Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels Displaying items by tag: technocratie

Monday10 December 2018

Monday, 07 May 2012 14:31

Een Gouden Dageraad over Griekenland

 

Na de val van de regering Papandreou (november j.l.) werd voor Griekenland de genadeslag geleverd door een 'regering' van 'nationale eenheid' onder leiderschap van dezelfde bankiers en eurocraten die het land in de vernieling hadden gestort. Hierdoor heeft het Griekse volk de twijfelachtige eer om als voorloper op de rest van Europa te rebelleren tegen het financiële globalisme. Wij voelen mee met de tragische gebeurtenissen in Griekenland, ooit de geboorteplaats van de democratie en nu het graf ervan, maar gelukkig kunnen zelfs technocraten de verkiezingen niet meer in hun voordeel manipuleren na het zo bont te maken.

Daarom is Gouden Dageraad (Chrysi Avgi) een interessant fenomeen om uit de Griekse ruïnes voort te komen. Wat ooit begon als een onbeduidende subversieve actiegroep, wist zich de afgelopen jaren uit te bouwen tot een goedgeöliede machine van publicaties, manifestaties en entrisme. De succesformule van Gouden Dageraad is niet de 'verruiming' geweest om tot een verzameling van gevestigde krachten en witte konijnen te komen (zoals de andere Griekse 'extreemrechtse' partij LAOS en de nieuwe Onafhankelijke Grieken), maar juist een niet-aflatend werk van kadervorming, militantenwerking en sensibilisering. Een grassroots-beweging, dus. En zoals bij elke grassroots-beweging geldt een oud boeddhistisch gezegde: "wanneer de student er klaar voor is, dan zal de meester verschijnen."

Over de hele wereld organiseren revolutionaire groeperingen zich, goed wetende dat hun ideeën niet geïmplementeerd zullen worden zolang iedereen in eenhoorns en regenbogen gelooft. Revolutionair zijn is je engageren in een voorbereidend werk om klaar te staan voor het moment waarop de kans kan gegrepen worden. En in Griekenland was de tijd rijp en stond Gouden Dageraad klaar.

Eenzelfde strategie ligt aan de basis van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). Op een dag zullen ook wij wakker worden om de politieke kemphanen van gisteren verzameld te zien in zo'n 'regering' van 'nationale eenheid' voor de collectieve uitverkoop van ons volk en ons land aan de technocratie van het financiële globalisme. Wij vormen kaders, experimenteren met ideeën en methodes om klaar te staan voor wanneer ook wij getroffen worden door deze Griekse tsunami. Terwijl het Vlaams-nationalisme een eindpunt zal kennen bij het uiteenvallen van België, denken wij om die reden post-Belgisch. Terwijl het Verhofstadt-liberalisme een eindpunt zal kennen bij de EU-machtsovername, beschouwen wij om die reden onze democratie en onafhankelijkheid reeds lang verloren.

Dat is de rol van revolutionaire bewegingen als de onze en dat is waar wij onze militanten voor inschakelen. En Griekenland bewijst de geldigheid van deze strategie!

Wij feliciteren Gouden Dageraad dan ook met zijn revolutionaire beweging die haar tijd gekomen ziet en wij wensen zijn militanten veel succes toe met de herovering van hun land! Hoewel wij door de mediamanipulaties niet objectief kunnen oordelen over in welke mate hun ideeën en stijl overeenkomen met de onze, zijn wij broeders in de strijd voor de toekomst van ons volk en ons land.

Hulde!

Published in Nieuws & Pers
Saturday, 11 February 2012 13:07

Partij 2030 [LEDENBIJDRAGE]

Terwijl de reguliere politieke partijen van links tot rechts allemaal doordrenkt zijn van de nuttige idioten wiens politieke waanbeelden vroeg of laat allemaal moeten leiden tot hetzelfde netto-resultaat, zijn er tegenwoordig ook bij voor wie het allemaal nog niet snel genoeg gaat. Bijvoorbeeld bij onze noorderburen, ooit de zelfverklaarde kosmopolitische storthoop van Europa, maar dat zelfbeeld werd een paar jaar geleden aardig aan diggelen geslagen toen het thuisland van het poldermodel getrakteerd werd op een aantal politieke moorden als gevolg van de gekunstelde clash of civilizations en zich daar bovenop ook nog eens geconfronteerd zag met een verrassend 'njet' uit de eigen onderbuik jegens de introductie van een Europese grondwet; daarmee voor de hele EU een frusterende vertraging opleverend in de opmars der Europese instellingen ten nadele van de nationale soevereiniteit.

Sindsdien is de zogenaamd progressieve elite altijd een tikje rancuneus geweest jegens "Henk & Ingrid", de laatste jaren een gangbaar containerbegrip (n.b. ook nog eens geïntroduceerd door Wilders) voor de onder- en middenklasse die gewoon moet werken voor de boterham in plaats van op ellenlange vergaderingen aan process management te doen en naderhand whiskey te degusteren in de plaatselijke Rotary Club. Het hoeft ook geen betoog dat deze "Henk & Ingrid" daarom per definitie ook "dom", "cultuurloos" en "vatbaar voor populisme" zijn.

Maar hoewel dat soort achterhoedegevechten het meest in het oog springende aspect vormen van het politieke debat in Nederland van de afgelopen twee jaar, hebben sommigen wel andere problemen en bijgevolg iets beters te doen. Dus nu heeft een groepje van de allerprogressiefste denkers, onder regie van publicist Joop Hazenberg, er niet beter op gevonden dan te vertrekken van de stelling dat ook de gánse Haagse politiek hopeloos inert is, achter de nieuwste ontwikkelingen aanholt (in zekere zin is dit natuurlijk ook zo), en dat we maar wat proactiever moeten zijn in het aansluiten bij de nieuwe realiteit. Een groepje van de meest dynamischen onder het managerschap heeft, aangestoken door allerlei sociologische fantasmen over responsabiliteit en de "twitter-generatie", daarbij ook een heus target voor ogen: het jaar 2030! Om hun doelstellingen te realiseren, wordt meteen een nieuwe partij in het leven geroepen: de Partij 2030.

Published in Artikels
Monday, 28 November 2011 11:37

België uit de euro, de euro uit België!

Het N-SA heeft kennis genomen van de besparingsmaatregelen die de toekomstige regering heeft genomen. Die besparingsmaatregelen geven nergens een signaal dat er verandering in de liberaalkapitalistische en pro-Europese opstelling van de elite komt. De maatregelen zijn integendeel een directe opvolging van de directieven komende van de Eurosovjet van bureaucraten die opereren vanuit een schemerregering in Brussel.

Die bureaucratie en technocratische maffia van het grootkapitaal, dat de huurlingen van de ratingbureaus heeft ingehuurd om de volkeren in de oude natiestaten met bedrog en misleiding zo ver te krijgen dat ze hun sociale modellen door chantage opgeven, moet gestopt worden. De huidige nationale politieke klasse kan men alleen maar als knechten en loopjongens van de supranationale samnzwering tegen het eigen volk en tegen de nationale staten zien. De door hen vooropgestelde maatregelen dienen dan ook de grootkapitalistische aspiraties van een verdorven en aan het Europese belang verkochte minderheid van de bevolking. De Euro-plutocratie.

Om opnieuw greep te krijgen op onze economie en op ons sociale model moeten we nationaal denken en handelen. We moeten terugkeren naar een eigen munt. De vakbonden betogen op 2 december in Brussel. Het N-SA steunt de acties van de arbeiders die strijden voor hun boterham. Alhoewel de vakbondsleiding net als de politieke klasse verkocht is aan de Eurosovjet, zien wij in de sociale strijd die nu evident wordt een mogelijkheid tot bewustmaking van de werkende mensen over de noodzaak van een uitreding uit de EU. En dat we nationalisme in plaats van het internationalisme als uitgangspunt moeten nemen om onze vrijheid en sociale welvaart veilig te stellen. De sociale strijd is een mooie kans om die visie te propageren.

Er zijn ingrijpende veranderingen nodig in onze maatschappij om een vernieuwd sociaal model op poten te zetten. Voor ons kan dit alleen maar verwezenlijkt worden door een solidaristische maatschapijorde voorop te stellen als tegengif voor het liberaalkapitalistische model van groepsegoïsme en individualistisch consumentisme, dat nergens toe zal leiden dan naar collectieve armoede en nationale economische verzwakking.

Maar een eerste stap om tot vernieuwing te komen en terug een sterke opportuniteit te creëren is de nationale onafhankelijkheid. En daarom eisen wij: Belgie uit de euro! De euro uit Belgie!

Geen Eurosovjet van supranationale staten. Maar een nationaaldemocratische vrije staat.

Published in Nieuws & Pers
Saturday, 19 November 2011 22:42

De technocratische machtsgreep

 

Het kapitalisme is voorstander van het liberaal-democratische systeem zolang het onder deze paraplu zijn winsten kan maximaliseren en zijn macht kan consolideren. Onder het mom dat het volk  tocsh regeert (en zo het extreme liberalisme van de elite legitiem maakt) gedogen de kapitaal-elites de particratie. Juister gezegd: de liberaaldemocratie en haar particratie zijn een door de elites opgezet mechanisme dat de aandacht van de echte machthebbers moet weghouden.

Published in Artikels

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter