Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels Vlaams Belang & islam: van Tariq Ramadan tot Caroline Fourest

Thursday21 February 2019

Wednesday, 23 January 2013 12:55

Vlaams Belang & islam: van Tariq Ramadan tot Caroline Fourest

Written by  Theo Van Boom

 

Sinds 9/11 is er een tendens om alle legitieme problemen te herleiden tot de oneindig complexe (en tegelijk toch wat eenvoudige) islamproblematiek. Werkloosheid wordt zo de "pocket van Mohammed". Economische immigratie wordt islamisering. Internationale conflicten worden kruisvaarders tegen djihadisten. Kortom, sociale kwesties worden geforceerd etno-religieus.

Het is enkel binnen dit kaderwerk dat de politieke functie van actoren voor of tegen de islam te bepalen valt. En deze worden enkel aan het woord gelaten binnen het door het systeem opgelegde beleid van pluralisme, moderniteit en globalisering en daar waar dit haar uitingen vindt in de media (onderdeel van hetzelfde systeem), doorgaans in de vorm van paradoxale en vaak zelfs karikaturale externaliteiten (hoofddoek, Al-Qaeda...)

Hier ontstaat een markt. Actoren kunnen de polemiek ter meerdere eer en glorie van zichzelf aanzwengelen door een vergoeilijking dan wel afwijzing van de islam in het Westen te propageren, telkens echter vertrekkende vanuit dezelfde adagio's zoals "verdraagzaamheid" en "democratie".

Zodoende heeft Filip Dewinter zijn carrière aan de islamofobie vergokt en daarmee zijn partij het Vlaams Belang de dieperik in getrokken. De markt is er wel voor het Vlaams Belang, maar de problematiek ligt elders. Door een persiflage van zijn eigen partij te maken, heeft hij de media en de politiek het koord gegeven waaraan hijzelf nu bengelt. De media en politiek moesten enkel stoppen met in zijn provocaties mee te gaan. Het is zo simpel als dat om de opgeklopte politieke islamofobie te minimaliseren. En verder gaf de N-VA de genadeslag.

Op dit moment ziet het er binnen het Vlaams Belang naar uit dat er toch wat kansen ontstaan, al moet het interne debat om maatschappelijk terug relevant te worden blijkbaar nog beginnen. Dewinter zelf laat naar eigen zeggen de ruimte... zolang er maar geen moslims of socialisten bijkomen in zijn partij. Waarmee hij wil zeggen: zolang zijn mensen en zijn discours maar op hun plaats mogen blijven tot het moment wanneer hij gerehabiliteerd kan worden. Zo werkt dat natuurlijk niet.

Een perfecte cocktail om zowel de islamproblematiek als het debacle bij het Vlaams Belang te analyseren vind je soms in een klein hoekje. Een klein hoekje, zoals een artikel op de nationale website van het Vlaams Belang over de aanwezigheid van Tariq Ramadan in een debat op Reyers Laat, met systeemscollaborateur Meyrem Almaci (Groen) aan zijn zijde. De studiedienst van het Vlaams Belang, die dit artikel op de nationale site publiceerde, is een van de steunpilaren voor Dewinter zijn interne machtspolitiek. Dus hun niveau van intellectuele eerlijkheid is doorgaans al net zo beschamend als dat van Dewinter zelf, maar het is vooral bewijs van de voortzetting van diens gefaald discours.

De goed betaalde pseudo-intellectuelen van het Vlaams Belang slaan de bal op een A4'tje ruimte danig mis, dat er een aantal lessen uit te trekken vallen. Dit artikel heeft dan ook in de eerste plaats als opzet aan te tonen dat de zaken niet zo zwart-wit zijn... en dat een andere visie zich aandringt.

Tariq Ramadan

Tariq Ramadan is professor aan de universiteit van Oxford en wordt met de regelmaat van de klok in de media uitgenodigd als lifestyle coach van Europese moslims, goed, maar voor de VB-studiedienst betekent dit meteen dat het systeem en de media een extremist aan het woord laten.

Een extremist, tussen de mazen van het net geglipt tot in de hoogste regionen van het systeem? Of kan het ook zijn dat Ramadan juist zelf de collaborateur is?

Tariq Ramadan heeft zijn populariteit te danken aan dat hij inderdaad wat zinnige dingen te zeggen had/heeft. De vergelijking met salafistische clowns zoals Abu Imran gaat alleszins niet op gezien deze een grote afkeer hebben van het werelds discours van Ramadan. Maar vandaag kan men vaststellen dat hij zichzelf vooral dieper de ongeloofwaardigheid in aan het graven is.

Een voorbeeld, voor Ramadan was de Arabische Lente een islamitische ontwakening. Jihad! Ironisch genoeg zou het Vlaams Belang van Dewinter het nog met hem eens zijn in deze. Maar toen begon hij gas terug te nemen. Het werd immers voor iedereen duidelijk hoe er nogal wat Westerse inmenging bij kwam kijken (Egypte, Libië...) en de resultaten doen nu niet bepaald van een "revolutie" spreken. Het enige wat Ramadan hier speciaal maakt, is dat de Westerse media luisteren wanneer hij het zegt. Maar het zijn anderen, waar Ramadan graag van steelt, die het maanden eerder al uitschreeuwden. Het gebrek aan authenticiteit in deze "revoluties" was vanaf het begin duidelijk en Ramadan wist dat heel goed. Daarom is Ramadan dus vooral iemand die voor de vaak spreekt wanneer hij anders zijn geloofwaardigheid dreigt te verliezen. Zijn positie is dubbel, maar hij doet er alles aan om niemand anders de ruimte te laten.

Maar is de man dan geen 'dissident' of 'extremist'? Als hij dat was, in alle eerlijkheid, was hij dan ooit zo welkom bij de systeempers? Echte dissidenten tegen het systeem ontbreekt het helaas nog steeds aan (vooral onder moslims in Europa), wat alleen al het debat buiten de schijnwerpers moeilijk maakt. Maar daarin is Ramadan niet het bewijs van zijn eigen legitimiteit. Hoe kan je ook legitiem zijn wanneer je door de salafistische Amerikaanse legerbasis Qatar gefinancierd wordt en in Londen woont? Kijk hier om te zien hoe de man dit op hilarische wijze uit de weg gaat.

En dit nu niet om in samenzweringslogica te spreken, dat doet de VB-studiedienst wel voor ons. Zij zien er "taqiyya" in (liegen als het helpt, haast talmoedisch) op een nogal conspirationistische wijze. Voor de Vlaams Belangers blijft de hoofdzaak dat deze "charismatische" intellectueel met een dubbele agenda werkt om zo de "islamisering" door te duwen.

Nu, die dubbele agenda is er, maar wel vanuit een ander opzicht. Immers, wanneer je de islam als uiting van de Verlichting begint te verdedigen, dan mag je hier inderdaad wel van een dubbele tong spreken. Zijn conclusie is dat de (soennitische) islam perfect een plaats kan innemen in de mondialistische wereldorde. Hij propageert daarvoor hetzelfde liberalisme, individualisme en mensenrechtendenken als dat van het progressieve systeem. Dat maakt van Ramadan dus inderdaad een extremist, maar niet het soort dat het Vlaams Belang overal ziet. In de plaats van de islamisering van het Westen, wil hij juist de verwestersing van de islam.

Zijn hele discours, tot de hoofddoek toe, valt vanuit deze optiek te verdedigen (en te bekritiseren). Tariq Ramadan is een expert in het toedienen van neutraliserende homeopathie. Hij wil inderdaad enkele onaanvaardbare ideeën erdoor duwen en dit doet hij inderdaad door ze op te lossen in een mengeling van waarheden en subversie. Daarmee houdt hij zijn achterban geïnteresseerd en zo kan hij langzaam maar zeker het dosage verhogen. 

Echter, de ideeën die onaanvaardbaar zijn, die handelen paradoxaal genoeg net over het tegenovergestelde van waar het Vlaams Belang hem van beticht. Ramadan verantwoordt zich niet tegenover hopeloze islamofoben, zijn doelpubliek zijn de moslims zelf. En voor hen is Ramadan zijn sociaal-theologische context net geen onaanvaardbaar idee, hooguit een discussiepunt. Sterker nog, Ramadan zijn discours staat bekend als behoorlijk emanciperend, al zal Dewinter zijn harem aan Vrouwen tegen Islamisering dat niet graag horen. Maar daarin merken we dan ook dat de visie die Dewinter en zijn entourage aan het Vlaams Belang heeft opgelegd omtrent de islam danig karikaturaal is, tegen Ramadan zouden zij geen schijn van kans maken. En, opnieuw, de media hoeft hen gewoonweg niet uit te nodigen om een dergelijk nondebat te winnen.

Maar wat zijn de onaanvaardbare ideeën dan? Waar Ramadan vooral toe aanzet is dat moslims zijn collaboratie aannemen. Hij wil dat moslims binnen zijn denkkader handelen, want dat is in overeenstemming met het systeemdenken. Collaboreren met de grote systeempartijen (zoals Meyrem Almaci) en meegaan in en deelnemen aan de mondialistische agenda, zowel hier als in Arabische landen. Het Tweede Vaticaans Concilie, dus, toegepast op de islam.

Dit maakt van hem geen emancipeerder. Dat hij naast Meyrem Almaci plaatsneemt is hier een sprekend voorbeeld van zijn agenda voor de politieke neutralisering van moslims. De oproep die Ramadan lanceert gaat twee richtingen uit. Enerzijds de polarisering tussen moslims en niet-moslims opvoeren, door over een 'islamitische stem' te spreken. Dat is communautariserend, maar als het Vlaams Belang de anti-islam stem aanmoedigt, dan heeft zij hier geen recht van spreken. Maar anderzijds neutraliseert hij met datzelfde idee, door van stemmen zowat het enige instrument van verzet te maken. Voorbij dat moet volgens hem vooral nergens een bewuste strategie achter gezocht worden (feiten omzeilt hij systematisch) en filibustert hij liever over de zin van het leven. Wat een revolutionair.

Dus, waar is dat extremisme waar de VB-studiedienst over spreekt? Dat kan enkel komen vanwege de obsessieve islamofobie en een gebrek aan intellectuele zin. Als zij dit echter tegenspreken, ook goed. Dan zal dat betekenen dat zij zich als ongewilde zonen van het systeem beschouwen en dit dus willen verdedigen door het debat binnen in de plaats van tegen het systeem te voeren. Dewinter zijn liefdesverklaringen aan de N-VA indachtig, overigens. En dientengevolge blijft de media zo de touwtjes in handen houden wat het lot van het Vlaams Belang betreft als de islamofobe partij van Dewinter.

Zoals Filip Dewinter (of zijn ghostwriters en VB-studiedienst) de verkeerde argumenten gebruikt tegen een Europese islam, zo gebruikt Tariq Ramadan (en het systeem waar hij deel van uitmaakt) de verkeerde argumenten om de islam een plaats in Europa te geven. Maar wie uitgenodigd wordt voor dit vals debat, dat kiest het systeem zelf.

Waarom nodigt Reyers Laat immers geen Belgische moslimafgevaardigde uit? Het is waar dat zij niet mondig genoeg zijn om een aanhang te krijgen, wat niet in hun voordeel spreekt. Zoals huidig voorzitter van het Vlaams Belang Gerolf Annemans (duidelijk onvoorbereid en dus meer oprecht dan na overleg met Filip Dewinter zijn gedapo) op Russia Today zei: "Of de [moslim]gemeenschap reageert, of de samenleving zal reageren [...]" (vanaf 5:55).  Helemaal waar, dus waarom laten zij het toch toe dat een Egyptische Zwitser in hun naam komt spreken? Te druk bezig met de jihad? Of was het weer voetbal op de televisie? Maar anderzijds ook omdat ze bewust niet aan het woord gelaten worden. Nogmaals, Dewinter-adepten, de systeempers zoekt collaborateurs, maar zij collaboreert niet tegen haarzelf.

En dat brengt ons dan nu bij een paar zinnetjes in het voornoemde artikel die een lawine aan gevolgen met zich meedraagt voor het Vlaams Belang...

Caroline Fourest

Citaat uit het artikel:

Ramadam ontmaskert (nvdr. wij maken de -dt fout niet en het moet trouwens ook Ramadan zijn)

De Franse onderzoeksjournaliste Caroline Fourest bestudeerde de boeken, cassettes en spreekbeurten van Ramadan en concludeert in haar boek ‘Frère Tariq’ (Broeder Tariq, 2004) dat hij zich naar buiten opstelt als een moderne moslim, maar er in werkelijkheid dubieuze ideeën op nahoudt. Fourest stelde vast dat Ramadan op zijn cassettes, die onder moslimjongeren in de Franse banlieues gretig aftrek vinden, onder andere zegt dat een goede moslimvrouw niet aan sport mag doen en nooit in een ruimte met een vreemde man mag verkeren.

Twee mogelijkheden. Mogelijkheid nummer een, de auteur van dit artikel en zijn collega's zijn het Frans niet meer machtig en weten dus niet wie Fourest is. In welk geval hij/zij ook niet over Tariq Ramadan zou(den) mogen oordelen. Mogelijkheid nummer twee, de auteur en zijn collega's scharen zich achter Caroline Fourest. Op de VB-studiedienst zet men Caroline Fourest neer als autoriteit. En als dat het gevolg is van de maffieuze aanstellingen op de conto van Dewinter, dan onthult dat hoogst verontrustwekkende zaken over diens eigenlijke politieke agenda (over "taqiyya" gesproken).

Even Caroline Fourest kaderen, want een schepsel zo kleurrijk als zij verdient de aandacht. Kort samengevat, wat islam betreft is zij zowat de mediatieke tegenpool van Tariq Ramadan. Maar, in tegenstelling tot Ramadan, is Fourest danig hysterisch en manifest oneerlijk dat zij een heel eigen categorie uitmaakt.

Neen, dit vraagt niet eens een argumentatie zoals bovenstaande analyse van Ramadan eventueel voer voor discussie zou kunnen zijn. Ramadan is een charlatan en ontwijkt het debat, maar hij heeft tenminste kennis en kunde van zaken. Caroline Fourest is ronduit manisch in het regelrecht braken van leugens. Er is zelfs jurisprudentie, zij is inmiddels al veroordeeld geweest voor haar laster. In "Broeder Tariq" ("Frère Tariq", 400 pagina's), het boek dat door de VB-studiedienst wordt aangehaald, zijn meer dan 200 feitelijke (!) fouten vastgesteld. Dit staat gewoonweg niet ter discussie, dit zijn feiten. En dan gaat het dus nog niet over de talloze intellectueel correcte stellingnames tegen haar drogredeneringen. Of dat zij bijvoorbeeld de twijfelachtige eer is bekomen in Pascal Boniface (voorzitter van het Franse Institut de relations internationales et stratégiques, dus niet zomaar iemand) zijn boek "Les intellectuels faussaires" ("de valse intellectuelen") voor te komen.

Maar dat is nog maar het topje van de ijsberg. In deze is Caroline Fourest immers niet veel anders dan Van Rooy junior en senior dat zijn bij het Vlaams Belang. Met zulke figuren valt een gebrek aan niveau de VB-studiedienst dus nog te vergeven. Maar hier wringt het schoentje: Fourest is militant extreemlinks. Die veroordeling? Die dateert van oktober j.l. vanwege een biografie getiteld "Marine Le Pen". Caroline Fourest en mede-auteur (en levenspartner, Fourest is lesbienne) Fiammetta Venner werden veroordeeld tot het betalen van een hele rits boetes, zelfs voor het Franse gerecht was het dit keer te gortig. Geen zorgen, vorige week nog werden haar wonden gezalfd door het Franse establishment door haar de titel uit te reiken van Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Wat een revolutionair.

En zo iemand is een referentiebron geworden voor de Dewinter-getrouwen? Op zijn allerminst is haar vlak na die prijsuitreiking in de bloemetjes zetten een behoorlijke steek naar Marine Le Pen. Dat Dewinter het Front National liever kwijt dan rijk is, dat was al eerder duidelijk met zijn liefdesverklaringen aan en financiering van Franse regionalistische en anti-FN micropartijen voor zijn Steden tegen Islamisering clubje, al zou hij daar wel wat eerlijker in mogen zijn. Maar Fourest, thans maar 37 jaar jong, heeft een carrière gemaakt door de meest groteske verwijten in het gezicht van iedereen die haar niet aanstaat te smijten. Zo is zij kampioen in reductio ad hitlerum, Frankrijk is collectief schuldig voor de nazi's. Religie is anti-feministisch en katholicisme is misogynie.

Ja, om dat laatste niet te vergeten, als de VB-studiedienst haar boekje "Frère Tariq" legitieme lectuur vindt, dan zullen zij ook niets tegen kunnen hebben op de katholieke tegenhanger van Fourest, "Les nouveaux soldates du Pape", waarin zij het katholicisme met dezelfde logica door het slijk haalt. Wanneer zij niet tegen de islam aan het fulmineren is, dan militeert zij immers wel voor abortus en voor het homohuwelijk (tegenwoordig zelfs samen met Femen). Zij heeft dan ook al van jongs af aan meerdere functies gehad binnen holebi-instituten.

Natuurlijk is het jodendom zoals gewoonlijk de uitzondering, anders was zij niet zo mediatiek gedoogd. Zij wil dat iedereen « qui peut ressembler, de près ou de loin, à de l’antisémitisme » uit de media geweerd wordt. Dit is ronduit antidemocratisch. Let vooral op, het gaat hier niet om schuimbekkende antisemieten, het gaat hier om alles wat er ook maar een beetje ("de loin") mee geassocieerd kan worden een podium ontnemen! Ondertussen vindt ze het wel nodig om haar collega Bernard-Henri Lévy van een genetisch ingegeven mediageilheid te betichten vanwege... "zijn Marokkaanse of Algerijnse wortels"! Want dat mag wel?

En dus, zo iemand is een referentiebron geworden voor de Dewinter-getrouwen?

Conclusie

De "Boerka-bikini"-campagne, "met het mes tussen de pampers geboren", "het moskee-lied"... het is zo langzamerhand een grap geworden, maar wel een die enerzijds irrelevante uitingen over iemand als Tariq Ramadan lanceert en anderzijds meegaat in de agenda van een extreem-links figuur zoals Caroline Fourest. Als mecenas voor de meest platte vorm van neoconservatieve islamofobie, heeft Dewinter met zijn machtsgreep op het Vlaams Belang een heel eigen valse intellectuele stroming trachten te creëren. Van debat is er hier nooit sprake geweest. En het betoog is maar net zo relevant als de media dat wil maken, maar daarvoor is het enerzijds veel te mager en intellectueel oneerlijk, anderzijds al net zo dubbel als de agenda van Tariq Ramadan. Maar, vooral, dit ruikte altijd al naar een poging om van het Vlaams Belang een aanvaarde systeempartij te maken zoals de PVV in Nederland. Deze strategie is in dat geval flagrant mislukt.

De media en de politiek heeft geen nood aan het Vlaams Belang als islamofobe systeempartij te aanvaarden. Maar zowel het systeem als de partij hebben ook geen nood aan een echt debat te lanceren over de islam. Wil Gerolf Annemans als nieuwe voorzitter de partij echter terug relevant maken, dan zal er meer nodig zijn dan enkele cosmetische ingrepen. Dat een liefdesverklaring aan Caroline Fourest veroorloofd wordt door haar betaalde medewerkers, dat is te veelzeggend over de richting die Dewinter met de partij heeft genomen.

Een alternatief dringt zich aan. Niemand wil nog Vlaams Belanger worden, niemand wil zich er nog mee associëren en de op hysterische wijze polariserende standpunten zullen hoe langer hoe minder voeling bij de bevolking vinden. Er is niet alleen nood aan serieus te nemen maatschappelijke nuance (tegenover de islam, tegenover Ramadan), er is ook en vooral nood aan een niet-collaborerend politiek discours (tegenover het systeem, tegenover Fourest).

Alle problematiek op een amalgaam smijten van voor en tegen de islam is, zoals afgelopen (en komende?) verkiezingen aantonen, schadelijk. Schadelijk voor de nationale belangen en schadelijk voor de militanten, die nillens willens verbrand worden voor een doodlopende weg. Tot nog toe kon de N-VA als ventiel voor wie er tabak van had dienen, maar nu ziet het ernaar uit dat de partij zich zal moeten heruitvinden (jammer dan voor Dewinter en zijn babes) of op termijn moet splitsen.

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter