Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Monday20 August 2018

Tuesday, 26 April 2016 18:07

Terug naar de middeleeuwen?

Written by

 

 

Wilden plunderen Rome

 

“De op Brussel gerichte commentatoren ( en de pro-Europa lobby) blijven er op wijzen dat de vraag naar het lidmaatschap van de Unie nog nooit zo sterk is geweest? Bewijst dat niet dat ‘Europa werkt’?

Ze vergeten daarbij dat het Romeinse rijk implodeerde toen de kern te breekbaar werd, terwijl zijn grenzen naar het oosten werden uitgebreid. Een culturele aftakeling , ook wel bekend als de Middeleeuwen ( met zijn langdurige oorlogen) was daar het gevolg van”.

 

Bron/ Yanis Varoufakis  ‘ En de zwakken ondergaan wat ze moeten ondergaan’

 

 

Monday, 25 April 2016 12:13

Stop met het organiseren van treurmarsen

Written by

 

"Een 400-tal motorrijders hebben zondagmiddag een eerbetoon gebracht aan de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart. Aan het metrostation Maalbeek legden ze een bloemenkrans neer en hieven vervolgens hun helmen ten hemel terwijl ze een minuut lang hun motoren zo luid mogelijk lieten brullen. 'We zijn naar hier gekomen om te tonen dat we weigeren in angst te leven en we niet laten tornen aan de vrijheid die ons kenmerkt', zegt Joe Vereecke, voorzitter van de Fédération Belge des Motards en Colère et Concernés, die het eerbetoon organiseerde" Bron/ De Standaard

 

 

Tot hiertoe hebben allerlei organisaties (waartoe ook de meest zichzelf radicaal noemende) de aanslagen in ons land ' herdacht' en hebben ze de slachtoffers betreurt. Er is op zichzelf niks mis met herdenkingen en met treuren, maar als het zo massaal gebeurt en allemaal met een hoog "wij roepen niet op om de daders hard aan te pakken" - maar vragen aan de aanhangers van een terreurgeloof- dat ze toch een beetje meer vredelievend met ons omgaan- dan lijken al deze 'herdenkingen' wel een soort van georkestreerde emotionele -uitlaatklep die bij de mensen elke strijdbaarheid moet ontmijnen.

Dat fenomeen hebben we ook gezien na de mooraanslagen die de 'Bende van Nijvel' (deze aanslagen werden zeer waarschijnlijk door islamfundamentalisten van de GIA gepleegd) maar daar zwijgen de speurders en onze veiligheidsdiensten zedig over) omdat er ook toen al geen verbanden mocht worden gelegd met de islam en de op dat ogenblik beginnende massale invoer van islamieten in ons land. En de toenmalige misdadige zwijgcultuur van onze politici en van onze elite gaat vandaag nog altijd door. De elites spelen liever een rol zoals Jon Cleese in Fawlty Towers deed - die voortdurend “ Don’t Mention the War” riep als er Duitsers zijn hotel op stelten kwamen zetten ( vervang vandaag Duitsers door moslimimmigranten en we komen bij hetzelfde uit) ‘Dont mention the islam-immigrants’

Ook na Dutroux hebben we eenzelfde fenomeen van herdenken en temperen van de volkswoede meegemaakt. En de eis voor de herinvoering van de doodstraf –eis die toen bij een groot deel van de bevolking spontaan naar boven kwam- werd door de elite (maar ook door de ‘radicalen’ van het Vlaams Blok in de kiem gesmoord) Er mocht niet over wraak of haat jegens de daders worden gesproken ,maar over hoe het zo fout kon lopen bij gerecht en politie ( iets wat ieder Belg al jaren wist dat het daar fout liep –en vandaag weet- dat het nog steeds fout loopt). Het was blijkbaar niet de fout van Dutroux en zijn beestige denkwijze dat aan de oorsprong van de kindermoorden lag, neen we moesten de fout bij onszelf zoeken. Waar hadden wij gefaald. Moeten we vandaag niet eenzelfde redenering van de elite –en van de linkse papegaaien- horen. Niet de daders en hun beestig geloof liggen aan de oorsprong van deze hun moorlust, neen we moeten de schuld weer bij ons zelf zoeken. En deze keer luidt het riedeltje ‘hebben wij die moordenaars -en hun geloof - wel een faire kans gegeven in ons land’ . Het is de uiting van een ziekelijk defaitisme -de wil tot overgaven- die deze redenering drijft. De lafheid van het regime- die ze deze houding doet aannemen. En deze laffe houding verkopen ze via de media en andere indoctrinatiemechanismen aan de massa als een ‘verstandige’ keuze. En de massa neemt een zakdoek en weent, ze weten niet beter. Ze denken dat dat de enige oplossing is .’ Don’t Mention de War’ ontkennen wat zich echt afspeelt ,wat er echt in hun land gebeurt, hoe ze bedrogen en belogen worden door de politieke elite ( die ze nochtans wantrouwen want amper 11% van de bevolking heeft vertrouwen in de politiek).

 

De kloof tussen moslims en niet-moslims is sinds de aanslagen van 22 maart groter geworden. Dat zegt Salah Echallaoui, sinds vorige maand de nieuwe voorzitter van de Moslimexecutieve, zaterdag in een interview met Le Soir. “De meerderheid van de bevolking kan het onderscheid maken, maar er zijn inderdaad stigmatiserende blikken.”Volgens Salah Echallaoui neemt het religieuze opnieuw in belang toe, maar mag dat niet automatisch als radicalisering beschouwd worden. Voorts denkt de nieuwe voorzitter van de Moslimexecutieve dat er soms laksheid was ten opzichte van radicale religieuze discours in België. Maar voor volgens Echallaoui is er geen sprake van een faling van de multiculturele samenleving. Multiculturalisme “bouwt zich op ... door vruchtbare en moeilijke periodes”. Bron/ De standaard

 

 

 

 

Multicultuur, dat bouwt zich op , zegt de voorzitter van de moslim executieve: misschien kan die kerel ook eens uitleggen waarom die multiculturele samenleving in islamitische landen ( waar sjiieten en soennieten leven alleen onder een dictatuur mogelijk is) want op het ogenblik dat in een dergelijke - door een dictator ( Syrië, Libië, Iran ) geleid land ,de macht van de heerser wegvalt- dan beginnen die multiculturele islamieten elkaar af te slachten.

 

En nu komt een maf ons vertellen (je moet toch goed zot zijn als je geloofd dat God de wereld geschapen heeft) dat islamieten gek zijn op de multiculturele samenleving ,en dat ze die graag mee willen opbouwen. Waarom moordden ze elkaar dan als beesten uit; telkens ze de kans krijgen om dat te doen En dat doen niet alleen jihadis -zij die Koran blijkbaar niet goed begrepen hebben volgens onze linkse en liberale intellectuelen , neen dat doen ze overal waar de multiculturele samenleving niet langer door een dictatuur wordt ondersteunt.

 

Wat nog maar eens bewijst, (en men zou daar een beetje eerlijker in mogen zijn) dat een multiculturele maatschappij enkel kan bestaan in een politieke en/of een militaire dictatuur die niet godsdienstig is. En voor er weer 'intellectuelen' ons opmerkzaam komen maken -dat dit in Amerika niet het geval is, een kleine opmerking: waarom beweren linkse activisten dan steevast dat Amerika onder de dictatuur van het grootkapitaal en oligopolie ‘s leeft. Onder een dictatuur dus. Juist ja, dat waren ze even uit het oog verloren.

 

Laat onze elites dan ook eerlijk zijn- en zeggen waar het op staat, zij willen een dictatuur invoeren, niet zozeer om moslims ter wille te zijn, maar om hun eigen financiële en machtsbelangen veilig te kunnen stellen. En dan is de chaos van de multiculturele utopie ( met zijn terrorisme en criminele bendes) een goed middel om dergelijke dictatuur in te voeren. Voor onze eigen veiligheid nietwaar,

voor ons eigen goed. Alleen een zulthoofd ( en linkse intellectuelen- wat op hetzelfde neerkomt ) trappen in deze door het grootkapitaal opgezette val, zij zijn dan ook de fascisten van onze tijd . De stoottroepen van het kapitaal, samen met het door hen gekoesterde islamitisch lompenproletariaatWat nog maar eens bewijst, (en men zou daar een beetje eerlijker in mogen zijn) dat een multiculturele maatschappij enkel kan bestaan in een politieke en/of een militaire dictatuur die niet godsdienstig is. En voor er weer 'intellectuelen' ons opmerkzaam komen maken -dat dit in Amerika niet het geval is, een kleine opmerking: waarom beweren linkse activisten dan steevast dat Amerika onder de dictatuur van het grootkapitaal en oligopolie's leeft. Onder een dictatuur dus. Juist ja, dat waren ze even uit het oog verloren.

 

 

De Amerikaanse president Barack Obama heeft de Britten opgeroepen om niet uit de Europese Unie te stappen. "De EU verandert het Britse leiderschap in de wereld niet, het versterkt het", schrijft hij in een opiniestuk in The Daily Telegraph. Obama is momenteel in Groot-Brittannië voor zijn laatste officiële bezoek als president.

Bron: De Redactie.be

 

 

 

 

Toen Henry Kissinger aan de Franse president De Gaulle vroeg - hoe hij een Duitse overheersing van de Europese Unie zou voorkomen- antwoordde deze : ‘Par la guerre’

Als Obama vandaag  (hij is op bezoek in Engeland) aan Cameron zou vragen wat hij bij een mogelijke verbanning uit de vrije Europese markt-dit ten gevolge van een Brexit- zou doen, dan zou het antwoord wel eens: ‘By declaring war on them’ kunnen zijn.

En dat zou veel realistischer zijn dan wat De Gaulle ooit voorhad te doen, maar wat Frankrijk zich niet kon permitteren. Ook omdat ze daarvoor nooit de steun van de Amerikanen zouden gekregen hebben. Voor de USA was Duitsland na de oorlog een steunland dat de dollar in waarde moest houden, dit door overschotten te produceren die naar de Amerikaanse markt werden  gebracht –tegen betaling van dollars (waar vandaag de euro als concurrent door Amerika wordt ervaren en China de taak van productieoverschottenland  (met de dollar als betaalmiddel) overgenomen heeft.

Als Groot-Brittannië van de invloed in Europa wordt afgesneden en de toegang tot de vrije markt wordt beperkt, of onmogelijk gemaakt, dan zal dat ook enorme gevolgen hebben voor onze defensie.

Sommige Europese landen zullen dan proberen een alliantie met de Russen te sluiten - wat vanuit ons standpunt: dat China op termijn onze grootste vijand wordt, aannemelijk zou zijn, maar wat voor de Amerikanen tot nu onverteerbaar is. Daarom dat Obama ( feitelijk de Amerikaanse elite en administratie) aan Cameron vraagt er alles aan te doen ervoor te zorgen dat er geen Brexit komt.

Daarom zouden wij voorzichtig moeten zijn bij een Brexit en de Engelsen niet de toegang tot de vrije Europese markt mogen ontzeggen.

Wat ook spoort met de idee van de solidaristische beweging dat een vrije Europese markt ( maar niet een eenheidsmunt nog een ééngemaakte politieke structuur) de Europese Unie zoals we die vandaag kennen moet vervangen.

In de gevaarlijke geopolitieke situatie van vandaag zou het niet verstandig zijn mochten we Engeland tot onze vijand maken omwille van de belangen van Midden-Europese kartel-elites en kapitaalsbelangen die het Europese Unie-project opgezet en in handen hebben. Dat zou niet in het belang van de Europese volkeren zijn. Het zou van een kartelovereenkomst tussen Europese kapitaalgroepen wel eens een intern-Europees oorlogskartel kunnen maken. En dat hebben de Europese elites de laatste honderd jaar al twee keer geflikt.

Daarom dat we een Europese ‘Alliance For Peace & Freedom’ nodig hebben.

 

Als de terreur in ons land het gevolg zou zijn van discriminatie en racisme vanwege de blanke bevolking ten overstaan van islamieten, (welk soort van racisme en discriminatie zijn dan de oorzaak van terreurdaden van islamieten tegen andere islamieten in Afghanistan.  Ik kan mij zo voorstellen dat de politieke elite in Afghanistan niet met dergelijke nonsens afkomt om het terrorisme in hun land te duidden, zoals bij ons wel het geval is. Daar moeten ze niet met dergelijke kinderlijke nonsens afkomen, hier wentelt onze politieke klasse zich in dergelijke zelfbeschuldigingen. Terwijl de echte beschuldiging ligt in het feit dat ze die vreemdelingen naar hier hebben gelokt.

 

De terreur die door de ingevoerde moslims in ons land gepleegd wordt heeft niets met discriminatie of racisme ( wie zijn er de grootste racisten denk je -wij-of moslims die elke andersgelovige een zwijn noemen).

Page 9 of 116

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter