Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels Talibanrechtbanken

Wednesday20 February 2019

Friday, 14 August 2009 15:19

Talibanrechtbanken

Written by 

Op 16 juli 2009 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een vonnis bevestigd dat geveld werd in een zaak tegen Daniel Féret, de stichter van het Belgische Front National, uitgesproken door een Belgische kasterechtbank in 2006. De veroordeling sloeg op het feit dat hij de antiracismewet zou hebben overtreden door op te roepen tot haat en discriminatie ten overstaan van vreemdelingen en te pleiten voor rassenscheiding. In dit land is dat de Orwelliaanse vertaling voor: je gedacht zeggen over migratie. En iedereen weet dat België als trouwste vazalstaat van vreemde belangen dergelijke misdaden beschouwt als halsmisdaden bij gebrek aan echte criminaliteit in dit land. Door de focus te leggen op futiliteiten probeert de corrupte elite haar eigen misdadige beleid netjes onder de mat te schuiven.

De hoogste rechterlijke instanties houden zich bezig samen met de politieke kaste de bankroof van de eeuw uit te voeren door Fortis zonder inspraak van de eigenaars aan het buitenland te verkopen (in een ander land zou men dit landverraad noemen). En ondertussen houden diezelfde rechterlijke diensten een spokenjacht op racisten en xenofoben; bij gebrek aan echte maken ze dan maar samen met de politie een paar nepexemplaren als bliksemafleiders voor de eigen kuiperijen. Blinde justitie noemen ze dat.

 

Maar Féret had zijn hoop gesteld op de Europese divisie van de blinde rechters en beroep aangetekend tegen het Belgische vonnis bij dat EHRM en stelde dat met dit vonnis zijn recht op vrije mening werd beknot. Féret heeft, net zoals zoveel mensen, nog altijd de illusie dat Europa een objectief en neutraal gegeven is dat los staat van de machtsconcentratie van de nationale elite en haar macht en onderdrukkingsmiddelen zoals rechtbanken en politiediensten. Dat is inderdaad waar, als het erom gaat de Europese doelstellingen van de supranationale elite op te leggen aan de overgebleven nationale instanties en instellingen. Of ook als ze maatregelen wil nemen tegen nationale instanties, wanneer die niet bereid zijn de EU-belangen op de voorgrond te plaatsen. En juist in het migratiedossier zijn de Europese elites vragende partij als het gaat om nog meer immigranten in te voeren en beschouwen ze elke kritiek op deze doelstellingen als een aantasting van deze doelstellingen. Daarom hebben ze deze kritiek gecriminaliseerd.

Dat het EHRM zogezegd aanhorig is aan het EVRM, en dus los staat van de politieke EU-instellingen, blijkt een aanfluiting. De dienstbaarheid van België aan de vreemde rechtelijke machten is hiermee een zoveelste keer bewezen. De uitspraak van het EHRM bevestigt zo de antiracistische wetten die de EU-plutocraten en hun slippendragers de burger door de strot duwen. Niet uit humanistische oogpunt of drijfveer, maar vanuit een louter mercantiele benadering. De EU wil dan ook een grote vrijemarktplaats zijn, ook wat betreft inhumane slaveninvoer, en dus dient ze wetten ter bescherming van dit specifieke marktsegment  in, zodat dit rustig verder kan uitbouwen zonder kritiek van pottenkijkers zoals Féret. En het EHRM gaat maar wat graag mee in zulk pseudo-humanisme, misschien dat er daar ook wat figuren zoals de Tandt rondlopen? Het hoeft niet te verbazen, massa-immigratie is dan ook big business die wordt uitgebaat door de Europese en nationale elite. Het is een oerprincipe van het kapitalisme.

Dat de Euro-rechtbanken dan ook dezelfde pro-immigranten-vonnissen vellen als de door hen gecontroleerde nationale rechtbanken, mag geen verwondering wekken. Dus stelt het EHRM dat aan de vrijheid van mening van Féret niet werd geraakt, omdat deze geen mening heeft geuit, maar een strafbare daad heeft gesteld. En strafbare daden stellen is verboden en kan niet als een recht worden beschouwd. Zo simpel is dat, beste vrienden. Het gewone gepeupel zal dergelijke hoogintellectuele gedachtengang van de blinde rechters misschien niet altijd snappen, maar de wet staat daarboven en is niet gemaakt om door het volk begrepen te worden. Waar zouden we naartoe gaan als ook het gepeupel wetten begint te begrijpen? Er zou geen huis meer mee te houden zijn! Daarom werd een deskundige gevraagd om toch een tipje van de sluier te lichten. En ja, Paul Lemmens, hoogleraar aan de KU Leuven, werd bereid gevonden om in Knack zijn visie toe te lichten. Onze prof kon zich in de uitspraak van het EHRM best vinden (wat had u gedacht) omdat het hof heeft gesteld dat Féret, politicus van beroep zijnde, heeft bijgedragen aan een maatschappelijk klimaat "dat kan leiden" tot discriminatie. Féret is volgens de rechtbank schuldig aan het creëren van een sfeer en dat vindt de prof een lumineus idee. Als u de sfeer verpest, moet u op de blaren zitten. De prof die, net zoals het overgrote deel van onze intelligentsia, graag de zolen likt van de machtskaste (vanwege de voordelen) kan zich dus uitstekend vinden in het vonnis, zegt hij in Knack. Vooral wanneer de EU-Euro-rechtbank stipuleert dat een politicus, zoals Féret ten tijde van zijn zware misdaad (hij was volksvertegenwoordiger voor het Front National), juist omwille van zijn vooraanstaande positie en functie goed op zijn woorden moet letten.

Je vraagt je af hoe het in godsnaam mogelijk is dat sommigen professor of iets dergelijks kunnen worden als je dergelijke antidemocratische onzin uitkraamt. Want is het niet juist de functie van de volksvertegenwoordiger om het volk een stem te geven? Er zijn zelfs speciale beschermingswetten om die vrijheid van het woord van volksvertegenwoordigers maximaal te garanderen: de parlementaire onschendbaarheid. Dat de partijslaven die de volksvertegenwoordiging hebben gestolen van het volk nogal vlug beslissen om de bescherming op te heffen kan alleen maar gezien worden als een gevolg van de particratie en getuigt niet van een versteviging van de democatie. Wat het gebruik van het woord betreft, moet er een absolute vrijheid bestaan en mag een concurrerende partij niet de woordvoerder van een andere partij muilkorven. Dat mensen zoals onze prof toch graag meegaan met de antidemocratische onzin van de machtselite getuigt van een geestelijke corruptie en een dienstbaarheid aan het regime die grenst aan het criminele. Wat dit vonnis uit de krochten van de Europese moloch ons toont, is dat we steeds meer afglijden naar een maatschappij die gedomineerd wordt door een culturele en juridische Taliban. Met sharia-uitspraken incluis. In Afghanistan en Saoedi-Arabië worden vrouwen vervolgd als ze een stukje bloot vlees durven tonen. In Europa is het tonen van het achterste van je tong al genoeg om te worden gestenigd op de pleinen en openbare plaatsen van de valse verontwaardiging. Daarbij obstinaat begeleid en aangemoedigd door de hypocriete broekplassers van links die juichen voor elke steen die doel treft. Want zij zijn de zelfverklaarde vreedzamen en rechtvaardigen.

In feite zijn het de kleinburgerlijke kleuters van het systeem die - gelukkig voor hen - elke dag gepamperd worden zodat het niet teveel naar lafheid begint te ruiken.


Eddy Hermy
Hoofdcoördinator N-SA

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter