Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Monday22 October 2018

Saturday, 17 April 2010 02:36

Spoedbetoging Vilvoorde: Het N-SA eist een Alternatief!

Written by

Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) neemt akte van de spoedbetoging in Vilvoorde, donderdag 22 april, om de eis voor splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) kracht bij te zetten. Die dag zal Jean-Luc Dehaene, die van zijn pensioen in financiële raden en de EU-moloch aan het genieten was, een ‘compromis’ voorstellen dat de hemel weer blauw moet maken. Het is nu al zo ver gekomen dat de liberalen van de Open VLD uit de regering zullen stappen indien er geen deftig compromis uit de bus valt. (Bron: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DM2OU5S2)

Vlamingen, verenigt u? Een gezonde reflex is bij een goedkeuren uit het liberale kamp hoogst wantrouwig te worden. Dehaene, de man die de Europese grondwet heeft ontworpen. Dehaene, de man die exorbitante bedragen ontvangt voor goedkeurend te knikken wanneer bestuursraden van InBev en Dexia nationale uitverkoop bepleiten. Dehaene, de man die nu voor de een België mag redden en voor de ander Vlaamse onafhankelijkheid dichterbij moet brengen? Laat ons niet lachen.

De communautaire ‘crisis’ is een middel om de verdere uitverkoop van onze regionen aan de EU en de wereld van het financiële kapitalisme onbelemmerd voort te zetten. De communautaire ‘crisis’ is een middel om Franstalige inwoners in de rand tot doelwit te maken, terwijl hoe langer hoe meer internationale expats en allochtonen de echte vervreemding veroorzaken. De échte communautaire crisis is er een met de EU die, niet toevallig, uitgerekend in diens hoofdstad vergeten kan worden dankzij een achterhoedegevecht rond juridische regelgevingen, waar al decennia geleden over besloten was.

Het N-SA is een post-Belgische beweging. In deze communautaire heksenketel zien wij de laatste trekken van een Belgisch systeem dat nooit uitstaans heeft gehad met de belangen van Vlamingen dan wel Walen. Het Belgisch systeem, daar moet mee gebroken worden. De corruptie is nu zo ver doorgedrongen dat een hervorming onmogelijk is. De Vlaamse en Waalse politieke elites worden door dit Belgisch systeem en deze communautaire tweespalt in staat gesteld hun postjes te behouden.

Het zijn deze elites die het huidige systeem in stand houden. Het zijn deze elites die moeten verdwijnen. De snelste wijze om de elites af te zetten en het systeem te vernietigen zal zijn door een Vlaamse onafhankelijkheid te verklaren zonder ook maar de minste omwegen. Want elke omweg is een communautaire, is verzuring, en is dus precies wat deze elites willen.

Het N-SA doet aan systeemkritiek, we concentreren ons uitsluitend op wat echt telt, zijnde de economische toekomst van al onze regio’s, inclusief de Waalse. Hoe eerder met dit systeem kan gebroken worden, hoe eerder de solidaristische revolutie een staatkundige evolutie naar voren kan schuiven. Een alternatieve staat, waarin echte economische onafhankelijkheid en welvaart kan bekomen worden. Een alternatieve staat, die de economische belangen van het volk kan veiligstellen door de economische integratie met de omliggende regio’s in een nieuwe unie als alternatief op zowel de Belgische als de Europese.

Het N-SA is dus niet van plan te wachten tot de economische en maatschappelijke elites en structuren danig vervreemd zijn van (dan wel verdwenen zijn uit) België, dat het hen onverschillig laat of het land nog bestaat. Dat zowel Vlaanderen als Wallonië geen enkele economische hefboom meer hebben.

Het N-SA is niet van plan de nationale structuren eerst te laten barsten door een communautaire verzuring. De EU is iedereen die wel in de illusie van dergelijk communautarisme meegaat bij voorbaat dankbaar. Het N-SA is voor de economische integratie van Vlaanderen met de omliggende regio’s en precies daarom tegen het Belgisch systeem.

Het N-SA zal aanstaande donderdag dan ook meebetogen in Vilvoorde. Maar niet voor een sujet als Dehaene vriendelijk te vragen om lief te zijn voor de Vlaming. Denkt men nu werkelijk dat de architect van het monsterlijke Verdrag van Lissabon respect opbrengt voor nationale soevereiniteit? Wat Dehaene ook zal voorstellen, het zal in functie van de europeanisering zijn, en dus zowel in functie van de communautaire achterhoedegevechten alsook het systeembelgicisme. De twee houden elkander in de stand, mannen als Dehaene lachen ermee.

Daarom: betoog aanstaande donderdag mee met het N-SA in Vilvoorde tegen het Belgisch en het Europees systeem en diens agent Dehaene. Betoog mee tegen België, niet tegen Wallonië, niet tegen de Franstalige inwoner, maar voor een Alternatief!

Sunday, 11 April 2010 16:52

Tegen het moderne voetbal, tegen het sportkapitalisme Featured

Written by

Zoals algemeen bekend, zijn voetballiefhebbers trouwe mensen. Trouw aan hun club, aan hun kleuren, aan hun passie. Dit zijn de fundamenten waarop deze sport uitgegroeid is tot sociale steunpilaar, maar vandaag staan deze fundamenten steeds meer onder druk. Zo erg zelfs, dat steeds meer trouwe supporters weigeren nog langer het stadion te betreden. Hoe is het zover kunnen komen? Nemen we de situatie eens onder de loep…


Reeds bij het ontstaan van de voetbalsport was sociale cohesie de meest opmerkelijke waarde. Zelfs in de tijd van de opkomende arbeidsbeweging, maakte het geen ‘bal’ uit of men bankdirecteur of arbeider was. Zolang men maar dezelfde passie deelde voor een club. Van klassenstrijd was dan ook geen sprake, wel integendeel. Men ging vrij naar de wedstrijden en er waren amper ‘veiligheidsregels’. Men kon op het laatste moment beslissen om een kijkje te nemen en er was altijd plaats. Scheiding van supporters was er ook al niet, en als iemand te klein was om het terrein goed te zien, dan nam men een (al dan niet lege) bierbak mee. Dit sprookjesachtig tafereel is vandaag de dag echter niet meer mogelijk, hoe is dat gekomen?

Saturday, 10 April 2010 19:35

De grote emissieroof

Written by

‘Het dom houden van de bevolking is’, volgens Alain Finkielkraut, ‘een democratisch recht waar je niet zo gemakkelijk op terug kunt komen.’ De Belgische overheid heeft dat recht tot kunstvorm verheven.

De Europese bevolking werd ingeprent dat het Emission Trade System – de handel in uitstootrechten – het CO2-gehalte in ons zwerk fors zou terugdringen. Zo stond het in het Kyotoprotocol. Wie twijfels had bij de emissiehandel werd meteen weggezet als een agent van de petroleumlobby. Die emissierechten moeten, in principe, door de vervuilende bedrijven worden gekocht. Die zullen dan jaarlijks aantonen dat hun CO2-uistoot het totaal van hun emissierechten niet overstijgt. Een belasting op luchtvervuiling, heet dit. In werkelijkheid krijgen grote vervuilers, zoals de staalproducenten, gratis uitstootrechten van de nationale overheden. Zodat de opbrengst van die belasting – en dat is het ingenieuze – door de vervuilers wordt geïncasseerd.

De Europese emissiehandel, sinds 2005 georganiseerd, beloopt momenteel tientallen miljarden per jaar. Dat de financiële belangen erg groot zijn, mag blijken uit de belangstelling van de Amerikaanse Wall Streetgigant Goldman Sachs, die voor 10 procent eigenaar is van de Chicago Climate Exchange. Goldman Sachs investeerde ruim 4,5 miljoen dollar in de verkiezingscampagne van president Barack Obama om hem ertoe te bewegen de emissiehandel aan te moedigen. Volgens Obama’s adviseurs zal het Amerikaanse CO2-casino de eerstvolgende zeven jaar zowat 700 miljard dollar verzetten. Een enthousiaste emissiegokker is gewezen vicepresident Al Gore, Nobelprijswinnaar en patroonheilige der milieuactivisten. Gore stichtte daartoe, samen met een drietal oudgedienden van Goldmans Sachs, de beursoperator Generation Investment Management, met hoofdkwartier in de fiscaal vriendelijke Londense City.

In die emissiehandel opereren momenteel entrepreneurs en georganiseerde misdaad gezellig naast elkaar. Europol schat de jaarlijkse btw-fraude die gemoeid is met de Europese emissiehandel op 5 miljard euro. Het totaal van de emissiezwendel, met onder meer ook gerecycleerde CO2-certificaten, ligt volgens enquêteurs nog hoger.

Maar in de emissiehandel hoeft niemand in de illegaliteit te stappen om buitenmaatse winsten te halen. Zwendelen kan ook volkomen legaal, zo toont de staalreus ArcelorMittal. Onlangs kreeg ArcelorMittal van het Waals Gewest uitstootrechten cadeau ter waarde van 260 miljoen euro (nagenoeg 10,5 miljard in oude frank). Uit dank voor de heropstart van de hoogoven in Ougrée, nabij Luik, die destijds was stilgelegd als gevolg van de crisis. ArcelorMittal belooft in Ougrée 363 arbeiders tot 2012 in dienst te zullen houden. Een snelle berekening leert dat via de verkregen emissierechten elk van die arbeidsplaatsen ArcelorMittal een subsidie van om en bij de 715.000 euro oplevert.

Eind 2009 haalde ArcelorMittal op de klimaatbeurs al 1 miljard euro op met de verkoop van CO2-certificaten die het gratis had verkregen van de Britse overheid, maar die overtollig waren geworden door productiebeperkingen en door de sluiting van de staalfabriek in de buurt van Middlesbrough.

Niets belet ArcelorMittal om na 2012 opnieuw de via het Waals Gewest verkregen emissierechten op de beurs te slijten. Trouwens, ArcelorMittal moet wel erg populair zijn in EU-kringen.

Recent kreeg de staalmogol van de Europese Investeringsbank ook nog een goedkope lening van 130 miljoen euro ter ondersteuning van zijn bedrijvigheid in Brazilië. Het totaal van de goedkope leningen die ArcelorMittal de voorbije tien jaar via Europese financiële instellingen kreeg, loopt op tot 450 miljoen euro – ruim 18 miljard frank.

ArcelorMittal, met staalovens in Kazachstan, Zuid-Afrika en Tsjechië een van de zwaarste vervuilers ter wereld, is nu ook een promotor van windenergie. De bouw van elke 80 meter hoge windturbine vergt immers 150 ton staal. Met die windenergie zit ArcelorMittal op vertrouwd terrein, want het is een zwaar gesubsidieerde sector. En waar subsidies te rapen vallen, staat ArcelorMittal vooraan in de rij. Subsidies hebben ervoor gezorgd dat ArcelorMittal in het crisisjaar 2008 ruim 9 miljard euro winst maakte, en dat het privéfortuin van de belangrijkste aandeelhouder, de Indiase zakenman Lakshmi Mittal, volgens het zakenblad Forbes 28,7 miljard dollar bedraagt. Het Waals Gewest en de federale overheid stijven mee dat fortuin. Want behalve de stapel uitstootrechten en de goedkope leningen kreeg ArcelorMittal via de notionele-interestaftrek nog eens 561 miljoen euro belastingkorting. Het is daarmee koploper op de lijst met bedrijven die van die fiscale goocheltruc genoten.

De gulheid van het federale koninkrijk België kent geen grenzen.


Bron: Knack (10/04/10)

Thursday, 08 April 2010 02:56

De nieuwe VB-campagne: een slag in’t water

Written by

 

Sinds kort heeft het Vlaams Belang haar voorjaarscampagne gestart, een campagne die werd opgemerkt omdat er een nieuw element in de VB-retoriek zou zijn: de strijd tegen delocalisatie, gesymboliseerd door een Chinese vlag met de vermelding Vlaams Belang en het woord “waarom” in Chinese letters. Gejuich op sommige banken, het VB heeft het integrale nationalisme teruggevonden!

Sommigen die zich binnen en buiten de partij tot het solidarisme bekennen (wat dit ook moge zijn) waren verheugd over deze aanzet tot koerswijziging. Wij van het N-SA waren daar net iets rustiger in, van een dergelijke koerswijziging zou niet te veel in huis komen als men een “rechtse frontvorming” wil nastreven met de LDD-extremisten. En zie, nauwelijks enkele dagen na de start van de campagne geeft de VB-partijvoorzitter de sceptici van N-SA hierin gelijk. In een recent commentaarstukje van zijn hand dat verscheen op de VB-webstek (http://www.vlaamsbelang.org/6/115/), bekent Valkeniers zich al meteen tot een voorstander van globalisering waar hij “voor 80% positieve zaken in ziet”. Nou moe! Het commentaar van Valkeniers hoeft niet verwonderen, de meningen zijn namelijk sterk verdeeld over de campagne. Chris Morel, vader van … en China-kenner sprak al van één van de meest dwaze campagnes van de afgelopen jaren. Akkoord, maar niet om dezelfde reden! Het VB wil vooral de Antwerpse havenlobby niet afschrikken, een lobby die aandringt op verdere liberaliseringen van het goederenvervoer en die net als het VB de Vlaamse economie wil ombuigen naar een economie gebaseerd op logistieke dienstverlening waarbij men de facto een speelbal wordt van multinationale ondernemingen. Voor vader Morel mocht het gerust nog allemaal wat verder geïnternationaliseerd en geliberaliseerd worden. De voorstellen die het VB doet om delocalisatie van bedrijven tegen te gaan komen bijna allemaal uit liberalistische propaganda: loonkostverlaging (een populaire fabel, gelet op de omvang van de loonkost in het totale kostenplaatje van een Vlaamse (of Belgische) onderneming.), meer flexibiliteit voor de werknemers, minder regelgeving, meer ondernemingsvrijheid, enz… Over een deftige politieke overheid die paal en perk stelt aan het internationalisme van de kapitaalbaronnen geen woord. Over een pact met of de vorming van nationaal gezinde industriële kapitaalsgroepen geen woord, over strijd tegen de EU-dwangregels van vrij verkeer voor personen-goederen-diensten-kapitaal geen woord. Als het woordje verankering al eens valt, zal het initiatief volgens het VB vrijwillig(!) uit de Vlaamse ondernemerswereld moeten komen.

Dat wordt dus met Sint-Juttemis!

Tuesday, 06 April 2010 01:00

Burgerij wil meer dwangwetten invoeren!

Written by

Naar aanleiding van een door gastarbeiders verstoorde uitvoering van de Stomme van Portici in de universiteitsaula van Antwerpen, met multicul-clown Benno Barnard als anti-profeet, stak de burgerij de fiere democratische borst vooruit. En ze verkondigde straffe taal. De burgerij vindt dat het niet kan dat de leuzen die vreemdelingenbendes hebben geroepen niet het klassieke "Vive la Belgique" zijn, maar wel de nieuwe Belgische multiculkreet "Allah o akbar". Is dit dan niet meer het multiculturele België van gisteren, vraagt een gewone mens zich dan af? Tot gisteren waren multidisciplinaire, interactieve geloofsbelijdenissen opgediend met couscous en schapenvlees toch een verrijking van onze leefwereld? Halal en koosjer leven en eten, dat waren toch  de nieuwe dada's van de burgerij? Dat was toch lekkere vreedzame co-existentie die in de praktijk moest worden toegepast; zo moeten we toch samenleven?

Page 106 of 117

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter