Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Sunday21 October 2018

 

 In ons land - én in Europa , kan je zomaar honderdduizenden vreemdelingen invoeren, en als er al eens iemand van dat illegaal ingevoerd goed ( illegale invoer van mensen omdat er als sinds de jaren 70 van de vorige eeuw een immigratiestop geldt in dit land, uitgewezen wordt, dan ligt de politieke elite in een deuk omdat ze de uitwijzingen onmenselijk vinden.
Maar een paar worsten van zwijnenvlees invoeren ( wij voeren duizenden islamworsten in) - daarom uitwezen worden, dat moet wél kunnen, met als argument  'dat het de bioveiligheid van de bevolking in gevaar brengt'.

 Maar dat  honderdduizenden ingevoerde islamworsten onze culturele en etnische identiteit in een 'existentieel' gevaar storten, dat is dan weer geen probleem blijkbaar.

 Wat een kloterij is me dat allemaal, wie neemt de uitleg van de neoliberale elite nog voor waar?

 ttp://www.standaard.be/cnt/dmf20180112_03294435

Tuesday, 09 January 2018 16:18

Is het tijd voor een nieuw fascisme ?

Written by

 

 

 

Wij 'conserveren' niets, wij willen evenmin terug naar enig verleden,wij zijn geenszins 'liberaal', wij werken niet aan de 'vooruitgang' , wij hoeven ons oor niet eens dicht te stoppen voor de toekomstsirenen van 'de markt' – dat, wat zij zingen, 'gelijke rechten', 'vrije samenleving', 'geen heren meer geen knechten', dat trek ons niet aan!

 

Wij houden het eenvoudig niet voor wenselijk, dat het rijk van gerechtigheid en eendracht gevestigd wordt, dit omdat het onder alle omstandigheden het rijk zou zijn van de diepste middelmatigheid , van dodende banaliteit.

 

Wij verheugen ons integendeel in allen , die evenals wij, het gevaar, de oorlog, het avontuur liefhebben, die zich niet laten inkapselen, verzoenen, sussen en versnipperen, wij rekenen onszelf tot de veroveraars, wij denken na over de noodzaak van nieuwe ordes, ook van een nieuwe slavernij – want voor elke versterking en verhoging van een type 'mens' is ook een nieuwe slavernij onmisbaar nodig – nietwaar. ( bij het neoliberalisme en links bestaat het model van nieuwe mens uit gekleurde immigranten, uitlopend in een mengvorm van rassen ... nvdr)

 

Op deze manier kan het niet anders of wij zijn slecht thuis in een tijdvak dat aanspraak maakt op de eer, 'het menselijkste, mildste, rechtvaardigste' tijdvak te heten dat de zon tot dusver heeft aanschouwt... Erg genoeg, dat we juist bij deze woorden ( nu gebruikt door het regime...nvdr) des te lelijker bijgedachten hebben. Dat we in die woorden niets anders zien dan de uitdrukking - ook de vermomming – van diepgaande verzwakking, van vermoeidheid, van ouderdom, van slinkende kracht.

 

Wat kan het ons schelen, met wat voor tierelantijnen een zieke zijn zwakheid verfraait. Ook al mag hij die als zijn deugt tentoonspreiden – het is immers aan geen twijfel onderhevig dat zwakheid mild, o zo mild, zo rechtvaardig, zo non-agressief, zo menselijk maakt!

 

De 'religie van het medelijden', waartoe men ons wil overhalen, o, we kennen genoeg van die hysterische mannetjes en wijfjes, die juist vandaag deze 'religie' nodig hebben als sluier en opschik voor hun banale leven.

 

Neen, wij zijn geen 'humanitariërs'; wij zouden nooit de euvele moed hebben, over onze 'liefde tot de mensheid' te reppen – daartoe is geen van ons toneelspeler genoeg.

 

Frederich Nietzsche (De vrolijke wetenschap)

 

 

Vanaf nu is de 'Jihad 'officieel vertegenwoordigd op de VRT, geen heimelijk gedoe meer over neutraliteit maar openlijk islamititisch.

Nu nog een zwarte 'toverdokter' of een voodoo-priesteres als medisch consulent op de VRT aanwerven en we zijn compleet gaga.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180109_03288053

 

Wat hebben 'ingeburgerd zijn' of  'een goed mens zijn' - te maken met het recht op een Belgische staatsburgerschap:      

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180107_03285498


Als men dit principe doortrekt , dat iemand, die zich kan aanpassen-, of dat iemand die van de andere kant van de aarde naar hier komt afgezakt om onze rijkdom in te pikken, een goed mens is,  daardoor het recht verwerft op onze sociale voorzieningen ( wat collectief bezit van ons is) op asiel-,dan kunnen wij wel een paar miljard  mensen vinden die naar hier  willen komen. (en dus ook hier mogen blijven, omdat ze ingeburgert en aangepast zullen zijn).

Tussen haakjes , wat betekend aangepast zijn 'als je naar de moskee gaat, middeleeuwse kledij draagt en dito wereldbeeld hebt' ? Aan wie en wat zijn die mensen dan 'aangepast' -hoogstens aan zichzelf en hun eigen cultuur.

 Er zijn veel mensen die zich hier graag zullen willen aanpassen op die manier , je raakt vlug aangepast aan een gratis maaltijd, aan gratis onderwijs, aan bijna gratis wonen, aan gratis medische verzorging, aan een uitkering  waarmee je op je luie gat Allah kan bedanken, bedanken dat er zoveel blanke ezels in de ( Europese wereld) rondlopen die alles weggeven'. ( ook datgene  wat niet van hen is maar van hun volksgenoten).

Of, laat ons de neoliberale-, op het aanwakkeren van primaire morele gevoelens van 'goedheid' gestoelde argumenten eens doortrekken - argumenten waar de leugenmedia zo straf in zijn.

Wanneer een blanke werknemer 'braaf' is - volledig aangepast aan het bedrijf waarvoor hij of zij werkt, is, heeft die mens dan niet het recht op het hetzelfde loon en leef- voorwaarden dan dat van de eigenaar van het bedrijf.

Als elke, naar hier ingeweken mens, de volledige rechten en goederen waarvoor generaties autochtonen gewerkt, ja, zelfs gevochten en hun leven gegeven hebben, krijgt.
Waarom hebben wij dan niet het recht  om de bedrijven te bezitten waar wij 'verblijven', 'waar wij volledig aangepast en braaf in  - geïntegreerd zijn.


Als het neoliberaal politiek systeem zich het recht toe-eigent om onze collectieve  'door onze voorouders opgebouwde rijkdom' aan vreemden te verdelen - omdat die braaf en aangepast zijn- dan hebben wij het recht  alle rijkdom van de rijken als ons 'collectief' bezit te claimen.

Zijn wij al niet  meer dan 170 jaar ( duur van het bestaan van België)  'braaf en ingeburgerd'- waar blijft dan ons recht op rijkdom en gratis verblijf in dit land.
Als men dat aan kleurlingen wil geven , waarom dan niet ook aan ons, blanke mensen, die gunst verlenen.

 

Twitter sluit account van Griekse extreemrechtse partij af :  http://www.standaard.be/cnt/dmf20180105_03281226

De tijd dat elke patriottische beweging of stroming zich weer 'fysiek' zal moeten gaan organiseren om actie en propaganda te kunnen voeren komt elke dag weer dichterbij.
Nu er in Duitsland een 'Facebookwet' van kracht is waar 50 medewerkers ( een soort Gestapo) binnen justitie elke dag de sociale media controleren op 'haatboodschappen' en op racisme. Dit met de medewerking van 'spitzel' - dat zijn burgerverklikkers die medeburgers aangeven die op sociale media de verkeerde dingen posten.
Ook in Frankrijk is een wet in de maak die 'fake news' op sociale media - vooral dan tijdens verkiezingen - aan banden moet leggen.


Wat fake is - en wat niet - zal de elite blijkbaar bepalen , vroeger deed de elite dat samen met de clerus maar vandaag hebben ze daarvoor de linkse afgodenkerk die 'het vreemde' als hun God aanbid , alle ongelovigen op de brandstapel wil - daarom vandaag voor de elite - als 'internet-kapo's' - hun diensten aanbieden als verklikkers.

Patriotten zullen overal in Europa van sociale media worden gebannen, zoals dat in China en Noord-Korea met dissidenten al het geval is.


Het afsluiten van de sociale media-accounts van Gouden Dageraad  is gewoon de logische stap in deze strategie van het neoliberaal establishment 'elke nationalistische oppositie uit te schakelen'.


Dan blijft er voor dat verzet maar één ding te doen, ons weer op de oude manier organiseren, cellen van verzet opbouwen, propaganda en vorming van militanten terug fysiek in lokalen en op straat voeren.
Wat lange tijd niet meer nodig bleek, omdat men op sociale media met elkaar kon dialogeren en propaganda kon voeren  - zal meer en meer terug komen, afdelingen van een partij of beweging weer slagkrachtig maken door fysieke actie en middelen te gebruiken.


Op het eerste zicht lijkt dit een terugslag voor onze ideologische strekking , maar dat is - op langere termijn- niet zo : omdat wij als eerste weer de mensen fysiek met elkaar zullen laten samenwerken en onze vijanden dat niet zullen doen omdat ze op de electronische media rekenen om mensen te verenigen. Dat zal tot resultaat hebben dat de straat en de fysieke ruimte weer belangrijk worden ( die straten en fysieke ruimten  laten we nu teveel over aan vreemdelingen, wij zijn daat niet meer present). Maar zo zullen we verplicht zijn onze plaats daar weer te veroveren willen we blijven bestaan als ideologische 'volkse' beweging.

Het zal voor velen ( zeker voor jonge mensen die niets anders kennen dan scoiale media als actieterein) - hard wakker worden zijn -  om in de 'echte' wereld te gaan, maar weet één ding : revoluties en sociale omwentelingen kunnen alleen voltrokken worden in de 'echte' wereld, dat beginnen beseffen is al heel wat.

Maar de elite helpt - door haar repressie - om ons dat duidelijk te maken.

 Hij die weer op de oude manier politiek werk vericht-, die zal een  'echte politieke macht opbouwen, weg van de fake sociale media-macht die we vandaag denken te hebben.

De elite heeft het gemakkelijk om de sociale media ( wat in feite grote kapitalistische monopoliebedrijven zijn) tot censuur van nationalisten te bewegen, omdat die monopolies 'staten en culturen' vervangen willen zien door 'internationalistische monopolies' waar een consumentistische 'cultuur' alles overheerst.

Maar mensen beletten om terug fysiek een beweging uit te bouwen om zo aan politiek te doen , daar zullen die monopolies nooit in slagen.

Dat heeft de geschiedenis bewezen, en de geschiedenis, die staat aan onze kant.

Page 5 of 117

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter