Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels Vlaams Belang en Revolutie

Thursday21 February 2019

Sunday, 12 October 2008 20:00

Vlaams Belang en Revolutie

Written by 

 

 

In een vraaggesprek heeft mijnheer Dewinter van het VB een revolutionaire oproep gedaan aan de bevolking. Dewinter stelde hierin dat “nu de laatste ogenblikken van de staat Belgie zijn aangebroken” er geen behoefte meer is om om de wetten en de instellingen van dit land nog verder te gehoorzamen. “We moeten ons niet strikt aan de grondwet en de parlementaire democratie houden - op de laatste eindstreep voor de revolutie moet men de wet naast zich neerleggen”, zei hij letterlijk. Dat er een revolutionair klimaat zou heersen is ons volledig ontgaan, tenzij in de speelparlementen die op zomerkamp waren misschien, maar toch juichen we het woordgebruik van Dewinter toe als hij stelt dat de wetten die gemaakt zijn door de Belgische machtskaste niet legitiem zijn. Spijtig genoeg heeft zijn eigen partij en hij zelf, de laatste 20 jaar de schijn van legitimiteit gegeven aan deze staat door mee te werken aan het wetgevende werk in de Belgische nepparlementen. Maar laat ons dat even vergeten en vergeven.

Wat houdt de revolutionaire boodschap van het VB dan concreet in? Dewinter stelt  voor om een soort van betaalstaking te gaan voeren, het niet meer betalen van  belastingen is volgens hem een revolutionaire daad (als dat zo is dan zijn er in dit land ongetwijfeld enkele miljoenen revolutionairen actief). Wat deze methode (het niet betalen van belastingen) betreft, moeten wij toch opmerken dat het navolgen van Poujade en zijn leerling Le Pen voorbijgestreefd en niet zeer doeltreffend zijn om een staat te doen kraken. Komt daarbij dat  Dedecker en zijn LDD deze Poujadistische methodiek veel beter onder de knie heeft dan het VB. Trouwens, de Poujadistische doelstelling om de staat permanent te gaan ondermijnen is eerder nuttig vanuit het ultraliberale perspectief, omdat liberalen niet  het establishment maar veeleer de staat (als ideologisch concept) willen bestrijden.

 

De leiding van het VB voelt zich blijkbaar genoodzaakt om de militante stroming - die ongetwijfeld nog leeft - binnen die partij (en die wij als vrienden zien) een opkikkertje te geven. Of is het niet veeleer zo dat de VB leiding nog nooit een correcte analyse heeft gemaakt van wat - en van wie - Belgie eigenlijk is? Voor ons solidaristen is België een belangenvereniging  die bestaat uit verschillende parasiterende elementen. Deze hebben de staat Belgie in hun macht en het is vooral de strijd om geld, postjes en  de herverkaveling van macht die deze kaste bezighoudt en tot hiertoe ook samenhoudt. Vooral nationalisten laten zich makkelijk misleiden door de belangentegenstellingen van die kaste en baseren daar spijtig genoeg  hun politieke strategie op. Als men echter een andere analyse van de krachtsverhoudingen in dit land maakt, dan moet het toch vlug duidelijk zijn dat de verschillende machtsgroepen niet kunnen bestreden worden met louter parlementaire methoden. Men moet integendeel het volk en de volksstrijd gaan steunen. De belangen van de machtsgroepen moeten bestreden worden op het terrein waarop ze zich werkelijk bevinden. En dat terrein is het economische en sociale. Als het Belang een revolutionaire partij is zoals het zelf beweert, dan moet het zich niet bekommeren om bestaande verhoudingen en al zeker niet de sociale en economische status quo gaan verdedigen ten voordele van de huidige Belgische machtselite. Om een echte revolutionaire strijd te kunnen voeren moet men juist een  economische en sociaal geiinspireerde ideologie gaan ontwikkelen, die in staat moet zijn om van daaruit naar een culturele en nationale bevrijding toe te gaan werken.

Het is het verdrijven van de oude Belgische machtskaste die de nieuwe volksstaat mogelijk maakt. Met de oude Belgische machtskaste de staat gaan hervormen of zelf een nieuwe staat gaan oprichten zal alleen maar naar een België Bis  leiden. Het solidarisme moet een prominente plaats krijgen in het strijdprogramma van elke nationaal-revolutionaire partij of beweging. Aan de linkse schrijver Van Reybroek die in de Morgen stelde dat er een linkse populistische partij moet worden opgericht kunnen we dit zeggen: wij hebben geen linkse partij nodig, er is al een partij die de sociale strijd zou kunnen voeren. Als de leiding van het Belang die opdracht op zich zou willen nemen, dan zou ze dat zeker kunnen. Hebben zij soms geen vakbondscel die ze verder kunnen activeren en zo met de volle steun van de partij in het sociale gewoel kunnen gooien? Niet socialisme en liberalisme zijn de oplossing voor de globalistische miserie van de mensen. Alleen het nationalistische solidarisme kan hier de oplossing bieden. Het solidarisme zou een mooi antwoord zijn op het gekanker van iemand als Dedecker. En zo zou het VB tenminste een alternatief hebben.

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter