Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Thursday18 January 2018

Sunday, 01 November 2009 14:20

Elk volk zijn socialisme! Featured

Written by

 

 

Naar aanleiding van een tv-reportage (‘Koppen’, 16 okt. jl.) en een debat (3okt.jl) georganiseerd door het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA), is opnieuw het debat geopend rond het wezen van “het solidarisme”. Het N-SA is daarover verheugd, omdat op die manier een onderwerp uit de vergetelheid komt waar het al enkele decennia in vertoeft. Er zijn naast de klassieke linkse tegenstanders ook nogal wat rechtse kringen die het onderwerp liever lieten voor wat het is en was. Een debat dus, over wat solidarisme is, en wat het nieuw-solidarisme is of zou kunnen zijn.

Opmerkelijk is dat een aantal mensen uit de rechtse traditionele Vlaamse Beweging (voor zover daar nog “bewogen” wordt) plots het solidarisme herontdekt hebben, en daarbij menen te kunnen stellen dat het N-SA ten onrechte van de term “solidarisme” gebruik maakt. Ik verwijs hierbij naar een artikel van de hand van Stijn Calle dat verscheen bij het internetmagazine ‘Bitterlemon’. Omdat hierbij op een aantal vlakken nogal kort door de bocht werd gegaan, dit artikel als antwoord.

Friday, 30 October 2009 11:04

Dewinter in Humo, nar van dienst! Featured

Written by

Dewinter, de gevaarlijkste aller Vlamingen type Obelix, heeft samen met de kompanen van het ultra-liberale consortium Forza Flandria, De Wever en Dedecker, een vraaggesprekje gepleegd met de links-liberale broeders van Humo. Linkse en rechtse liberalen, het blijft één pot nat. Een stinkend potje multikul dat verpakt wordt als inburgeringsflauwekul. De discussie ging over het gevaar van de islam en Dedecker - die na 30 jaar VB-propaganda eindelijk begrepen heeft dat er iets mis is met de scholing van vreemdelingen - liet zich volledig gaan in het herhalen van wat iedereen al jaren weet. Bijvoorbeeld dat de meerderheid van de gevangenisbevolking uit vreemdelingen bestaat. Mens, wat een oude koeien! Dewever stond wat te neuzelen dat het allemaal wat te veel uitvergroot werd door Dewinter en Dedecker. Volgens hem moet het allemaal wat discreter worden gezegd, kwestie van de Belgische vreemdelingeninvoerders niet voor het hoofd te stoten. Dat zal een gevolg zijn van de Maddens-doctrine die de N-VA aanhangt: alles laten verrotten. Dat geeft goede compost. Kun je naderhand gebruiken om je nieuwe burgers in te verplanten.

Sunday, 18 October 2009 15:27

De hyena's van de haat!

Written by

Naar aanleiding van de Koppen-uitzending van vorige donderdag, die het N-SA in actie toonde, steeg de haat- en repressiesfeer in dit land naar ongekende hoogten. Het legde eens te meer de collectieve hysterie van de elite en haar puberale aanhang (de antifa-snottebellen) en de persdilettanten op een beschamende manier bloot. Zowel minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom als minister van Justitie De Clerck speelden voor rechter en beul tegelijk, zoals tijdens de naoorlogse repressie. Zonder enige gêne en zonder de democratische scheiding der machten in acht te nemen veroordeelden deze creaturen van het liberaal-corrupte establishment een concurrerende ideologische fractie, namelijk het N-SA. Zonder bewijs werd een vonnis geveld dat op een standrecht niet zou misstaan: het N-SA is racistisch. Onmiddellijk werd aan een procureur opdracht gegeven het zwijntje even te gaan wassen. Scheiding der machten? Niet nodig in een liberale dictatuur! Die twee ministers konden zelfs geen seconde de schijn hooghouden dat er bewijzen van gepleegde feiten nodig waren. Schuldig die bende, zo luidde de toon, executeren maar!

Friday, 09 October 2009 15:43

In het Verzet

Written by

Na afloop van een debatavond werden enkele kameraden uit de nationalistische beweging aangevallen door straatterroristen. Het is niet de eerste maal dat dit gebeurt. Integendeel, het gebruikte geweld wordt steeds extremer. In een periode dat de machtselite en de burgerij in grote crisis verkeren, in een periode dat het gastarbeidersprobleem steeds meer naar een kookpunt gaat is het niet abnormaal dat dergelijk geweld toeneemt. Op klaarlichte dag worden gewone mensen, onder wie veel ouderen, brutaal gemolesteerd en diep in hun eer en menselijkheid geraakt. In bepaalde wijken worden vrouwen en meisjes door bendes ingevoerde vreemdelingen verkracht en misbruikt. Eerst waren het alleen maar zwakke groepen zoals oude mensen en vrouwen die in bijna volle openbaarheid werden aangerand door allochtonen. Nu heeft het geweld zich uitgebreid en richten crapuleuze randgroepen, allochtoon of autochtoon, zich ook op anderen. Speciaal geviseerd worden nu de politieke activisten die zich inzetten voor het welzijn en voor de belangen van het eigen Vlaamse volk. Zij worden nu in Gent blijkbaar zelfs op straat overvallen en met ijzeren kettingen en staven bewerkt. De politie weet van niks en heeft al lang elke poging tot bestrijding van dergelijke gewelddadige incidenten opgegeven. Voor de ordediensten van de staat zijn dergelijke incidenten nu even gewoon als parkeerovertredingen. Alleen worden parkeerovertredingen scherp vervolgd, terwijl in het ziekenhuis slaan van politieke militanten en gewone burgers als een niet te bestrijden causaliteit wordt gezien.

Tuesday, 29 September 2009 15:55

Parlement = Hoerentent

Written by

De Hoge Raad van Financiën publiceert verontrustend nieuws: bij ongewijzigd beleid en zelf bij een robuuste economische relance zullen er vanaf 2010 elk jaar tekorten van 7% van het BBP worden genoteerd. Dat zal resulteren in jaarlijkse tekorten van +25 miljard euro. Door deze tekorten zal de leninglast steeds hoger worden en zal reeds in 2010 de oude doodgewaande rentesneeuwbal als een allesopvretend monster herrijzen en onze bevolking pluimen. De banken staan al te schuimbekken van vreugde bij dit nieuws, omdat zij die rentesneeuwbal als een zoet snoepje in de eigen kas zullen steken. Want zij lenen dat geld voornamelijk aan de staat. Door die rentesneeuwbal en de 7% en meer tekorten op jaarbasis zal onze staatsschuld in 2020 oplopen tot 140% van het BBP. Dat wil zeggen 140% van de inkomsten van alle burgers en bedrijven op één enkel jaar. Gigantisch!

Sinds begin dit jaar verloren 60.000 mensen hun baan. 1,4 op nagenoeg 5 miljoen actieve Belgen ontvangen een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Wallonië klinkt vandaag af op een werkloosheidcijfer van 17%, Brussel op 21%, terwijl in Vlaanderen 7,5% mensen zonder baan zitten (toch nog altijd 220.000 mannen en vrouwen). De Nationale Bank voorspelt dat er een krimp van liefst 16% in de Belgische (en dus ook Vlaamse) uitvoer zal zijn dit en volgend jaar. De Belgische industriële kaste van Bekaert, Colruyt, maar ook Belgacom plant dan weer een tweede golf van wat ze zelf zo flitsend "offshoring" noemt, delokalisering dus. Nog simpeler uitgedrukt betekent dat de verhuis van kosten naar lageloonlanden. Deze keer doen ook de banken en de farmasector mee met het feestje. De Belgische kaste heeft namelijk een nieuw verdrag met India gesloten dat deze praktijk aanwakkert door soepele regels voor geïnteresseerde bedrijven in te voeren. Terwijl die parasitaire kaste zich in ons land elke dag meer en meer verrijkt, verhuist ze "taken", banen dus, van eigen mensen naar het buitenland. Ze wil hier wel de poen pakken van onze mensen door producten en diensten te verkopen, maar ze geeft de winst liever uit in het buitenland. De banken hebben 25 miljard steun gekregen om hun hoofd boven water te houden, omdat ze door eigen schuld aan het verzuipen waren en als dank verhuizen ze de banen van de eigen mensen en geven die aan Indiërs. Dank u, banken! Volgens het Indiase adviesbureau Quantum Step zal de totale waarde op een jaar door die delokalisering naar steden als Bangalore en Hyderabad 4,5 miljard euro op jaarbasis bedragen. Deskundigen verwachten dat de komende drie jaar door de groei van participerende bedrijven dat bedrag zal verdriedubbelen. Gigantisch!

Page 106 of 114

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter