Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels Cosa Nostra à l'Ostendaise

Thursday21 February 2019

Tuesday, 22 May 2012 10:42

Cosa Nostra à l'Ostendaise

Written by 

In de media is er nu drukte over machtsmisbruik en de daarbijhorende belangenvermenging van de socialistische maffia in Oostende.

Voor mij niks nieuws en zelf ondervonden.

Toen ik jaren geleden actief was binnen het toenmalige Vlaams Blok afdeling Oostende (waarvan ik een van de oprichters ben) en nadat ik in het publiek  tijdens een debat Vande Lanotte dik op zijn donder had gegeven, werd ik prompt op het matje geroepen bij de  toenmalige voorzitter van mijn eigen partij - Frank Vanhecke.

Die was ongelukkig met mijn tussenkomst tijdens voornoemd debat - tussenkomst die nochtans over veiligheid en de toewijzing van sociale woningen aan vreemdelingen ging, de core business van de partij.

Ik werd daar getrakteerd op een serenade van afkeuring door mijnheer de voorzitter en dit met het argument dat hij zeer veel respect had voor de socialistische voorman en het niet kon hebben dat ik die in het publiek voor het Blok had gezet.

Enkele maanden later werd ik uit de partij gebonjourd. Geen statutair ontslag, geen normale procedures. Arbitrair bedisseld door Dewinter en Vancheke.

Corruptie, het zit overal en het is een systeem van ons-kent-ons en voor-wat-hoort-wat.

Zeg eens Frank, wat heb jij toen beloofd gekregen van de socialistische dictator uit Oostende? En jij, Filip? Een postje in het havenbestuur of een ander dikke post in een of andere PPS-constructie (publiek-private samenwerking) waar de socialistische maffia in grossiert?

En recenter.

Ik dien een klacht in tegen Vande Lanotte vanwege zijn racistische uitspraken tegen transit-illegalen die Oostende onveilig maken. Niet dat ik niet akkoord ga met zijn uitspraken, maar omdat ikzelf voor mindere uitspraken voor de rechtbank moet verschijnen.

De politieofficier van dienst maakt mij al direct duidelijk wie en wat de wet in Oostende betekent. "U denkt toch niet dat er een vervolging komt tegen mijnheer Vande Lanotte," vertelt zij mij doodleuk, "denk daar maar eerst over na voor u de klacht concreet laat acteren."

Als ik argumenteer dat mijnheer Vande Lanotte even veel of even weinig recht heeft om blijkbaar verboden uitspraken te doen als ikzelf, dan moet ik uit haar mond vernemen dat Vande Lanotte een zeer zware verantwoordelijkheid draagt in Oostende. En dat zijn uitspraken over vreemdelingen uit bezorgdheid voor de stad werden geuit.

Hoezo, zeg ik, die is toch gewoon gemeenteraadslid (mijnheer was op dat ogenblik nog geen minister) en verder opper ik dat elke burger toch de wet moet naleven.

Ongeloof bij de politieofficier,  ik moest wel van de maan komen - zag ik haar denken. En je zou denken dat de oppositie in Oostende op de aanklacht zou ingegaan zijn nadat de pers (in mineur) daar verslag over bracht. Doodse stilte bij de oppositiepartijen, zijnde Groen! en LDD. Moordende stilte bij oppositiepartij Vlaams Belang.

Maar daar schrok ik niet van.

Bijna alle partijen in Oostende zitten in de meerderheid, buiten Groen!-LDD en VB. Groen! wil in de volgende legislatuur een zitje of twee toegewezen krijgen van Vande Lanotte en houdt zich zolang gedeisd. Bij papa Mao (volgens rode schepen Miroir is Vande Lanotte de plaatselijke Mao) op de schoot.

Dedecker (die nooit echt in Oostende heeft gewoond en nu ook zijn nepadres heeft opgegeven) kreeg het nakijken van Mao en is nu boos. Vande Lanotte woont ook niet in de stad, maar de wet is zoals reeds aangetoond niet op iedereen van toepassing. En het VB wordt koest gehouden met invitaties voor recepties en zitjes in de PPS-geldmachine van de socialisten.

Geen sprake van een cordon terzake. Ons-kent-ons. Dus waar moet een burger zoals ik, die dit cliëntelisme wil aanklagen, naartoe?

Naar de maffia?

Niet naar de volkspartijen in elk geval en zeker niet naar het plaatselijke VB, want daar hebben ze last van rode hond.

En nog recenter.

Ik moet voor de rechtbank verschijnen. Voor racisme - een joke zoals alleen in België mogelijk is. Het parket dagvaardt mij direct zonder onderzoek noch onderzoeksrechter. En wiens handtekening staat er onder de dagvaarding? Die van procureur-generaal Jean-Marie  Berkvens.

Reeds sinds het boek "Casinogate" - geschreven door de linkse rakker Raf Deboever - wist ik (en iedereen die het wil weten) van de collusie tussen Vande Lanotte en de procureur. In het boek wordt dan ook haarfijn uitgelegd hoe beiden (Jean-Marie Berkvens en Johan Vande Lanotte) met echtgenote dikwijls gaan tafelen in het casino van Oostende. Een goktent, waar het voor staatsambtenaren verboden is er zich op te houden.

Maar geen probleem voor de procureur en zijn boezemvriend-arrangeur Vande Lanotte, leider van de plaatselijke rode Cosa Nostra capo di tutti capi. Na het verschijnen van zijn boek, verlaat de auteur de stad en het land - moegepest door justitie en maffia.

Puur toevallig.

Dus toen ik vernam wie achter mijn strafrechtelijke vervolging zat, wist ik dat ik prijs had. Als gerecht en politiek samenspannen, dan zit je in een dictatuur.

En toen ik mijn vonnis van vijf jaar ontnemen van mijn burgerechten, 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en boete kreeg, toen wist ik wat de bedoeling was. De rechter vond het niet nodig om de conclusies en motivatie voor mijn straf voor te lezen (misschien was ze wel beschaamd). Maar de vriendendienst aan Vande Lanotte was een feit. En wie er voordeel uit zou halen evenzeer.

Ik was van plan om met een lijst op te komen bij de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar. Een lijst van de Nationaaldemocratische Partij. En wie is daar het meest om beducht? Niet de SP.a maar wel het VB.

En nu ik kan fluiten naar een eigen lijst, is deze partij dik tevreden. Bediend door de rode baron.

Ons-kent-ons en voor-wat-hoort-wat.

De samenspanning van de maffiapartijen vormt niet voor niets de particratie. En dat blogs zoals Rechts Actueel niet geïnteresseerd waren in mijn proces, net zoals de partij die de medewerkers daarvan betaalt, kan dat nog toeval zijn?

Of zoals Franck Vanhecke mij ooit toevertrouwde:

I love Vande Lanotte.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter