Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels

Wednesday19 September 2018

Monday, 25 April 2016 12:13

Stop met het organiseren van treurmarsen

Written by

 

"Een 400-tal motorrijders hebben zondagmiddag een eerbetoon gebracht aan de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart. Aan het metrostation Maalbeek legden ze een bloemenkrans neer en hieven vervolgens hun helmen ten hemel terwijl ze een minuut lang hun motoren zo luid mogelijk lieten brullen. 'We zijn naar hier gekomen om te tonen dat we weigeren in angst te leven en we niet laten tornen aan de vrijheid die ons kenmerkt', zegt Joe Vereecke, voorzitter van de Fédération Belge des Motards en Colère et Concernés, die het eerbetoon organiseerde" Bron/ De Standaard

 

 

Tot hiertoe hebben allerlei organisaties (waartoe ook de meest zichzelf radicaal noemende) de aanslagen in ons land ' herdacht' en hebben ze de slachtoffers betreurt. Er is op zichzelf niks mis met herdenkingen en met treuren, maar als het zo massaal gebeurt en allemaal met een hoog "wij roepen niet op om de daders hard aan te pakken" - maar vragen aan de aanhangers van een terreurgeloof- dat ze toch een beetje meer vredelievend met ons omgaan- dan lijken al deze 'herdenkingen' wel een soort van georkestreerde emotionele -uitlaatklep die bij de mensen elke strijdbaarheid moet ontmijnen.

Dat fenomeen hebben we ook gezien na de mooraanslagen die de 'Bende van Nijvel' (deze aanslagen werden zeer waarschijnlijk door islamfundamentalisten van de GIA gepleegd) maar daar zwijgen de speurders en onze veiligheidsdiensten zedig over) omdat er ook toen al geen verbanden mocht worden gelegd met de islam en de op dat ogenblik beginnende massale invoer van islamieten in ons land. En de toenmalige misdadige zwijgcultuur van onze politici en van onze elite gaat vandaag nog altijd door. De elites spelen liever een rol zoals Jon Cleese in Fawlty Towers deed - die voortdurend “ Don’t Mention the War” riep als er Duitsers zijn hotel op stelten kwamen zetten ( vervang vandaag Duitsers door moslimimmigranten en we komen bij hetzelfde uit) ‘Dont mention the islam-immigrants’

Ook na Dutroux hebben we eenzelfde fenomeen van herdenken en temperen van de volkswoede meegemaakt. En de eis voor de herinvoering van de doodstraf –eis die toen bij een groot deel van de bevolking spontaan naar boven kwam- werd door de elite (maar ook door de ‘radicalen’ van het Vlaams Blok in de kiem gesmoord) Er mocht niet over wraak of haat jegens de daders worden gesproken ,maar over hoe het zo fout kon lopen bij gerecht en politie ( iets wat ieder Belg al jaren wist dat het daar fout liep –en vandaag weet- dat het nog steeds fout loopt). Het was blijkbaar niet de fout van Dutroux en zijn beestige denkwijze dat aan de oorsprong van de kindermoorden lag, neen we moesten de fout bij onszelf zoeken. Waar hadden wij gefaald. Moeten we vandaag niet eenzelfde redenering van de elite –en van de linkse papegaaien- horen. Niet de daders en hun beestig geloof liggen aan de oorsprong van deze hun moorlust, neen we moeten de schuld weer bij ons zelf zoeken. En deze keer luidt het riedeltje ‘hebben wij die moordenaars -en hun geloof - wel een faire kans gegeven in ons land’ . Het is de uiting van een ziekelijk defaitisme -de wil tot overgaven- die deze redenering drijft. De lafheid van het regime- die ze deze houding doet aannemen. En deze laffe houding verkopen ze via de media en andere indoctrinatiemechanismen aan de massa als een ‘verstandige’ keuze. En de massa neemt een zakdoek en weent, ze weten niet beter. Ze denken dat dat de enige oplossing is .’ Don’t Mention de War’ ontkennen wat zich echt afspeelt ,wat er echt in hun land gebeurt, hoe ze bedrogen en belogen worden door de politieke elite ( die ze nochtans wantrouwen want amper 11% van de bevolking heeft vertrouwen in de politiek).

 

 

Aanstaande zaterdag gaat het betogerslegioen van Nation naar Brugge om er het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) te versterken dat aan de gevangenis van Brugge de doodstraf voor terroristen gaat eisen. Vlaanderen Identitair zegt de actie van het N-SA te steunen. Het is anders niet langer dan ook al van voorbije zondag geleden dat tientallen extreemrechtse Vlaams-nationalisten en enkele neonazi’s in Merksem bijeen waren om hun verontwaardiging te uiten over de doodstraf die August Borms kreeg voor collaboratie met de nazi’s. Pro doodstraf in het ene geval, contra doodstraf in het andere geval. Over het principe van de doodstraf lijkt men in die kringen niet echt na te denken. Hersensinhoud is vaak omgekeerd evenredig met de mate van stoer doen. (Bron AFF 12/04/16)

 

 Bovenstaande tekst ( zonder dt en andere schrijffouten - iets waar de schrijver van het AFF –als hautaine salon-revolutionair zich een hartinfarct aan ergert als wij ons daaraan bezondigen ) staat propvol met foute veronderstellingen en conclusies- een amalgaam van zaken die met elkaar niets te maken hebben… wat is dan erger -aan een dt fout  maken-of grove denkfouten maken. Want aan een dt fout is nog nooit niemand gestorven  maar aan denkfouten maken - zoals klasiek inks veelal doet - daar zijn al miljoenen onschuldige mensen de dood door ingejaagd, maar dat even terzijde.

Het manneke van het AFF maakt zich vrolijk ( linkse intellectuelen maken zich al vrolijk om een scheet in een netzak ) over het feit dat het N-SA volgende zaterdag 16 april aan de gevangenis van Brugge de eis voor de herinvoering van de doodstraf voor terroristen zal eisen.

Volgens de linkse koekoek van het AFF is het feit dat we dat doen ( de herinvoering van de doodstraf eisen) te wijten aan onze beperkte herseninhoud. Hoe salon-links de dag van vandaag analyses maakt is dan ook van een schrikwekkend laag peil maar is ook niet verwonderlijk -zeker als je weet dat links  niet eens doorheeft dat immigratie een kapitalistisch project is. Dan moet je niet verder vragen hoe het gesteld is met de kennis van pakweg “het historisch materialisme’”- maar dan toegepast op immigratie en religie. Laat staan dat ze iets simpelers zou begrijpen over maatschappelijke processen en wie ze stuwt. ( als het nu al te moeilijk wordt jongens en meisjes van het AFF dan kom ik het wel eens uitleggen hoor -jullie moeten alleen het hol waar jullie nu in verstopt zitten aan mij meedelen).

Maar nu over de grond van de zaak: de salon-linkse marginalen van het AFF vinden het een tegenspraak dat -zogenaamd- extreemrechtse militanten enkele dagen terug op een herdenking voor Borms aanwezig waren ( Borms kreeg na de laatste wereldoorlog de doodstraf en werd op 12 april 1946 in de kazerne van Etterbeek terechtgesteld) terwijl de Vlaams nationalisten van Vlaanderen Identitair op hun blog aangekondigd hebben de eis voor de herinvoering van de doodstraf van het N-SA te steunen. Volgens salon-links is dat te wijten aan de beperkte herseninhoud van de leden van VLI en uiteraard ook aan die van de N-SA sympathisanten en leiding. Wij zijn voor links blijkbaar allemaal leden van de “Simple Minds” geworden.

Op die nonsens van links willen we toch even ingaan, omdat je dat soort niet altijd kan negeren, dit omwille van het feit dat die ratten anders maar blijven knagen aan hetzelfde been, en dat is vervelend.

Wat betreft de herdenking van Borms - en de eis van ons voor het herinvoeren van de doodstraf voor terroristen: ik snap absoluut niet waar de tegenspraak zou kunnen liggen, want beweren dat Borms een terrorist zou geweest zijn dat, heeft zelfs de rechtbank die hem tot de dood heeft veroordeeld niet gedaan. Borms heeft geen enkele dode op zijn geweten en heeft geen aanslagen gepleegd. Zijn enige misdaad was een politieke misdaad , misdaad die erin bestond België als staat (op een vreedzame manier ) te willen vernietigen en tot dat doel (politiek) gecollaboreerd heeft met de toenmalige Duitse vijand . Van terrorisme in hoofde van Borms is dus geen sprake. Hij is niet veroordeelt voor terrorisme , maar voor landverraad. Dus waar zouden wij ( of de VLI) in tegenspraak handelen met de eis voor doodstraf voor terroristen?

Trouwens de molimterroristen beschuldigen we niet van landverraad, zij zijn in onze ogen nooit langenoten geweest en zullen dat ook nooit zijn, dat vinden wij maar consequent.

Dat veel Vlaams nationalisten zich omwille van de repressie na de laatste oorlog tegen de doodstraf uitspreken ( daarom dat de eis van Dewinter voor de herinvoering van de doodstraf niet met de steun van zijn eigen partij gebeurt maar een louter opportunistisch zet van hem persoonlijk is -eis die door een groot deel van de leden en kaders van zijn partij wordt afgekeurd) is een feit.

Maar –en dit ter info van het AFF -alsook van iedereen die met dit soort van opmerkingen afkomt :

“Het N-SA is geen Vlaams nationalistische maar een solidaristische beweging. Voor ons zijn de analyses van Joris Van Severen over België en de vorming van een Groot-Nederlandse staats correct en die volgen wij. Wij delen dus niet de besognes van de separatistische Vlaamse beweging  nog delen we de trauma’s die Vlaams nationalisten nog steeds met zich meedragen. ( Dat kan voor individuen die binnen onze beweging militeren nog wel het geval zijn maar die laten dat achter zich vanwege het groter ( Dietse) plaatje dat wij aanhangen. Dat is een individuele politieke en morele keuze. Waarbij de vraag mag gesteld worden wat er meer anti-belgisch establishment is, separatisme of Diets nationalisme. (maar dat is een andere discussie)

Wij hebben dus geen ‘historische’ belemmeringen als het over de herinvoering van de doodstraf gaat, trouwens Joris Van Severen werd terechtgesteld zonder proces - en dus is ook daar geen reden te vinden om de doodstraf niet te willen invoeren voor ons, want als de elite van plan is iemand te vermoorden (laten vermoorden door de Fransen zoals in het geval van Van Severen) dan hebben zij geen wetten nodig.

Dat we over het ‘principe’ van de doodstraf niet hebben nagedacht , zoals het AFF beweert dat klopt niet. We hebben er zelfs zo goed over nagedacht dat we tot de conclusie kwamen dat de eis voor de doodstraf niet eens een rechtse - laat staat een extreemrechtse- eis is. Want als je het uitvoeren van de doodstraf louter als een ‘rechts’ principe ziet dan moet je concluderen dat China een extreemrechtse staat is . Want in China worden elk jaar meer dan 1000 terechtstellingen uitgevoerd (het echte aantal is staatsgeheim) Dus als de PVDA leutert : over extreemrechts en de doodstraf -dan is dat waarschijnlijk ook aan hun beperkte herseninhoud te wijten ( en dat zou dan wel eens wel echt kunnen kloppen)

Wij hebben echter geen probleem om een links standpunt inzake de doodstraf - zoals het in China in de praktijk wordt toegepast- over te nemen. Want ook hier moeten we het nog maar eens duidelijk maken: het N-SA is een nationalistisch links- economische beweging. Daar kan het AFF en de rest van links alsnog een punt aan zuigen- revisionistisch als ze zijn en verkocht aan de kapitalistische immigratielobby.

 

 

Friday, 08 April 2016 17:31

PVDA wil revolutie met steun van de islam

Written by

 

En de Islam is daarbij vandaag de 'gewapende voorhoede' van de partij van het proletariaat, partij van het proletariaat waarvan de PVDA nog altijd beweert dat zij die in ons land vertegenwoordigd.

 

 

Er is dus geen Leninistische tegenstellingen tussen het atheïsme van de communisten en hun steun aan de islam. Dit omdat de klassenstrijd voor Lenin (en voor Marxist-Leninisten ) altijd op de eerste plaats komt,  en belangrijker is dan het propageren van het atheïsme, waarbij ze willen wachten tot na de revolutie om de godsdienst aan te  pakken. Dat is misschien een goede strategie ( als communist) zo lang de partij de gewapende krachten in handen heeft ,en zij dus over de macht van het geweer beschikt. Maar in de huidige omstandigheden is dat zeker niet het geval, en zijn de wapens in handen van het godsdienstige ingevoerde proletariaat ( dat door reactionaire klerikale krachten uit de oorsprongslanden van de islam wordt aangevuurd  geleid en van wapens voorzien.

Wat partijen zoals de PVDA vandaag doen met het steunen van het ingevoerde (godsdienstige) proletariaat is dus (zelfs vanuit Marxistisch Leninistisch standpunt) een zeer gevaarlijke gok. De revolutie van Khomeini in Iran heeft voldoende aangetoond dat het proletariaat niet noodzakelijkwijs de kant van de seculaire revolutionairen kiest bij een gewapende opstand. Zeker niet als de islam als bondgenoot wordt gezien, of als die zich als zodanig aandient. Ook bij vreedzame revoluties (Arabische lente) was dit het niet het geval, daar steunde het proletariaat vooral de Moslimbroeders.

Dat bewijst ten overvloede dat de Leninistische doctrine van steun aan een godsdienst - om daarna door te stoten naar een 'proletarische revolutie' -compleet mislukt wanneer die godsdienstige bondgenoten islamieten zijn. En daarvoor heeft Lenin ook gewaarschuwt als het om ontwikkelingslanden gaat-maar waarom zou dat niet opgaan voor 'ontwikkelde' landen, want ook hier is verovering van grond( in de vorm van vastgoed , industriele eigendommen en marktaandeel in distributie van consumtiegoederen -halallijnen en islamitische kledij - gecombineert met islamisme. Waar de burgerij al in meegaat als het om het veroveren van jobs gaat door islamitische inwijkelingen( men wil zelfs quota wat dat betreft). Dus is onderstaande stelling van Lenin ook in de westerse context  van toepassing,  met islamieten een alliantie sluiten is dus bijzonder riskant en zelfs contraproductief voor de proletarische strijd.

 

“Van het allergrootste belang is het om in het achterhoofd te houden: de noodzaak van de strijd tegen de clerus en andere invloedrijke reactionairen- als ook de strijd tegen middeleeuwse elementen in achtergestelde landen te voeren (…) evenals is het noodzakelijk is om het Panislamisme- en gelijkaardige bewegingen -te bestrijden die er naar streven om hun strijd te combineren met nationale bevrijdingsbewegingen tegen het Europese en Amerikaanse imperialisme met als doel de positie van Khans, grote landbezitters en mollahs te versterken” 

Lenin/ "Tien thesissen over nationale en koloniale kwesties"

 

Na de revolutie in Iran werden eerst de seculieren van de Mujaheddin e-Khalq en de Fedayan (allebei maoïsten) uitgeschakeld, gevangengezet of vermoord en kort daarna ook de communistische Tudeh partij ( die eerst aan steun verleent hadden aan Khomeini om de twee bovenstaande partijen te verbieden). Voorwaar een mooi Leninistisch resultaat van strategisch inzicht in de lokale machtsverhoudingen -en een toppunt van miskenning inzake de strategie van een islamitische medestander.

Lenin was een gokker en zijn volgelingen vandaag zijn al even verslaaft aan het spelen met grote inzetten ( de levens van arbeiders en van bevolkingen) als hij was. Maar de baseline is deze:

Leninisten denken de godsdienst naar hun hand te kunnen zetten ( dat lukte in Rusland omdat het daar om een christelijke godsdienst ging en deze godsdienst geen combattieve staatsideologie in zich droeg, ze werd wel door de Tsaar als staatsgodsdienst gebruikt om het volk in zijn greep te houden - daarom kreeg de clerus allerlei privileges- maar de godsdienst an sich is niet staatsvormend.

Dat is helemaal anders bij de islam, de islam is een staatsideologie (het vormen van een Kalifaat is daar het bewijs van ) met een zeer agressieve militaire strategie. En een eigenaardigheid daarbij is dat er parallelen tussen de strategie van Lenin en die van de islam zijn.

Lenin wou (zoals de PVDA vandaag wil doen met haar steun aan de ingevoerde islamieten) godsdienst als breekijzer gebruiken om zo een sociale revolutie te kunnen voeren, om daarna een atheïstische maatschappij op te richten. De islam daarentegen gebruikt de sociale revoluties om haar reactionaire en pro kapitalistische doelen (olie en grootgrondbezit en overname van land in het westen) te bereiken en om daarna  een religieuze staat op te richten.

En het stotterende mannetje van de PVDA 'Peter Mertens' denkt de ingevoerde islamisten op termijn te slim af te zijn. En  dat zou wel eens heel naar kunnen aflopen. Voor ons als volk, maar ook voor hen (net zoals in Iran destijds).

 Want deze keer zullen het niet SA leden zijn die de roden in heropvoedingskampen zal opsluiten, het zullen hun islamitische vrienden zijn die dat zullen doen. Waarbij de communisten deze keer  een wel heel unieke keuze zullen kunnen maken, ze kunnen zich bekeren tot het ware geloof.

Veel communisten bekeerden zich tenslotte na de machtsovername van de NSDAP tot het nationaalsocialisme. Ze kregen zelfs een voorkeursbehandeling ( ze moesten geen proeftijd doorlopen zoals ander kandidaat leden van de NSDAP dat moesten doen voor ze definitief lid konden worden van de partij) -dit op speciaal bevel van Hitler.

Men zegt wel eens dat de geschiedenis zich niet herhaalt, maar ik zou daar geen geld op inzetten, een nationalist is van natuur  geen gokker, maar communisten zijn beroepsgokkers. Zij willen zich daarom nog eens met al hun domme kracht inzetten voor een verloren zaak ,dit door zich met een achterlijke godsdienst te verbinden om zo hun doel te bereiken.

En daarbij is één ding zeker, de eigen arbeidersklasse  de eigen bevolking zal de verliezer zijn. Dat de islamisten de communisten daarna zullen ophangen zoals in Iran, dat kan ons niet schelen. Eigen Leninistische schuld.

 

 

"Toen onze fractie vanaf het spreekgestoelte van de Doema verklaarde dat godsdienst de opium van het volk is, handelde ze volkomen juist en schiep ze een precedent dat de grondslag moet vormen voor alle uitlatingen van Russische sociaaldemocraten ten aanzien van de godsdienst. Had men nog verder moeten gaan en nog uitvoeriger atheïstische conclusies moeten trekken? Wij geloven van niet. Dat zou het gevaar met zich hebben kunnen brengen dat de strijd van de politieke partij van het proletariaat tegen de godsdienst te veel de nadruk zou krijgen, en het zou ertoe hebben kunnen leiden dat de grens tussen de burgerlijke en de socialistische strijd tegen de godsdienst zou worden uitgewist. De eerste taak die de sociaaldemocratische fractie in de Doema van de Zwarte Honderd moest volbrengen, heeft ze met ere volbracht"

V.I Lenin " Over de houding van de arbeiderspartij tegenover de godsdienst"

 

 

Waar het bij  Wilders en Vlaams Belang  om gaat is het vormen van een keppeltjesbrigade

 

“Op de vraag van de journaliste (Terzake-anker Annelies Beck, nvdr.) of er nog plaats is voor moslims in Nederland, zegt Wilders: ‘Mensen, waar ze ook vandaan komen en welke kleur ze ook hebben – ik heb helemaal niets met racisme – mensen die in onze samenleving zich houden aan onze wetten, aan onze grondwet en aan onze gebruiken, die zijn niet alleen welkom om te blijven, maar gelijk aan ieder ander”

Op zich is er niets vreemd aan de uitspraak van Wilders, Wilders ( en met hem ook het Vlaams Belang ) zijn altijd al meer liberaal dan sociaal geweest., Wilders zelfs extreemliberaal. Nog het Vlaams Belang, nog Wilders hebben dan ook een antikapitalistische visie ( en - voor de snelle jongens van het Vlaams nationalisme op hun paard springen - kapitalist zijn betekend niet een paar miljoen aan activa hebben- of een bedrijf van een paar honderd man runnen) Een kapitalist is vandaag iemand die hoort bij de 300 tot 400 grootste bedrijven in de wereld – zij die de wereldpolitiek bepalen. Dat bedoelen wij met kapitalisme en kapitalisten , niet die van “ The Sky is The Limit “ dus.

En vermits Wilders en het VB ( bij Le Pen is dat niet zo duidelijk omdat Franse politici meer etatistisch denken en handelen) niet antikapitalistisch denken- en dus meegaan in de politiek van het geglobaliseerd kapitalisme, met name in die hun imperialistische en neokoloniale werkwijze om hele volksgroepen te verplaatsen van niet aan het globalisme te compatiserten  landen ( bijvoorbeeld Islamitische landen) naar productie en consumptiecentra van het westen . (China doet dat intern en daardoor is de kapitalistische politiek van dat land bijna etnisch neutraal) En als het kapitalistisch systeem daarvoor een oorlog - of een zogezegde volksrevolutie ( zie Syrië ) voor in gang moet steken om op die manier volksstromen op gang te krijgen dan doen ze dat .Zonder medelijden of mededogen met de mensen die gedood of verminkt worden in het proces of alles kwijtraken tijdens de volksverhuizing. In die zin zijn de huidige ‘spontane’ asielstromen van vandaag in feite georganiseerde immigratiestromen. En aan de bevolking wordt verteld dat ze ‘oorlogsvluchtelingen’ moeten opnemen. Omdat niemand schuld heeft aan die volksverhuizingen. Links laat zich daarmee graag een rad voor de ogen draaien door het grootkapitaal. En het komt links ook goed uit, zij denken dat hoe meer de globalisering vooruitgaat hoe meer de door hen gewenste ‘social engineeringspolitiek’ kans op slagen maakt. Eén wereld, één mensdom, één ras, één cultuur. Het paradijs op aarde dus, waar alle mensen van goede wil zijn en er de hele dag vogeltjes zingen. (Een soort marihuanatrip)

Daarom dat Wilders ( omdat hij de samenhang niet ziet –beter is te zeggen- omdat hij de samenhang niet wil zien) de gevolgen van immigratie aanvaard en zelfs steunt met de uitsluitend en beperkende voorwaarde dat de ingevoerde mensen zich plooien naar de gewoonten en gebruiken van het liberaal consumentistisme. Dat zijn blijkbaar de normen en waarden van Wilders en het Vlaams Belang. Maar ook maakt Wilders en het Vlaams Belang nog één andere uitzondering , en dat is voor hen die vanuit hun Islamitisch geloof vijandig staan tegenover Joden en het Zionisme.

Mocht de islamieten geen bezwaar hebben tegen Israël of de Joden ( een Europese islam wellicht ) dan wil Wilders en wil het VB een goed woordje doen voor die immigranten die zich aanpassen. Immers voor Wilders en zijn éénmanspartij zijn ‘alle mensen welkom die zich aan de wetten en geplogenheden van Nederland houden, en vermits het VB - en dan vooral de niet door enige ideologische of maatschappelijke kennis gehinderde voorzitter van die partij - idolaat naar hun Indisch goeroe opkijken, en Wilders niet tegenspreken mag men aannemen dat het VB van dezelfde mening als Wilders is wat betreft immigratie.

Immigratie is volgens Wilders niet het probleem, maar wel het islamisme is dat. Alleen is het zo dat zonder immigratie er bijna geen islamitisch probleem zou bestaan in het westen. Dat noemt men de kar voor het paard spannen wat Wilders doet. Maar ja, van een gewezen Punker kan men van alles verwachten.

Daarbij komt nog het feit dat Wilders ( en dus het VB omdat ze deze man kritiekloos adoreren) onze anti-immigratiestrijd als een racistische strijd voorstelen iets wat de burgerlijke elite en links ook altijd doen om onze strijd mee te criminaliseren.

“ Ik heb helemaal niets met racisme, voor mij zijn alle mensen welkom, waar ze ook vandaan komen”,  

Wat ons laat concluderen dat Wilders en zijn VB fans vinden : dat mensen die zich tegen immigratie verzetten dat doen uit ‘racisme’ en dus racisten zijn.

Dat is dus een onbeschaamde en leugenachtige links-liberale stelling die door zogezegde patriotten zoals Wilders en het VB wordt geventileerd naar het eigen volk toe, eigen volk dat de immigratie wil terugschroeven en zelfs ten dele ongedaan wil maken. Daar stemmen de mensen voor als ze voor die partijen stemmen, maar wat ze krijgen is liberale bulschit.

Het kan zijn dat Van Grieken en co niet goed luisteren naar wat hun joodse goeroe zo allemaal uit zijn botten slaat. Laat ons hopen dat het hier om onachtzaamheid of verblinding handelt ,dat men de woorden van deze ingeweken en geblondeerde liberale smurf niet zo goed heeft begrepen. Want als dat niet zo is ( waar ik persoonlijk meer geloof aan hecht) dan is het zo dat het VB en het Vlaams-nationalisme in het algemeen niet een kracht tegen immigratie zijn, maar dat ze de massa-immigratie als een ‘fait accompli ‘ aanvaard hebben. Het zou van intellectuele eerlijkheid getuigen moest men dat ook zo aan de achterban communiceren in plaats van dat men die mensen in de kou en voor de eer en glorie van een paar partijsatrapen als PEGIDA mannetjes laat marcheren. Het volk wordt al genoeg voor de zot gehouden.

En aan al de “radicalen’” aan zij die altijd wel weer een reden vinden om de strapatsen van hun ‘leiders’ goed te praten, stop met dat geweeklaag. Alleen de uitbouw van een “revolutionaire ‘ beweging en partij zal uitkomst bieden. Niet een ‘revisionistisch’ goedpraten van de burgerlijke dagjespolitiek van geldpartijen zal een oplossing aanreiken. En zeggen dat er vandaag niets beters of iets anders dan het VB bestaat ,dat men het (spijtig genoeg ) daarmee maar moet doen, dat is kleinburgerlijke praat die moet verbergen dat men niets durft te doen, dat men liever gemakzuchtig aan de rok van een establishment partij hangt , als een kleuter aan zijn fopspeen.

 


 
Vrolijke vrienden
 
Hoe de Joodse vrienden van het Vlaams Belang- (met in hun rangen de compleet doorgeslagen Israel-fanatici - de Van Rooy's- Sam Van Rooy werkt voor de partij- de vrijheid van mening de nek omdraaien,dit in samenwerking met het extreemlinks crapuul van het multicul-fascisme. Dat kan u hieronder in hun eigen verslag lezen.( We zijn objectief nietwaar heren van het AFF) Het is echter een wonder dat Gojim Dewinter zich -samen met Pegida Vlaanderen (In Duitsland en Nederland steevast met de Joodse bezettingsvlag te spotten- en het zich altijd tot serviele dienstbaarheid aan de pro-Israel-partij Vlaams Belang opstellende Voorpost -niet hun diensten aan de Antwerpse Joden en extreemllinks aangeboden hebben. Dewinter zou dat wel willen, maar durft nog niet zo goed. Alhoewel je daarmee moet opletten, Dewinter heeft al bij meerdere gelegenheden met de schrijver van de AFF blog gedineerd en pinten gepakt. Dus hoe de linksen aan hun info komen- dat zou wel eens simpel kunnen zijn. Zijn Indonesische zionistenvriend Wilders durft daar nog verder in gaan, maar geen nood ook hier zal het zover komen. Ook een opvallend feit is- dat extreemlinks samen met zionisten de menigsvrijheid in ons land om zeep helpen, maar dat ze anders elkaars bloed kunnen drinken als het om Palestina gaat.Tot wat verdwazing leidden kan. Zo verdwaast dat extreemlinks en extreme flaminganten een kring van Israel-lovers vormen.
Voor zij die de volgende keer weer meestappen in een Pegida-Vlaanderen (Vlaams Belang) optocht, je marcheert dan mee achter de blauw- witte zion-ster, want zelfs als ze niet meegdragen wordt, ze zit in het hart van de organisatoren gebrand. Je steunt zo je eigen vijanden , zij die je het vrije woord willen ontnemen ( het Vlaams Blok) -Dewinter dus- heeft die zwijgwet trouwens zelf in het door hem zo verfoeide Belgisch parlement meegstemd. Mijn vraag aan de zogezegde radicalen is dan ook-wannneer gaan jullie eens consequent die zwendel de rug toekeren. Of zijn jullie ook al allemaal vrienden van de Kiboetsim geworden? Links, en de Joden  lachen zich alvast een breuk.
 
 
 
LEZING DAVID IRVING IN ANTWERPEN AFGELAST. ACTIE LOONT
 
 
David Irving - Jan Maes.JPGDavid Irving in lezingzaal.JPGDinsdag maakte het Forum der Joodse Organisaties bekend dat de Britse negationist David Irving vanavond in Antwerpen zou spreken. David Irving richt momenteel een lezingenreeks in in Groot-Brittannië, Nederland en België. Antwerpen werd niet vermeld op zijn website, Brussel voorbije maandag 15 februari en Knokke-Heist aanstaande vrijdag 26 februari wél. Het was dus de kunst om te vernemen of David Irving effectief in Antwerpen zou spreken, en waar.
 
Pas rond 18 uur – zijn lezingen beginnen doorgaans om 19u30 – kregen we bevestiging dat David Irving inderdaad in Antwerpen was, met name in het Tulip Inn-hotel in Berchem. Een militant van het Anti-Fascistisch Front (AFF) was als eerste ter plaatse en spotte meteen de plaats waar David Irving zijn lezing wilde geven. Een lezing over “Hitler, Himmler and the Homosexuals”. Dat het zaaltje aan de straatkant was gelegen, was natuurlijk een meevaller. De rolgordijnen waren naar beneden, maar er was toch te zien dat er maar tien stoelen klaar stonden in het zaaltje. David Irving had wel een meervoud hiervan aan boeken meegebracht en uitgestald in het zaaltje.
 
De Antwerpse politie had intussen ook de weg naar de lezing gevonden, en even later kwamen ook vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in Antwerpen ter plaatse. Met een vijftiental mensen werd de onthaalruimte van het hotel ingenomen, en er waren plannen om vervolgens de zaal voor de lezing te gaan bezetten. David Irving kwam een kijkje nemen en werd meteen overrompeld door leden van de Joodse gemeenschap die Irving confronteerden met foto’s en verhalen van overledenen in Auschwitz (foto 1, David Irving links). Zoals Alexander Grosz en Anni Grosz, meegenomen met het twintigste transport naar Auschwitz in april 1943, en nog datzelfde jaar vermoord in Auschwitz. Alexander Grosz was toen 14 jaar, zijn zus Anni Grosz 13 jaar.
 
Ook AFF/Verzet sprak (kort) met David Irving. Hij benadrukte dat hij kwam spreken over homoseksualiteit. Op onze vraag wat zijn standpunt daarover is, kwam enkel een onduidelijk gemompel. De hoteldirectie was verbaasd over het tumult. Ze wist niet wie David Irving is, en had zich nog minder aan het tumult verwacht. Na overleg besloot de driekoppige leiding van het hotel dat de lezing niet kon doorgaan en David Irving het hotel diende te verlaten. Een vijftal mensen die gekomen waren om naar David Irving te luisteren, onder wie enkele Nederlanders, dropen boos af. Op initiatief van onze AFF-militant ter plaatse werd de directie van het Tulip Inn-hotel bedankt met een daverend applaus vanwege de actievoerders.
 
Vanwege het Anti-Fascistisch Front (AFF) en de redactie van AFF/Verzet ook een welgemeende mazzeltof voor de Joodse actievoerders.
Page 6 of 35

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter