus ietsje minder progressief, ook iets minder multicultureel dan wat UNIZO en VOKA laten uitschijnen. De zorg om vreemdelingen vindt zijn oorsprong in pure winsthonger: de hebzucht van het patronaat. Kijk nu bijvoorbeeld maar naar de praktijken van winkelketen ACTION (die kandidaat-werknemers twee weken gratis en voor niks laat werken vooraleer ze al dan niet worden aangenomen) om te weten tot welke vormen van slavenarbeid het patronaat in staat is. Als het zoiets echter ook met asielzoekers kan gaan doen, dan is de winst enorm. Kassa, kassa … De slavenmassa is immers eindeloos. We spreken dan niet eens over de 90.000 bouwvakkers die vandaag uit lageloonlanden hier zijn “gedetacheerd” (mooi woord voor vrijwillig gedeporteerd) of de tienduizenden vrachtwagenchauffeurs die tegen dumpinglonen onze autowegen onveilig maken, allemaal jobs die ons eigen salariaat ontstolen zijn. En de vakbonden spelen het spel van de verloren onschuld; zij moeten hun eigen leden verdedigen, maar zijn tevens voorstander van buitenlandse tewerkstelling. Sinds we niet meer over “nationale”, maar over “Europese” vakbonden in dit land beschikken, is een spagaat ontstaan dat op termijn onhoudbaar zal zijn. We moeten er dan ook voor ijveren om weer “nationale” vakbonden te krijgen, en als dat door splitsing van de huidige kan gebeuren is het voor ons meer dan goed.

Met 600.000 mensen op non-actief is de mogelijkheid tot loondumping natuurlijk een stuk reëler dan zonder dit werklozenleger. Tel daarbij de honderd- tot tweehonderdduizend asielzoekers die nu aan het binnenstromen zijn en men zal (kapitalist zijnde) kunnen klaarkomen van vreugde, omdat de mogelijkheid van een “loonkostvermindering” nu wel héél dichtbij komt. De langverwachte concurrentiekloof tussen Europa (eigenlijk een kloof tussen kapitalisten) en de rest van de wereld kan op die manier worden verminderd. En de linksen maar juichen van plezier! Hun doel is immers zo goed als bereikt: de eigen arbeidersklasse kapotmaken. Ze hebben altijd al dat doel nagestreefd, met in hun achterhoofd het dienen van de internationale arbeidersklasse (lees: de “vreemdelingen” natuurlijk). Op de nationale conferentie over organisatievraagstukken van december 1974 besliste AMADA (Alle Macht Aan de arbeiders):

De partij verenigt de meest ervaren, de meest actieve en revolutionaire, de meest bewuste arbeiders en werkers van alle nationaliteiten.

Vandaag “verenigt” die partij (die intussen PVDA is gaan heten) samen met het grootkapitaal inderdaad het internationaal proletariaat. Op het graf van het eigen salariaat. Wie zijn hier de “echte” neonazi's?


Van Eetvelt: Geef asielzoekers job tijdens aanvraagprocedure

Op de VRT breekt Unizo-topman Karel Van Eetvelt een lans om asielzoekers tijdens hun procedure de kans te bieden om te werken. "Het is niet omdat het asielzoekers zijn dat ze geen productief werk kunnen doen", aldus Van Eetvelt. "Heel wat werkgevers zijn op zoek naar mensen die niet vies zijn van werken."

De ondernemersorganisatie meent dat het inzetten van asielzoekers een oplossing kan bieden tegen de krapte op de arbeidsmarkt en het aantal knelpuntberoepen. "Als hun aanvraag dan wordt goedgekeurd, hebben ze al ervaring op onze arbeidsmarkt en kennen ze het reilen en zeilen van de Belgische arbeidsmarkt", luidt het.

Bron: Knack

Page 8 of 35

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter