Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels Open brieven en liberaal egoïsme

Wednesday23 January 2019

Monday, 30 January 2012 14:48

Open brieven en liberaal egoïsme

Written by 

 

Wanneer je een pet draagt, is het moeilijk de mensen te bereiken zonder bij voorbaat in een hoekje geduwd te worden. Je standpunten passen binnen een vastomschreven context, maar je krijgt meestal niet de kans om die context uit te leggen.

Daarom is het ook moeilijk de stem van een bepaalde maatschappelijke groep te helpen vertegenwoordigen. Wanneer vertegenwoordig je die stem immers en wanneer ben je eigen standpunten aan het vertalen in hun verzuchtingen? Dat laatste is populisme, of het nu gaat over sociale problemen te manipuleren tot etnisch conflict of sociale verworvendheden tot logistieke problemen, dat is even laakbaar.

Een studentenvertegenwoordiger van het liberalisme schrijft dus een open brief in eigen naam en krijgt ruime bijval. Dat is heel joviaal en onbaatzuchtig en natuurlijk, studenten missen niet graag hun examens! Maar hebben deze studenten tussen hun examenstress door die brief wel goed gelezen? Willen die studenten zoals Nick Roskams het publiek onderwijs privatiseren? Willen zij zich distantiëren van hun medestudenten overal ter wereld, die protesteren tegen sociale wantoestanden in (onder andere) Chili, Spanje, Griekenland, Italië en het Verenigd Koninkrijk? Vergeten wij niet iets?

Zonder deze clausules is deze brief manipulatie, punt. Niet alleen omwille van wie Nick Roskams verzwijgt te zijn, maar ook omdat hij zijn liberalisme bewust tussen de regels door laat sijpelen. En van dergelijke asymmetrische informatie hebben we al langer dan vandaag last. Wij schreeuwen al jaren van de daken dat de N-VA een liberale modelpartij is, het valt nog mee dat ze niet in de federale coalitie zitten of de besparingengolf had nu reeds een tsunami kunnen zijn. Maar nee, daarover geen discussie, dankzij de aansluitende mediamanipulatie wil half Vlaanderen nog steeds stemmen voor een dubieuze partij waar ze vrijwel niets van weten. En vanwege het notoir gebrek aan debat in dit land, moeten wij jaren later lezen dat de N-VA haar liberalisme "het best bewaarde geheim van de Wetstraat is." Nee toch, je meent het, en nu dit?!

Het moet dan ook niet verbazen dat wanneer een dergelijke open brief eenzelfde behandeling krijgt, wij oprecht verontwaardigd zijn over deze manipulatie. Is dit wat wij onder een liberaal charmeoffensief moeten verstaan? De sociale klassen worden tegen elkaar opgezet en het moet dan ook niet verbazen dat wij daar vervolgens op wijzen. Als wij dat niet beleefd genoeg doen voor de tere zieltjes, zie het als een wake up call. Geloof ons, jullie hebben nog geen echte woede meegemaakt. En dan spreken wij ook van de terugslag eens de maatschappij ontdekt dat zij voorgelogen zijn geweest door media en establishment om jullie dubbelzinnige boodschap te promoten.

Als deze open brief dus niet zo heimelijk in de context van de auteur zou worden geplaatst, zou het dan nog steeds op zoveel bijval mogen rekenen? Of zou dat juist leiden tot meer steun voor de vakbonden, in de plaats van syndicalisten nog verder te distantiëren van de studentengemeenschap en vice versa? Dat is de vraag die wij stellen en die discussie moeten wij opentrekken, want zo is dit je reinste manipulatie!

 

Ja, wij geloven dat studenten het voortouw moeten nemen in de maatschappelijke ontwikkelingen. Ja, wij hebben studentleden. En ja, wij vinden het heel vriendelijk dat het LVSV ons nu voor debat uitnodigt, daarmee getuigen zij tenminste van meer volwassenheid dan degenen die meestal (en vaak verkeerdelijk) met ons in verband worden gebracht. Maar mogen wij erop wijzen dat het debat al van voor deze brief bezig was? Dat de motiveringen voor de vorige en de volgende stakingen niet plots uit de lucht komen vallen?

De bal is rollende sinds de val van de regering in 2007 en ondertussen worden alle middelen langs alle kanten ingezet, goedschiks en kwaadschiks. Als Nick Roskams en de LVSV dat met manipulatie doen (en doe nu niet alsof de brief niet gecoördineerd was), dan doen wij dat zo luid mogelijk terug.

En nu wij toch jullie aandacht getrokken hebben hiermee, zijn wij ook niet te beroerd wat dieper in te gaan op de brief van Nick Roskams. Het is zeker niet onze bedoeling met "platitudes" te redeneren, maar wij hebben er begrip voor dat men met al die examens niet de moeite neemt onze andere artikels van de afgelopen vijf jaar te lezen. Voor hen bij deze dus een summiere analyse om ons punt duidelijk te maken. Zij die de citaten liever overslaan, sta ons toe de kritiek samen te vatten. Dit is wat wij uit de brief afleiden:

 • de sociale zekerheid moet geprivatiseerd worden;
 • de vakbond moeten van haar publieke rol geïsoleerd worden;
 • arbeiders zijn conservatief en blokkeren hervormingen, brengen iedereens toekomst in gevaar;
 • de hervormingen gaan niet ver genoeg;
 • men dient te gehoorzamen aan IMF, EU & co;
 • de "wij' moet geprivatiseerd worden, liberaal individualisme moet domineren;
 • de oplossingen overstijgen de brief, maar de brief besluit wel met een reeks anekdotes die privatisering en financieel kapitalisme promoten;
 • "economische zelfbeschikking," bij dat laatste moeten wij geen tekening maken.

Onterecht? Lees hier maar eens waar wij ons op baseren:

* Er zijn mensen "die veel minder zullen ontvangen [...] Maar het is nu eenmaal het systeem dat we hebben geërfd uit het verleden." Hier wordt duidelijk gesteld dat men deze "erfenis" moet verwerpen.

* "Want laat ons eerlijk wezen: de sociale zekerheid heeft in het verleden excessen gekend die op zijn minst bedenkelijk waren." Oh, maar dat weten wij ook. Deze excessen zijn vaak zelfs ingesteld door liberalen zoals Open VLD, en zij waren excessief omdat elke malloot kon zien dat het zo niet kon blijven duren. Het bewust laten verouderen van De Post bijvoorbeeld, overdreven voorzieningen voor illegalen, overbelasting van voorzieningen door de Snelbelgwet, privatisering van de tewerkstellingsdiensten, exclusiviteiten voor multinationals... Natuurlijk dat deze nu al decennia spaak lopen.

* "Zolang u vanuit die conservatieve reflex elke herziening van het sociaal model weigert, brengt u onze generatie in gevaar." Kwestie van prioriteiten allicht, maar wij kennen nog wat modellen die "onze generatie" in gevaar brengt. Financieel kapitalisme, bijvoorbeeld. Euroglobalisering, bijvoorbeeld. Dat er iets aan de banken scheelt schijnt men nu zo onderhand te beseffen, maar nee, voor Nick Roskams zijn het die conservatieve arbeiders die "onze generatie" in gevaar brengen!

* "Sterker nog: de staking raakt hen wiens toekomst in de balans hangt als er geen hervormingen worden doorgevoerd." De hervormingen waar de vakbonden tegen strijden moeten dus verdedigd worden, volgens Nick Roskams. Eerder in de brief stelt hij niet akkoord te zijn met de hervormingen, een plus een is twee, hetgeen betekent dat ze nog niet ver genoeg gaan voor hem.

* "Maar er is wel een reden waarom velen er beter voorstaan dan wij: zij hervormen hun systeem dat te bureaucratisch en te kwistig dreigt te worden. En dat lukt niet louter met de slogan ‘Meer belastingen!’, zeker niet in een land als België." Want die besparingen opgelegd door IMF, Europese Unie en ratingbureau's zijn natuurlijk zo'n daverend succes geweest in die landen! En neen, Duitsland dient niet als rolmodel, ten eerste is het daar al bezwaarlijk beter, ten tweede is de Eurozone allicht in hun voordeel, maar niet in het onze.

*Misschien zou u die standpunten van de jongere generatie eens moeten aftoetsen vooraleer u besluit hen te gaan vertegenwoordigen." Misschien moet Nick Roskams eens toetsen of die jonge generatie dan liever een studielening van tien jaar afbetaalt. En heel fijn wanneer papa en/of mama dat voor hen doen, maar wat met degenen die niet over die luxe beschikken?

* "Vandaag zijn de werknemers- én werkgeversorganisaties dermate geworteld in het politieke systeem dat die positieve concurrentie niet meer speelt." Dat is hoe die organisaties werken, zij vertegenwoordigen hun sociaal electoraat. Wij hebben ook wat kritiek bij de corruptie van de vakbondsleiding, maar die is niet van de orde dat wij meteen haar functie willen ontnemen.

* "Ook wij hechten belang aan solidariteit, al zal onze definitie misschien verschillen van de uwe. Ook wij kiezen voor een samenleving waarin het ‘wij’ een belangrijke plaats krijgt. Maar dat betekent niet dat bepaalde personen of instellingen het monopolie moeten krijgen om de mening van het ‘wij’ te vertolken." Voor die "wij" heeft dhr. Roskams inderdaad een heel eigen definitie, hij roept duidelijk op tot de deïnstitutionalisering van het syndicalisme en daarmee het volledig overhoop gooien van alle sociale wetten sinds de jaren '40. Die "wij" is een uiting van individualisme en privatisering, geen publieke "wij," maar een ieder-voor-zich private "wij".

* "Een voormalige slogan van het ABVV is het perfecte voorbeeld voor uw dubbelzinnige retoriek: “Wij kiezen voor u!”. Dezelfde dubbele betekenis vindt u terug in de titel van deze brief. Die dubbelzinnigheid is hier volgens ons op zijn plaats: een organisatie als de uwe, met al haar gevestigde belangen, kunnen wij niet beschouwen als een volledig onpartijdige en onbaatzuchtige entiteit, hoe vaak u dat ook herhaalt. Uw belangen zijn niet noodzakelijk de onze en wij hadden liever dat ze niet in het stakingspiket werden vereenzelvigd." Dhr. Roskams 'zijn' brief is thans ook behoorlijk dubbelzinnig, zoals wij hier aantonen. Zijn poging tot de studenten te recupereren door manipulatie is ronduit hypocriet, 'zijn' belangen zijn evenmin die van degenen die de brief onderschrijven, maar wie zal hen dat zeggen?

* "de sociale zekerheid, die u mee beheert, maakt deze keuzes ‘voor ons’. En ze maakt die keuzes soms verkeerd, zoals we nu kunnen zien." Hier stelt dhr. Roskams overduidelijk dat hij voor de privatisering van de sociale zekerheid is, maar wie van de studenten zou dat door hebben gehad?

* "Een staking zou in de geschetste omstandigheden minder snel noodzakelijk worden. In plaats van te vechten voor uw gelijk binnen de politiek zou u immers zelf beslissen welke sociale politiek u voert binnen het geheel van sociale zekerheidsinstellingen." Die aangehaalde "geschetste omstandigheden" zijn een ratjetoe van privatiseringen en sociale afbraak en dhr. Roskams moet niet doen alsof zijn neus bloedt. In 'linkse' kringen hebben we het vaak genoeg over laboratorium Zuid-Amerika, dat is een punt van debat. Maar net voordat hij hierover begint, stelt hij "Dat is een discussie die dit antwoord overstijgt maar we zijn bereid om ze mee te voeren." Kom in dat geval niet meteen daarna met een bende anekdotes voor de nietsvermoedende student om over te nemen! Een beetje intellectuele eerlijkheid zijn wij allemaal mee gediend, lijkt ons.

* "Het vastklampen aan het verleden heeft nog nooit veel positieve resultaten opgeleverd. Dat geldt voor de sociale zekerheid en dat geldt, volgens ons, ook voor de vakbonden. Want in hun huidige vorm zijn zij vaak een struikelblok voor de jongere generaties die evenveel recht hebben op economisch zelfbeschikking als de generatie waarvan wij met plezier het werk overnemen." Economische zelfbeschikking, wij hopen dat bij iedereen die deze brief gelezen heeft vooral dit zal blijven hangen, want dit vat het volledig samen!

En tot slot zien wij graag een debat, daar zijn wij heus niet te beroerd voor. 24 Uur na de misplaatste verontwaardiging, reageren wij maar wat graag. Nu duidelijk is in welke context zowel Nick Roskams als wij mogen gezien worden, dringt een discussie zich op allicht?

Wij verminderen onze toon alleszins niet, deze open brief is een verwerpelijke stunt en absoluut niet in onze naam!

Inderdaad, voor de toekomst, maar ook hier, niet in onze naam en ook niet in de naam van de generatie die nu om te tuin geleid wordt door deze doorzichtige manipulatie!

 

N-SA

 • Over Ons
 • Meedoen
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • +32(0)476/39.83.66
 • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter