Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels De Hoorndragers

Thursday21 February 2019

Wednesday, 01 April 2009 16:33

De Hoorndragers

Written by 

“De bohèmes zijn […] de hoorndragers van de geschiedenis: zij hebben het veld klaargemaakt voor de bourgeois. ‘Sous les pavés, la plage’, scandeerden ze in mei ’68. Nee, sous les pavés, weten we nu, zat het internationale en globale kapitalisme” (Luc Ferry). 

Hoorndragers of nuttige idioten zijn personen die voor de zaak van hun eigen vijand vechten. Met de woorden van Ferry dragen we dit schrijven op aan alle hoorndragers van het globale kapitalisme. Dat zijn de antifascisten die in Leuven aan de anti-NSV-betoging deelgenomen hebben, maar ook de nationalisten voor wie het thema van de NSV-betoging niet meer dan een holle slogan geweest is. Om het solidarisme daadwerkelijk op de politieke kaart te zetten is ook het N-SA opgestapt in Leuven – in het zwart, de kleur van het verzet. Naar aanleiding van de betoging zullen we kort de krachtlijnen uiteenzetten van “ons” solidarisme (niet dat we zoveel concurrentie hebben). Het nieuw-solidarisme kan beschouwd worden als de actualisering van het solidarisme naar de context van een postindustriële diensten- en kenniseconomie.

 

Het N-SA heeft naar aanleiding van de betoging opgeroepen om een eenheidsfront te vormen. In deze tijd van financiële en institutionele crisis kan alleen een solidaristisch volksfront het verval van de oude politieke en maatschappelijke breuklijnen overwinnen. We moeten deze crisis te boven komen en mogen de “ordo ab chao” in geen geval opnieuw overlaten aan de dictaten van het globale kapitalisme en zijn supranationale instellingen. Om een solidaristisch volksfront te vormen is maximale volkseenheid vereist. Er moet dus een herschikking van de machtsverhoudingen komen, waarbij deze worden omgebogen ten gunste van de nationaal georiënteerde sociaal-economische belangen (bijv. diensten). Die herschikking van de machtsverhoudingen is de kern van onze nationale revolutie en ook de inzet van deze crisis. Onze revolutie moet leiden tot een nieuw sociaal contract tussen arbeid en kapitaal, een nieuwe grondwet, een nieuwe staat, een nieuwe maatschappij. Klassensamenwerking is steeds voorwaardelijk. De vraag is dus niet óf het nieuw-solidarisme voor klassensamenwerking kiest, maar voor wélke? Onder welke voorwaarden? Met welke klassen, welke lagen van het volk, welke delen van de burgerij en met welke (zeker) niet? De nationale revolutie is het enige alternatief voor de progressieve concentratie van economische, financiële en politieke macht in bestuursvormen die steeds meer de gedaante van een wereldregering aannemen. 

Na de Eerste Wereldoorlog nam die volkseenheid de gedaante aan van een “loopgravenelite”. De oorlog was de motor – ook – van de nationale revolutie. Als men dus uit de Vlaamse frontbeweging één symbool in het bijzonder moet onthouden, dan is dat niet het passieve symbool van de godsvrede, maar het actieve van de loopgravenelite. Lenin wist goed dat na elke grote oorlog een sociale revolutie volgde en dat Mussolini de enige bekwame socialist was om in Italië een revolutie te leiden, al ware het dan uiteindelijk een fascistische en geen socialistische. Ook bij Van Severen, de geestelijke vader van ons solidarisme en oud-kapitein in de loopgraven, leidden gelijkaardige overwegingen tot een breuk met de rest van de frontbeweging. Lode Claes schreef daarover destijds: “Vanuit een ander gezichtspunt, zal de invloed van Van Severen een belangrijke verandering uitlokken, ja bijna een breuk. Men verzaakt aan de oude revolutionaire en antimilitaristische ideeën. Het Dietse nationalisme is er zich bewust van deel te nemen aan de nationale revolutie zoals deze zich, naar het voorbeeld van Italië en Duitsland, in alle landen van Europa voordoet en een nieuwe wereldbeschouwing inluidt. Het doet mee aan de revolutie van rechts; waarbij rechts in deze context niet mag begrepen worden als de tegenpool van links in de parlementaire democratie. Waar het nationalisme vroeger geen enkele sociale bekommernis kende, laat staan een sociaal programma, zal het nieuwe concept van nationale solidariteit grote mogelijkheden bieden op het sociale vlak”. 

De hoorndragers zullen alles doen om de totstandkoming van die volkseenheid te verhinderen. De gevaarlijksten zijn daarbij degenen die niet onmiddellijk als hoorndrager herkend worden. De linkse antifascisten zijn dat wel, omdat ze de lange mars door de burgerlijke instellingen (universiteiten, media, civiele maatschappij, enz.) afgelegd hebben. De rechtse antifascisten zijn moeilijker te herkennen en zo heeft men in “onze” kringen dikwijls een blinde vlek voor het verraad van rechts. Dat geldt nu om verschillende redenen waarschijnlijk nog meer dan vroeger. Franco, Badoglio en von Stauffenberg zijn maar enkele historische voorbeelden van rechtse verraders. De geschiedenis herhaalt zich opnieuw, omdat degenen die zich nu “rechts” noemen meestal geen duidelijk idee meer hebben van de belangen of de waarden die de rechterzijde nog vertegenwoordigt. Een “eenheid van rechtse krachten” betekent helemaal niets meer, als ze al ooit iets betekend heeft. Het zwaartepunt van de rechterzijde ligt – ook – al lang bij de belangen van het globale kapitalisme, vandaar haar populaire versie van het neoliberalisme in tijden van groei en haar oorverdovende stilzwijgen in tijden van crisis. Met een linkerzijde die het antifascisme afzweert en een rechterzijde die het neoliberalisme afzweert, is echter een eenheidsfront mogelijk. Onze ideologische eigenheid ligt dus in het radicale centrum en om dat te benadrukken blijft ons ordewoord: “tegen Roodfront en Reactie”. 

Het N-SA moet uiteindelijk de voorhoede van dat eenheidsfront worden: de voorhoede van een solidaristisch volksfront! Het is nu aan al degenen die het thema van de NSV-betoging ernstig nemen om er hun conclusies uit te trekken. Er is in Vlaanderen maar één nationaal-revolutionair en nieuw-solidaristisch alternatief: het N-SA. Dus: Vlamingen op!

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter