Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels Kapitalisme heeft marxistische trekjes

Thursday21 February 2019

Friday, 05 October 2012 16:47

Kapitalisme heeft marxistische trekjes

Written by 

 

Enkele weken geleden beweerde de CEO van Ackermans & van Haaren, Luc Bertrand, dat de regering Di Rupo op een marxistische regering lijkt - en daar is wat van aan.

Alleen is het zo dat in Di Rupo's versie van het "marxisme" de herverdeling van kapitaal niet naar het proletariaat gaat, maar naar de kapitalisten en de hogere burgerij. Om te beginnen heb je het belastingspercentage waar het collectief van kapitalistische bedrijven van geniet, dat bedraagt (als ze al belastingen betalen) gemiddeld 16,7% van de winst. Dat gemiddelde is tegenover het vorige jaar zelfs met 2% gedaald.

Maar dat is voor de heren van het kapitaal niet marxistisch genoeg. De herverdeling van de rijkdom komt niet alleen voort uit rechtstreekse winst op de kap van de werknemers, maar ook uit een onrechtstreekse herverdeling. Niet van kapitaal naar staat, maar van staat naar kapitaal. Om de bruto lonen te drukken - die volgens het collectief van kapitaalbezitters te hoog zijn - werd het volgende mechanisme opgezet. Er werd besloten om de laagste lonen omhoog te trekken door een verminderde bijdrage af te houden van de werknemers en zo hun nettoloon op te krikken.

De clou van de zaak is echter dat van die verminderde bijdrage - bedrijfsvoorheffing - er een deel toekomt aan de ... werkgevers. Zo is er een loonsubsidie - transfer van staat naar kapitaal - van 1,3 miljard in 1996 tot 9 miljard nu gerealiseerd. Een mooi staaltje van marxistische collectivisering vanuit de massa naar een kleine bevoorrechte klasse. Lijkt al een beetje op China.

Maar het is nog niet gedaan: de herverdeling van staat naar kapitaal en hogere middenklasse gaat nog verder. Zo is er het systeem van de ziekteverzekering: sinds 2008 is de gezondheidsverzekering universeel. Dat wil zeggen dat niet alleen vreemdelingen maar ook alle andere Belgen recht hebben op eenzelfde wettelijke ziekteverzekering. Deze keer is de truc dat de kosten van die ziekteverzekering voor 91% gedragen worden door de klasse van loontrekkenden. Vreemdelingen, maar ook kapitaalkrachtige personen, betalen niks of een fractie. Zo betaalt een loontrekkende voor 1,8 andere Belgen en betaalt een zelfstandige of zaakvoerder van een vennootschap maar voor 0,6 andere Belgen. Dus zij die de sterkste schouders hebben, dragen tot drie keer minder bij aan de lasten van de ziekteverzekering dan zwakkeren.

Van de schouders van vreemdelingen zullen we maar zwijgen: zij hebben meestal hangschouders en zijn niet van plan om wat dan ook te dragen. Maar de verzorging is voor allen dezelfde: ook voor miljonairs. Terwijl  dus 3,4 miljoen loontrekkenden instaan voor drie keer meer solidariteitskost dan de 640.000 actieve zelfstandigen in hoofdberoep.

Voor topsporters die miljoenen verdienen, is er zelf een extraatje: zij betalen maar op een minimumloon sociale zekerheidsbijdragen, maar genieten voor 100% van alle medische zorgen. Is dat niet mooi?

Waarom een kwibus als de CEO van Ackermans & van Haaren zo tekeer ging tegen Di Rupo en zijn marxisme is voor mij dus een raadsel. De rijkdom van de staat wordt toch mooi naar het kapitaal gedraineerd? In marxistische termen vertaald: naar de voorhoede.

Allicht is de winstzucht nog niet genoeg bevredigd bij de kapitaalgroepen en willen zij af van het gewone marxisme: recht naar het 21ste-eeuwse maoïsme, zoals in China.

RR

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter