Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels Stop met het organiseren van treurmarsen

Wednesday20 February 2019

Monday, 25 April 2016 12:13

Stop met het organiseren van treurmarsen

Written by 

 

"Een 400-tal motorrijders hebben zondagmiddag een eerbetoon gebracht aan de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart. Aan het metrostation Maalbeek legden ze een bloemenkrans neer en hieven vervolgens hun helmen ten hemel terwijl ze een minuut lang hun motoren zo luid mogelijk lieten brullen. 'We zijn naar hier gekomen om te tonen dat we weigeren in angst te leven en we niet laten tornen aan de vrijheid die ons kenmerkt', zegt Joe Vereecke, voorzitter van de Fédération Belge des Motards en Colère et Concernés, die het eerbetoon organiseerde" Bron/ De Standaard

 

 

Tot hiertoe hebben allerlei organisaties (waartoe ook de meest zichzelf radicaal noemende) de aanslagen in ons land ' herdacht' en hebben ze de slachtoffers betreurt. Er is op zichzelf niks mis met herdenkingen en met treuren, maar als het zo massaal gebeurt en allemaal met een hoog "wij roepen niet op om de daders hard aan te pakken" - maar vragen aan de aanhangers van een terreurgeloof- dat ze toch een beetje meer vredelievend met ons omgaan- dan lijken al deze 'herdenkingen' wel een soort van georkestreerde emotionele -uitlaatklep die bij de mensen elke strijdbaarheid moet ontmijnen.

Dat fenomeen hebben we ook gezien na de mooraanslagen die de 'Bende van Nijvel' (deze aanslagen werden zeer waarschijnlijk door islamfundamentalisten van de GIA gepleegd) maar daar zwijgen de speurders en onze veiligheidsdiensten zedig over) omdat er ook toen al geen verbanden mocht worden gelegd met de islam en de op dat ogenblik beginnende massale invoer van islamieten in ons land. En de toenmalige misdadige zwijgcultuur van onze politici en van onze elite gaat vandaag nog altijd door. De elites spelen liever een rol zoals Jon Cleese in Fawlty Towers deed - die voortdurend “ Don’t Mention the War” riep als er Duitsers zijn hotel op stelten kwamen zetten ( vervang vandaag Duitsers door moslimimmigranten en we komen bij hetzelfde uit) ‘Dont mention the islam-immigrants’

Ook na Dutroux hebben we eenzelfde fenomeen van herdenken en temperen van de volkswoede meegemaakt. En de eis voor de herinvoering van de doodstraf –eis die toen bij een groot deel van de bevolking spontaan naar boven kwam- werd door de elite (maar ook door de ‘radicalen’ van het Vlaams Blok in de kiem gesmoord) Er mocht niet over wraak of haat jegens de daders worden gesproken ,maar over hoe het zo fout kon lopen bij gerecht en politie ( iets wat ieder Belg al jaren wist dat het daar fout liep –en vandaag weet- dat het nog steeds fout loopt). Het was blijkbaar niet de fout van Dutroux en zijn beestige denkwijze dat aan de oorsprong van de kindermoorden lag, neen we moesten de fout bij onszelf zoeken. Waar hadden wij gefaald. Moeten we vandaag niet eenzelfde redenering van de elite –en van de linkse papegaaien- horen. Niet de daders en hun beestig geloof liggen aan de oorsprong van deze hun moorlust, neen we moeten de schuld weer bij ons zelf zoeken. En deze keer luidt het riedeltje ‘hebben wij die moordenaars -en hun geloof - wel een faire kans gegeven in ons land’ . Het is de uiting van een ziekelijk defaitisme -de wil tot overgaven- die deze redenering drijft. De lafheid van het regime- die ze deze houding doet aannemen. En deze laffe houding verkopen ze via de media en andere indoctrinatiemechanismen aan de massa als een ‘verstandige’ keuze. En de massa neemt een zakdoek en weent, ze weten niet beter. Ze denken dat dat de enige oplossing is .’ Don’t Mention de War’ ontkennen wat zich echt afspeelt ,wat er echt in hun land gebeurt, hoe ze bedrogen en belogen worden door de politieke elite ( die ze nochtans wantrouwen want amper 11% van de bevolking heeft vertrouwen in de politiek).

 

En in dat hele geburen vandaag- waar onze bevolking door terreur wordt afgedreigd en bedreigd , waar mensen op openbare plaatsen worden vermoord- zijn wij solidaristen (over heel België) dan ook de enige die niet meedoen aan de lange reeks van ‘treurmarsen’ die over het hele land met een stinkend parfum van tot verdoving leidend massavergif het gevaar moet doen minimaliseren, het gevaar moet versluieren van een clash tussen bevolkingsgroepen en hun belangen die evident is.

Wij zijn de enigen in het politiek spectrum van dit land die oproepen om terug te slaan, om niet te vergeven, om ons te verzetten , om recht te staan en genoegdoening te eisen, om aan de terroristen te tonen, ‘wat jullie aan een ander doen, dat zullen wij met jullie doen’

En wij hebben onze wil - om voor vergelding ,voor weerstand te gaan- reeds bewezen met onze actie aan de gevangenis van Brugge waar we de doodstraf voor terroristen –en meer in het bijzonder- de doodstraf voor Abdeslam zijn gaan eisen. Te eisen - dat van de families van terroristen de bezittingen worden geconfisqueerd en uit het land worden gezet.

En nu die moordenaar van de gevangenis van Brugge naar Beveren is overgeplaatst ,nu zullen we hem daar achtervolgen, als engelen van de wraak, als bloedhonden van rechtvaardigheid. Als patriotten die de vijand durven te benamen en hem durven te bestrijden met de daarvoor nodige middelen.

Voor ons geen ‘herdenkingen’ herdenkingen die in tranen van machteloosheid en van onbedrukte woede zijn gedrenkt, en die op termijn tot moedeloosheid zullen leidden, moedeloosheid bij de massa bij gebrek aan een strijdbaar alternatief. Omdat ook wij de moed niet meer hadden om voorop te gaan - ons hebben laten meeslepen door het defaitisme van een corrupte elite.

Neen beste solidaristen , wij zijn woedend en wij zullen dat in de toekomst ook blijven tonen. En of we nu met velen zijn -of met weinig- zij die dat in het openbaar durven te tonen, dat maakt niets uit. Het verzet tijdens de oorlog was ook marginaal, maar alleen zo kregen we onze veiligheid en onze vrijheid terug. Het zijn niet de massa’s die de geschiedenis in een bepaalde richting sturen, het zijn de handelende ‘marginalen’ die dat al altijd hebben gedaan. Niet door treur- en herdenkingsbijeenkomsten te houden, maar door actie.

 

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter