Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels

Sunday19 November 2017

Was het de bedoeling van de Arabische Lente om de islam te democratiseren?

Er wordt door onze elite, en de met haar verbonden propaganda-pers, vaak beweerd dat de Arabische Lente de wil van Arabische volkeren naar een "democratischer" systeem vertolkte. Een systeem dat op onze (wat dat dan ook moge betekenen) "westerse waarden" gestoeld is, een systeem waarin de koppeling tussen godsdienst en staat wordt verworpen. Met andere woorden: was deze revolutie er een die het westerse begrip democratie een Arabische invulling zou geven? Juist daarom werd immers volgens de westerse media en elite de Arabische Lente door de Arabische volkeren gevoerd.

Dat zou ook zijn impact hebben op de miljoenen moslims die in onze "westerse" wereld leven. Zij zouden daardoor het idee – de ontkoppeling tussen staat en godsdienst - hier makkelijker aanvaarden, we zouden een "Europese" islam krijgen (trouwens een eis die het Vlaams Belang stelt aan moslims om hier te integreren). Allemaal dingen die de liberale elites in het Westen op hun verlanglijstjes hebben, kwestie van die landen volledig open te kunnen breken voor de zaligheid van een op consumentistische logica gebaseerd maatschappijmodel.

Maar lag aan de oorsprong van de "Arabische Lentes" misschien niet iets veel minder prozaïsch ten grondslag dan de wens om de islam en de Arabische regimes democratiseren? Voedseltekort bijvoorbeeld, en bijgevolg de stijgende prijzen van voedsel?

"Tijdens de hittegolven van 2010 besliste de Russische regering om een embargo op de uitvoer van graan in te stellen, dat leidde tot een chaos op de beurzen voor voedsel en grondstoffen: wat tot pieken in de prijsstijgingen voor voedsel aanleiding gaf. Dat had tot gevolg dat er in Azië, de Arabische landen alsook in Afrika voedselrellen plaatsvonden. Deze onrusten en rellen noemen we vandaag 'Arabische Lente'" (bron: Stephen Emmott, 10 Billion).

Een alleszins beangstigende conclusie, want dit impliceert dat er van een revolutie in de beleving van de islam helemaal geen sprake is en was. Een Europese islam kan door hen die denken dat te kunnen implementeren in het Westen op hun christelijke buik geschreven worden. Tot daar de droom van burgerlijk-liberale nationalisten, zoals die van het Vlaams Belang. Het is en zal een wensdroom blijven. En wat zoiets met de strijd tegen immigratie van doen heeft heb ik al helemaal nooit begrepen.

Maar wil dat dan zeggen dat we hier geen Arabische Lente zullen meemaken? Helemaal niet. Wanneer we straks met acht miljard mensen (en in 2050 met tien miljard) op deze planeet rondlopen, zullen er (vanwege klimaatsveranderingen, water- en voedseltekort) nog meer en massalere massa’s immigranten naar Europa afzakken (onder wie immense aantallen moslims), dan zal ook hier een voedseltekort ontstaan. De prijzen zullen de pan uitswingen, temeer omdat voedsel in een kapitalistische marktomgeving als gewone handelswaar wordt beschouwd. Dat lijkt raar in een tijd dat onze boeren op straat komen vanwege de lage prijzen die ze op de markt krijgen. Zij zijn echter door het streven naar winstmaximalisatie van de agro-industrie (waarbij agro niet voor "boerenwerk" maar wel voor kapitaalscumulatie op de kap van boeren staat) en door de geglobaliseerde retail-business (vrijhandel) tot verdwijnen gedoemd. Of we moeten die boerenbedrijven - op een of andere manier nationaliseren. Dat kan door staatssubsidies, zonder er kolchozen van te maken natuurlijk. Er zijn middelen genoeg om onze boeren te redden, als we maar afstappen van het absolute winstprincipe dat binnen het huidige kapitalisme heerst. En als we maar terug "nationalistisch" denken en handelen. Eigen boeren eerst!

Anders zullen we niet een gewone "Arabische Lente" krijgen (die nog onderdrukt kon worden in derdewereldlanden, omdat de regimes daar nog niet zijn verzwakt door een verwijfde "westerse" moraal), maar heuse hongeropstanden.

En als je vandaag ziet hoe agressief bandeloos en anarchistisch, illegalen bij de tunnels van Calais tekeergaan, en hoe zwak de staat daartegen optreedt, dan weet je genoeg. Zonder tegengeweld zullen wij verpletterd worden. Het probleem (tot nu toe, maar dat zal veranderen, wees er maar zeker van) is de politieke correctheid, wat eigenlijk een eufemisme voor politieke lafheid is.

En om deze ommekeer te realiseren is er een nieuw soort politieke beweging/partij nodig. We weten dus wat we moeten doen. En om te eindigen een strofe uit een liedje: "Zwijgen kan niet meer, ik zou niet weten hoe. Zwijgen kan niet meer, ik zou niet weten waarom."

Ook toen een vorige oorlog dreigde ging het feest door, net zoals nu.

Spijts het feit dat sommigen er lacherig over deden, het smalend weglachten, zoals het schoolmeestertje van de N-VA (Peter De Roover ) deed toen ik hem met deze vraag confronteerde tijdens de vragenronde na een voordracht over Europa en Vrede, zijn wij van het N-SA altijd blijven beweren dat de mogelijkheid (waarschijnlijkheid) van een (burger)oorlog in Europa bestond en bestaat. Vandaag meer dan ooit. En dit mede als gevolg van massa-immigratie. En vandaag kan de oorlog tussen Turkije en de Koerden - die op dit eigenste ogenblik weer is opgelaaid - de lont zijn die het vuur aansteekt. Die de bom zal doen barsten. Wie zal er dan nog lachen? Dat mannetje in Antwerpen dat zich nu al moet verstoppen achter paracommando’s en geheime agenten? Die dwerg met zijn Latijnse spreuken misschien? Ik denk het niet. Hijzelf en zijn familie hebben reeds hun voorzorgen genomen, ze gaan op reis met tien man van de veiligheidsdienst en twee gepantserde wagens. Hij weet wat er komt, zijn familie geniet dan ook nu al bescherming.

Ontkenners van deze feiten zijn er bij N-VA genoeg, net zoals bij alle burgerlijke partijen. (Om nog maar te zwijgen over de grote massa, die geen slecht nieuws wil horen. Zij wil niks weten van een ‘Tomorrowland’ waar bloed in plaats van drugs en drank vloeit.) Ontkenning is het resultaat en het doel van massahypnose. Zeker wanneer de ontkenners (negationisten) ook nog eens in partijpublicaties ervoor pleiten voorstander te zijn van afscheuring van grote delen van het Turks grondgebied om er de Koerden hun eigen staat (Koerdistan) te laten oprichten, wat de N-VA (nota bene een regeringspartij) doet. Sommigen denken dat ‘separatisme’ - de scheuring van een staat of land - een soort van onschuldig, voor sommigen zelfs winstgevende hobby is. Zeker Vlaams-nationalistische separatisten bekijken dat op deze manier, terwijl ze in eigen land participeren in ‘Belgische’ regering(en). Zelfs in Belgische parlementen en instellingen de eenheid van dit land in stand helpen houden. Maar terwijl ze in eigen land hun vel niet durven te riskeren, door amok te maken tegen de Belgische elite (om hun ‘separatisme’ uit te voeren), staan ze wel luid te juichen voor elke club die dat doel nastreeft in het buitenland. En het feit, dat daarbij terroristische methoden worden gebruikt, schijnt die Vlaams-nationalisten van de N-VA (en ja, ook van die van het VB) niet te storen. Het is weinig geruststellend te weten dat een dergelijke partij de minister levert die het ‘terrorisme’ moet bestrijden in ons land. Het stoort de supporters van de Koerden ook niet dat de PKK van Öcalan keiharde stalinisten zijn, bondgenoten van onze eigenste PVDA. Mooi gezelschap nochtans, een club die massamoord als politiek instrument niet ongenegen is. Is het daarom dat de N-VA geen krimp geeft wanneer Peter Mertens, volkscommissaris van de PVDA, zijn zoveelste optreden voor de VRT komt opvoeren? Zich op het scherm komt ‘ontlasten’: door met vuiligheid te smijten naar ‘racisten’, ‘enge’ nationalisten, anti-multiculturalisten en verder naar al wie die fan van de communistische concentratiekampen zo voor de ziekelijke geest komt?

Als men maar het woord afscheuring of separatisme in de mond neemt, dan juichen de heren van het belgicistisch Vlaams-nationalisme als gekken, dan kan je hun steun krijgen. Nu ja, verwacht daar ook weer niet teveel van natuurlijk. De eigen ‘nationaal-revolutionairen’ steunen ze natuurlijk nooit. Bah nee, daar zijn ze vies van! Ik kan mij niet herinneren dat burgerlijke Vlaams-nationalisten de VMO ooit gesteund hebben. Nee, zij (wij) werden ‘wandluizen’ genoemd door dat schorem van de Vlaams-nationale partijpolitiek. En ja, ook bij het VB was het niet anders. Geen voorzitter of ander kopstuk van de partij was op de begrafenis van Bert Erikson te zien. De heren leden die dag aan Belgische parlementaire buikloop. De ‘Belgische’ burgerij zou het hun ‘kwalijk’ nemen, zo werd mij gezegd, de linksen zouden het kunnen ‘misbruiken’ griende de boodschapper van dienst. Maar de Koerden van de PKK, de Basken van de ETA , de Ieren van de IRA, de Hottentotten ... mensenlief, wat steunen ze de afscheidingsbewegingen die in de wereld bestaan! Nochtans waren en zijn dat allemaal communisten, buiten de Hottentotten dan, die zijn te klein om met een hamer en een sikkel rond te zeulen. En we moeten die van IS niet vergeten natuurlijk, die gasten halen ook alles uit de kast om Syrië, Irak en Libië te splitsen, eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel verschil met de doelstellingen van wat de Koerden willen bereiken in die landen, en dat daarna Iran aan de beurt komt is een zekerheid. Als er maar gesplitst wordt, nog zo goed, dan kunnen de grootmachten er gemakkelijker mee spelen. Kunnen die volkeren als hansworst dienen, net zoals wij voor hansworst mogen spelen binnen de Europese Unie. Immers, deze belachelijke, vernederende autonome regio Vlaanderen in Europa lijkt wel een afdeling van een supermarkt. En dat is het ook: een afdeling vol artificiële producten, met permanente afslag op de sociale welvaartstaat als doelstelling. Uitverkoop, leegkoop.

In het verleden kon men dat allemaal nog als een uiting van een soort Vlaams-nationaal kermisgevoel benoemen, folklore die werd gekoesterd: voor separatist spelen en staan juichen aan de zijlijn, bedoel ik, en wel voor buitenlandse communisten die zich voor de gelegenheid vermomd hadden als nationalist. Het was ongevaarlijk amusement. Maar vandaag dreigt ‘separatisme’ aanwakkeren - in het buitenland - toch andere koek te worden. Anders dan in eigen land, waar het thema alleen als stemmenlokker dient en door niemand serieus wordt genomen, zelfs niet door de separatisten zelf. Het bewijs ervan is, dat wanneer zij aan de macht zijn, ze niet meer spreken over ‘splitsen’ maar ijveren voor het cumuleren van Belgische mandaten. Zodat ze goed aan de Belgische staat kunnen blijven plakken. Pappen en nathouden, zo heet dat in technische termen.

Maar door de invoer van vreemde ‘culturen’ in ons land zitten er hier nu veel separatistische communisten, samen met de voorstanders van een islamitisch kalifaat (een soort van commune) in onze wijken en steden. Ze voelen zich Belg of Vlaming zeggen ze, maar staan te koken van colère als er zich in hun ‘tweede’ thuisland (hun echte thuisland eigenlijk) een akkefietje voordoet, waarbij ons land voor hen enkel dient als bevoorradingsdepot om zich tegoed te doen aan de door ons opgebouwde welvaart. Dat krijgen we dagelijks op onze nieuwszenders te zien: negers uit Congo, Somaliërs, Ethiopiërs, Roma-zigeuners, Tadzjieken, Rwandese Hutu’s (afgewisseld door Rwandese Tutsi’s), Afrikaanse Zoeloes, Koerden, Turken, Basken en verder alles wat er in de multiculturele soep aan smurrie drijft. Dat volkje komt op gezette tijden in onze straten boel schoppen, elkaar met geweld en uitroeiing bedreigend. Een vredelievende bende, dat moge duidelijk zijn. Ze doen geen vlieg kwaad, zegt de elite (ook onze politie zingt hetzelfde liedje), maar zo te zien zouden ze elkaar toch liever de schedel inslaan, terwijl ze de blanke autochtonen voor rot schelden omdat ze hier (voorlopig) hun goesting niet mogen doen. Ze gebruiken in feite onze straten om hier hun oude strijd verder uit te vechten, strijd die ze in hun eigen land ‘zogezegd’ ontvlucht zijn. Raar is dat: ze zijn ooit hun land ontvlucht, omdat daar altijd geweld en strijd heerst, maar zijn er als de kippen bij om hun ‘nationale’ strijd hier gewoon voort te zetten, in onze straten.

En nu komen we op een kritiek punt: naarmate de ‘vreemde’ gemeenschappen die in ons land woekeren hun stammentwisten in hun thuislanden zien escaleren, zullen ze die in hun gastlanden proberen te implementeren. Ongetwijfeld opgejut door de geheime diensten van hun thuislanden, maar ook met steun en opgepookt door ‘bevriende’ partijen in de gastlanden zelf (bijvoorbeeld steun van de PVDA voor de PKK, maar ook steun van de N-VA voor andere Koerdische groepen – zie de invloed van de Koerdische Zuhal Demir in die partij) en in andere partijen zitten dan weer andere soorten van minderheden die daar de dienst uitmaken. Groen! is daar al het verst in gegaan. Deze niet-confessionele partij wordt geleid door een moslima. Dat zal ons partijenstelsel sowieso op een gegeven ogenblik doen springen, het is al bezig. Wie herkent zich nog in een bestaande partij? Ze dragen niet meer de kleur van een ideologie, maar de kleur van culturele, etnische, raciale ‘diversiteit’.

In het geval van het verder escalerende conflict tussen Koerden en Turken - of beter gezegd: tussen Koerdische Turken en Turken van niet-Koerdische afkomst - kan het dus spannend worden in ons ‘Europa van de Volkeren’ en in ons eigen land. Vermits België het Madurodam van Europa is, staan wij aan de frontlijn. Dit kan een testcase voor het ontvlammen van een algemene burgeroorlog op Europese bodem worden. De cijfers zijn hallucinant te noemen, zo leven er in ons land 150.000 Turken en 30.000 Koerden. In Duitsland is het nog angstaanjagender, daar leven 3 miljoen Turken naast (nou ja, naast is een verkeerd woord) 750.000 Koerden. Als het conflict tussen de Koerden en de Turkse staat tot een open oorlog escaleert (wat nu schijnt te gebeuren naar aanleiding van de eerste bombardementen op Koerdische stellingen in Irak) zal vroeg of laat ook bij ons gevochten worden. Of dat in de vorm van terreuraanslagen of met openlijke straatopstanden zal gebeuren is onderhevig aan het feit hoe dit conflict verder zal evolueren. En ook van het feit of en hoe onze elite zich opsplitst in fracties die de verschillen (culturen) zullen steunen die in hun schoot al actief zijn.

En wij zijn betrokken partij, laat daar geen twijfel over bestaan. De Turken opereren vandaag onder NAVO-paraplu. En een bijkomend gevaar is dat de coalities aan vechtende partijen in Syrië (of waar dan ook in het Nabije Oosten) op elk ogenblik van samenstelling kunnen wisselen. Nu de Turken de autonome regio’s van de Koerden bombarderen en ze misschien zelfs zullen binnenvallen (om ze als ‘veilige zones’ te bezetten). Op dat ogenblik zullen de Koerden waarschijnlijk (met hulp van Iraakse fracties en andere spelers in de regio) Turkije aanvallen? En dan barst de bom ook in de NAVO landen los. Volgens het NAVO-verdrag zijn wij immers op dat ogenblik verplicht om Turkije te helpen. Dan zijn wij betrokken partij geworden in een (echte) oorlog, vroeger zou dat misschien (op eigen bodem) tot een paar terreuraanslagen hebben geleid in de NAVO-lidstaten, en dat zou het zijn geweest. Vandaag zullen de betrokken, maar ook hier levende volkeren de oorlog tot in onze huizen brengen. Opgejut door linkse en (door fracties van) nationalistische partijen, die de kant zullen kiezen van de ‘separatisten’, in dit geval de Koerden).

En dat is op zich dé voorwaarde voor elke burgeroorlog: de elite die zich in fundamenteel tegengestelde fracties opsplitst, terwijl er ‘gewapende’ groepen actief worden die de strijd willen (zullen) uitbreiden naar binnenlandse doelen, en wel om zo (onder andere) de steun aan de NAVO ongedaan te maken die in het buitenlandse conflict actief is. Maar ook om andere doelen te bereiken zal er dan gevochten worden. Zo zal links (samen met de vreemdelingenpopulaties in ons land en de multiculturele collaborateurspartijen) een machtsgreep proberen te plegen om een paradigmawissel van macht naar de multiculturele elites mogelijk proberen te maken. Dit zal verpakt worden als een antifascistische, antiracistische strijd, strijd tegen discriminatie en ongelijkheid, een beetje zoals de Russen de nationale revolutie in Oekraïne proberen te nekken. Rusland is dan ook het moederland wat betreft de marxistische retoriek over antifascistische strijd. Het gebruikte deze retoriek zelfs in hun concentratiekampen om het moorden te rechtvaardigen. En delen van de elite in de Europese Sovjetunie zal maar wat graag dat liedje overnemen, met als doel om hun multiculturele gedrocht Europa aan de bevolking definitief op te dringen. Frankrijk kijkt daarbij zelfs in de richting van het Middellandse Zeegbied en in ruil voor brokken van de buit laat Duitsland betijen. Daardoor valt verdere islamitische immigratie niet meer te stoppen in het kerngebied van Europa.

En als eenmaal de duivel uit de doos is, zal men een verdere fractionering van alle bevolkingsgroepen zien ontstaan. Kijk naar het voorbeeld van Irak, Syrië en Libië, waar iedereen tegen iedereen vecht. Dan zullen we een ware multiculturele revolutie meemaken, eentje die ons zal doen sidderen en beven, ons zal doen verdwijnen als volk als we ons niet organiseren; En het ziet er niet naar uit dat dat laatste zal lukken, vanwege het egoisme en malfoutisme dat we zo koesteren. Wanneer we ons niet organiseren, willen we immers niet terugvechten, wat van ons uiteindelijk de nieuwe vluchtelingen zal maken.

Ik weet niet of Fernand Huts dat heeft bedoeld toen hij in Knack van deze week zei bang te zijn voor een nieuwe oorlog in Europa, maar voor ons is het duidelijk: er zal inderdaad een oorlog uitbreken. Laten we ons daarop voorbereiden.

 

 

De werkgever van Yassin Salhi, moet een politiek correcte werkgever zijn geweest, trouw aan het gebazel van non-discriminatie, antiracisme en gelijke kansen blabla .

Hij moet het liedje van de multiculturele eenheidsmaatschappij vanbuiten hebben gekend en lustig hebben meegezongen,-en hij zong het blijkbaar graag mee. Deed er zelfs nog een schep bovenop,dit door het verschaffen van werk aan ingevoerde arbeidskrachten. Gaf de voorkeur aan het andere volk, liet het eigen volk liever werkeloos achter. Kortom het was  een prachtmens, die werkgever van moordenaar Yassin.

En zie , wat gebeurt er met een gelovige van de multiculturele maatschappij, voor hij die zijn broek heeft afgedaan voor dat volk, voor hij die is gezwicht voor de leer van non-discriminatie en voor de leugen van de gelijkheidsideologie.

Hij wordt het hoofd afgeslagen. Daarna het hoofd (als zielige getuige van de mislukte integratiepolitiek van onze elite) aan een draad gespitst. Een zielig einde voor een werkgever die het andere volk verkoos boven het eigen volk.

Normaal, bij politiek correcte blogs -en op de blogs van halve zachten, zeker ook op de blogs van weke jankers , wordt het gepleegde “geweld” betreurt, alsof het om iets buitenaards ging ( en niet om een alledaags fenomeen). Maar moeten wij daarom ook meezingen met het requiem voor de verdraagzaamheid , voor het begrip, voor het geven van vergiffenis. De werkgever was zeker een politiek correcte gelovige, een prachtmens ,hij heeft alleen maar pech gehad om niet de ‘juiste’ moslim te hebben aangeworven ,zo zal de politiek correcte uitleg klinken. Het is gewoon een accident de parcours, accident op weg naar de heilstaat van de multiblaba , ze zijn niet allemaal zo die brave mensen ,zo zal het refrein worden gezongen. Politiek correcte taal, als kanker woekert ze in de hoofden van de suffe elite en de betaalde smurfen van het verdraaide woord.

En dus zouden ook wij,hier op deze blog -dat liedje moeten zingen, maar dit is niet een politiek correcte blog, wij volgen niet de ‘correct’ leer van de burgerlijke moraal. Maar wij zijn wel morele mensen, moreel standvastig ook ,dit wat eerlijk voor onze mening uitkomen betreft. Wij doen dus niet mee aan de draaikontenmoraal ,moraal overgoten met de saus van leugens en bedrog.

En net daarom moeten we besluiten ,besluiten dat de werkgever van terrorist Yassin Salhi het noodlot over zichzelf afgeroepen heeft. Het was/ is geen accident de parcours geweest, die tot de man zijn onthoofding heeft geleidt, dat het hoofd van deze man daarna aan een omheiningsdraad werd gespietst .

Want is het niet zo, dat diegenen die zo vlijtig en fanatiek kiezen voor het ‘andere’ volk, het verdienen te worden gehaald door de duivel? Ik weet, het klinkt hard, maar is de prijs die we allemaal betalen (en nog zullen betalen in de toekomst) voor deze corrupte  multiculturele maatschappij niet hard. Ja toch.

 

Tuesday, 23 June 2015 00:57

Het Legerkamp Der Heiligen[ uitgeverij Egmont]

Written by

“Voor hen heeft uw wereld geen enkele betekenis. Ze zullen haar niet proberen te begrijpen. Ze zullen moe zijn, honger hebben en met uw mooie eikenhouten deur vuur aanmaken. Ze zullen uw terras onderkakken en met de boeken van uw bibliotheek hun handen afvegen. Ze zullen uw wijn uitspuwen. Ze zullen met hun vingers eten uit het mooie tinnen vaatwerk dat ik aan uw muur zie hangen. Gehurkt zullen ze zitten te kijken hoe uw zetels in vlammen opgaan. Ze zullen hoofdtooien maken met het borduursel van uw lakens. Elk voorwerp zal de zin verliezen die u eraan geeft, het mooie zal niet meer mooi zijn, het nuttige zal belachelijk worden, het nutteloze absurd. Niets zal nog een diepe betekenis hebben, behalve misschien het vergeten stukje draad dat in een hoekje ligt, en waarover ze ruzie zullen maken. Wie weet zullen ze dan ook de boel kort en klein slaan? Dat gaat geweldig zijn. Rot op!”

Jean Raspail, Le camp des saints. Précédé de Big Other (1973).

Waarom niet een “realistische” taks op huurinkomsten invoeren?

De voorbije weken is er weer duchtig rond de pot gedraaid over een mogelijke tax shift. Zo een tax shift moet de belastingen op werk verleggen naar belastingen op... wie zal het zeggen? Het is raden wat het zal worden. Wordt het zomer, blijft het herfst, de neoliberalen weten het niet zo goed. Ze willen de “middenklasse” niet treffen, heet het dan, maar voor hen is middenklasse een breed begrip. Een containerbegrip waar blijkbaar elke bevolkingsgroep in past. Reden genoeg om niets te doen dus. Aldus kwam ook een belasting op de huurinkomsten in het vizier als een vorm van tax shift. Nochtans zou een dergelijke belasting helemaal niet mogen worden beschouwd als een verschuiving van belastingen. Ze zou integendeel moeten worden gezien als een normale belastinginning uit inkomen, als een belasting die al lang had moeten worden ingevoerd in ons land.

Nu is het zo dat men op huurinkomsten enkel belastingen betaalt die berekend zijn op basis van het kadastraal inkomen (KI). Dat wil zeggen: er wordt een belastingaanslag geheven op (fictieve) inkomsten uit huur vermeerderd met 40%. Die inkomsten (huurgelden) zijn niet aan de realiteit van vandaag aangepast door het feit dat men zich (voor het berekenen van de inkomsten) baseert op cijfers uit de jaren ‘70 van de vorige eeuw om de hoogte van de huur te bepalen. Dat de huurgelden intussen X aantal keren gestegen zijn, kan de pret alleen maar groter maken voor de verhuurders. Degenen onder hen die tientallen eigendommen hebben, kunnen bezwaarlijk nog middenklasse worden genoemd. Kapitaalbezitter is een betere omschrijving. Iemand die eigenaar is van tien woningen die elk “maar” 150 000 euro waard zijn (meestal zal de waarde echter veel hoger liggen), zal eerder een miljonair zijn dan een middenklasser met twee modale inkomens (die zich zot betaalt aan belastingen).

Dat men zich blijft baseren op huurprijzen van de jaren stilletjes komt doordat dat de fiscus niet alleen huiseigenaren belast die hun eigendom verhuren (aan particulieren dan, want voor verhuur aan bedrijven gelden andere regels), maar ook huiseigenaars die hun eigendom zelf bewonen. Op die manier betalen alle huiseigenaars mee voor een ferme belastingreductie voor die eigenaars die hun woningen verhuren, want de verhuurders betalen enkel belastingen op basis van hun “kadastraal” inkomen en dus niet op basis van hun “werkelijke” inkomsten.

Een voorbeeld. Als het KI 700 euro bedraagt en u de woning sinds 1 januari 2014 verhuurt, bedraagt het belastbare bedrag voor 2014: 700 euro x 1,70 [indexatie voor 2015] + 40% = 1.666 euro. Dat bedrag wordt bij uw inkomsten gevoegd. Het wordt belast volgens het belastingtarief voor natuurlijke personen, net zoals uw salaris.

Deze situatie heeft verder het perverse effect dat de staat, en dan vooral de politici (om electorale motieven), het KI niet graag verhoogd zien. Ze beseffen immers drommels goed dat ze dan massaal (want 75% van de Belgen bezit een eigen huis) mensen hoger zullen laten afdokken op 0% inkomsten. Het gaat dan om hen die in hun eigen huis wonen en geen inkomsten daaruit genereren. Zo zouden die laatsten een belasting op eigendom moeten betalen en niet op inkomen. Wat een beetje neerkomt op soortgelijke belastingen die de PVDA graag ingevoerd zou zien. Die partij noemt dat een miljonairstaks. De belasting op het KI (onroerende voorheffing) van de eigen woning toont echter aan dat het allemaal niet zo simpel ligt (belasting op vermogen in het algemeen, bedoel ik). Het is altijd opletten geblazen met een neoliberaal systeem, dat neemt graag extreemlinkse ideetjes over (zoals het linkse idee van de multiculturele heilstaat bijvoorbeeld), waarmee dan later het gewone volk gekoeioneerd kan worden.

Het zou dus maar normaal zijn, mocht men afstappen van de onroerende voorheffing in de gevallen waar er geen sprake van inkomen is (omdat men de woning zelf bewoont dus). Blijven dan alleen de inkomsten uit verhuur over om te belasten. Die kunnen worden belast op basis van de werkelijke inkomsten. En het is niet moeilijk de werkelijke inkomsten op te sporen – alle huurcontracten moeten worden geregistreerd – dus de verhuurprijs is gekend. Dat zou een veel betere, eerlijkere manier van belasten zijn.

Zij die veel inkomen genereren, betalen daar belastingen op. En om de pil te verzachten – en ook om de prijzen van de huren niet op te drijven – kan men het inkomen per eenheid belasten. Dat wil zeggen: de inkomsten apart per verhuurd pand op de belastingaangifte plaatsen en niet gecumuleerd, zo kom je enkel aan de marginale aanslagvoet van 36,5% met het inkomen per capita of woning vermits men zelden zal uitkomen boven de 19 822 euro (het huidig barema voor de marginale aanslagvoet op jaarbasis). Een andere optie is natuurlijk een huurprijzenstop invoeren, als men kiest voor de cumulatieve berekening van huurinkomsten. Dat wil zeggen: alle huurgelden onderwerpen aan het normale barema-stelsel dat een verhoogd percentage aan belastingen oplegt. Maar de eerste optie zou volgens ons meer maatschappelijk draagvlak vinden.

Jammer dat de voorzitter van het VB, mijnheer Van Grieken, niet op een dergelijk idee kon komen. Dan had hij in de De Zevende Dag van vorige zondag niet met zijn mond vol tanden hoeven te zitten apegapen tussen al die neoliberalen. Of durfde Van Grieken misschien niet met sociale ideeën op de proppen te komen, omdat een van de nieuwe goeroe van het VB (Jean-Marie Dedecker) verklaard heeft dat het VB te links is?

Page 7 of 32

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter