Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels De poppenkast is voorbij en bracht ons de eerste zwarte burgemeester ( Kompany) wij zijn nu officieel een kolonie voor zwarte bazen.

Wednesday23 January 2019

Monday, 15 October 2018 11:36

De poppenkast is voorbij en bracht ons de eerste zwarte burgemeester ( Kompany) wij zijn nu officieel een kolonie voor zwarte bazen.

Written by 

 

 

Alle partijen zeggen dat : ze een overwinning hebben behaald. Wat vanuit het standpunt van de particratie ook zo is natuurlijk, bijna overal heersen  er in de steden de staatsgesubsidieerde partijen – zo wel in de meerderheden als in de oppositie. (de uitzonderingen zijn verwaarloosbaar).

Zo blijven de postjes lekker in handen van de bestaande particratie - wat logisch is wanneer verkiezingen op maat van deze particratie ( geldmiddelen en media-aandacht) georganiseerd zijn natuurlijk. Op die manier heeft het autonome volk geen (of weinig) politieke middelen, de particratie overheerst alles. We zullen zien dat in Ninove 40% van het volk met een rietje in de neus naar huis zal gestuurd worden ( en dat zijn dan nog 40% stemmers die op een partij hebben gestemt die nochtans het EVRM ( gelijke rechten voor immigranten) onderchrijft (VB). Waardoor het wat raar is dat deze partij nog altijd onder een cordon hangt, maar ook niet raar is - als je weet waarover verkiezingen gaan ( betaalde postjes) en het dan leuk is als men onder het mom van 'democratische waakzaamheid' een concurent gewoon koud kan stellen.

Wat nog maar eens aantoont, dat het fascisme van het regime al bestaat, logisch dan toch dat wij een nieuw 'volksfascisme' voorstaan.

 

Deze stembusslag ging dan ook niet over de belangen van onze steden of gemeenten ( wel over de stedelijke belangen van de huidige particratie) - particratie die het in handen houden van steden – als opstap voor haar nationale ambities, gebruikt en op die manier haar macht over het volk probeert te consolideren.

Daarom dat de particratie ook de vele steden en gemeenten in dit land in stand houdt – entiteiten waarvan er veel in feite te klein zijn om financieel en organisatorisch leefbaar te zijn – maar waar de particratie die vele steden en gemeenten nodig heeft om er haar partijleden postje en een bijhorende inkomen – en dus trouw aan de particratie - mee af te kopen.

Wat op zich ook het instandhouden van een geldverslindend politiek systeem tot gevolg heeft, naast inefficiëntie bestuur dat zich uit in elk hoekje van onze samenleving, van manke wegenbouw tot onzekere elektriciteitsvoorziening.

In realiteit is de particratie daardoor ook schuldig aan het feit dat het gehele land volgepropt zit met vreemdelingen. Want mochten er 'echte' stedelijke partijen bestaan, dan hadden die makkelijker de door de nationale particratie georganiseerde verspreiding van vluchtelingen kunnen tegenhouden, vanuit het standpunt van de 'stedelijke autonomie' zou dat logisch zijn – iets wat nu met de particratie onmogelijk is.

Wie het huidige systeem van de stedelijke particratie ook het beste uitkomt is de Europese 'bureaucratie.' Omdat die artificiële zich installerende Europese staatsmacht op deze manier de politiek van de Unie kan doorvoeren tot in de kleinste gemeente van dit land. Centraal aangestuurd door onze particratie.

Daarom dat Europa ook nooit de ondemocratische manier waarop verkiezingen georganiseerd zijn in ons land zal aanvallen of aan de kaak stellen, omdat het 'echte' alternatieve partijen onmogelijk maakt zich te meten met de door de staat gefinancierden partijen en dus zo de macht van de Unie garandeert.Op die manier krijgt 'het volk' nooit de beschikking over politieke organisaties – kan het volk de neoliberale agenda van de particratie niet tackelen, net zoals we op die manier het links 'immigrantisme' niet kunnen tegengaan. En dus alles blijft zoals het door Europa ( en het Europese grootkapitaal) is gewenst.

 

Dus als partijen zeggen : 'dat ze gewonnen hebben' - dan klopt dat in zoverre dat ze weer elk burgerverzet van onderuit hebben kunnen blokkeren, wat de politieke elite ons al decennialang flikt.

En omdat ze dat doen, terwijl ze allemaal de eed van trouw aan het 'Europees Verdrag voor De Rechten van De Mens' ondertekend hebben, blijven onze steden door vreemdelingen bezet, zullen onze steden in de toekomst nog meer bezet worden.

Dit zal gebeuren zo lang er geen 'alternatief' komt dat zich losmaakt van het eedverbond der particratie met de Europese maffia en haar wetten ( waarvoor de particratie geldmiddelen van de staat ontvangen) zo lang zullen we een verdere 'verbastering' van onze volksaard en van de raciale samenstelling ( en de bijhorende raciale machtsverhoudingen) van ons land ondergaan.

En met dit feit in het achterhoofd kunnen we gerust stellen: dat gisteren alle partijen, maar ook de vreemdelingen gewonnen hebben ( die laatsten zonder er zelfs maar een klop voor te hoefen doen) en wij - het blanke volk, met klank verloren hebben.

Mechelen dient als 'showroom' van dit door de particratie bedisselt multiraciaal  neoliberaal model – kijken of de Vlaams-nationalisten dat in Antwerpen ( door een coalitie met Groen te sluiten) over het hele land zo openlijk gaan promoten.

Nu meer dan ooit blijkt : dat de slogan 'aanpassen of opkrassen' altijd al een minimalistisch eis was, omdat het de aard van het immigrationisme nooit in vraag stelde, net als pleiten voor een 'Europese islam' dat niet doet.

 

Alleen een remigratiepolitiek kan de homogeniteit van onze samenleving herstellen, maar daarvoor hebben we een nationale antiliberale revolutionaire kracht nodig die autonoom van de staat ( je zou denken dat separatisten dit op zich zouden hebben genomen, vanuit hun anti-staatslogica, maar dat niet doen) opereert.

Daarom moeten we de slogan 'België Barst' omvormen tot ' België Blank'.

Met in het achterhoofd: dat al wie niet springt, objectief een multiracialist is.

Zo simpel kan de analyse van een verkiezingsuitslag zijn, eentje die je trouwens nergens anders te lezen zal krijgen, omdat men de mensen wil laten geloven in het democratische sprookje : 'dat verkiezingen er toe doen'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter