Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels

Wednesday15 August 2018

 

'Patser' - alweer een propagandafilm van de geweldpredikers Adil El Arbi en Bilall Fallah, waarbij het ingevoerde crapuul als rolmodel fungeert, dit alles mee gefinancierd door de politieke elite van Antwerpen dan nog.

 De tijd dat Vlaams nationalisten een 'IJzerbedevaart' als een soort te volgen maatschappelijke verbindend rolmodel financierde is lang voorbij, nu financieren de neoliberale Vlaams nationalisten de vreemdelingencultuur van drugs en geweld als een maatschappelijk en 'leuk' model om te volgen.

"Ze zullen hem niet temmen de fiere - aan door Marokkanen en ander ingevoerd tuig aangeleverde drugs  verslaafde - Vlaamse Leeuw"

 De Wever vindt dat alle culturen meer met elkaar in 'interactie' moeten treden, zullen we dat maar op de 'drugsmarkt' doen, met 'patserauto's ' terwijl onze blanke arbeiders meer huur betalen voor hun sociale woningen en ziekenzorg, is dat wat men met 'culturele inclussie' bedoeld.

Ik begrijp het 'tandknarsen' van ons blank proletraiaat, zeker als ze zien hoe vreemdelingen met dure 'blingblingwagens' hun drugsfeesten opfleuren, terwijl zij naar de Aldi trekken met hun oud ( of nieuw - nog af te betalen - wagentje) omdat ze zich niet de luxe van het ingevoerd canaille kunnen permiteren.

 Waarom zou de 'hardwerkende Vlaming' zich nog het pleuris werken, als vreemdelingen verheerlijkt worden (met geld van de economische, intellectuele en politieke stads-elite) die door middel van drugtrafiek en geweldpleging, zeker ook door mensensmokkel, zonder te moeten werken ( al zeker zonder één euro belastingen te betalen) als rolmodel en helden worden voorgesteld in films en in 'rapmuziek' - en verder elke dag in de beeldvorming over immigranten en vreemde culturen op onze leugenmedia?

Hebt u al ooit een blanke proleet op TV of radio zijn mening mogen horen, ik niet, en die zal u ook nooit horen, wij zijn nog altijd 'het gemeen' in de ogen van onze intellectuelen, kapitalisten en linkse activisten.

 Ook het kapitalistisch rapaille van 'The sky is the limit' ( waarbij 'de sky' niet de hoogte van de lonen bij kapitalistische bedrijven behelst, maar de winst van dat decadent volk) deed een duid in het drug en geweldzakje van het vreemdelingenpropagandaministerie, dit door het uitlenen van peperdure ( van de belastingen die het bedrijf anders zou moeten betalen afgetrokken, bolides) dat de film mogelijk maakte, film die als een soort light versie van I.S propaganda werkt. ( als u dat overdreven vindt is het goed niet te vergeten, dat veel islamitisch 'strijders' hun criminele en gewelddadige carriére begonnen zijn als drug -'Patsers'.

 Is dit misschien onderdeel van de 'war on drugs' die de Vlaams nationalisten tegen vreemdelingenbendes zeggen te voeren.

 Alle normen en waarden van onze samenleving gaan daarbij op de schop, en dat in en stad waar de vreemdelingenmaffia floreert zoals in eeuwenoude maffiasteden op Sicilië.

 Wie zal verwondert zijn als onze steden in een nog meer gewelddadige sfeer terecht zullen komen, zeker nu er een Turks - Koerdische burgeroorlog in de steigers staat die ook in onze steden tot nieuw terrorisme zullen leiden.

 De drugstrafiek en mensensmokkel,- dat laatste met de hulp van extreemlinks - zullen dat aankomend (gewapend) conflict financieren.

 Reclame en propagandafilms - zoals de film 'Patser' er een is - zullen de 'foreign fighters' ( lees: immigranten-guerrilla) rekruteren.

 En wie zal er dan weer klagen 'dat het in ons land onveilig en smerig is, dezelfde politieke elite die vandaag die smerigheid en onveiligheid organiseert , onder andere door wervingsfilms voor ingevoerde criminele culturen als 'Patser' te financieren.

 

Tuesday, 23 January 2018 12:15

Aan het Volk van Nederland (1781)

Written by

 

 

Hebt gij, o Willem, niet door ons hele land Uw spionnen, aanbrengers en verklikkers, die zich in alle gezelschappen weten binnen te dringen en ons van de genoegens van een gulle openhartige samenleving beroven? Zijt gij 't niet, die onze hele natie daardoor vreesachtig, achterhoudend en geveinsd gemaakt hebt en haar rondborstige, eenvoudige en oud-Hollandse karakter en bestaan hebt bedorven”.

 

Bovenstaand citaat komt uit het pamflet ' Aan het Volk van Nederland' – in het jaar 1781 door de patriot – Joan Derk van der Capellen werd verspreid om de onvrijheid van het volk ( het 'gemeen') en de beperking van vrije meningsuiting aan te klagen, een beperking van de vrije mening, die door de toenmalige elite (Willem van Oranje - stadselite van Amsterdam) aan het volk opgedrongen werd.

 


Als we even de parallel met vandaag nemen, waar de elite ons een multi-etnische samenleving opdringt, elke verzet daartegen door middel van verklikking ( met staatsorganisaties zoals Unia of door middel van 'mystery calls' in bedrijven, om te kijken wie je een job geeft- er in elke stad een kliklijn (antenne noemt de politieke elite het onding) 'racisme en discriminatie' op de stadhuizen actief is.

Is deze  oude tekst hierboven niet gruwelijk actueel.

Monday, 22 January 2018 18:20

Extreemrechts heeft nood aan groot onderhoud

Written by

 

 

Extreemrechts heeft nood aan groot onderhoud :                                  

 http://www.standaard.be/cnt/dmf20180122_03313996

 

We hebben – sinds gisteren, het door partijvoorzitter van de Sp.a John Crombez uitgeroepen 'nieuw socialisme'. ( we veronderstellen dat dit nieuw socialisme, zoals bij Corbin van Labour, teruggrijpt naar het oude marxisme, gezien het feit dat veel Belgische socialisten - en de voorzitters van de socialistische partijen in ons land daar hoog mee oplopen)

We hebben daarnaast het 'nieuw marxisme' bij de PVDA, neomarxisme dat alle historische schuld vanwege haar ideologisch denken van zich heeft afgeschud, zo gemakkelijk als een natte hond het water na een duik in het water van zich afschud, daarmee ruim wegkomt in de media, bij de massa, en de neoliberale elite.

We hebben aan de andere kant het 'Nieuw Vlaams-nationalisme' dat zich rond de N-VA situeert, een partij die het radicale van het oude economisch liberalisme in een 'nieuw Belgische' context verpakt.

 

En  wat hebben wij te bieden ... oud extreemrechts,  een politieke strekking waar het Vlaams Belang (spijtig genoeg) al decennialang haar stempel op drukt, maar vandaag niet meer wervend is omdat ze ten onder gaan ( wat maakt het daarbij uit dat ze terug een paar procenten omhoog gaan in de komende circus-caroussel) aan de onmogelijke dubbele doelstelling : tegelijkertijd 'revolutionair' ( België Barst, 70 puntenplan) naast burgerlijk 'electoralistisch' te willen zijn.

Bij het Front National uit zich dit burgerlijke en nefaste streven in 'presidentieel in plaats van patriottisch revolutionair te willen zijn'.( en dat in een tijd waar de macht Europees, niet nationaal meer is, een verkeerde keuze van formaat)

 

 

Misschien is het dan nu tijd de oude schuldcomplexen - en de daarmee samenhangende belemmeringen wat betreft het ontwikkelen van een 'nieuw fascisme' - achter ons te laten.

 

Men zal zeker komen aandraven en zeggen: maar - 'extreemrechts is juist in verval geraakt vanwege zijn raciaal extremisme'.

Maar ik denk dat het tegendeel waar is, – dat extreemrechts in verval is geraakt door 'waggelisme' (het als een gans van de ene naar de andere kant van de ideologische weg 'waggelen' ) zeker wat betreft etnische en morele vraagstukken,(economische vraagstukken zijn nooit -blijvend – wervend- zie het verval van de sociaaldemocratie en vakbonden ) met als doel stemmen te ronselen.

 

Omdat louter stemmen ronselen een nutteloos doel is, zeker in een oorlog om het raciaal overleven van onze volkeren, zeker in een omgeving waar de elite alle hefbomen in handen heeft patriotten electoraal te wurgen, of – te negeren, en aan de kant te zetten bij positief resultaat) Laat het geval FPÖ in Oostenrijk niemand verblinden, beperking van immigratie is niet het doel, het terugschroeven van de multiculturele samenleving wel. Beperkte soevereiniteit ( met immigranten gedeelde soevereiniteit) is niet het doel, wel patriottische etnische soevereiniteit kan het doel zijn. Afgaan van je doel, dat is geen overwinning, zelfs als je het als een overwinning voorsteld. Liever geen vis dan bedorven vis, kotsen op termijn is anders onvermijdelijk.

 

Daarom moeten men een meer 'revolutionaire weg' bewandelen, net zoals extreemlinks dat doet ( laat je niet aanpraten dat extreemlinks 'anti-revolutionair' geworden is, ze zijn integendeel super-revolutionair, dit samen met de neoliberale elite, in het vervangen van het voude 'eigen volk' door een ander en 'gekleurt' volk). Met het doel c- ontrarevolutionair te zijn - moeten wij alle oude demonen en fouten van het verleden achter ons laten, in de vuilbak van de geschiedenis werpen, zoals links gedaan heeft, met dezelfde schroomloosheid die zij daarbij hanteren.

Omdat een geloof ( ideologie) niet ten onder gaat aan haar excessen, ze er alleen de leerschool van zijn.

 

Ik weet, in het Westen beleven we een tijd, waar het gevoel - te moeten capituleren heerst -  ( omdat men denkt 'door te capituleren' het ergste van de immigratiebezetting vermeden zal kunnen worden).

Wat een gebrek aan historisch inzicht, ondanks het feit dat veel van onze mensen universitair geschoold zijn. ( of moeten we ze 'universitair geïndoctrineerde' noemen)

Feesten en decadentie zijn vandaag de vervangers van weerstand en actie, gemakzucht en consumentisme vervangen inzet voor de nationale zaak. ( maar ook voor elke andere politieke inzet).

Dat is allemaal waar, – dat de massa en de elite vandaag laf denken en handelen.

Maar -, wat hebben wij nationaalrevolutionairen met deze laffe massa en haar huidige bestuurlijke kleinburgerlijke elite te maken'? Niets.

 

Page 2 of 35

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter