Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Monday23 July 2018

 

 

 

De afgelopen decennia hebben de Europese elites de grote denkfout gemaakt te geloven dat conflicten per definitie tegennatuurlijk zijn en dat de wereld volgens de principes van de verlichting geregeerd kan worden: in de praktijk door de sociale welvaartsstaat plus de gemeenschappelijke munt. Dat maatschappelijk model komt nu knarsend tot stilstand, terwijl nationalistisch en etnisch gedachtengoed steeds meer terrein wint, want volkeren leven niet in dezelfde mentale ruimte als de elites. *

 

Bron/ Robert D Kaplan

 

Thursday, 03 March 2016 11:36

Franse elite wil blijkbaar Intereuropese oorlog uitlokken

Written by

 

 

Frankrijk is blijkbaar uit op een derde 'Intereuropese' oorlog, waarbij nu niet alleen Vichy met Adolf Merkel collaboreert, maar heel Frankrijk.
Als Duitsland en Frankrijk zo ver zouden gaan in hun streven om de hegemonie op het Europese vasteland  blijvend te vestigen, en Groot-Brittannië van de vrije (Europese) markt te weren, of een invasieleger (bestaande uit duizenden asielzoekers)  naar het de U.K te sturen ,dan zullen de spanningen op het Europese continent naar een kookpunt gaan. En of de Duitse elite daar zo gelukkig mee zal zijn ( Engeland is nu een grotere handelspartner van Duitsland geworden dan Frankrijk dat is -wat jarenlang omgekeerd was) is een andere vraag. Het zou kunnen dat de tijdperk van het stalinistisch koekoeksjong Merkel daardoor wel eens op haar einde zou kunnen lopen. Want laat ons niet vergeten, Duitsland beschikt niet over een atoomwapen, Engeland wel -de atoomwapensteun  van Frankrijk is niet mobiel en sterk genoeg om een dreiging uit het Oosten tegen te houden. En nog een laatste punt, Groot-Brittannië is en blijft de belangrijkste bondgenoot van de Amerika , en wij hangen allemaal af van de Amerikanen die de NAVO leidden. Dus als de 'frogs' (Engelse uitdrukking voor Fransen) kwaken laat ons dan maar opletten dat wij daar niet de rekening voor betalen.

 

Frankrijk zal geen migranten meer tegenhouden die vanuit Calais het Kanaal willen oversteken, indien Groot-Brittannië beslist om uit de Europese Unie te stappen. Dat heeft de Franse minister van Economie Emmanuel Macron woensdag verklaard in de Britse krant Financial Times. Bron/ Knack 03/03/16

 
 
 
 
 
Veel van de pro-asiel burgers ( neen dat zijn geen aangebrande soort hamburgers, maar moreel gedegenereerden) helpen de asielzoekers graag zo luidt de riedel van links en de burgerij. Het eigen volk helpen ze niet ( daar is geen eer mee te halen in de media, integendeel) en veel van die 'hulverleners' doen dat ook niet uit menselijkheid of grootmoedigheid maar omdat ze er poen mee kunnen pakken. Neem nu het verhaal hieronder ( in een artikel dat staat op de blog van de super-asiel pamperaars van het AFF) Daar wordt met veel trompetgeschal de 'grootmenselijkheid' (in mijn ogen misselijkmakende hypocrisie van een N-VA schepen ) in de verf gezet. Zo hemelen de links sociaal-fascisten van het AFF het feit op ,dat die schepen een appartement dat zijn eigendom is- en leegstaat- ter beschikking heeft gesteld van een asiel-gezin. Wel in Oostende bijvoorbeeld zijn er veel privépersonen die hun leegstaande woning of appartement ter beschikking stellen van asielzoeker... tegen betaling. Het zit zo, in veel steden bestaat er een soort van spin-off van het OCMW, dat noemen ze dan eufemistisch sociale verhuurkantoren, die kantoren ( in feite het OCMW) garandeert de privéeigenaars van woningen- en van appartementen een gegarandeerde inkomst voor de verhuur ( meestal aan vreemdelingen) van hun eigendommen. Een super-liberaal verhaal dus ( de overheid subsidieert op deze manier grote en kleine bezitters van eigendommen die ze niet zelf bewonen) dat zijn kapitaalinvesteerders in vastgoed met andere woorden. Voor de verhuur aan asielzoeker komt Fedasil tussen, die aan de OCMW ‘s geld stort. Dit voorbeeld van hoe de overheid grote en minder grote kapitaalbezitters ( eigenaren van verschillende woningen) financiert, bewijst onze stelling dat de invoer van vreemdelingen een kapitalistisch project is. De kapitalistische staat perst geld af van de eigen bevolking en transfereert dat geld ( via huuropbrengsten in dit geval)naar de hogere middenklasse ,naar de kapitaalklasse.
Dus als links beweert dat er 'brede' steun bij de bevolking is over de opvang van asielzoekers en andere immigranten dan liegen ze bewust. Er is geen spontane steun- en die N-VA schepen- die links opvoert als voorbeeld van 'menslievendheid' is gewoon iemand die een (dik) graantje meepikt uit de grot van Ali-Baba die de mensenhandel voor kapitaalbezitters is. En het is juist deze belangenstructuur en belangenvermenging die leidt tot de fascisering van onze samenleving -fascisering die door de burgerij en links wordt georganiseerd, omdat zij er financiële en politieke belangen bij hebben vreemdelingen in te voeren als vee.
Dat is de waarheid.Zich tegen deze toestand keren is dan ook niet rechts, neen het is een sociaal project. Want juist links is extreemrechts geworden, dit door hun collaboratie met het kapitaal en de machtstructuur.
 
 
 
Erpe-Mere wordt bestuurd door een ruime bestuursmeerderheid van CD&V en N-VA. William De Windt (N-VA) is er eerste schepen, onder andere bevoegd voor financiën. Erpe-Mere werd ingevolge een spreidingsplan gevraagd 27 asielzoekers op te vangen. “Het kost de gemeente niets”, zo liet William De Windt uitrekenen. "De toelage die we van Fedasil krijgen, volstaat om alle kosten te dekken", zei William De Windt begin vorige maand aan Het Laatste Nieuws. "We beperken ons tot de basisbehoeften: bed, bad en brood." Toch worden de nieuwkomers goed opgevangen. "We krijgen heel wat vrijwillige hulp waardoor we de mensen meubels, keukenmateriaal, maar ook hulp bij het winkelen of leren van de taal kunnen geven."
 
Zelf heeft William De Windt net een appartement leeg staan in zijn grote woning, appartement dat hij ter beschikking stelde voor de opvang van vluchtelingen. Twee weken geleden werd het Syrisch gezin dat er intussen woont in Het Nieuwsblad voorgesteld (foto). Maha en haar kinderen Tawfik (8 j.), Zain (5 j.) en Yamam (4 j.) woonden tot kort geleden in de Syrische havenstad Latakia. Zij gaf er les in een middelbare school, haar man is advocaat. Maha vertelt: “Tot vijf jaar geleden hadden we een goed leven, maar nu is het er levensgevaarlijk geworden. Gezondheidszorg is een probleem geworden. Overheidsziekenhuizen liggen vol gewonden en privéklinieken zijn onbetaalbaar. Mijn man kan zijn beroep niet meer uitoefenen omdat burgerlijke rechtszaken niet meer doorgaan.”
 
Bron/ Arabisch Fascistisch Front (AFF)

 

Plaatselijke politieke maffia van sossen en andere liberalen

 

Gisteren met een paar mensen een pamflettenactie aan het begin van de maandelijkse gemeenteraadszitting in Oostende gehouden. Dit naar aanleiding van een tekst die verschenen was in de door Open VLD verspreidde ‘Burgerkrant’ van vorige maand. Daarin stelde Open VLD ‘dat het dankzij hen was dat het gratis openbaar vervoer voor 60-plussers werd afgeschaft. Dat vroeg om een antwoord van burgers zoals wij , burgers die niet op hun kop laten zitten door politieke parvenu’s. Het soort politieke klasse dat cumuleert als de beesten (staatsecretaris- voorzitter gemeenteraad - en tal van andere leuke bijverdiensten) maar daarnaast niet beschaamt is voordelen die andere mensen genieten af te pakken.

We hadden aan de bovenkant van het door ons verspreide pamflet de oorspronkelijke tekst, en de afbeeldingen van de VLD burgerkrant overgenomen, ( een foto van de staatsecretaris met plaatselijke schepen) met daaronder een tekst van ons waarin we stelden :

“ Waarop is de VLD fier, Op het feit dat ze van oude mensen het gratis vervoer afneemt en in ruil dit voordeel aan vreemdelingen geeft. En zo, op deze manier, mensen die hun hele leven voor dit land hebben gewerkt, besteelt. Om daarna voordelen te kunnen geven aan zij die nog nooit iets aan onze maatschappij hebben bijgedragen. De open VLD is-samen met de SP-A in deze stad een cadeaumachine voor vreemdelingen geworden. En tot vernietigers van voordelen voor de eigen bevolking. Is dat iets om fier op te zijn. Of is dat iets om in de grond te zakken van schaamte ?.

 

 

 

 

Vandaag manifesteren activisten van Animal Rights in Langemark om er de sluiting van de aldaar gevestigde nertskwekerij te eisen . Tot daar geen probleem : waar het echter mis gaat dat is dat Animal Rights helemaal niet gewonnen schijnt te zijn voor de human rights van een deel van de bevolking. O, natuurlijk , de animal activisten zijn uiteraard  ‘hevige’ voorstanders van de  universele human rights van vluchtelingen  en vreemdelingen - daar kan in hoofde van de woordvoerster Nadine Lucas niet aan worden getwijfeld.  Stel je voor zeg. Het zou onmenselijk zijn om illegalen niet dezelfde rechten te geven   als de eigen bevolking, ja toch, logisch toch. Zijn wij niet allemaal breeddenkende -verdraagzame - progressieven mensen onder elkaar? De dierenrechtenactivisten zouden zelfs mensenrechten aan dieren verlenen als het even kon. Zo progressief zijn die.

Maar, zoals veelal het geval is bij liberaal- linkse activisten - is  openstaan voor de democratische mening  (en rechten) van andersdenkenden niet hun sterkste kant . Zo kan het gebeuren dat  een anti-immigratieactiviste die vandaag aan de manifestatie tegen de nertskwekerij  wou deelnemen  een leuke brief van Animal Rights woordvoersters Nadine Lucas in de bus kreeg. Daarin word koudweg  gesteld dat  ‘rechtse mensen’ (is dat een besmettelijke ziekte dan-  iets waardoor je iemand  tot paria mag uitroepen.) niet welkom zijn op hun demo vandaag. .

Page 11 of 116

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter