Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Monday16 July 2018

Tuesday, 29 September 2009 15:55

Parlement = Hoerentent

Written by

De Hoge Raad van Financiën publiceert verontrustend nieuws: bij ongewijzigd beleid en zelf bij een robuuste economische relance zullen er vanaf 2010 elk jaar tekorten van 7% van het BBP worden genoteerd. Dat zal resulteren in jaarlijkse tekorten van +25 miljard euro. Door deze tekorten zal de leninglast steeds hoger worden en zal reeds in 2010 de oude doodgewaande rentesneeuwbal als een allesopvretend monster herrijzen en onze bevolking pluimen. De banken staan al te schuimbekken van vreugde bij dit nieuws, omdat zij die rentesneeuwbal als een zoet snoepje in de eigen kas zullen steken. Want zij lenen dat geld voornamelijk aan de staat. Door die rentesneeuwbal en de 7% en meer tekorten op jaarbasis zal onze staatsschuld in 2020 oplopen tot 140% van het BBP. Dat wil zeggen 140% van de inkomsten van alle burgers en bedrijven op één enkel jaar. Gigantisch!

Sinds begin dit jaar verloren 60.000 mensen hun baan. 1,4 op nagenoeg 5 miljoen actieve Belgen ontvangen een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Wallonië klinkt vandaag af op een werkloosheidcijfer van 17%, Brussel op 21%, terwijl in Vlaanderen 7,5% mensen zonder baan zitten (toch nog altijd 220.000 mannen en vrouwen). De Nationale Bank voorspelt dat er een krimp van liefst 16% in de Belgische (en dus ook Vlaamse) uitvoer zal zijn dit en volgend jaar. De Belgische industriële kaste van Bekaert, Colruyt, maar ook Belgacom plant dan weer een tweede golf van wat ze zelf zo flitsend "offshoring" noemt, delokalisering dus. Nog simpeler uitgedrukt betekent dat de verhuis van kosten naar lageloonlanden. Deze keer doen ook de banken en de farmasector mee met het feestje. De Belgische kaste heeft namelijk een nieuw verdrag met India gesloten dat deze praktijk aanwakkert door soepele regels voor geïnteresseerde bedrijven in te voeren. Terwijl die parasitaire kaste zich in ons land elke dag meer en meer verrijkt, verhuist ze "taken", banen dus, van eigen mensen naar het buitenland. Ze wil hier wel de poen pakken van onze mensen door producten en diensten te verkopen, maar ze geeft de winst liever uit in het buitenland. De banken hebben 25 miljard steun gekregen om hun hoofd boven water te houden, omdat ze door eigen schuld aan het verzuipen waren en als dank verhuizen ze de banen van de eigen mensen en geven die aan Indiërs. Dank u, banken! Volgens het Indiase adviesbureau Quantum Step zal de totale waarde op een jaar door die delokalisering naar steden als Bangalore en Hyderabad 4,5 miljard euro op jaarbasis bedragen. Deskundigen verwachten dat de komende drie jaar door de groei van participerende bedrijven dat bedrag zal verdriedubbelen. Gigantisch!

Friday, 25 September 2009 14:51

VB = Integratiepartij Featured

Written by

In een column op de Vlaams-Belang-webstek met als titel Meer dan een lapje stof (22-09-09) houdt VB-voorzitter Valkeniers een hartstochtelijk pleidooi voor de integratie van vreemdelingen. Het gehele stuk lang dramt de voorzitter van de eigen-volk-eerst-partij door over het afschuwelijke obstakel dat de integratie en de emancipatie van moslimvrouwen verhindert en dat alles wordt gesymboliseerd door: de hoofddoek. Volgens Valkeniers is het dragen van een hoofddoek een uiting van hoe moslims onze samenleving verwerpen en wordt daardoor aangetoond dat zij integratie in onze westerse wereld afwijzen. Het feit dat moslims nu openlijk pleiten voor het oprichten van eigen scholen vindt Valkeniers verder een bewijs van mislukte integratie en assimilatie. Hij betreurt dat als een zoveelste bewijs van een steeds meer gesegregeerde samenleving en roept een toekomstig spookbeeld op van gesegregeerde wijken en islamitische enclaves waar imams de wet uitmaken en religieuze wachten - net zoals in Iran, schrijft onze USA-lover - waken over de goede zeden.

Sunday, 13 September 2009 14:35

Op straat gezet

Written by

 

 

Afgelopen week hebben journalisten van de staat gewapend met een verborgen camera huisvredebreuk gepleegd bij een onthaalmoeder en deze onschuldige vrouw aangezet tot het begaan van een meningsmisdrijf (uitlokking van een misdrijf is nochtans bij wet verboden). Door het onzegbare te zeggen beging deze vrouw echter een halsmisdrijf in de ogen van de politiek-correcte dictatuur die door de Belgische machtskaste is geïnstalleerd. De mediahetze die zo ontstond, was voor die machtskaste een welgekomen kans om de aandacht af te leiden van de eigen wantoestanden die ze de laatste weken en maanden niet allemaal tegelijk in de doofpot heeft kunnen stoppen. Ze kon dus wel een rookgordijn voor haar eigen malversaties gebruiken. Als de Belgische justitie vierkant draait, neemt de lynchjustitie van het journaille het over. Met haar eenheidsdenken, zoals dat door de verschillende media en politieke partijen wordt geventileerd, wil de machtskaste andersdenkenden intimideren en de eigen bevolking terroriseren. Dat het eenheidsdenken zelfs niet meer aan de voordeur stopt, heeft de zaak van de onthaalmoeder nu wel duidelijk gemaakt.

Friday, 11 September 2009 12:32

Lange Wapper: de maffiademocratie in actie!

Written by

De Antwerpse gemeenteraadsleden hebben op de zitting van 3 september weer een discussie van hoog technisch en ideologisch gehalte gevoerd. De zittende kliek van de meerderheid moest dan ook een vraagstuk van wereldformaat beantwoorden: mag de stad bij een referendum over de bouw van een weg met brug één dan wel twee vragen stellen aan de bevolking?

De meerderheid van democraten, die zelf elke dag het gat van iemands broek lullen op radio en tv, vond dat het stellen van meer dan één vraag per zittingstermijn van een coalitie (6 jaar) de bevolking te veel zou belasten. De brave burgers zouden er tureluurs van kunnen worden en de psychische belasting zou de pretmaatschappij nodeloos in gevaar kunnen brengen. De bevolking moet volgens de burgerij alleen maar feesten en consumeren en zo het BBP op peil houden en mag niet teveel lastig worden gevallen met maatschappelijke keuzen en nog minder met maatschappelijke vragen. Stel je voor dat de bevolking een volgende keer het systeem van vreemdelingeninvoer in vraag stelt en - o gruwel - zelfs mee zou gaan beslissen of het liberalisme wel zo goed is voor de gemeenschap? De socialisten die altijd graag veel kletsen over maatschappelijke betrokkenheid van de burger, zowel van witte dan wel van zwarte origine, mochten enkele dagen met het vaandel van de inspraak vooroplopen van de coalitiegenoten. De SP.A wou zo gul zijn om tijdens het komende referendum 2 vragen op de stembriefjes toe te laten. Een tsunami aan democratische inspraak! De partij van de mens (CD&V), de partij van de Vlaamse mens (N-VA) en de partij van de liberale mens vonden dat dat niet kon. Dat zou alleen maar tot democratische indigestie leiden, vonden zij. De partij van de socialistische mens (SP.A) kon dan nog een beroep doen op de stemmen van de heren van de eigen-volk-mensen, het VB, maar dat zou leiden tot het doorbreken van het cordon sanitaire, het schaamlapje van de Belgische dictatuur. Dat is geen optie voor ware democraten.

Tuesday, 08 September 2009 01:22

Verslag van de vijfde Nationale Antioorlogsdag

Written by

 

 

Zaterdag in alle vroegte vertrok een delegatie van het N-SA naar Essen, om van daaruit met de autonome nationalisten uit de streek de trein te nemen naar Dortmund, waar de nu reeds vijfde Nationale Antioorlogsdag zou plaatsvinden. De avond voordien hadden de plaatselijke antifa’s reeds rellen veroorzaakt in onder meer Essen en Dortmund, waarbij de wagen van een Duitse kameraad, Dietrich Surmann, in brand gestoken werd. De heenreis en de antioorlogsdag zelf verliepen vrij rustig, mede door de massale politieaanwezigheid. Aan de antioorlogsdag was een juridische procedureslag voorafgegaan, zodanig dat maar op de valreep (vrijdagavond) toelating werd verkregen voor een zogeheten “stationaire betoging”.

Met haar antioorlogsdag heeft de beweging van autonome nationalisten nog eens bewezen dat ze een van de meeste hoopgevende tekenen van onze tijd is. Ze toont dat twee generaties volksheropvoeding en twee bezettingen niet volstaan om het “Eeuwige Duitsland” van Moeller van den Bruck kapot te krijgen. Nu is het aan de Duitse en Europese jeugd om te bewijzen dat ze de Sozialstaat niet tot een sociaal kerkhof zal laten verworden en de Heimatschutz tot een Amerikaans-zionistische oorlogsmachine. De westerse democratieën voeren immers oorlog. Ook Duitsland, hoewel het daarmee tegen zijn naoorlogse grondwet ingaat. Het geld moet rollen en het bloed moet vloeien... Maar als nationalisten durven zeggen dat het bloed zuiver moet blijven, roepen de democraten: “racisme”. Als nationalisten zeggen dat Duitse banen naar werkloze Duitsers moeten gaan, roepen de democraten: “discriminatie”. Over Israël, voorhuid van die westerse beschaving, zwijgen ze schijnheilig. Of in het slechtste geval zeggen ze: zionisme is (ook) nationalisme. Het nationalisme gaat echter, anders dan het zionisme, uit van het wederkerigheidsbeginsel in de volkenrechtelijke betrekkingen. Dat wil zeggen dat het de nationale soevereiniteit inzake binnenlandse aangelegenheden respecteert. Het zionisme is het “nationalisme” van een uitverkoren volk dat boven het volkenrecht meent te staan en het alleen voor zijn eigen profijt wil gebruiken en misbruiken. Voor alle nationalisten is antizionisme dus een plicht, een daad van zelfverdediging tegen zionistische inmenging en overheersing. Volks nationalisme voert geen oorlog. Het is het burgerlijke, democratische nationalisme, het Verfassungspatriottismus van Habermas en heel het politiek-correcte Duitsland dat oorlog voert en zal blijven voeren. Niet voor natie of volk, maar voor de belangen van een volksvreemde burgerij. Oorlogen worden altijd gevoerd voor oorlogswoekeraars. Ons leger is al lang niet meer van ons, zoals ook ons land al lang niet meer van ons is en door immigratie straks ook het volk niet meer van ons dreigt te zijn. Tegen de naar wereldheerschappij en wereldoorlogen strevende ideologieën (religieus messianisme, financieel kapitalisme, zionisme) moeten we ons volk de waarden en de middelen teruggeven om een tegenmacht te kunnen vormen. Die nieuwe impuls kan alleen maar komen van de jeugd, van het beste deel van de jeugd. Dat deel dat nu nog een muur van onverschilligheid en onwetendheid moet trotseren, maar dat weet dat de waarheid en de gerechtigheid op een dag zullen overwinnen. De jeugd moet het nationalisme aan het volk teruggeven, want het nationalisme moet de zaak van het ganse volk zijn en niet die van de “nationalisten” alleen.

Dat alles was de teneur van de toespraken. We parafraseren nu enkele markante uitspraken. “De regering-Merkel geeft meer geld uit aan Amerikaans-zionistische oorlogen dan aan onderwijs en zorg in eigen land”. “De feiten tonen aan dat de westerse democratieën en niet de geïsoleerde ‘schurkenstaten’ oorlog voeren. Welke de aard van die regimes zij, behoort tot hun nationale soevereiniteit en die moet worden verdedigd tegen imperialisme en oorlogsstokerij”. “Er zijn onder de Amerikaanse bezetting van Irak al meer doden gevallen dan gedurende heel het regime van Saddam Hoessein”. “Terwijl de Duitse bondskanselier Merkel zich in Polen verontschuldigde voor het ‘onnoemelijke leed’ dat Duitsland veroorzaakt had, moest de Russische eerste minister Poetin – nota bene: een buitenlands staatshoofd – haar erop wijzen dat dat leed wel veroorzaakt was door het Verdrag van Versailles”. “De Russen hebben na de Duitse hereniging hun bezettingstroepen teruggetrokken, de Amerikanen niet”. “De discriminatie van de nationale meerderheden door hun eigen regeringen moet stoppen”. De sprekers kwamen respectievelijk uit Duitsland, Tsjechië, Bulgarije, Nederland en Rusland. Tijdens de toespraak van de Tsjechische kameraden werd gevraagd of iemand van de Vlamingen kon “frei sprechen” en na een muzikaal intermezzo was het dan zover voor de dappere vrijwilliger. Ten slotte was er nog een opmerkelijke toespraak van een Palestijn uit de Gaza-strook. Zijn boodschap werd voorgelezen door verzamelingsleider Christian Worch, want Gaza is een gevangenis waar men niet zomaar binnen of buiten komt. Dit is ons bijgebleven van de Palestijnse kameraad: “Door het gebruik van onder meer wapens met verarmd uranium (die heel wat genetische misvormingen veroorzaken) wil Israël het Palestijnse volk tot in zijn dna kapotmaken”. Worch sprak daarna in zijn slotwoord nog zijn trots en dank uit aan al degenen die de autonome beweging maken tot wat ze is: een groeiende, jonge en dynamische beweging. Ook wist hij te vertellen dat de tegenbetogingen een flop waren geworden, omdat er geen sprake was van de 10 000 aangekondigde betogers. Er daagden alles samen slechts zo’n 3500 tegenbetogers op. In de binnenstad waren er rellen met tegenbetogers geweest, waarbij onder meer een plaatselijk kopstuk van de Groenen, Mario Krüger, door de eigen antifa’s verwond werd. “Geweldbereidheid” vanwege de autonome nationalisten was ironisch genoeg net de reden waarom het stadsbestuur de Nationale Antioorlogsdag niet wou toelaten, maar het Grondwettelijke Hof oordeelde daar dus anders over. Misschien kan het stadsbestuur volgend jaar maar beter twee keer nadenken over het toelaten van tegenbetogingen? Als afsluiter was er ’s avonds voor de minder sportieve tegenbetogers nog een concertje van de speciaal overgevlogen kosmopolitische miljardair Bob Geldof. Zo konden die volgevreten onnozelaars het aangename aan het nutteloze koppelen, de oorlog en de crisis in de wereld even vergeten en natuurlijk hun Pyrrusoverwinning op het zwarte gevaar vieren.

Na het slotwoord van Worch mochten we in groepen van een 200-tal personen de terugreis aanvatten. Alles verliep rustig tot in het hoofdstation van Dortmund, waar de antifa’s opnieuw verzamelen hadden geblazen. Door de keuze van onze Duitse gastheren voor een IC-trein in plaats van een IR-trein splitsten we ons af van de rest van de groep en zo belandden we met een kleine groep, merendeels Vlamingen, op een perron waar even later ook een allegaartje tegenbetogers toekwam. Hun “Nie wieder Deutschland” werd beantwoord met een kort en krachtig “Nie wieder Israël”. Dat is B.R. Duitsland, land waar zelfhaat geen “haatspraak” is. Het bleek een bont allegaartje van onder meer Sankt-Pauli-hooligans te zijn. Het vervolg van de treinreis verliep moeizamer. Er was immers uit voorzorg maar één gsm in de groep (want op 1 mei waren nog 400 gsm’s door de politie in beslag genomen) en het was deels aan de politie, deels aan onze Duitse gastheren te wijten dat we na veel vijven en zessen op een trein naar een willekeurige bestemming buiten de stad belandden. We zouden echter hoe dan ook wéér via het hoofdstation Dortmund naar Essen moeten sporen. Pas in Essen zouden de Duitse kameraden – die we ondertussen wel hadden kunnen bereiken – zich hergroeperen. Maar eerst moesten we nog van Kamen, waar we ondertussen afgestapt waren, naar Dortmund zien te geraken en ditmaal zonder politiekordon. Onze Duitse kameraden hadden er daarom niets beter op gevonden dan een brandblusapparaat mee te zeulen. Het is wel even nuttig gebleken in Kamen, want de eerste roepers zwegen vlug toen ze het ding zagen. We rekenden aanvankelijk nog op de ervaring en terreinkennis van onze Duitse kameraden, maar begonnen in te zien dat ze de situatie – hetzij overmand, hetzij overmoedig van de stress – hoe langer hoe minder de baas konden blijven. Uiteindelijk konden we hen overhalen om een taxibus van Kamen naar Essen te nemen.

Afgezien van die terugreis is alles goed verlopen. We kunnen dus tevreden terugblikken. De vijfde Nationale Antioorlogsdag is ondanks alle juridisch steekspel toch een succes geworden. De schattingen van het aantal deelnemers lopen uiteen van 700 tot 1400. Niet slecht voor een radicale betoging die het stadsbestuur met drogredenen en vertragingsmanoeuvres liever niet had willen toelaten. Het waren stuk voor stuk jonge tot zeer jonge betogers, van verschillende achtergronden, allemaal verenigd door het Duitse bevrijdingsnationalisme en het nationale socialisme. De toespraken waren inhoudelijk sterk en heel wat voorbijgangers namen vanachter het politiekordon de tijd om te blijven luisteren. Kortom, met de organisatoren kunnen we besluiten dat deze antioorlogsdag een vaste waarde op de nationale agenda is geworden. Tot volgend jaar, Dortmund!

Page 108 of 116

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter