Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday20 February 2019

logokleinGedurende de herstructureringsperiode waar het N-SA zich in bevindt, en welke cruciaal zal zijn voor de toekomst van de beweging, zullen enkele zaken geaffirmeerd dan wel gereaffirmeerd worden. Om enige verwarring te voorkomen willen we dan ook onze positie als organisatie binnen Vlaanderen en aanpalende regio's bevestigen, met speciale aandacht voor onze eventuele rol en relevantie in Nederland:
 
Het N-SA is een organisatie actief binnen de actuele grenzen van Vlaanderen. Onze belangstelling voor omliggende regio's impliceert dat zij van geografisch belang zijn voor Vlaanderen (en vice versa) en dat wij onze ideeën daar dan ook ingang willen laten vinden. Het betekent echter niet dat het N-SA in het buitenland een werking zal starten. Dat gezegd zijnde wil het N-SA dan ook wijzen op het volgende officiële standpunt:

Er is geen en zal geen N-SA werking zijn buiten de actuele grenzen van Vlaanderen. Als er een werking start welke dezelfde ideeën als het N-SA uitdraagt, dan zal deze dat onder een andere naam en organisatiestructuur doen. Potentiële kaders in het buitenland, welke door de ideeën en de activiteiten van het N-SA beïnvloed worden/zijn, hebben geen huidig dan wel toekomstig recht namens het N-SA te spreken. Als er organisaties dan wel individuen in het buitenland zijn welke door het N-SA als autoriteit kunnen beschouwd worden, dan zullen deze op dat moment als dusdanig erkend worden in hun eigen hoedanigheid. Tot dan kan men in alle formele eerlijkheid geen uitspraken en handelingen van derden verhalen op het N-SA.
 

Monday, 08 March 2010 20:10

Communiqué: Wij Marginalen

Written by

In een lang klaagstuk over de pers heeft de voorzitter van het Vlaams Belang op de partijwebstek een giftig aanvalletje op het N-SA verborgen. Het volledige stuk is dan ook maar een schaamlapje waarachter de voorzitter van de zelfverklaarde volkspartij graag even een duit in het zakje wil doen, samen met de rest van het Belgische crapuul. De frustratie druipt van het schrijfsel af. De frustratie dat "een marginaal zootje ongeregeld" in de pers komt en hij er met moeite in slaagt om op een zinnige manier op het kastje te komen is zo groot dat hij zich bijna verslikt in zijn burgerlijke wartaal. Hij noemt ons in navolging van de Belgische staatspers "een bende Europese neonazi's" die in een schuur in het een of ander gehucht zijn samengekomen. Dat mijnheer in dat gehucht over een paar gemeenteraadsleden beschikt en hen dus blijkbaar als boeren bestempelt die nog in en rond schuren wonen, wil ik hem vergeven. De volkspartij van mijnheer moet blijkbaar niets van boeren weten en staat er ook om bekend dat ze met een dedain op haar eigen leden neerkijkt. Wat kun je anders verwachten van opgeblazen burgermannetjes die in de salons van de elite als schoothond dienst mogen doen? Niet veel. Door dit dedain voor militanten houden vele leden het voor bekeken bij die salonvoorzitter en zijn "volkspartij". Een deel - en dan vooral de jeugd - stapt dan naar "de marginalen" van het N-SA over. Dank u wel, mijnheer de natiebaas.

Monday, 08 March 2010 20:09

Brussel nationaliseren!

Written by

De bevolking van Brussel zal tussen 2000 en 2060 toenemen met 40%. Nu reeds zijn 55% van alle Brusselaars van vreemde origine. Als de huidige demografische trend bij die bevolkingsgroep aanhoudt, zal het aantal kleuters tegen 2020 met 45% zijn toegenomen. Nu reeds bestaat de schoolpopulatie in het Brusselse onderwijs dat door de Vlaamse gemeenschap wordt gegeven en betaald uit 85% anderstalige kinderen. Niet eens 12% van de kinderen in die scholen leeft in een homogeen Nederlandstalig gezinsverband. Het laat zich raden hoeveel er nog zullen overbllijven in 2020. Brussel telt maar 10% sociale woningen (vergelijk: 55% in Amsterdam) wat tot gevolg heeft dat 25.000 huishoudens op een wachtlijst staan voor een dergelijke woning. De overgrote meerderheid van deze mensen is van vreemde origine. Tussen 2006 en 2020 heeft Brussel nood aan 50.000 nieuwe woningen om de vreemde bevolkingsaangroei aan te kunnen. Dit zijn enkele cijfers die aantonen waar het in deze chaotische, bijna anarchistische stad naartoe gaat. Demografen stellen bovendien vast dat er in de komende tien jaar 150.000 Brusselaars zullen bijkomen die veelal laaggeschoold en van buitenlandse afkomst zijn. De enige reden voor deze bevolkingsaangroei is toe te schrijven aan immigratie en aan het geboortecijfer bij die immigranten.

Monday, 08 March 2010 20:02

Stel het strijdmotief centraal!

Written by

Vorige zaterdag zijn we gestart met onze "Ronde Van Vlaanderen".Tot onze voldoening stelden we vast dat enkele tientallen mensen bereid bleken om  hun avond samen met het N-SA door te brengen. En dit op een zaterdagavond. Als men weet dat elke vereniging op zo'n ogenblik de grootste moeite heeft om mensen voor een politieke bezigheid uit hun huis te krijgen - ongeacht of die beweging en/of partij nu links, averechts of wat dan ook is - dan is het hoopvol voor onze beweging te mogen vaststellen dat wij er toch in slagen mensen te mobiliseren. Wat daarbij "nog hoopvoller" is, is de vaststelling dat het vooral jonge mensen zijn die - en dit veelal voor het eerst - naar een politieke vormingsavond of activiteit komen. Die eerste vormingsavond voor leden en sympathisanten hebben we dan ook interessant genoeg gemaakt voor iedereen die iets over het N-SA en zijn politieke doelstellingen en toekomstige strategie wou vernemen.

Maar wij zullen deze propagandaronde door Vlaanderen ook kruiden met diverse andere onderwerpen. Zo was er om te beginnen de reuze interessante voordracht van professor Vierling over China na onze info-sessie over het N-SA. De prof heeft ons ervan kunnen overtuigen dat sommige uitgangspunten van de Chinese politiek en van Chinese geopolitiek kunnen worden gebruikt door de nationaal-revolutionairen in Europa en uiteraard ook in ons land. Het voeren van een culturele revolutie in Europa, waarbij niet het maoïsme of het marxisme als leidmotief dient, maar een op revolutionaire leest gestoelde herbevestiging en uitdieping van onze eigen culturele waarden en normen kan voor ons nationaal-revolutionairen zeer nuttig zijn. Deze culturele revolutie, naast de sociale, moet ons leiden naar een hernieuwde nationale identiteit die kadert in de Europese identiteitsvorming zonder daarom over te gaan tot Europese staatsvorming. We moeten de bureaucraten en de volksverraders van het multiculturalisme en het liberale globalisme de zotskap opzetten en hen door de straten van Brussel jagen. Iemand zoals Barroso moet daar toch begrip voor kunnen opbrengen? Hij is tenslotte net zoals ik een ex maoïst... Permanente revolutie zal zijn deel zijn!

Monday, 08 March 2010 19:36

Communiqué over het hoofddoekverbod

Written by

Naar aanleiding van de discussie over het verbieden van hoofddoeken voor moslima's in onze scholen wil het N-SA nogmaals zijn standpunt verduidelijken.

Wij pleiten voor culturele autonomie en zijn tegen de doelstelling zoals de burgerij die voorstaat, om een multiculturele mengmaatschappij in dit land te installeren. Mengculturen leiden tot onderdrukking van alle culturen en dit ten voordele van een nieuwsoortige cultuur die men multicultuur noemt. Deze multicultuur is er alleen op gericht om de eigen volkse cultuur en eigenheid om te vormen tot een cultuur die dienstig is aan het liberale consumptiemodel en aan de noodzaak van het kapitaal om vreemde bevolkingsoverschotten te scheppen en in stand te houden en zo de sociale cohesie, die een volkskracht is, te ondermijnen en uiteindelijk te vernietigen. Als men een sociaal systeem wil vervangen door een ander, dan moet men eerst de culturele hegemonie van een volk ondermijnen en uiteindelijk kapotmaken. Die ondermijning van de eigen culturen is ook nodig om een eenheidsdenken te promoten dat de vergelijking met het communisme moeiteloos kan doorstaan. Wat voor het N-SA nog maar eens duidelijk maakt dat het kapitalistische liberalisme dezelfde mechanismen hanteert als het communistische. Ze appelleren beide aan vrijheid en gelijkheid, maar bieden in feite alleen maar onvrijheid binnen een schijnvrijheid en een gelijkheid binnen het hanteren van een ongelijke behandeling van volkseigen groepen aan.

Page 107 of 117

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter