Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels Dewinter krijgt een stem bij links-liberale De Morgen uit angst voor opkomst 'echte' nationalisten

Wednesday20 February 2019

Sunday, 22 May 2016 17:49

Dewinter krijgt een stem bij links-liberale De Morgen uit angst voor opkomst 'echte' nationalisten

Written by 

 

 

De bourgeoisie en links weet dat ze niet echt bang hoeven te zijn van Dewinter en zijn partij Vlaams Belang- dat die partij een burgerlijke partij is die zoals alle andere burgerlijke partijen alleen oog heeft voor de carrières van haar topmensen en daarvoor bereid is compromissen te sluiten met de elite van de macht.

Want Dewinter en co zijn beroepspolitici , en van beroepspolitici is geweten dat ze geen enkel rechtlijnig principe of standpunt innemen,- maar op de golven van wat het electoraal graag hoort- een muziekje zingen. Zo ging het van ‘Gastarbeiders Buiten’ Naar aanpassen of opkrassen’ En nu gaat het al helemaal niet meer over opkrassen van vreemd ingevoerd volk ,maar om de assimilatie van moslims.

Van een sociale strijd ‘ Tegen de gastarbeid’ naar een godsdienstoorlog. En ik moet toegeven, een godsdienstoorlogje verkoopt goed, (kijk naar Syrië) Versta ons niet verkeerd, ‘wij strijden ook tegen de islam in ons land ,maar voor ons is het feit dat de islam een alsmaar grotere invloed krijgt in Europa gerelateerd aan immigratie. Dus onze anti-islamitische strijd is eerder een anti-immigratiestrijd. Dat islamieten in islamitische landen de sharia opleggen daar hebben wij geen noot last van. Wat de morele waarden van de islam in islamlanden is laat ons koud. Dat ze elkaar vermoorden is alleen maar een pluspunt te noemen.

Wij weten ‘dat niet het hervormen van de islam' immigratie zal tegengaan (integendeel dat zou een groot argument vanwege een deel van de burgerij tegen immigratie wegnemen) maar wel het verbieden van verdere immigratie  dat moet tegengaan en stoppen- alleen het opzetten van een remigratieprogramma voor minder islamisme in Europa kan en zal zorgen..

 

Dat we in de tussentijd ( tussen het opzetten van een remigratieprogramma en de uitvoering ervan) een heel andere organisatie van onze samenleving moeten nastreven. Een maatschappelijke organisatie moeten nastreven waar de belangen van onze eigen mensen prioritair zijn, en waar de integratiewaanzin wordt gestopt door culturele eigenheid verplicht op te leggen. Een maatschappijmodel waar ‘aparte ontwikkeling’ wordt geofficialiseerd en als maatschappelijk model naar voor wordt geschoven. (waar het VB en andere populisten juist het omgekeerde willen)

Maar vandaag is de burgerij, is de links-liberale bourgeoisie zo bang dat er in Europa een revolutionair nationalistische beweging (zoals de nieuwe partij ‘Alliantie voor Vrede en Vrijheid’ [AFP] op het electorale forum zou opduiken, dat ze uit wanhoop Filip Dewinter en zijn burgerlijk Vlaams Belang beginnen te steunen. Onder andere door hem aan het woord te laten in de extreem-links-liberale krant De Morgen. Wat voordien nooit gezien is in dat soort van media, en waardoor de krant een heel editoriaal moesten verzinnen om haar lezers de bocht van de krant te doen slikken.

Wat zeker ook meespeelt ,dat is het feit dat de burgerlijke pers de tweespalt binnen het Vlaams nationalisme wil vergroten, om het zo onschadelijk te maken. Zelfs een medium zoals het Antifascistisch Front [AFF] schreef een tijd geleden dat het beter was dat het VB een deel van de stemmen van de N-VA terug kon nemen -om zo een sterke Vlaamse macht te voorkomen die maatschappelijke invloed heeft.

Dat antifascisten Dewinter en het VB steunen kan niet alleen op rekening van de goede contacten tussen beidden geweten worden. En het maakt veel duidelijk over de bocht van De Morgen, het is een links-liberalen strategie die twee kanten uitgaat , twee doelen nastreeft- het Vlaams nationalisme verzwakken aan de ene kant , zeker ... maar het moet er vooral voor zorgen dat er geen ‘Derde Weg-partij’ naar voor kan komen die het nationaal patriotisme uitdraagt. Het is vanwege de burgerij en links één tactiek die twee doelen dient. Slim gezien van hen om dan op een oud paard als Dewinter te wedden. Men kent dat paard zijn kuren en men weet het te mennen. De man zweeft op het sentiment en is nooit regimegevaarlijk.

De burgerij weet intussen dat de populistische partijen van het type Vlaams Belang niet willen raken aan het huidige systeem van kapitalistische maatschappij. (Wat impliceert dat ze ook niet iets fundamenteel aan de instroom van vreemde arbeidskrachten wil doen.) Omdat het kapitalisme draait op goedkope en flexibele arbeid, en die toestroom beletten de winst van het kapitaal aantasten is.

Een en antikapitalisme dat de instroom van vreemdelingen aan banden wil leggen,dat  wil zeggen dat men het kapitaal en de winstmaximalisatie aan banden wil leggen. Wat het Vlaams Belang -als liberale partij- nooit zal doen. Nooit heeft voorgestaan. Zij nemen daar weer de zo gekende duale positie in die oorzaak met gevolg verwart.

Wat velen ook schijnen te vergeten is dat het Vlaams Belang in de eerste plaats nog altijd een partij is die het land wil opsplitsen. En daartoe thema’s als islam en immigratie als breekijzer gebruikt om dat separatisme te verwezenlijken ( omdat het kernthema van die partij electoraal niet verkoopt)

Dat alles maakt dat de anti-immigratiestrijd voor het VB niet de hoofdbekommernis van de partij is - zelfs niet eens een doel op zich van de partij is. Maar deze thema enkel dienen als electoraal verkoops-praatje voor de separatistische opsplitsing van het land. Wat het enige en echte doel van die partij is. Een interne scheuring van het land uitlokken, niet een remigratieproject of anti-immigratieproject opzetten. Tenzij men de verwijdering uit ons land van Waalse landgenoten als een remigratieproject ziet natuurlijk.  Wat het eigenlijk doel van de partij is.

Daarom dat iemand als Dewinter met een schijnheiligheid die geen grenzen kent tegen vreemdelingen kan zeggen, ‘ Wanneer je hier werkt, wanneer je Nederlands praat’ - Wanneer ge u geloof matigt ( en dat wil hij dan nog niet eens aan alle vreemde religies opleggen, zoals de joodse bijvoorbeeld) dan bent u een Vlaming onder de Vlamingen. Dan bent u aangepast aan onze cultuur dan bent u een landgenoot. Waar ligt overigens het fundamenteel verschil met wat de N-VA - of zelf de CD&V in dat verband zeggen ?

Dat is een heel verschil met de houding die het Vlaams Belang aanneemt tegenover onze ‘ echte’ landgenoten, onze Waalse landgenoten. Zij ( ook als ze werken en Vlaams spreken) kunnen nooit deel uitmaken van onze cultuur en kunnen nooit landgenoten zijn . Zij moeten buiten, zij moeten het zonder financiële ( transfers) steun van ons doen. Dat terwijl veel Walen  Vlaams bloed hebben, echt Vlaams bloed , geen Marokkaanse, Turkse , of Pakistaanse Vlamingen zijn.

Maar voor Walen is er in de ogen van Dewinter en co geen clementie of begrip, zij moeten uit onze leefgemeenschap gestoten. Uit ons gemeenschappelijk land gezet . Dat zou Dewinter en zijn partij nooit durven te eisen als het om ‘aangepaste’ ingevoerde mensen van vreemde origine gaat. Die nochtans op economische en sociaal vlak de echte concurrenten voor het eigen volk zijn.

En daar zit hem de eigenlijke reden dat de media nu de deur voor populisten als Dewinter wagenwijd openzetten, omdat ze ongevaarlijk zijn voor het multicultureel project van de elite en het regime. De elite weet dat binnen een Europese context het toch van geen belang meer is dat België blijft bestaan, het is zelfs hinderlijk voor de Europese integratie. Dus België mag als naam weg, maar de immigratie moet blijven doorgaan.

En het feit dat vreemdelingen zich aanpassen verandert niets aan het multiculturele aspect van de huidige maatschappijverandering die de elite voorstaat –simpel omdat multicultuur een omerta-woord is voor multiraciaal. Want hoe goed iemand ook Vlaams spreekt, hoe goed iemand de Europese islam praktiseert ( wat dat is weet niemand) dat doet niets af aan het feit dat de multiraciale ( vermomd als multiculturele maatschappij) een feit zal zijn. En dat is wat de Europese elite wil.

Links en de burgerlijke elite weten ondertussen wat het karakter van het populisme inhoudt , dat het niet om een fundamenteel gevaar voor haar systeem gaat . Dat het hoogstens gaat om een herschikking binnen de burgerlijke elite gaat . Een beter voorbeeld is er niet te vinden voor onze stelling, dan te wijzen op wat de N-VA vandaag doet. Die partij zou alles veranderen ( De kracht Van Verandering was haar keynote ) maar ze blijken uiteindelijk de beste beheerders van de multiraciale staat te zijn. Kijk doorheen de mist die ze spuien -en neem de ‘harde’ woorden die ze spreken over Berbers -of de islam- voor wat ze zijn, gebakken lucht. En wat overblijft is een populistische partij die de bestaande belangen dient.

Voor links en de liberale elite is het daarom nu tijd een ‘reserveteam’ aan de pers voor te stellen, om dit reserveteam als enig alternatief voor de N-VA naar voor ts schuiven mocht dat specifiek electoraat beslissen die partij te verlaten. Links wil burgerlijk rechts helpen dat die stemmen niet naar ‘avontuurlijke’ lees ‘patriottische’ nieuwe partijen zou afvloeien ,die vroeg of laat zullen ontstaan en bij verkiezingen zullen opkomen -maar naar de gekende ‘vijand’ gaan. Die ze kennen en waarvan ze weten ze dat ze er niet bang voor hoeven te zijn.

Men had grote schrik voor de N-VA omdat men dacht dat die partij het land zou omvormen en bestaande belangen zou aantasten, maar die angst is ongegrond gebleken. En omdat de crisis zich nog meer zal verdiepen, omdat de vluchtelingen nog meer zullen toestromen in Europa , omdat het oorlogsgevaar elke dag groter dreigt te worden ,wil men nu proberen om een licht andere variant op hetzelfde thema [Vlaams Belang]als een acceptabel alternatief voor te stellen, en daar komt Dewinter als een pin-up uit een doosje gesprongen, om dat alternatief te belichamen. We zullen ook zien dat de media de LDD weer door middel van mediastroomstoten tot nieuw leven zal proberen te wekken. Hoe meer populisten hoe minder plaats voor nationalisten die het burgerlijk feestje komen verstoren.

En dat allemaal omdat er in Europa een spook opstaat , een spook waar de burgerij en de elite doodsbang voor zijn. Het spook van het radicaal patriottistisch nationalisme. En dan is zelfs een door de linkse en burgerlijke media tot jarenlange paria verdoemde kerel als Dewinter nuttig ( en hij bied zich graag aan voor die klus-hij is intussen Kabbala-meester ) Om elke revolutionaire tendens de kop in te helpen drukken.

Daarom weigert Annemans van het Vlaams Belang om vertegenwoordigers van de NPD of Gouden Dageraad in het Europese parlement de hand te schudden. Omdat , als het er op aan komt, populisten als Dewinter, Annemans of Wilders in de grond antirevolutionairen zijn, en ze door de burgerij als laatste barricade tegen radicale veranderingsbewegingen gebruikt worden. (of die nu van links of van rechts komen)

Daarom dat een krant als De Morgen ( en ook de VRT zal volgen) een forum aan Dewinter geven. Niet omwille van een tegengif voor de multiraciale maatschappij, maar juist om die multiraciale maatschappij door wat men doorgaans ‘rechts’ noemt, aanvaardbaar te maken.

 

 

 

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter