Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels Matonge, PVDA en Chinese belangen

Thursday21 February 2019

Sunday, 18 December 2011 17:47

Matonge, PVDA en Chinese belangen

Written by 

 

Wie sturen de protesten die in Brussel plaatsvinden naar aanleiding van de verkiezingsuitslagen in Congo? Op het eerste zicht zijn het de aanhangers van Etienne Tshisekedi, die de uitslag van de verkiezingen in HUN land (Congo) niet willen aanvaarden als het legitieme resultaat van deze verkiezingen. De betogers bestaan voornamelijk uit Nieuwe Belgen, maar maken zich toch liever druk over een ander land dan België. Het blijft een vreemde psychologische zaak, tenzij je net zoals het N-SA gelooft dat ingeweken vreemdelingen voor het overgrote deel België als een melkkoe zien en niet als hun vaderland natuurlijk.

 

Dat de aanwezigheid van grote groepen vreemdelingen de belangen van ons land echter danig kunnen schaden, is nu te zien in Brussel. De Congolezen die nu al dagen de stad terroriseren en betogen zonder enige vergunning (je moet dat als inheemse nationalist maar eens proberen, of als indignado, of als vakbondsmilitant) je zou vlug kennismaken met de matrakken van de meestal rode baronnen die de 19 gemeenten als hun privédomein runnen

Maar wat nu in Brussel gebeurt, is van een andere dimensie dan het anti-blanke racisme van de rode elite in die stad. De rellen en de regelrechte opstand (met geweldplegingen) die nu door Belgen-die-blijkbaar-toch-Congolezen-zijn worden gepleegd, tasten regelrecht onze Belgische nationale belangen aan. En vermits wij Vlamingen België onderhouden, tast het ook de nationale belangen van Vlaanderen aan.

Hoezo, vraagt u?

Door het protest in Brussel kan onze minister van Binnenlandse Zaken het zich niet veroorloven om aanwezig te zijn bij de officiële inhuldiging van de nieuwe president. De truc van de Belgen-die-blijkbaar-ook-Congolezen-zijn bestaat er namelijk in om met borden, waarop staat dat ze De Wever en de N-VA steunen bij de volgende verkiezingen, de andere partijen onder druk te zetten om de betrekkingen met Congo niet al te openlijk te demonstreren. Bang als ze zijn voor verkiezingen waar de peilingen hen nu al voor dood verklaren natuurlijk. Het resultaat is dat het regime van Kabila, door de afwezigheid van een officiële delegatie van onze regering, op zijn inauguratie als president bijzonder beledigd zal zijn.

En wie profiteert er van die opstelling? Dat zijn de Chinezen en al diegenen die voor de belangen van de Chinezen optreden (en dat zijn er véél in Afrika). Want terwijl onze zwakke en corrupte elite zich in de doeken laat doen door de zogenaamde aanhangers van Thisekedi en zich door hen laat chanteren, worden onze geopolitieke en economische belangen die daarmee gepaard gaan zwaar geschaad.

Het is een algemeen gegeven. China heeft veel invloed in Congo. Invloed en contacten die onze elite, door haar hypocriete streven naar liberalistische ("westerse") mensenrechten en dergelijke liberaaldemocratische dogma's heeft verloren. Onze politieke dwergen hebben meer werk om in de wereld hun gemoraliseer te verkopen dan dat ze voor de welvaart in eigen land zorgen.

Zo kon het gebeuren dat al onze invloed in Congo en onze belangen daar nu reeds voor een groot deel zijn verkwanseld. En dit door zich bezig te houden met de interne zaken van dat land, in plaats van onze positie daar te verstevigen. Tenslotte hebben wij een historische band met Congo en hebben wij er in de loop der jaren veel investeringen en veel mankracht aan besteed.

Nochtans heeft de politieke machtselite niet altijd zo veel morele bezwaren om zaakjes geregeld te krijgen. Zo is het bekend dat er contacten bestonden tussen de PVDA, het vroegere AMADA, de elite en het koningshuis. De voormalige leider van de PVDA, Ludo Martens, was immers jarenlang de persoonlijke adviseur van papa Kabila.

Ook met zoon Kabila had de communistische leider, tot hij ziek werd, goede contacten. En ongetwijfeld bestaat er vandaag nog steeds een liason tussen Kabila en de PVDA. De PVDA noemt Kabila dan ook een nationalist die in de voetsporen van Lumuba staat. Let op het woord NATIONALIST in dezen. Hier noemt de PVDA nationalisten steevast "extreemrechts" en "neonazistisch".

Een bewijs van onze bewering is gemakkelijk te vinden: op de begrafenis van Ludo Martens waren de Congolese ambassadeur, verschillende volksvertegenwoordigers én een rechtstreekse gezant van zoon Kabila aanwezig. En verwonderlijk is dat niet: de Congolese kleptocratie rond Kabila noemde de afgestorven leider van de PVDA een 'kompas' naar vrijheid en recht. Dat die vrijheid de vrijheid van een kleine elite is die zich schaamteloos rijk steelt, mag voor de communisten van de PVDA geen enkel bezwaar zijn.

Maar de Kabila's en de PVDA hebben een lange weg met elkaar afgelegd. Niet dat Laurent Kabila een modelrevolutionair was. Ché Guevara noemde hem, na afloop van zijn missie in Congo, een salonrevolutionair, die meer met hoeren en drank dan met de strijd bezig was. Hij was een ongedisciplineerde rovershoofdman die vies was van de strijd op het terrein en liever in de buurlanden in chique hotels ver van het volk vertoefde, aldus Ché.

Maar wat veel belangrijker is, is het feit dat toen er samenwerking tussen de maoïsten van Amada en Kabila tot stand kwam, en wel op het ogenblik dat de Chinezen hun macht in Afrika aan het uitbreiden waren. Zonder twijfel hebben Ludo Martens en zijn PVDA, die al sinds de jaren '70 van de vorige eeuw contacten met China hebben, de liaison met Kabila versneld mogelijk gemaakt.

De communistische internationale bestaat nog steeds, en dat het een internationale van moord en onderdrukking van arbeiders is, maakt ook voor de elites in ons land en elders weinig uit als er zaken te doen zijn. Er zal ongetwijfeld een deal bestaan hebben tussen de PVDA (in de figuur van Ludo Martens) en het Kabila-regime aan de ene kant en onze elite uit het Belgische staatsapparaat aan de andere kant. Een deal voor grondstoffen en louche zaken.

In ruil kan de PVDA zich vrij organiseren in Belgie en komen ze nu tijdens de crisis prominent in beeld op de zenders van het Belgische regime. Ook hun media, zoals DeWereldMorgen.be, zullen in de deal zitten, want die krijgen elk jaar 260.000 euro staatsteun. Dat die media en de PVDA de elite een handje toesteken om de immigratiegolven voor de arbeiders aanvaardbaar te maken (goedschiks of kwaadschiks, door processen tegen nationalisten op te poken) is voor de machtselite mooi meegenomen. Hoe meer handen op de dikke buik van het kapitalisme en het liberalisme, hoe meer vreugde bij het anti-arbeidersvolk van kapitaal en marxistische wartaal.

Ze werken ook samen met het provocateursteam van het AFF, die zijn wel van een ander soort communisme dan de PVDA, maar in hun anti-blank racisme zijn ze verenigd als broeders. Er is echter voor de elite, van wie de Van Rompuys het schoolvoorbeeld zijn (Tine Van Rompuy is PVDA-kaderlid), maar één probleem: de PVDA is al jaren schatplichtig aan de Chinezen. En nu zijn er natuurlijk van die volksverraders als de Eurosovjet, waarin Herman Van Rompuy als meesterknecht van het Duitse kapitalisme mag fungeren, die geloven dat de Chinezen Europa zullen komen redden.

Maar het toeval wil dat die Chinese welvaart in de zakken komt van de communistische partijelite en dat die door de crisis en door hun massale staatssteun met een productieoverschot zitten (zoals Marx het nooit had durven denken). En dus moeten de Chinezen nog meer op de Afrikaanse markt de Europes producten en diensten verdringen, ten voordele van de eigen commercie. De comunisten van de PVDA steunen daarbij veel liever de communisten van de Volksrepubliek dan handel die werkgelegenheid creeërt voor de eigen arbeiders in België.

De vraag is nu de volgende: wie zijn de relschoppers in Matonge? Volgens mij zijn het agents-provacateurs van het Kabilaregime die aangezet zijn door de Chinese ambassades in geheel Europa. Doel: het onmogelijk maken voor de door mensenrechten verblinde Europese en Belgische regeringen om zaken met het regime in Congo te doen. Zo zetten zij zichzelf schaakmat en is de baan vrij voor de Volksrepubliek.

Kabila heeft Europa en België ook niet echt meer nodig: hij krijgt alles wat hij wil van de Chinezen: infrastructuur, wapens, ordehandhaving (op zijn "Tienanmens") enzovoort. Het enige wat het regime van Kabila moet doen is de Chinezen van grondstoffen voorzien en boeren en handelaars verplichten Chinese producten te kopen (en te verkopen) in plaats van de lokale productie te ontwikkelen voor het eigen Congolese volk.

De Belgisch elite dacht zaken met de communisten van de PVDA te kunnen doen. Maar communisten hebben andere bazen. En die zitten in China. De enige winnaars zijn dan ook de communisten: zij ondermijnen onze handelsposities en daardoor zal de crisis nog meer onze arbeiders werkloos maken. Zo komt de voorspelling van Marx uit. Het kapitaal maakt en levert het koord waarmee de kapitalisten verhangen zullen worden. En dan komt een volgende voorspelling uit: het kapitalisme gaat over in het communisme.

Met andere woorden: het kapitalisme gaat zijn laatste fase in en wordt communisme. Het Oosten gloort, want daar bestaat het al. Mede dankzij het liberaalkapitalisme van onze elite.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter