Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Thursday18 January 2018

Friday, 27 February 2009 17:16

Economic War Cabinet

Written by

De hoofdeconoom van het beurshuis Petercam, Geert Noels (of tenminste, tot hij vandaag ontslag nam), doet een oproep naar de economische elite om een "economisch oorlogskabinet" in het land te installeren. Het feit dat een topman van een gokcasino, met name een van de meer bekende beurshuizen, oproept om een oorlogskabinet ter redding van het liberale superkapitalisme te installeren zou al menige wenkbrauw moeten doen fronsen. Niet zo in dit door corruptie en politiek parasitisme geteisterd land en zijn murw geslagen bevolking. Dat een individu (generaal?) en een beroepskaste (officieren?) die jaren aan een stuk de vrije kapitaalmarkt en het beursgokken hebben gepromoot nu aanbieden om onze bevolking onder de curatele van een oorlogskabinet te plaatsen, is zonder meer verbijsterend en zou in een normale staat weggelachen moeten worden. Met wat kwade wil zou men er zelfs een coup d'état van de failliete beurselite kunnen inzien en met juridische stappen een dergelijke anti-nationale en anti-volkse poging tot staatsgreep in de kiem smoren. Maar dit land heeft geen volkstrouwe en volkseigen elite meer, de politieke (en zeker de economische) elite is totaal verkocht aan het internationalisme en heeft meegewerkt aan de globalistische uitverkoop van volk en staat. Dat gaat al jaren zo, de politieke elite heeft zich daarbovenop al decennia lang laten omkopen door de financiële topklasse. Ze is er dan ook totaal mee verweven.

Saturday, 21 February 2009 21:03

Campagne: Opel nationaliseren nu

Written by

Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) volgt in deze crisistijden nauwlettend het nieuws op en voelt mee met het op zijn zachtst gesteld 'onzeker' lot dat onze arbeiders beschoren is. Het N-SA wil hier dan ook niet stil blijven zitten en zal nu dat onze autoindustrie, een van onze grootste werkgevers, bedreigd wordt, actie voeren voor het hervormen van de Antwerpse fabriek voor Opel.

Het N-SA gelooft niet in tevergeefs onderhandelen in een dure hotellobby van Detroit, noch in onze arbeidsvoorwaarden tot een Derde Wereld niveau te herleiden. Voor het N-SA is het immers meer dan duidelijk:

Het zijn de corrupte politici en kapitalistische internationalisten die ons in deze crisis hebben geworpen, het zullen niet dezelfde zijn die ons eruit halen!

Voor ons moet de Opel fabriek, net als de gehele autoindustrie, genationaliseerd worden. Geen General Motors meer, de nationale autoindustrie is van cruciaal belang voor de welvaart en het welzijn van de natie en zal dan ook niet in vreemde handen gelaten worden!

Het N-SA zal dan ook campagne voeren om dit standpunt te verkondigen en steun aan de arbeiders van Opel te betuigen, die op dit moment het slachtoffer zijn van dit schouwspel van onze schijndemocratie!

Sunday, 08 February 2009 13:44

Bankencrisis is ook crisis van de belgische instellingen

Written by

De financiële crisis die reeds enkele maanden aanhoudt is de laatste dagen weer in een stroomversnelling geraakt. Ook nu weer mag de Staat opdraven als redder omdat te ver doorgedreven liberaliseringen de banken op de rand van de afgrond hebben gebracht (en Kaupthing, Fortis,…zelfs in de afgrond). De Vlaamse regering schoot KBC te hulp, meteen het startschot voor een tweede ronde van grandioze verspilling van belastinggeld aan het grootkapitaal. In ongeveer drie maanden tijd hebben de politieke waterdragers van het grootkapitaal het gepresteerd zo maar eventjes 25 miljard euro, (zijnde 1000 miljard oude Belgische franken!!) in de private banken te stoppen. Er wordt overigens niet aan getwijfeld dat de banken in de nabije toekomst opnieuw bij de staat zullen aankloppen. De gevolgen van de financieel-economische crisis die ze zelf hebben veroorzaakt moeten ze nog incasseren.

 

Historisch gezien wordt de Kredietbank en haar aanhangsels als zowat de financiële ruggengraat aanzien van de Vlaamse welvaart en industriële ontwikkeling in de 2de helft van de 20ste eeuw. Wat Fortis / Generale Bank was voor belgië, is KBC voor velen, zeker in de brede Vlaamse Beweging, voor Vlaanderen. Reeds voor de oorlog wist de Kredietbank, als voorloper van KBC en opvolger van de ‘Algemeene Bankvereeniging’, een Nederlandstalige burgerij en de voor Vlaanderen typische kleine en middelgrote ondernemingen aan te spreken die zich bij de grote Franstalige banken niet zo thuis voelden. De Kredietbank heeft zo een vorm van cultureel nationalisme weten te gebruiken om er economisch beter van te worden. Deze omkering, waarbij nationalisme instrument voor de kapitalistische economie wordt, sluit nochtans niet uit dat degene die het gebruikt er toch ook in gelooft zoals de Antwerpse voorzitter van de Kredietbank, Fernand Collin, dat destijds bewees. Maar, niet alleen behoorde die Vlaamsgezinde elite in de omgeving van de Kredietbank logischerwijs nooit tot het nationalistische kamp die financieel en economisch gewin zouden opofferen voor één of andere ‘Vlaamse idee’, vandaag de dag is die nationale binding compleet verwaterd of verdwenen. Vlaanderen als begrip en het nationalisme er rond was vooral welkom als het iets kon opleveren. KBC heeft vooral nog steeds het imago een echte Vlaamse bank te zijn. Een imago, maar ook niets meer dan dat…

 

Saturday, 07 February 2009 14:35

De Sirenenzang van de Beschaving Featured

Written by

De Roemeense schrijver Cioran schreef in zijn Syllogismes de l’amertume dat Hitler gepoogd heeft de beschaving te redden door de barbarij. Een barbaarse poging, maar niettemin de laatste poging in het Westen volgens Cioran. Dat is allicht de reden waarom westerse beschaving en westerse waarden nu het ordewoord zijn van barbaren, die zich ervan bedienen voor politiek en ander gewin. Voor hen geldt: zij verkrachten de beschaving om de barbarij te redden. Nationalisten die zich dit beschavingsdenken eigengemaakt hebben, slaan de bal volledig mis. In de volgende tekst leggen we uit waarom.

Tuesday, 27 January 2009 10:51

Kindermoordenaars

Written by

 

 

Het N-SA deelt met heel het volk het diep verdriet omtrent de kindermoord van vrijdag j.l. Al vaker heeft het N-SA gewezen op de straffeloosheid van deze maatschappij en ze ziet in dit licht dan ook een zoveelste uitspatting van de onrechtsstaat waar wij in leven. Volgens ons is het dan ook nodig dat men beseft hoe een hernieuwde waarde aan burgerzin, verantwoordelijkheid en rechtspraak moet gehecht worden, willen wij dat tragedies als deze en vele anderen zich niet in toenemende mate voordoen naar de toekomst toe.

Het N-SA hoopt dat dit drama het volk wakker schudt en moedigt aan niet de ogen te sluiten voor medelandgenoten. Men moet wat zich in Dendermonde heeft afgespeeld dan ook in een groter geheel kunnen plaatsen en er conclusies uit trekken over wat te doen voor de desintegratie, en het daar uit volgend verval, van zowel individu als maatschappij tegen te gaan.

Page 111 of 114

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter