Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday19 September 2018

Friday, 09 October 2009 15:43

In het Verzet

Written by

Na afloop van een debatavond werden enkele kameraden uit de nationalistische beweging aangevallen door straatterroristen. Het is niet de eerste maal dat dit gebeurt. Integendeel, het gebruikte geweld wordt steeds extremer. In een periode dat de machtselite en de burgerij in grote crisis verkeren, in een periode dat het gastarbeidersprobleem steeds meer naar een kookpunt gaat is het niet abnormaal dat dergelijk geweld toeneemt. Op klaarlichte dag worden gewone mensen, onder wie veel ouderen, brutaal gemolesteerd en diep in hun eer en menselijkheid geraakt. In bepaalde wijken worden vrouwen en meisjes door bendes ingevoerde vreemdelingen verkracht en misbruikt. Eerst waren het alleen maar zwakke groepen zoals oude mensen en vrouwen die in bijna volle openbaarheid werden aangerand door allochtonen. Nu heeft het geweld zich uitgebreid en richten crapuleuze randgroepen, allochtoon of autochtoon, zich ook op anderen. Speciaal geviseerd worden nu de politieke activisten die zich inzetten voor het welzijn en voor de belangen van het eigen Vlaamse volk. Zij worden nu in Gent blijkbaar zelfs op straat overvallen en met ijzeren kettingen en staven bewerkt. De politie weet van niks en heeft al lang elke poging tot bestrijding van dergelijke gewelddadige incidenten opgegeven. Voor de ordediensten van de staat zijn dergelijke incidenten nu even gewoon als parkeerovertredingen. Alleen worden parkeerovertredingen scherp vervolgd, terwijl in het ziekenhuis slaan van politieke militanten en gewone burgers als een niet te bestrijden causaliteit wordt gezien.

Tuesday, 29 September 2009 15:55

Parlement = Hoerentent

Written by

De Hoge Raad van Financiën publiceert verontrustend nieuws: bij ongewijzigd beleid en zelf bij een robuuste economische relance zullen er vanaf 2010 elk jaar tekorten van 7% van het BBP worden genoteerd. Dat zal resulteren in jaarlijkse tekorten van +25 miljard euro. Door deze tekorten zal de leninglast steeds hoger worden en zal reeds in 2010 de oude doodgewaande rentesneeuwbal als een allesopvretend monster herrijzen en onze bevolking pluimen. De banken staan al te schuimbekken van vreugde bij dit nieuws, omdat zij die rentesneeuwbal als een zoet snoepje in de eigen kas zullen steken. Want zij lenen dat geld voornamelijk aan de staat. Door die rentesneeuwbal en de 7% en meer tekorten op jaarbasis zal onze staatsschuld in 2020 oplopen tot 140% van het BBP. Dat wil zeggen 140% van de inkomsten van alle burgers en bedrijven op één enkel jaar. Gigantisch!

Sinds begin dit jaar verloren 60.000 mensen hun baan. 1,4 op nagenoeg 5 miljoen actieve Belgen ontvangen een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Wallonië klinkt vandaag af op een werkloosheidcijfer van 17%, Brussel op 21%, terwijl in Vlaanderen 7,5% mensen zonder baan zitten (toch nog altijd 220.000 mannen en vrouwen). De Nationale Bank voorspelt dat er een krimp van liefst 16% in de Belgische (en dus ook Vlaamse) uitvoer zal zijn dit en volgend jaar. De Belgische industriële kaste van Bekaert, Colruyt, maar ook Belgacom plant dan weer een tweede golf van wat ze zelf zo flitsend "offshoring" noemt, delokalisering dus. Nog simpeler uitgedrukt betekent dat de verhuis van kosten naar lageloonlanden. Deze keer doen ook de banken en de farmasector mee met het feestje. De Belgische kaste heeft namelijk een nieuw verdrag met India gesloten dat deze praktijk aanwakkert door soepele regels voor geïnteresseerde bedrijven in te voeren. Terwijl die parasitaire kaste zich in ons land elke dag meer en meer verrijkt, verhuist ze "taken", banen dus, van eigen mensen naar het buitenland. Ze wil hier wel de poen pakken van onze mensen door producten en diensten te verkopen, maar ze geeft de winst liever uit in het buitenland. De banken hebben 25 miljard steun gekregen om hun hoofd boven water te houden, omdat ze door eigen schuld aan het verzuipen waren en als dank verhuizen ze de banen van de eigen mensen en geven die aan Indiërs. Dank u, banken! Volgens het Indiase adviesbureau Quantum Step zal de totale waarde op een jaar door die delokalisering naar steden als Bangalore en Hyderabad 4,5 miljard euro op jaarbasis bedragen. Deskundigen verwachten dat de komende drie jaar door de groei van participerende bedrijven dat bedrag zal verdriedubbelen. Gigantisch!

Friday, 25 September 2009 14:51

VB = Integratiepartij Featured

Written by

In een column op de Vlaams-Belang-webstek met als titel Meer dan een lapje stof (22-09-09) houdt VB-voorzitter Valkeniers een hartstochtelijk pleidooi voor de integratie van vreemdelingen. Het gehele stuk lang dramt de voorzitter van de eigen-volk-eerst-partij door over het afschuwelijke obstakel dat de integratie en de emancipatie van moslimvrouwen verhindert en dat alles wordt gesymboliseerd door: de hoofddoek. Volgens Valkeniers is het dragen van een hoofddoek een uiting van hoe moslims onze samenleving verwerpen en wordt daardoor aangetoond dat zij integratie in onze westerse wereld afwijzen. Het feit dat moslims nu openlijk pleiten voor het oprichten van eigen scholen vindt Valkeniers verder een bewijs van mislukte integratie en assimilatie. Hij betreurt dat als een zoveelste bewijs van een steeds meer gesegregeerde samenleving en roept een toekomstig spookbeeld op van gesegregeerde wijken en islamitische enclaves waar imams de wet uitmaken en religieuze wachten - net zoals in Iran, schrijft onze USA-lover - waken over de goede zeden.

Sunday, 13 September 2009 14:35

Op straat gezet

Written by

 

 

Afgelopen week hebben journalisten van de staat gewapend met een verborgen camera huisvredebreuk gepleegd bij een onthaalmoeder en deze onschuldige vrouw aangezet tot het begaan van een meningsmisdrijf (uitlokking van een misdrijf is nochtans bij wet verboden). Door het onzegbare te zeggen beging deze vrouw echter een halsmisdrijf in de ogen van de politiek-correcte dictatuur die door de Belgische machtskaste is geïnstalleerd. De mediahetze die zo ontstond, was voor die machtskaste een welgekomen kans om de aandacht af te leiden van de eigen wantoestanden die ze de laatste weken en maanden niet allemaal tegelijk in de doofpot heeft kunnen stoppen. Ze kon dus wel een rookgordijn voor haar eigen malversaties gebruiken. Als de Belgische justitie vierkant draait, neemt de lynchjustitie van het journaille het over. Met haar eenheidsdenken, zoals dat door de verschillende media en politieke partijen wordt geventileerd, wil de machtskaste andersdenkenden intimideren en de eigen bevolking terroriseren. Dat het eenheidsdenken zelfs niet meer aan de voordeur stopt, heeft de zaak van de onthaalmoeder nu wel duidelijk gemaakt.

Friday, 11 September 2009 12:32

Lange Wapper: de maffiademocratie in actie!

Written by

De Antwerpse gemeenteraadsleden hebben op de zitting van 3 september weer een discussie van hoog technisch en ideologisch gehalte gevoerd. De zittende kliek van de meerderheid moest dan ook een vraagstuk van wereldformaat beantwoorden: mag de stad bij een referendum over de bouw van een weg met brug één dan wel twee vragen stellen aan de bevolking?

De meerderheid van democraten, die zelf elke dag het gat van iemands broek lullen op radio en tv, vond dat het stellen van meer dan één vraag per zittingstermijn van een coalitie (6 jaar) de bevolking te veel zou belasten. De brave burgers zouden er tureluurs van kunnen worden en de psychische belasting zou de pretmaatschappij nodeloos in gevaar kunnen brengen. De bevolking moet volgens de burgerij alleen maar feesten en consumeren en zo het BBP op peil houden en mag niet teveel lastig worden gevallen met maatschappelijke keuzen en nog minder met maatschappelijke vragen. Stel je voor dat de bevolking een volgende keer het systeem van vreemdelingeninvoer in vraag stelt en - o gruwel - zelfs mee zou gaan beslissen of het liberalisme wel zo goed is voor de gemeenschap? De socialisten die altijd graag veel kletsen over maatschappelijke betrokkenheid van de burger, zowel van witte dan wel van zwarte origine, mochten enkele dagen met het vaandel van de inspraak vooroplopen van de coalitiegenoten. De SP.A wou zo gul zijn om tijdens het komende referendum 2 vragen op de stembriefjes toe te laten. Een tsunami aan democratische inspraak! De partij van de mens (CD&V), de partij van de Vlaamse mens (N-VA) en de partij van de liberale mens vonden dat dat niet kon. Dat zou alleen maar tot democratische indigestie leiden, vonden zij. De partij van de socialistische mens (SP.A) kon dan nog een beroep doen op de stemmen van de heren van de eigen-volk-mensen, het VB, maar dat zou leiden tot het doorbreken van het cordon sanitaire, het schaamlapje van de Belgische dictatuur. Dat is geen optie voor ware democraten.

Page 108 of 116

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter