Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels Belgische Joden tegen extremisme: de klucht van het jaar

Wednesday23 January 2019

Monday, 05 November 2012 11:30

Belgische Joden tegen extremisme: de klucht van het jaar

Written by 

Joods Actueel haatspuier-annex-zionistisch-extremist Michael Freilich heeft een oproep gedaan om het cordon sanitaire uit te breiden naar "alle" extremisten.

De dialectische redenering van Freilich - extremist die vanuit zijn extremisme verbod eist op  extremisme - kan alleen maar begrepen worden door mensen die net als hij   vergiftigd zijn door de extremistische ideologie van het Joodse kolonialisme. Of, en dat leunt waarschijlijk dichter bij de waarheid aan, voortkomt uit de expansiedrang van een bevolkingsgroep die zichzelf superieur waant aan de bevolking van het gastland waar zij verblijft. Een expansionistische extreme ideologie die uitgedragen wordt langs de weg van migratie - en dat overal in de wereld, niet alleen in Israël. Om eens zij zich genesteld hebben die ideologie op te leggen aan iedereen.

Een immigrerende bevolkingsgroep, een extremistische Joodse minderheid, dat zichzelf beschouwt als de ideologische en morele vaandeldragers van de democratie. In feite  betreft het een morele code en ideologie die doordrongen is van legitimatie voor geweld en onderdrukking. En daar waar ze een proportioneel overwicht - militair of anders - krijgen, uit zich dat in moord en doodslag. Ja, zelfs mensen uithongeren door blokkades waar voedsel en medicijnen worden onthouden, dat durven zij daar democratie te noemen. Zoals in Gaza.

En dus ook in landen waar deze extremisten een kleine minderheid vormen, dringen zij hun opinie en moraal op. En omdat in ons land ook een immigratiegolf van een concurrerende ideologie plaatsvindt, de islamitische, kan men de opstelling van deze Joden in ons land vergelijken met die van een pyromaan: het land in vuur en vlam zetten.

Want dat is wat er achter de vraag tot cordon sanitaire ten overstaan van de PVDA+ door Freilich ten grondslag ligt. Het feit dat de communisten een grote moslimachterban hebben en daardoor nog meer dan vroeger - ze hebben daar een lange traditie van pro-Palestijnse steun - deze opstelling aanhouden. Daarom en vooral daarom hebben zij zich de vijandelijkheid van deze Joodse netwerken op de nek gehaald. Niet het moorddadige karakter van het communisme is hen een doorn in het oog, Israël is wat dat betreft toch al expert. Maar de partij haar geopolitieke anti-Israël opstelling is de oorzaak voor de afschuw jegens PVDA+ door Freilich en zijn Joodse haatblog.

We zouden als gedoodverfde "fascisten" - koosnaampje ons gegeven door de lulbrigade van het AFF en haar smoezelige broeders van de PVDA+ - in onze handen kunnen wrijven. In onze handen wrijven, omdat onze vijanden op de linkerzijde nu een dikke koek van eigen deeg te slikken krijgen. Extreem-links , samen met het establishment en Joodse salonwijsneuzen, hebben jaren aan een stuk - en nog steeds - het cordon verdedigd. En nu zal de PVDA+ misschien in die vreugde mogen delen, door ook als tweederangsburgers te worden behandeld.

En het argument dat het Vlaams Blok een racistische partij is en de PVDA+ niet, dat wordt dan wel door links en het establishment gebruikt als argument... maar op het ogenblik dat het VB tot het cordon werd verwezen, was de partij nog lang niet veroordeeld. En daar kan dan ook niet de reden tot uitsluiting hebben gelegen.

Maar wij nieuw-solidaristen doorzien het manoeuver dat door Joods Actueel wordt gelanceerd. De bedoeling van de eis tot uitsluiting, met waarschijnlijk daarna de juridische vervolging van 'extremen', ligt in de lijn van wat de rest van de burgerij op het oog heeft. Namelijk het preventief uitschakelen van politieke tegenstanders. Dat de verschillende burgerlijke fracties daarbij zo hun eigen agenda hebben, willen we niet ontkennen. Deze Joodse pilarenbijters doen dat om oppositie tegen Israël onschadelijk te maken en anderen doen het om de oppositie tegen Europa of het economisch beleid onderuit te halen.

Want al deze groepen worden door de elite als extremisten gecatalogiseerd. En dus houden wij ons ver af van hoerageroep om de eis van deze groep Joden tegen de PVDA+. Want als Joden of andere minderheden nog meer dan nu al het geval is ons als volk onderdrukken met het afnemen van onze vrijheden, dan zijn wij nog verder weg.

Wij staan voor vrijheid van mening en vrijheid van organisatie binnen de liberaaldemocratie. Wij heulen niet, zoals communisten en kleinburgerlijke nationalisten, met het systeem. Je moet goed gek zijn om het beknotten van vrijheden toe te juichen omdat het je politieke vijanden treft. Zeker als je weet dat je morgen zelf aan de beurt bent, zoals ik reeds genoten heb van de geneugden van de burgerlijke repressie.

In een nationaaldemocratische staat zullen wij wel afrekenen met het communisme, net zoals wij dat zullen doen met de terreur van minderheden die op onze arbeiders wordt uitgeoefend. Wij staan niet in dienst van joden, moslims of hottentotten. Wij staan in dienst van het eigen volk.

En daarbij zullen wij ons niet verstoppen, zoals sommige dikbetaalde parlementairen zoals mijnheer Veys van het VB. De Israëlsloor die, als puntje bij paaltje komt, te laf is om in debat te gaan met iemand van zijn eigen partij over de kwestie Israël. Die vetbetaalde mandatarissen van de partij laten liever een personeelslid opdraven om de kastanjes voor hen uit het vuur te halen.

En ik maak graag een uitzondering voor kameraad Huybrechts. Toch nog iemand met ballen daar.

De rest lijkt wel een koosjer theekransje.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter