Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday20 February 2019

Friday, 22 January 2010 11:43

Amerikaans kapitalisme

Written by

Wat het N-SA verwachtte, is werkelijkheid geworden. De Opel-fabriek in Antwerpen sluit. Het kapitalisme toont zo zijn ware gelaat. De brutaliteit en de arrogantie die het bij Opel etaleert, toont bovendien aan dat het grootkapitaal in het algemeen, en het Amerikaanse in het bijzonder, lak heeft aan sociale dialoog en sociaal overleg. De US-kapitalisten zijn het in eigen land gewoon om met de grove borstel werknemers aan de kant te vegen als hun belangen veilig gesteld moeten worden. Amerikaans kapitalisme is oorlogskapitalisme. Om winsten binnen te halen voert het oorlog tegen het eigen personeel. Net zoals de Amerikaanse staat oorlog (maar dan met wapens) voert tegen landen die onafhankelijkheid en welvaart voor het eigen volk nastreven, voert het US-kapitaal oorlog tegen werknemers in andere landen die hun winsten in de weg staan. Binnen het kapitalisme bestaat er geen nationale onafhankelijkheid meer, omdat die niet compatibel is met het concept van vrije wereldmarkt, waarin de US het voor het zeggen hebben.

De Belgische elite, met in haar zog de Vlaamse loopjongens van de kapitalistische filialen in dit land, kan nochtans niet verdacht worden van enig verzet of kritiek op de Amerikanen, laat staan op het US-kapitalisme. Onze elite speelt zelf voor huurling in Amerikaanse oorlogen, waardoor ze het US-kapitalisme en imperialisme op een directe wijze ondersteunt. Dat Belgische huurlingengedrag wordt echter niet beloond door de Amerikaanse bazen. Want vergeten we niet: General Motors (en Opel) zijn op dit ogenblik de facto Amerikaanse staatsbedrijven doordat de Amerikaanse overheid miljarden in dat bedrijf hebben gestopt om het van het bankroet te redden. Dus: de Amerikaanse staat is in dezen verantwoordelijk. In Afghanistan hebben we nog geen slachtoffers onder onze landgenoten. In Antwerpen echter vermoorden de Amerikanen de hoop van duizenden op werk en welvaart. "Collateral damage" noemen de Ami's dat. Terwijl onze soldaten voor de Amerikanen vechten, vechten de Amerikanen tegen onze arbeiders door hen op straat te zetten. Dit land is als een sovjetrepubliek: onder de knoet van de  opperste sovjet van Wall Street. En onze elite is een collaborerende elite. Een elite van het volksverraad.

Tuesday, 19 January 2010 17:41

Haatblogs

Written by

De haatblogs van het antifascisme hebben hun eerste dodelijke slachtoffer gemaakt. Op vrijdag 15 januari 2010 pleegde kameraad Dieter S. zelfmoord, nadat de rechtbank van Brugge hem enkele dagen voordien had veroordeeld tot 2 jaar effectieve celstraf vanwege deelname aan een ordinaire vechtpartij. Dat twee daders voor de rechtbank hebben getuigd dat Dieter niet had geslagen maar, integendeel, de vechtenden uit elkaar had willen halen, lapten de rechters aan hun zwarte kleed. Justitie is namelijk blind. Maar dan meer blind van woede en haat tegen nationalisten, dan blind voor de afkomst of de politieke gezindheid van verdachten. Dat is niks nieuws voor ons. Wij kennen de onafhankelijkheid van de magistratuur in dezen.

De rechtbank wou van een ordinaire vechtpartij zoals er elk weekend in alle steden van dit land tien in een dozijn plaatsvinden, een symbolische zaak maken, zo stond in het dagblad De Morgen. En waarom? Omdat een van de vechtersbazen een kleurling was en wat het nog allemaal vreselijker maakte, was het feit dat die kleurling voor een keer zelf klop had gekregen in plaats van omgekeerd, zoals het meestal gebeurt. En als een kleurling of vreemdeling klop krijgt, wordt in dit land alle hens aan dek geblazen door de  multikulneuroten. Dan is het land te klein. Als een wit gekleurde busreiziger vermoord wordt door jongeren hoort men dezelfde bende neuzelen dat het wel uitlokking door die bange blanke man zal zijn geweest en krijgen de jongeren die moorden in het openbaar een werkstrafje. Zaak gesloten. De blinde rechters wassen dan hun handen in onschuld, zoals altijd wanneer een volksgenoot door vreemden wordt gemolesteerd en/of vermoord. Bloedhanden...

Saturday, 02 January 2010 12:30

Vooruit!

Written by

Vanaf 1 januari 2010 kunnen werkgevers voor de luttele prijs van 200 euro per maand een arbeidskracht aan het werk zetten. De burgerlijke elite heeft dat met een nieuw aanwervingsplan beslist. Dat aanwervingsplan moet het mogelijk maken om laaggeschoolde jongeren (-26 jaar) en langdurige werklozen aan het werk te zetten. De rest van het inkomen wordt aangevuld met de werklozensteun die ze al kregen. Kostprijs van het hele project: 50 miljoen euro.

Leterme en de kliek van politieke dieven komen met uitgestreken gezicht op tv verklaren dat België de crisis van het kapitaal goed opvangt. In ons land voelt men de crisis niet zoals in andere Europese landen volgens Yves. Dat dat komt doordat de burgerij en de economische elite massaal de staat (het volk) als uitbetalingsinstelling gebruiken, verzwijgen ze wijselijk. Zo verzwijgen ze ook dat er elke dag 60.000 mensen extra werkloos zijn (bovenop de honderdduizenden anderen) door hen in het stelsel van de tijdelijke werkeloosheid te zetten, waar nu ook bedienden in kunnen worden gedumpt. De kostprijs voor dat geschenk aan het patronaat bedroeg in 2009 meer dan 1 miljard euro. De wintersolden zijn vroeg begonnen, zeggen de vakbonden. En ze hebben gelijk. Je kunt nu goedkoop mensen huren.

Wednesday, 16 December 2009 17:08

Discrimineren: het mag! Featured

Written by

Naar aanleiding van de discussie tussen vakbonden en patroons over de verschillende ontslagregelingen die nu bestaan tussen arbeiders en bedienden, blijkt weer duidelijk dat non-discriminatie geen algemeen moreel begrip is dat binnen de elite wordt aangehouden, maar deel uitmaakt van een zeer selectief begrippen-arsenaal. Daar waar het gaat om discriminerende voorstellen die gastarbeiders en hun families zouden viseren is het andere koek. Dan zou de gerechtelijke en burgerlijke elite zeer principieel zijn in haar veroordeling. Dergelijke discriminaties, zelfs als ze vermeend zijn, moeten dan vlug verdwijnen. Het discrimineren van andere groepen (van het eigen volk) is echter courante praktijk binnen het kapitalisme. Zo kan een bediende tot 21 maanden vooropzeg krijgen, waar een arbeider slechts van een ontslagperiode die maximaal 52 dagen bedraagt kan genieten, ongeacht de periode die hij of zij heeft gewerkt.

Omdat het hier gaat om kapitaalgerelateerde discriminatie (het kapitaal wil de goedkope ontslagregelingen voor arbeiders behouden) wordt niet te veel gegoocheld met het morele begrip "discriminatie". Men spreekt liever over "historisch-gegroeide onevenwichten" en zelf van een "arbeiderstraditie". En klassenverschillen kan men toch niet als discriminatie zien? Dat is niet moreel van aard, maar komt voort uit economische noodzaak. Als het op uitleggen aankomt, heeft de elite altijd wel een verhaaltje klaar om uit de mouw te schudden. De politieke en moreel-correcte bende van de liberaal-democratie zingt het liedje mee. En alsof het systeem van de verschillende afdankingsregelingen nog niet genoeg aan apartheidspraktijken doet denken, heeft de regering het bij gebrek aan consensus tussen vakbonden en patronaat nog een portie discriminatie toegevoegd. Deze keer wordt de discriminatie rechtstreeks door de politieke elite gepleegd.

Tuesday, 15 December 2009 22:38

Altermedia Vlaanderen heropgestart

Written by

Het alternatieve nieuwskanaal Altermedia heeft de Vlaamse cel nieuw leven in geblazen. Hoewel het N-SA over aandacht in de reguliere media weinig te klagen heeft tegenwoordig, maken we ons natuurlijk geen illusies over de waarheidsgetrouwheid van de berichtgeving. Daarom vallen alle alternatieve mediakanalen zoals Radio Rapaille, Novopress en nu ook terug Altermedia aan te moedigen.

Altermedia Vlaanderen stelt zich op de webstek voor als volgt:

Komende uit verschillende politieke middens wil de ploeg van Altermedia het ware alternatieve nieuws brengen. Altermedia geeft het woord aan zij die nooit de kans krijgen zich uit te spreken over bepaalde zaken. De ploeg van Altermedia zal proberen om bepaalde feiten te analyseren en achtergronden bloot te leggen, zonder enig politiek voorbehoud. De leden van de ploeg van Altermedia – niet meeheulend met onze gedesinformeerde en technocratische samenleving – willen het woord geven aan de ware dissidenten.

De ploeg van Altermedia Vlaanderen maakt deel uit van een internationaal alternatief informatienetwerk en zal trachten om gelijkaardige sites te ontwikkelen in verschillende landen.
Wij zijn ouwe ratten die weigeren om achter de rattenvangers aan te lopen.

Volg de alternatieve berichtgeving van Altermedia Vlaanderen op vl.altermedia.info

 

Page 108 of 117

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter