Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday15 August 2018

Tuesday, 27 January 2009 10:51

Kindermoordenaars

Written by

 

 

Het N-SA deelt met heel het volk het diep verdriet omtrent de kindermoord van vrijdag j.l. Al vaker heeft het N-SA gewezen op de straffeloosheid van deze maatschappij en ze ziet in dit licht dan ook een zoveelste uitspatting van de onrechtsstaat waar wij in leven. Volgens ons is het dan ook nodig dat men beseft hoe een hernieuwde waarde aan burgerzin, verantwoordelijkheid en rechtspraak moet gehecht worden, willen wij dat tragedies als deze en vele anderen zich niet in toenemende mate voordoen naar de toekomst toe.

Het N-SA hoopt dat dit drama het volk wakker schudt en moedigt aan niet de ogen te sluiten voor medelandgenoten. Men moet wat zich in Dendermonde heeft afgespeeld dan ook in een groter geheel kunnen plaatsen en er conclusies uit trekken over wat te doen voor de desintegratie, en het daar uit volgend verval, van zowel individu als maatschappij tegen te gaan.

Sunday, 25 January 2009 20:48

N-SA zet 2009 succesvol in!

Written by

Gisteren, 24 januari, vond de sfeervolle en geslaagde N-SA nieuwjaarsreceptie plaats. Zowat 70 aanwezigen genoten van gratis spijs en drank. In de Nieuwjaarstoespraak werd de nadruk gelegd op wat de doelstellingen zijn voor het N-SA in het komende jaar, een crisisjaar en een verkiezingsjaar, voor zover daar veel verschillen tussen zijn. Van de verkiezingsstrijd zal het N-SA alleszins gebruik maken om haar visie en standpunten verder te verspreiden. Daarnaast werd het voor het N-SA succesvolle startjaar 2008 kort overlopen, waarbij organisatorische en ideologisch-inhoudelijke uitbouw op de eerste plaats kwamen. In de nabije toekomst zal het N-SA alvast op diverse manifestaties aanwezig zijn, of deze zelf organiseren natuurlijk. Later op het jaar zal werk worden gemaakt van de veel gevraagde periodieke N-SA-publicatie.

 

Opmerkelijke tussenkomst op de Nieuwjaarsreceptie kwam van Vlaams Belang-militant Bert Wenselaers die een boodschap wenste te verkondigen. De tekst van zijn tussenkomst kan u als open brief hieronder lezen.

 KLIK VOOR VOLLEDIGE RESOLUTIE
  

Het N-SA bestuur bedankt alvast de aanwezigen, de nieuwe leden en de militanten voor de geslaagde inzet van het nieuwe jaar!

 


N-SA Coördinatie

Sunday, 18 January 2009 17:56

Vlaams Belang weer radicaal? Featured

Written by

Op de nieuwjaarsreceptie van het Vlaams Belang werden de krijtlijnen voor de verkiezingscampagne van aankomende juni uiteengezet. De politieke lijn moet opnieuw meer aansluiten bij de oude en vertrouwde thema's zoals Veiligheid-Vlaanderen-Vreemdelingen. Volgens Vanhecke & co moet de partij niet liberaler worden dan Lijst Dedecker, wat ons de spontane bedenking ontlokt dat dit ook moeilijk kan. Lijst Dedecker is ultra-liberaal, extremistisch zelfs, te noemen. Het Vlaams Belang heeft geen inhoudelijke kritiek op dat liberalisme en stelt zich tevreden met eenzelfde liberale leer als Dedecker aan te houden. Dat moet ook, want de partij is er op uit na de verkiezingen te gaan aanschurken bij die Dedecker om zo samen Vlaanderen om te vormen tot een (nog meer) antisociale samenleving. Die Forza Flandria is niet bedoeld om een echte Vlaamse staat uit te bouwen, het is veeleer een vehikel dat moet dienen om de staat af te breken en om te vormen tot een vrijhaven voor het individualisme en het liberale egoïsme. Dat Dewinter zijn hoop op dat Forza Flandria om aan de macht te komen nog niet heeft opgegeven, liet hij in een recent vraaggesprek met het weekblad Knack nog maar eens blijken. Daar verklaarde hij dat indien Lijst Dedecker genoeg stemmen haalde hij met zijn partij - aangevuld met de N-VA - bereid was in een regering te stappen. De solidaristische aspiraties die sommigen in de partij beweren aan te houden klinken in deze context wel behoorlijk cynisch, zelfs leugenachtig. Die partij is even veel (of even weinig) solidaristisch als dat de SP.A socialistisch is. Dus de radicale taal die men naar voor brengt en geaccentueerd wordt door het hernieuwde gebruik van een bokshandschoen is louter voor de schijn en dient vooral om oude kiezers (en vooral de vertrappelde militanten) te lijmen. Voor deze verkiezingen biedt de partijleiding dan ook een suikerstok met overschreden vervaldatum aan. Ze mogen er eens van likken en verder moeten ze niet zagen en klagen, maar zwijgen zoals ze dat al 20 jaar doen.Terwijl de heren en dames verkozenen in de pluche zetels van het burgerlijk establishment spijs en drank onder elkander delen kan de militant op zijn suikerstok kauwen, zou hij daar zin in hebben. Kwestie van dat ze nu eenmaal iets moeten hebben voor de vorm.

Tuesday, 13 January 2009 16:56

De 'Socialisten'

Written by

De ratten van de SP.A hebben de naam van hun nest weer eens veranderd, ze noemen het voortaan (het nest van) Socialisten en Progressieven Anders. Deze naamsverandering komt er nadat de banken al aan het wankelen waren gebracht door de kredietfraude, een die de kapitalisten zelf hebben georganiseerd. De beurs van Brussel heeft dus niet kunnen reageren op de socialistische naamsverandering omdat ze al op bodemkoersen zat, anders waren er vast en zeker nog een paar beursgenoteerde vennootschappen diep in het rood weggezakt na van deze revolutionaire socialistische actie kennis genomen te hebben. Zo was er tenminste nog iets van de rode kleur overgebleven, de kleur die de partij vroeger zo graag zag, pakweg 50 jaar geleden. Deze naamsverandering heeft echter niks te maken met enige marxistische of  trotskistische strategie tegen de crisissen van het kapitalisme, alhoewel er in die partij toch nogal wat van dat volk rondloopt (zoals de Rood-socialisten) die altijd de grootste bek opzetten. Maar als het erop aankomt de maatschappij te ordenen, volgen ze de toch doctrines van voornoemde heren. De pak-de-poen socialisten zoals mandatenverzamelaar Johan en marketingburgemeester Janssens zijn niet gediend met die flauwe zever welke de Rood fractie zoal uit haar botten slaat. Rode mollen zijn nog geen ratten, dat weet toch iedere rechtgeaarde van de sociaal-profiteurs, pardon, we bedoelen natuurlijk van de sociaal-democraten.

Friday, 09 January 2009 16:17

Dutroux kost dagelijks 100 euro aan de gemeenschap!

Written by

Wat zegt het N-SA over justitie en criminaliteitsbestrijding?  

Naar aanleiding van een zoveelste ernstige faling van de Belgische justitie in de voorbije week, waarbij reeds 15 zware criminelen uit de gevangenis werden vrijgelaten en er mogelijks nog een honderdtal (100 !!) volgen, hebben wij werk gemaakt van een aantal N-SA voorstellen inzake justitie.

Een nieuwe structuur

N-SA is voorstander van een verregaande vernieuwing van het rechtsapparaat met een nieuwe structuur. Op het laagste niveau : Rechtbank (voorheen “Vredegerecht” genoemd, maar voor alle geschillen van niet-economische aard) en Corporaties (voor alle geschillen inzake arbeidsrecht, handelsrecht…) Politierechtbanken dienen te verdwijnen door opslorping in de Rechtbanken, waar politierechters kunnen zetelen voor geschillen of zaken van die aard. Het N-SA pleit voor de (her)invoering van de Krijgsraad met een militaire rechter op niveau van de Rechtbank, uiteraard voor geschillen waarin militairen of leden van andere ordediensten (bijvoorbeeld politie) betrokken zijn.

Page 113 of 116

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter