Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels

Wednesday20 February 2019

 

Illegale asielzoekers krijgen 1164 euro per maand 'leefloon' : dat is meer, of minstens evenveel, dan wat gepensioneerden krijgen die 45 jaar en meer in dit land gewerkt - en betaald, hebben.

En blanke gepensioneerden die niet, of die nauwelijks hebben gewerkt ( veel vrouwen die als helpster bij hun zelfstandige man actief waren, veel vrouwen die hun kinderen hebben opgevoed, daarom niet konden gaan werken, die krijgen bijna niets van pensioen.
Wij blanke mensen zijn dom, omdat wij braaf blijven toezien hoe onze elite ons ruïneert en discrimineert.

Het ware beter geweest mochten deze vele duizenden blanke vrouwen 'illegaal' bezig zijn geweest in hun leven – dan hadden zij al die jaren, tot nu toe, een mooi inkomen genoten van bijna 1200 euro maandelijks, zoals veel vreemde mensen dat lustig kunnen doen in ons land.

En als vreemdelingen denken 'dat ze te weinig inkomen hebben' - dan gaan die niet uit werken, zeker hun vrouwen niet ( in Nederland is niet eens 40% van de vreemdelingenpopulatie actief, bij sommige groepen vreemdelingen ligt dat cijfer nog lager, wat de 'tewerkstellingsgraad' bij de totale bevolking laag houdt - waardoor de elite aan de pensioenen en sociale rechten van blanke mensen begint te morrelen door uitkeringen en de pensioenleeftijd aan te passen.

Neen als vreemdelingen hun inkomen vergroot willen zien, dan doen ze aan 'gezinshereniging' of gezinsuitbreiding, dat is kassa, zonder werken.
Zo moet een mens dat doen.

Een politieke carrière is interessant, omdat je daarmee veel geld kan verdienen met weinig inspanning,een carrière als immigrant (illegaal of niet) is beter, dat is 'Win For Live'

 

Een gemeenschap die niet 'cultureel conservatief' is dreigt door grote immigratiegolven overruled te worden.

 ( Studie : Piet van den Berg KU Leuven)

 

Met andere woorden, hoe decadenter de neoliberalistische elite en haar linkse uitwassen worden, hoe meer wij cultureel door immigranten zullen worden overstemt....
voor wie 'Gramsciaans' denkt is dat niets nieuws.
Het is de 'cultuur' – en het cultureel bewustzijn die een maatschappij vorm geeft - die uiteindelijk de bepalende factor is voor wie de macht heeft over de massa.

En wanneer een vreemde cultuur ( die van immigranten) de leidende cultuur wordt, omdat de huidige leidende cultuur te decadent is, daarom nalaat, de oude cultuur te verdedigen, ze integendeel afbreekt,dan is het gevolg dat de 'ingevoerde cultuur' ook de politieke macht in handen krijgt.
Dat links dit bewust doet is normaal, links denkt in Gramsciaanse termen om de huidige culturele (daarom ook politieke macht) af te breken.

Maar dat conservatieven en 'rechts' daar in meegaan (neem enkel het verhaal van 'Bo en de transgenderhysterie die ze teweegbrengt) dat is onvergeeflijk misdadig. ( zie de kritiek van rechts op het KVHV)
Dat betekend duidelijk, dat het huidige 'rechts' niet meer geschikt is voor zijn taak, de culturele hegemonie te behouden, misschien is het dan hoog tijd voor een 'nieuw rechtse' optie.
Waarbij een 'nieuw fascisme' mogelijks niet uitgesloten hoeft te zijn.

 

Naar aanleiding van de toetreding van de Iraanse landverraadster ( zij wil de Islamitische Republiek weg ten voordele van het Amerikanisme en de gewezen Sjah) 'Darya Safai' tot de N-VA - waarbij zij zegt, voor een ministerpost te willen gaan - is ook Vlaams Belang 'ideoloog' - en Israël agent - Sam Van Rooy, dolenthousiast.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180202_03336151

 

De man die mee het beleid van een partij stuurt die zegt : 'op te komen voor het eigen volk' verklaart in de standaard vandaag:

"Dat het een goede beslissing is van de Iraanse Safai 'om in ons land in de politiek actief te worden ( en dus op die manier nog meer tot de vorming van een politieke vreemdelingenelite bij te dragen waarmee de eigen 'Belgische' elite dan 'de kleine blanke man onder de duim kunnen houden).
Volgens Vlaams Belang 'ideoloog' Van Rooy : zijn er op de dag van vandaag te weinig mensen van vreemde origine in de politieke actief die hun stem laten horen"

Haloooo...

Wanneer zal het VB een congres organiseren waarbij zij de multiculturele cultuur als 'Vlaamse cultuur' omarmt, net zoals de N-VA dat heeft gedaan, het is nog maar een kwestie van tijd voor ze dat zullen doen.

Misschien dat men - als eindconclusie op dergelijk congres, tot de beslissing komt, de partij te ontbinden, samen te gaan met de N-VA.

Een nieuw VNV maar dan zonder identitair' of 'native' karakter.

Verschil tussen beide partijen is er (ten gronde) toch al niet meer, dankzij de ideologen én leiders van het Vlaams Belang die meer de agenda van buitenlandse mogendheden verzorgen dan die van het eigen volk ter harte te nemen.

Dus waarom nog stemmen op het Vlaams Belang?

 

Het was in donkere tijden verboden  'aan het bestaan van God te twijfelen'-maar ook luidop twijfelen aan de'drieledigheid' waaruit die 'Goddelijkheid' bestond,was verboden.

Met zware gevolgen voor diegenen die het toch waagden er hun twijfels over te uiten,het was een halszaak dat te doen. (zoals-zogenaamde-hate speech vandaag is)

Mocht facebook toen al hebben bestaan,men zou voor het leven 'geband' zijn - sociale mediabedrijven en vrijheid van mening, het is zoals een gemengd huwelijk,onzuivere koek.

 

De verlichting heeft aan deze donkere tijden een eind gemaakt,dat beweren onze liberale en linkse-licht infantiele-mensjes toch-dat doen ze in hun media-en op hun universiteiten lopen ze daar hoog mee op. Het 'verlichtingsdenken' bracht vrije mening heet het:'Probleem is dat ze er niet bijvertellen'voor wie de meningsuiting geldt' blijkbaar niet voor het 'gemeen.

'Gemeen'dat vandaag tot populistische massa bevordert is door de elite. (benaming die een soort morele splintebom bevat om er 'protestanten' mee te kunnen likwideren)-wat lijkt'vroeger'dikwijls akelig op 'vandaag'.

 

In Europa mag men vandaag aan het bestaan van God (niet in moslimwijken uiteraard,vanwege een verkeerd begrepen en daarom omgekeerd 'gelijkheidsbeginsel'-gelijkheidsbeginsel dat die mensen veel meer gelijk maakt dan al de andere mensen in ons land zijn-vreemdelingen zijn dan ook het 'uitverkoren bevoorrechte volk' van onze elites-met alle privileges die daarbij horen.

 

Maar de 'Verlichting' heeft nog meer van dergelijke beperkingen in zich,zo mag je nooit twijfelen aan het bestaan van de 'heilige Holocaust'-met zware gevolgen voor de overlaten die het wel doen. (en-in plaats van te twijfelen over de 'drieledigheid' in het christelijk Godsverhaal vroeger-is het hier zaak de 6 miljoenregel in acht te nemen).
Anders volgt maatschappelijke én juridische 'castratie'(daarom blijven we'gelovig'wat deze materie betreft)

 

We leven in de 21'ste eeuw, maar onze elite zit mentaal vast in de donkere middeleeuwen,in tijden, waar het ontkennen van het bestaan van 'heiligen'met maatschappelijke en juridische repressie bestreden werd.

Zo wordt vandaag het ontkennen van de 'natuurlijkheid van de multi-etnische samenleving' als een maatschappelijke doodzonde beschouwt: met morele en juridische verkettering als gevolg.

Ook de maatregelen om(zogeheten)'hate speech'van sociale media te bannen,is daar een symtoom van,-'de Bloedraad'kijkt mee.

To daar de neoliberale ,en de linkse,'voorruitgangsvisie'.

Democratie... het is één grote leugen. ( fake news, in moderne termen gesproken)

Thursday, 01 February 2018 14:03

Democratie is de moordenaar van elke hartstocht

Written by

 

Democratie doet niet alleen elke mens zijn voorouders vergeten, maar scheidt hem ook van zijn nakomelingen en van zijn tijdgenoten.

'Zij werpt hem steeds op zichzelf terug en dreigt hem ten slotte geheel en al op te sluiten in de eenzaamheid van zijn eigen hart'.(of in de ingebeelde 'gender-identiteit')zoals vandaag de mode is... nvdr.

 

Alexis de Tocqueville.

Page 3 of 36

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter