Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Monday16 July 2018

Tuesday, 08 December 2009 17:28

Klimaattop = overdracht van welvaart

Written by

Op de klimaattop in Kopenhagen zijn de Europese leiders weer voorlopers als het erop aankomt om de eigen bevolking een berg van een schuldgevoel aan te praten. Een ijsberg in dit geval. Nog niet zo lang geleden waren wij nog de enige schuldige aan de armoede in de Derde Wereld. Daarna waren wij ook schuldig aan discriminatie en racisme, omdat we de Derde Wereld niet naar onze wereld wilden versjast zien. Toen waren we weer schuldig, omdat ons sociale systeem te duur werd en de heren van de elite niet konden concurreren met het buitenland. We waren verslaafd aan de welvaartstaat. En nu zijn we schuldig, omdat de pot dreigt over te koken door de klimaattopwarming. Maar één constante blijft bij al die schuldverklaringen door de elite overeind: de kleine burger mag het spel betalen. Mensen zoals u en ik die geen fluit te maken hebben met de organisatie van het economische apparaat in deze liberale democratie. Ja wij zijn allen consumenten geworden en we denken in consumptietermen. Maar wie heeft ons dat  aangepraat? Consumptie was toch goed voor de economie werd ons gezegd! Onontbeerlijk spul die massaconsumptie. En opdat iedereen zou kunnen profiteren van de weldaden van die consumptie heeft onze elite zelf een groot stuk van onze nationale economie afgebouwd en overgeplaatst naar die arme mensjes in de derde wereld. Nu de financiële elite de zoveelste kapitaalcrisis organiseert en massaal spaartegoeden van de bevolking heeft verduisterd, hebben hun spitsbroeders van de economische elite een bijkomend alibi nodig om nog meer economische activiteiten naar de Derde Wereld te verplaatsen. De concurrentiekracht, weet u wel... Maar opdat de bevolking deze verhuis van economische en financiële activiteiten naar de arme-mensen-landen zonder verzet zou slikken, was er een groot emotioneel spookbeeld nodig dat zelf de meest argwanenden onder ons schaakmat moest zetten. De klimaatopwarming.

Wednesday, 02 December 2009 13:48

Schaduwboksen

Written by

Eigenbelang en Vlaams Belang, het begint stilaan goed op elkaar te rijmen. Want eigenbelang en daarmee gepaard een interne machtsstrijd in de partij zijn synoniem aan elkaar. Zeker als de partij zoals alle andere partijen van het parlementarisme is omgevormd tot naamloze vennootschap. Naamloze vennootschappen, die dienen om een kliek van geld en werk te voorzien. Ik heb al de persberichten doorgenomen, heb Dewinter gehoord en Valkeniers beluisterd. Kan mij iemand zeggen waarover het ging? Het enige wat ik gezien heb, is een match schaduwboksen van het laagste niveau dan nog met als enig doel de interne macht van een gedegenereerde kliek potentaten veilig te stellen. De door Dewinter ingehuurde schijnvoorzitter (blijkbaar moest er eerst nog 25 000 euro surplus aan te pas komen om hem ingehuurd te houden) die zijn partij graag als een Tijl Uilenspiegel ziet, fungeert hier als Lamme Goedzak, de reisgezel van Tijl. Het is maar slecht gevonden van die schijnvoorzitter om in een interview Tijl Uilenspiegel als partijvoorbeeld naar voor te schuiven. Want Tijl was een romanfiguur die stond voor een luchthartige vagebond en een kwajongen. Nu moet iedereen toch even serieus zijn. Zien Valkeniers, Dewinter e tutti quanti, die uitblinken in burgerlijkheid, zichzelf nu echt als rebelse kwajongens? Ze lijken veel meer op dandy's die aan salonschuimen doen.

Wednesday, 25 November 2009 17:04

Even over ‘Vlaams Bewegen’

Written by

Het zijn drukke tijden geweest de afgelopen weken. Het deelnemen aan een groot aanbod aan activiteiten is niet altijd makkelijk en dus moet men keuzes maken.

Zondag 8 november was er een Reimond-Tollenaere-herdenking, georganiseerd door Voorpost. Dit is één van de vele activiteiten die ik graag in mijn agenda schrijf. Niet uit nostalgische overwegingen naar een tijd die ik niet heb meegemaakt, maar wel uit respect voor al deze mensen die voor hun ideaal en de liefde voor hun volk het hoogste offer brachten. Ook uit sympathie voor de goedmenende militanten die deze middag organiseerden.

Het was een interessante en leerrijke namiddag, niet alleen over Reimond Tollenaere, maar over de "beweging" in het algemeen. De toespraak van de ere-senator van de ter ziele gegane Volksunie, Oswald Van Ooteghem, tijd- en strijdgenoot van Tollenaere schetste ons een niet mis te verstaan tijdsbeeld. Roeland Raes, erelid van het Vlaams Belang (hoop ik), plaatste Tollenaere geschiedkundig. Droog maar boeiend, zoals we dat van Kameraad Roeland gewoon zijn.

Monday, 23 November 2009 17:14

Toeval of juist niet? Featured

Written by

Het AFF begint steeds meer op een onderdeel van het programma 'Man bijt hond' te lijken. Daarin worden gebeurtenissen en feiten gelinkt aan de persoon van een zekere Costers. Feiten en gebeurtenissen die totaal uit hun context worden gerukt, maar toch altijd weer verwijzen naar die Costers. Een hilarisch stukje tv. Het typetje dat verantwoordelijk is voor de blog van het Abnormaal Fantasie Front - afgekort AFF - is er helemaal weg van. Bij gebrek aan een zinnige analyse over allerlei fenomenen in onze samenleving maakt deze blogger gebruik van de deductiemethode. Het kan ook zijn dat hij de inductiemethode gebruikt. Alles hangt af van wat de schrijver van het ogenblik als muze juist in zijn botten heeft geslagen en of hij (of zij) daarna nog een pilletje heeft ingeslikt, dan wel een poedertje van het Wit-Gele kruis heeft opgesnoven. Drugs en psychose. Toeval of niet?

Monday, 16 November 2009 17:55

Een blik op het VB, na twee jaar N-SA Featured

Written by

De voorbije maanden zijn tientallen analyses over het electorale verlies van het Vlaams Belang verschenen. Het was einde 2007 dat ik uit eigen politieke overwegingen - maar ook teleurstellingen - de partij verliet. Bij mijn ontslagbrief werd mij sterkte toegewenst door velen, onder wie mijn lokale VB-afdeling (die "altijd de deur voor me zou open houden"), Bert Deckers en... het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). Sowieso heb ik nooit rancune gekoesterd tegenover het VB, ik heb zelfs nu nog altijd niet meer dan begrip voor de weg die het gekozen heeft. Het vraagt echter om begrip van anderen dat binnen (of eerder buiten?) die brede Vlaamse beweging het N-SA de enige organisatie is geweest die na mijn ontslag me heeft weten te bekoren.

Daarom mag men dit zien als een vervolg op die afscheidsbrief. Dit markeert echter geen einde, maar een momentopname van mijn geëvolueerde vaststellingen over de partij en politiek in het algemeen, na een kleine twee jaar mee te gaan in het N-SA.

Page 107 of 116

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter